danske dyr

home > e > review > danskedyr [REV. 24.MAY.2004]

Af Jesper Hundebøl — Hvis man som lærer i biologi eller natur/teknik ønsker at inddrage IKT i undervisningen, er man med webstedet danske-dyr.dk godt hjulpet. Som navnet antyder, er der fokus på danske dyr, hele 550 af slagsen har man foreløbigt optegnet (marts 2004).

Det overordnede indtryk er helt i top! Danske-dyr.dk er med 5.500 fotos, et stort antal lyd og billedklip, enkelte grafiske animationer og en forskellige forslag til interaktive undervisningsforløb et meget fint bud på, hvordan det er muligt at sætte strøm til undervisningen :-D

screen shot: Animation - myg der suger blod
Animation: Myg der suger blod

Billed, lyd og animation

For alle dyrenes vedkommende gælder det, at de er affotograferet. Tilsyneladende er der for hvert dyr flere forskellige billeder - man ser hvor de lever, hvad de æder, eller fx hvordan de parrer sig. Tager man eksempelvis den syvplettede mariehøne (coccinella septempunctata), som er danske-dyr.dk's ikon, kan man fx se et billede, hvor det æder bladlus, man kan se mariehønen på puppe og larvestadiet eller hvordan den "udskiller en væske, som smager meget grimt" ;-)

screen shot: danske dyr - Mariehønen
Skærmbillede: Syvplettet mariehøne

For mange af fuglearterne gælder det, at man kan høre dem synge, skrige eller lignende. Dagens dyr var jernspurven, og jeg havde via et link i menuen adgang til et lydklip af 15-20 sekunders varighed - hvor jeg hørte jernspurven synge. For andre dyr er det muligt at se et videoklip, af nogenlunde samme varighed, således så jeg en mosegris komme op af sit hul for at æde lidt græs og derefter hurtigt forsvinde igen.

Der er imidlertid også lavet enkelte grafiske fremstillinger, eksempelvis et der forklarer, hvordan klokkefrøen laver sin specielle lyd. Den slags burde der selvfølgelig være meget mere af!

screen shot: danske dyr - Klokkefrøen, grafisk fremstilling
Animation: Klokkefrøen, grafisk fremstilling

Temaer og forløb

Danske-dyr.dk behandler forskellige temaer, fx spørges det hvor dyrene er om vinteren? Som det fremgår af billedet nedenfor, er det en lidt kedelig introduktion til temaet, men temaet indeholder dog hele tretten emner (Vinter, Føde nok?, Småfugle, Mus og fisk, Træk, Dvale, Frostvæske, Insekter, Vågne, Forråd, Tyk pels, I vandet, Hvad med dig?). Man kan kritisere, at der er meget at læse, og meget mindre at foretage sig.

screen shot: danske dyr - tema
Tema: Hvor er dyrene om vinteren?

Navigationen er i temaet noget uinspirerende - når man har læst om et emne, opmuntres man blot til læse om det næste. På det punkt synes man ikke at udnytte hyperlink strukturen særligt godt, og som sagt mangler jeg mere end blot billeder og tekst... Imidlertid er der en række andre forløb, hvor man synes at være mere iderig. Således er det fx muligt, når man læser om mariehønens levesteder (bl.a. i parker), at få en liste over alle mulige andre dyr, som også lever i parkanlæg.

Der er andre temaer, fx er der forslag til årstidsrelaterede forløb, forslag til at undersøge et righoldigt udvalg af levesteder (fra bebyggelse og have til marsk, hav eller højfjeld!). Af andre særlige features er der fx et udvalg af gode historier (som man desuden kan få læst op), en quiz sektion og en sektion hvor man kan lave postkort. Kort sagt er der mange muligheder for at blive klogere på danske dyr!

screen shot: danske dyr - forslag til undervisningen
Skærmbillede: Forslag til undervisningen

Interaktvitet

Blandt de forskellige ideer og forslag til undervisningsforløb, er der fx en ferskvandsnøgle og en fuglenøgle: "Fuglenøglen består af nogle få elementer, som åbner mange muligheder for en ny og spændende undervisning"... Så vidt jeg umiddelbart kan se, skal eleven forsøge at finde ud af, hvad det kan være for en fugl, man har observeret - eller måske sidder med i udstoppet form?

