home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771systemeksport

home > e > feature > systemeksport [REV. 18.AUG.2006]

Af Jesper Hundebøl — Det noteres med glæde, at dansk producerede e-læringsløsninger sælges i udlandet :)

I juli 2002 fik IMS' Ergosaver som (formentlig) en af de første danske e-agenturer et internationalt gennembrud (i USA). Siden har bl.a. Danish Probe, Cursum og Key2Know noteret succes med sine produkter - udenfor landets grænser. Løbende kan man heldigvis tilføje nye succeshistorier, men de er for få og for sporadiske.

Ambitionen med denne feature er at samle eksempler på danske (eller skandinaviske) e-læringsrelaterede virksomheders eller uddannelsesinstitutioners succes på eksportmarkedet - interessen gælder både udbydere af indhold, teknologi eller serviceydelser.

Fortæl om dit eksporteventyr - latest on top ;-)

Nøglen til det gode salg

Ladegaard har succes med "Nøglen til Det Gode Salg", et salgskursus baseret på en heldig blend af ansigt-til-ansigt coaching, fysiske undervisningsmaterialer og e-learning. Succes'en betyder, at det samlede koncept nu er tilpasset eksportmarkedet, og nu foreligger i både en engelsk- og tysk-sproget version. Kilde: Nøglen til det gode salg – på engelsk og tysk

Vejledning af sydamerikanske landbrugskonsulenter

E-lokaler har i et projektforløb med Viborg Amt i 2005 uddannet argentinske, chilenske, bolivianske og peruanske landmænd og landbrugskonsulenter via nettet.

Til at kommunikere med sydamerikanerne indgår et selvudviklet kommunikationsværktøj - en konference-platform, der åbner op for, at brugerne kan anvende webkameraer, så brugerne kan se hinanden. Op til 500 brugere kan på én gang se en præsentation af et givent fagligt emne. Præsentationen kan være alt lige fra en gennemgang af et power-point-show om afgrøders afkast til et word-dokument om svineprisernes udsving eller billeder fra en dansk-ejet bedrift i Letland.

Desuden har E-lokaler solgt en mobil (PDA) vejledning i sprøjteteknik til Hardi International. Løsningen til Hardi er bygget op af forskellige lydbider, hvor en mandsstemme fortæller om, hvordan man skal sprøjte og af en række grafiske elementer.

Artikel i maskinbladet: Læring over computeren

Mere: X-file

PC Kørekort

CW skriver, at PC kørekortet er blevet en "verdensomspændende succes" - små 5 millioner personer siges at være indehaver at et PC kørekort. Selv om PC kørekortet oprindeligt er en finsk ide, er der et betydeligt dansk ejerskab (UNI-C).

Herhjemme har godt 270.000 personer gennemgået PC kørekortets 7 moduler, men yderligere har 43.000 undervisere taget et af de Pædagogiske IT-kørekort, der ifølge UNI-C (kilde: UNI-C, faktablad, IT-efteruddannelse, september 2004) også er populært uden for Danmark:

I 2001 købte Norge Skole-IT-konceptet. I dag afprøves det pædagogiske IT-kørekort i Italien, Grækenland og Tjekkiet. Projektet hedder EPICT, en forkortelse af European Pedagogical ICT Licence. Udenfor Europa er der aktiviteter i gang i Ghana, Cameroun og Tasmanien.

PC kørekortet og Skole-IT-konceptet er mao. (endnu) en dansk eksport artikel!

Skole-IT konceptet (blended learning) er oprindeligt uarbejdet til folkeskolen, men er siden tilpasset forskellige sektorer. Således findes der pædagogiske IT-kørekort kaldet EUD-IT (erhvervsskolerne), SOSU-IT (social- og sundhedsskolerne), Seminarie-IT, Pædagogseminarie-IT samt Sund-IT.

Danish ICT Management

Danish ICT Management og e-læringsvirksomheden CURSUM har i konkurrence med 6 øvrige internationale konsortier vundet en e-læringskontrakt i Uganda. Projektet er samfinansieret af Verdensbanken og Uganda’s Finansministerium.

Danish ICT Management har i øvrigt en ikke ubetydelig international referenceliste (JAN06: link rot, (deep) link removed). Blandt andet har virksomheden tidligere kombineret IKT og læring ifm. udviklingsprojekter i Thailand, Zambia, og Kenya.

Cursum

Cursum har i 2003 solgt sin e-læringsplatform "CURSUM" til Columbia University, ligesom man har indgået aftale med Udenrigsministeriet - og dermed fået adgang til udenlandske markeder (ambassaderne virker i stort omfang som markedsføringskanaler).

Desuden har Cursum (i foråret 2004) i samarbejde med Rambøll Management udviklet et online kursus i anti-korruption. Kurset var bestilt af Danida. Det skal anvendes globalt og bidrage til at mindske korruptionen i Danida samarbejdslande.

