features

home > e > feature [REV 15.SEP.2006]

En 'feature' er en større artikel, eller et særligt indlæg. En feature har fokus på et bestemt emne - e-læring og aspekter heraf.

Ideelt set vil en feature normalt blive opdateret med relevante links og lignende. I forhold hertil gælder det, at alle artikler og øvrige indlæg på linqx|dk er dateret, og i nogen tilfælde versioneret. Alle artikler er i øvrigt præsenteret i omvendt kronologisk rækkefølge: latest on top!Pervasive E-Learning
Når voksne e-lærer
Mobil e-læringspulje (iii)
M-læring (ii)
Kollaborativ læring (NEW)
M-learning
Systemeksport (UPDATED)
E-læringsstile og læringsobjekter
E-læringens anden bølge - det handler om betydningstilskrivelse
E-læringsanalyser
LMS, kompetenceudvikling og e-læring
Benchmarking som organistorisk læring
Survey: News coverage on commercial sites
FT Summer School: Collaborative Organisation
CSLC & POPP
In-effektiv e-læring
Er e-læring effektivt?
Drop e'etPå linie med de øvrige artikler i ressourcesektionen er der tale om ophavssikret materiale. I forhold til de løbende observationer i eksempelvis den danske eller internationale nyhedsoversigt, er en feature såvel som en review og lignende, gjort til genstand for en mere omhyggelig bearbejdning og vinkling.