home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771m-learning ii

home > e > feature > m_ii [VER. 1.DEC.05; REV. 16.DEC.05]

Af Jesper Hundebøl — Fluid satte ved en konference i København den 1. december 2005 fokus på m-læring: IKT-støttet læring via trådløse, håndholdte enheder.

Denne artikel er baseret på Fluid konferencens fire indlæg. Artiklen tegner kort sagt et et billede af m-læring anno 2005!

Program mm: fluid.dk/arrangementer/mob081205/program011205.pdf (PDF)

Next generation of learning - erfaringer fra NKI

Norske NKI startede Fluid konferencen om m-læring med en gennemgang af hele tre Leonardo projekter. Projekterne var reelt udtryk for omkring 10 års forskningsaktivitet i emnet - hos NKI, forstås.

Det slog mig, hvordan Aleksander Dye og Truls Fagerberg havde fokus på det kollaborative aspekt - selv i det mobile univers (det skyldes selvfølgelig NKI's almindeligt gældende, didaktiske principper). Desuden var meget materiale baseret på tekst. Som det senere blev demonstreret af Courseware og Flex-learn konsortiet, er det muligt at arbejde med det visuelle udtryk. Der blev talt om

 • MS Reader på pocket PC og e-bøger
 • mobile tastaturer
 • video og syntetisk tale (og pod-casting)
 • flash og vector-baseret grafik (komprimeret)
 • opgavetyper: flash, drag-drop, MC, navigere via prikker...
 • mediekonvergens

Hvad angår sidstnævnte var der endda nogen diskussion. Når man skulle producere til - og vedligeholde indhold på - flere forskellige platforme, var det en forudsætning, at man begrænsede sig til blot én kilde, ét 'rammeverk' - dvs. XML-baserede tekstbidder placeret i databaser. Designsiden sikredes ved at anvende cascading stylesheets.

Konkluderende lød det, at man hos NKI havde gode erfaringer med at kombinere MSN, Skype, Forum, e-post, chat. Samt at den afgørende fordel ved at anvende mobile enheder var: fleksibilitet!

Læs mere om NKI's projekter: m-learning
http://learning.ericsson.net/mlearning2/project_one
dye.no

MIL

Kasper Kofoed fra MIL præsenterede MIL projektet, der kort sagt handler om at udvikle nye mobile koncepter. Blandt disse var

 • "ID aura" - om virtuel identitet/visitkort
 • SNIP - Social Netværk Identitets Platform (der (også) handler om at koble mennesker pba. interesser mm)
 • Geo-tagging (som fx. Yellow Arrow der blev lanceret i København i foråret, men som netop er blevet re-lanceret i ver. 2.0)
 • Mobstars

Kasper fra MIL nævnte, hvordan det var interessant at følge de 15-24 åriges brugsvaner - det var meget udfordrende, og man kunne aldrig på forhånd vide, hvordan de ville opfatte en ny service...

Jeg bemærkede, at Kasper støttede den formodede konvergens mellem e-mail og SMS/MMS. Da man i Japan har 3G netværk, sender alle her åbenbart e-mail - men altså i realtid; som var det en SMS.

http://milab.dk
floc.dk

M-læring til ansatte på farten

Courseware er kommet meget langt med m-læring. Som en af de få danske aktører på e eller rettere m-læringsmarkedet synes Courseware i dag at være førende :o

Således kunne Camilla Bartholdy ved dagens FLUID konference på præsentere en række overbevisende cases fra virksomhedens samarbejde med DSB. De nogle og 40 fremmødte fik demonstreret hvordan man i DSB i dag anvender PDA'en i den løbende kompetenceudvikling af 1300 togførere:

 • Depeche, som var en kort video om hvordan man sikrer sig imod uheld ifm. catering
 • Prisberegner, som vha. 'simulering' viser hvordan man bruger et af PDA'ens centrale software moduler
 • Produkttræning, som introducerer medarbejderne til nye produkter (rejsetyper)
 • Introduktion til nye medarbejdere og information fra ledelsen (distanceledelse)

Camilla gav eksempler på brug af simulering, grafik, hjælpetekster, MC og selvtest samt drag-drop opgaver. I modsætning til fx NKI var der i Courseware's løsninger en klar præference for flash og speak - fremfor tekst. Som en deltager sagde, var det "utroligt, visuelt stærkt" ;-)

Desuden fik vi demonstreret hvordan PDA'en kan bruges til oplæring i ... PDA'en. Endelig blev to yderligere projekter omtalt, nemlig et stort omsorgsprogram, som Københavns Kommune havde indledt overfor hele 4000 ansatte, samt et projekt med Nordjylland Amts sygehus, hvor lægerne via PDA'en havde fået adgang til bl.a. røntgensystemer, ordbøger med fagterminologi, vagtplaner oma.!

Courseware har dannet en mobility club. Heri indgår HP, TDC mobil, MS og selvfølgelig Courseware. Desuden indgår Courseware sammen med en række aktører i to andre Crossroad Copenhagen projekter, nemlig "Caremobil" (hjemmeplejen) og et målrettet landmænd. Generelt er målgruppen for mobile løsninger mobilt personale - sælgere, håndværkere, rengøringspersonale samt fx læger.

