home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771sponsor

home > about > sponsor [VER. 2.AUG.07]

Annoncering på linqx|dk

Ved at placere et banner eller en indlejret annonce på linqx|dk støtter du et relativt enestående initiativ: linqx|dk er formentlig Danmarks eneste gratis, online, nyhedsorienterede fagtidsskrift for IKT og læring. linqx|dk har været online siden juli 2001, og er siden da blevet opdateret løbende - i gennemsnit 1-2 nye artikler/ugen. Medio 2007 er antallet af artikler langt over 1000; der er omkring 2 gange så mange links. linqx|dk drives på frivilligt initiativ af Jesper Hundebøl.

Argumenterne for at placere sponsormidler hos linqx|dk er imidlertid mangfoldige:

Format & Placering

Størrelse: 170 px bred og 60 px høj (min/max).

Format: jpg, gif eller swf (flash).

Placering:

Pris

Prisen afhænger af placering. Desuden er der rabat, for længere tegningsperioder. Du kan komme i gang for kun kr. 2.000.

Jo længere en periode man tegner sig for, desto lavere bliver prisen; jo bedre placering, desto højere bliver prisen. Desuden gælder "først til mølle" princippet.

Priser og produkter: Produktoversigt

Kom i gang nu: Kontakt linqx|dk!

Mission

linqx|dk har efterhånden bevist sin berettigelse – som uafhængig nyhedskanal og som formidler af viden om IKT og læring i en dansk kontekst. linqx|dk har kort sagt haft som mission at give indsigt i hvem, hvad, hvor og hvordan e-læring.

Baggrund

Der er selvsagt sket rigtigt meget siden etableringen i sommeren 2001, ikke mindst hvad angår navigation og lay-out samt naturligvis struktureret indhold og faste rubrikker. Primo 2002 etableredes eksempelvis en nyhedsservice. Ultimo 2003 fik linqx|dk status af tidsskrift, idet siten fik tildelt et ISSN nummer (1603-5771). Ved årsskiftet 2004/05 gennemførtes en tilfredshedsundersøgelse. En kategorisering (indeksering vha metadata) af alle nyheder forventes implementeret inden udgangen af 2007. Løbende er der sket en professionalisering og der arbejdes til stedse med den fortsatte udvikling og drift.

Hvad angår en beskeden honorering af de tilknyttede personers indsats, åbnedes der medio 2004 op for et begrænset antal sponsorater. Hidtil var linqx|dk blevet drevet alene af idealisme og ønsket om at skabe et netværk indenfor branchen. Tidsskriftet vil fortsat være et decideret non-profit foretagende - og desuden et freelink. Den nødvendige "kapitalindsprøjtning" sikrer den fortsatte udvikling af linqx|dk: teknisk, design- og ikke mindst indholdsmæssigt.

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771