Først vurderer man fuglens størrelse (fx 80-100 cm), så hvilken gruppe af fugle den aktuelle fugl tilhører (fx "Rovfugle, Ugler") og endelig dets formodede levested (fx "skov"). Så er det tanken, at man efter evne udfylder nedenstående skema.

screen shot: danske dyr - forslag til interaktivt forløb
Interaktivt forløb: Gæt et dyr

Til sidst kan man se resultatet, og som det er tilfældet for alle 550 dyr læse mere om dyret (i mit tilfælde en havørn, som ifølge materialet IKKE lever ved hav eller kyst?). Som ovenfor beskrevet, kan man høre lydklip - her ørnens skrig ved yngle-pladsen, eller man kan se et videoklip - med en "gammel havørn der kredser" (desværre er videoklippene typisk UDEN lyd).

7000 tekster

For de 550 dyr gælder det, at man fra hovedmenuen har adgang til en række korte tekster, der forklarer dyrets levevis. I alt skulle der være 7000 tekster, og man kan vælge sværhedsgrad (svær (det vil sige normal) eller let (større fonte, kortere tekster).

Det er dog ikke alle dyr der (endnu?) har fået en tekst: Således kunne jeg i testen konstatere, at der for 5 ud af 7 mulige myggearter desværre IKKE fandtes nogen tekst, billede eller lignende :-@

Holder vi fast i den syvplettede mariehøne, så kan man fra menuen vælge mellem følgende uddybende tekster:

  • Udseende
  • Udbredelse
  • Føde
  • Levevis
  • Formering
  • Advarselsfarver
  • Fakta

De første punkter synes at gælde for stort alle dyrene, men der er afvigelser. Fx kan man om andre dyr vælge et punkt der hedder "dyr der ligner", eller man kan se hvilke dyr, der æder det aktuelle dyr - og omvendt.

I øvrigt er navigationen ligetil. Typisk finder man i bunden af hver tekst et link til næste side. Samtidigt kan man vælge mellem de otte kategorier af dyr, som danske-dyr.dk har valgt (se første billede).

HYPED:

danske-dyr.dk
condidact.dk
itmf.dk
Hjorten og computeren :o
wwf.dk


NB - Ifølge danske-dyr.dk's april 2004 nyhedsbrev er siten blevet opdateret med nye temaer og flere animationer:

NYT TEMA: VI KLÆKKER SOMMERFUGLE!

Følg den fantastiske udvikling fra larve til sommerfugl i klassen! Læs alt om sommerfuglelarver, føde og pasning. Klik på linket og derefter på temaets introduktion for at komme ind i temaet.

NY ANIMATION: FRA LARVE TIL SOMMERFUGL!

Se den dugfriske animation om Nældens Takvinge, der forvandler sig fra larve til sommerfugl. Animationen ligger fast i venstre kolonne på siden om Nældens Takvinge.

DYRENE I APRIL!

Flagermus jager i skumringen, hornfisk og aborrer gyder, og spætterne trommer. På solrige eftermiddage kan I besøge vandhullerne og opleve kvækkende lyde fra de mange butsnudede og spidssnudede frøer, der parrer sig. Få inspiration til ture og aktiviteter i april. Ideer til undervisningen står nederst på siden.

NY ANIMATION: SE HUGORMEN OG SNOGEN JAGE!

Nu vågner hugormene og snogene op efter vinterdvalen. De er sultne og skal ud og finde føde. Se deres forskellige jagtteknikker her.

SIGNE LÆSER OP!

Stære, gærdesmutter, sangdrosler og stor flagspætte ruger på æg lige nu. Hør Signe Ryge Petersen læse en god historie om de fire arter og hør lydklip af deres sange.

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

reviewFAKTA:

37% af alle folkeskoler abonnerer på danske-dyr.dk. Skolerne anvender det netbaserede materiale om danske dyr til biologi, natur/teknik, faglig læsning og lignende.

Webstedet indeholder animationer, videoklip, dyrestemmer, biotoper, temaer (fx truede dyr) og forslag til undervisningsforløb.

Der er 7000 tekster - let og svært niveau - og 5500 fotos.

danske-dyr.dk produceres af ConDidact ApS, som er et virtuelt forlag, der har specialiseret sig i udgivelser på web. ConDidact ejes af CAT-science, Center for Avanceret Teknologi, Risø, samt to private investorer.

Skoler kan tegne et abonnement fra 1.800 kr./år. Private for 299 kr./år.

danske-dyr.dk promoveres i samarbejde med WWF. Det er muligt at tegne et prøveabonnement - så gør det :-)

Ifølge "danske dyr"'s maj 2004 nyhedsbrev præsenterer danske-dyr.dk i 2004 og 2005 en række nye tiltag, fx et fagligt læsekursus med 240 opgaver, en virtuel fugletur, 250 interaktive quizzer og et stort tema, om hvordan H.C. Andersen bruger dyrene i sine eventyr.