Courseware har lanceret et nyt site, hvor det meste kan ses: m-learning.dk :o

Mobil videolæring

Det sidste projekt handlede om mobil videolæring. Igen fik deltagerne demonstreret, hvordan et m-læringsprojekt kan se ud - og virke.

Lise Gjedde fra DPU og Niels Jørgen Hougaard fra VisioGuide fremlagde de forskellige aspekter af et omfattende kursus til lastbilchauffører, bl.a. hvordan man håndterer farlige pakker og hvordan man fx yder førstehjælp. I dette projekt havde man gjort brug af

 • lyd
 • tekst, herunder text-overlays, som var velegnet til svage læsere
 • billeder.

Lise advarede imod video, idet det kan medføre passive kognitive processer - som når vi glor TV, og understregede samtidigt, at læringsmaterialet og strukturen heri skal understøtte interaktion og refleksion, samt at det bør opfølges af test spørgsmål. Man havde i sidstnævnte sammenhæng bl.a. arbejdet med en form for 'break-spørgsmål', hvor den lærende pludselig skulle svare på et spørgsmål.

Lise advarede desuden imod at man netop med m-læring risikerer at kondensere (fravalg af redundans) materialet så meget, at det gør stoffet vanskeligt tilgængeligt.

Hele materialet - der var tilgængeligt i stort set ensartet form fra både web og videotelefon (ikke PDA), indeholder bl.a. kurser i

 • ADR (laste/losse)
 • generel sikkerhed
 • håndbog i håndtering af farligt materiale
 • førstehjælp.

Da der efter sigende ikke fandtes et LMS til afvikling af mobilt indhold (?)(NKI omtalte et sådant LMS - vist nok udviklet af Ericsson), havde man i projektet selv skabt et LMS baseret på et CMS. Man havde programmeret i java og Symbion.

Flex-learn konsortiet består af DPU, Mobile people, VisioGuide, og Dynamic Web samt indholdsksperter.

DPU - Projektside
flex-learn.dk
Andre artikler om dette foredrag: Tag din lærer med i lommen

Opsamling og perspektivering

I det absolut sidste indlæg blev der kort gjort rede for dagens højdepunkter - og sagt tak for i dag... Claus Berg og Henrik Helms, der begge er bestyrelsesmedlemmer i Fluid, stod for denne del af arrangementet.

Henrik berørte i sit indlæg kort perspektiverne i m-læring og omtalte i den sammenhæng begrebet pervasive learning: her er læringen ikke blot mobil, men tillige kontekstuel og indlejret. P-læring er andet og mere end det, der er blevet kaldt mobil læring, hvor der almindeligvis har været tale om at udskifte en platform, altså computeren, med en anden, eksempelvis mobiltelefonen. Den primære og afgørende forskel er, at det med p læring er muligt at afstemme læringsindholdet og situationen til den aktuelle kontekst , i hvilken den lærende befinder sig eller måske ønsker at befinde sig...

I øvrigt er det værd at bemærke, at Fluid konferencen blev parallelt med, at man i Berlin indledte den årlige Online Educa konference - hvor der åbenbart også var fokus på m-læring...

Ledende skikkelser fra både IBM og Brandon Hall Research kunne ifølge Computerworld enstemmigt pege på mobil læring som et oplagt vækstmarked. Baggrunden for det ligger i såvel den teknologiske som den organisatoriske udvikling - læringen bliver i stadig højere grad forankret i praksis:

"Cirka 80 procent af vores indlæring sker i forvejen ikke via undervisning, men mens vi arbejder. Derfor skal e-læringen ind i arbejdsdagen. Der skal fokus på at udvikle løsninger, der giver medarbejdere adgang til eksperthjælp, når behovet er der."

Samme tendens blev for nyligt påpeget ved konferencen "Emerging Elearning 2005".

Den 15. december 2005 åbnede Videnskabs-ministeriet for ansøgninger til en ny pulje på 9 mio. kr., der målrettet skal øge anvendelsen af mobil e-læring i Danmark: "E-læring er et væsentligt værktøj til fleksibel efteruddannelse og kompetence-udvikling. Mobil e-læring kan udvide både anvendelsen af e-læring og de medarbejder-grupper, som kan have glæde af e-læring", siger videnskabs-minister Helge Sander.

Mere: Investeringspulje til støtte af mobil e-læring

m-learning

M-learning is is short for mobile learning - learning via mobile devices such as Personal Digital Assistants (PDA) or advanced mobile phones/smart phones.

b-learning

In addition to m-learning and e-learning, people have also introduced the term b-learning. B-learning is short for blended learning - the combination of ICT supported/based learning and traditional on-site learning.

p-learning

Recently also p-learning has come into fashion. P-learning is short for pervasive learning. Pervasive learning resembles mobile learning pretty much, however, it goes much further, since ideally the pervasive or ubiquitous technologies are used to push content (Learning or Knowledge objects) to the learner where and whenever the technological agent judges the learner needs it...

Download a comprehensive compendium on mobile learning from the 'mobilearn' consortium: learning with mobile devices (FEB06: Link rot, deep link removed)

go to feature index page
KL, 2004 © linqx