Endvidere har Cursum (foråret 2005) i samarbejde med Danish ICT Management vundet en e-læringskontrakt i Uganda. Projektet er samfinansieret af Verdensbanken og Uganda’s Finansministerium. Foreløbigt skal 2 projektledelseskurser konverteres, så de via CURSUM's egen platform kan afvikles som blended learning.

Maj 2005: Cursum skriver i et nyhedsbrev, at man har åbnet kontorer i Norge, Sverige og Filippinerne: "I forbindelse med CURSUM's fortsatte ekspansion er etableret salgskontorer i Sverige og Norge. Derudover er etableret kontor i Manila på [i, (red.)] Filippinerne, hvor test og dokumentations af vore løsninger fremover vil blive foretaget."

Microworld

Microworld på vej ud i Europa med et undervisningskoncept baseret på blended learning. I første omgang er det Holland, Belgien, Norge og Sverige, der er målet for den europæiske satsning.

Microworlds koncept er baseret på blended learning, det vil sige, at man kombinerer e-læring, traditionel klasseundervisning og selvstudier.

Kilde: Dansk kursuskoncept udbredes i Europa

Rambøll Management

Rambøll Management har for EU Kommissionen undersøgt (blandt meget andet) hvordan dels europæiske universiteter, dels erhvervsskolesektoren, kobler IKT og læring. Både de organisatoriske og de undervisningsmæssige dimensioner er gjort til genstand for en gennemgående analyse, casestudies og såkaldte fremtidsscenarier. Undersøgelserne har fokuseret på at indsamle og formidle best practices. I begge undersøgelser har man tegnet et nutidsbillede og kommet for forslag til, hvordan man muligvis kan bidrage til udviklingen fremover.

Rambøll Management sælger desuden sin ekspertise indenfor e-læring i østeuropa - som et led i tiltrædelsesforberedelserne i bl.a. Bulgarien og Rumænien.

Endelig har man (i foråret 2004) i samarbejde med Cursum udviklet et online kursus i anti-korruption. Kurset var bestilt af Danida. Det skal anvendes globalt og bidrage til at mindske korruptionen i Danida samarbejdslande.

Case: Undersøgelse af brug af IKT på universiteter i EU (PDF)

Courseware

Indholdsleverandøren Courseware har, i kraft af sit eksisterende samarbejde med DSB, indledt et samarbejde med SJ, Sveriges Jernbaner. Som i Danmark satses der på mobil e-læring, eller m-learning, hvor togpersonalet trænes ved hjælp af PDA'er.

Desuden har Courseware, i samarbejde med Semler Gruppen (der bl.a. importerer Volkswagen, Audi, Skoda) erstattet det traditionelle sælgertræningsforløb med en række interaktive moduler, hvor "virkemidlerne er video, cartoons og e-rollespil".

Den nye uddannelse reducerer sælgertræningen med omkring 60 procent (6 dage i stedet for 15), hvilket samlet set skulle give sælgerne op mod 900 ekstra salgsdage. Efter sigende har Volkswagen fattet interesse for konceptet - i hvert tilfælde forventer Chefkonsulent i Semler Gruppen, Ole B. Hansen, at "tyskerne vil købe vores e-learning koncept, og Volkswagen International Training Centre fortsætter dialogen med Semler Gruppen og Courseware om versioneringer og videreudvikling af on-line træningssystemet" :-D

Danish Probe

Danish Probe kunne i foråret 2003 annoncere, at virksomheden havde indgået en aftale med Canon, så Canon's afdelinger i Europa, Mellemøsten og Asien alle fremover skal bruge ABC Academy. (CW: Storordre til dansk e-læring).

Key2Know

Key2Know i januar 2003 indgået aftale med Nordea, om at producere e-learning til 38.000 medarbejdere i Norden!

IMS

IMS, der har udviklet det prisbelønnede (Europrix) system "Ergosaver" indgik i august 2002 en aftale med det amerikanske "Federal Occupational Health Service" om at videreudvikle systemet. Ergosaver skal forebygge museskader.

Systemeksport er et udtryk for eksport af viden og koncepter, eller andre former for immaterielle produkter med et højt vidensindhold, som fx software. Udtrykket anvendes imidlertid også ofte til at benævne det forhold, at et system eller et koncept overføres til en anden sektor eller branche. Her gælder det eksport til udenlandske markeder, hvad enten den er baseret på afprøvede systemer, eller innovative modeller.

Den 25. maj 2005 afholder Cursum - i regi af Copenhagen International Business Alumni - et medlemsmøde, hvor virksomheden fortæller om sine erfaringer med systemeksport!

Born Global: Danmarks Eksportråd vil med programmet Born Global hjælpe mindre og mellemstore it-virksomheder til gennembrud i udlandet. Målet er at 40 danske it-virksomheder skal hjælpes til internationale gennembrud i 2005.

Mere om emnet: Relaterede artikler i nyhedsarkiv

Edidit: Eksport af dansk e-læring

Virksomhederne:
Danish ICT Management (JAN06: link rot, link removed)
Microworld
Om Rambøll
Om Danish Probe
Om Cursum
Om Key2Know
Om Courseware
Om IMS

go to feature index page
KL, 2004 © linqx