Ydelser

kompetencer

I kraft af arbejdet med at udvikle, etablere og drive linqx|dk, har jeg tilegnet mig en unik viden om og forståelse for hvem, hvad og hvordan e-læring.

Som følge af små 10 års arbejde med og studier af IKT og læring samt deltagelse i forskellige IT udviklings- og implementeringsprojekter har jeg erhvervet en

  • unik forståelse for branchen - dens aktører og dens produkter
  • både bred og dyb viden om forudsætninger, fordele og ulemper og muligheder ved e-læring
  • dyb indsigt i sammenhængen mellem læring, teknologi og organisation
  • både praktisk og teoretisk indføring i IKT og begrebet e-læring

Udover disse kompetencer har jeg etableret et netværk på tværs af leverandører, forskningsinstitutioner, og offentlige myndigheder.

Konsulentbistand / rådgivning

Kort sagt tilbyder jeg følgende former for konsulentbistand/rådgivning:

  • foredrag eller anden bistand ifm konferencer og lignende
  • assistance ifm. indkøb af e-læringsteknologi og/eller -indhold
  • evaluering af tilbud eller fremsættelse af samme!
  • implementering, pre- eller post evalueringer af e-læringsteknolgi og/eller -indhold
  • udarbejdelse af e-læringsmaterialer, herunder pædagogisk sparring
  • (løbende) levering af eller udvikling af indhold til inter-, intra- eller ekstranet

Enhver henvendelse behandles fortroligt.

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771