home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771docucreator

home > e > reviews > docucreator [VER. 1.JUL.2002]

Af Jesper HundebølSchultz Offset har et nyt dokumenthåndteringssystem kaldet DocuCreator på vej ud på print-on-demand og e-book markedet. Foreløbigt findes DocuCreator i en fuldt funktionsdygtig beta-version, som netop (juli 2002) er blevet demonstreret for linqx. Læs den første og indtil videre eneste anmeldelse her.

Samlet vurdering

Samlet set et enkelt system, som under de givne forudsætninger - at virksomhedens undervisningsmaterialer findes tilgængeligt elektronisk og kan sammensættes vilkårligt, som det er tanken med læringsobjekter - synes effektivt. Systemet dækker et konkret behov for hurtigt og enkelt at udgive et kompendium til kurser og lignende :-)

Hvordan fungerer DocuCreator

DocuCreator er webbaseret, og blev i demoen afviklet på Internet Explorer, 5.0. Systemet er udviklet til "Print-on-demand" markedet, hvor en uddannelsesinstitution eller en større virksomhed med behov for håndtering af produktionen af kompendier og lignende, med et enkelt interface får mulighed for at sammensætte et kompendium.

screen shot demo DocuCreator

Forudsætningen er en stor database, hvorfra der er adgang til de enkelte kapitler, eller, med god vilje, 'læringsobjekter', som derefter automatisk sammensættes og klargøres til trykning og efterfølgende udgivelse som kompendium eller paperback. Systemet genererer automatisk indholdsfortegnelse, sidenummerering mv., så det ligner en original udgivelse, med noget der ligner et ISBN-nummer. Demo'en havde endnu ikke versionskontrol, hvilket ville blive tilføjet. I det konkrete tilfælde var hvert enkelt kapitel prisfastsat, så det var muligt at se prisen for det man i givet fald ville bestille via Schultz' print-on-demand trykkeri.

Valg af filer/Learning Objects.

Til systemet er desuden tilknyttet en web-baseret billedbank (FEB06: link removed, link rot), således at de samme billeder, som figurerer i kompendiet, kan hentes til egen PC til brug for bl.a. PowerPoint oplæg. Her kan billeder vælges i tre forskellige formater: originalformatet (tif, gif eller), 100% JPEG og i 25% JPEG. Den sidste til brug ved print eller skærmvisning.

Potentialet

Hos Schultz forestiller man sig, at det nye system kan sælges til bl.a. uddannelsesinstitutioner og videnscentre, som har behov for at udgive små, tilpassede oplæg i form af kompendier o.lign. Schultz, som i århundreder har haft ansvaret for bl.a. at trykke for bl.a. Folketing og regeringen, tilbyder i den forbindelse at hoste kundens database og håndtere ophavsrettigheder og evt. betalinger til CopyDan.

De videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er i dag vidensproducenter med eget forlag. Her vil det være nødvendigt at forlagets udgivelser elektronisk indlægges i DocuCreatorens database. Dette vil være nemt ved egne produktioner, men typisk sammensættes et kompendium ud fra en række forskellige kilder. Ved eksterne kilder, vil dette system kræve, at uddannelsesinstitutionen scanner de ønskede artikler inden indlægning.

Læs også: kmd.dk: Post Danmark på vej som medejer af e-Boks

top
index
Last update: 01.JUL.2002

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review