home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771ergoville

home > e > reviews > ergoville [VER. 15.APR.2002]

Af Jesper HundebølIMS Learning har for Tryg forsikring udarbejdet en gratis, online software kaldet ErgoSensor. ErgoSensor måler antal indtastning og museklik. linqx.dk har testet ErgoSensor og det medfølgende e-læringskursus. Kurset afsluttes med en rundtur i "ergoville", deraf navnet på denne anmeldelse :)

Om programmet - udenfor Danmark kaldet 'ergosaver' - siger IMS selv: Produktet er 100% netbaseret, anvender kunstig intelligens og tilbyder blandt andet hjælp til korrekt indstilling af møbler og computerudstyr, samt et interaktivt øvelsesprogram, som automatisk springer frem på skærmen.

Samlet vurdering

 • :-) jeg kan måske få bedre vaner af at bruge ErgoSensor
 • :-D ErgoSenser dækker et NYT behov som er helt og aldeles integreret med brug af PC. Derfor er det efter min mening et godt område at introducere elæring.
 • :-/ elæringsmodulet er meget nemt at gå til, men har tilsyneladende nogle bugs, som forvirrer og som muligvis betyder, at nogle brugere falder fra (ikke på grund af niveauet i spørgsmålene, men på grund af tekniske problemer i programafviklingen). Kun få brugere, tror jeg, vil gennemgå samtlige moduler.
 • :-= quizzen virker ikke gennemtænkt, og burde udelades eller forbedres. Som så ofte med Multiple Choice spørgsmål (i denne her branche), synes det IKKE muligt at formulere gode spørgsmål - enten helt oplagte valg, eller valg muligheder hvor en mikroskopisk detalje afgør hvilket spørgsmål måtte være rigtigt.
 • ;-) Programmet burde automatisk tilpasse sig brugerens skærmopløsning, i mit tilfælde, 1400*1050 pixels, var det meget småt. Hvilket, ergonomisk set, er skidt for synet.

Beskrivelse

ErgoSensor fungerer således, at den registrerer den tid du anvender ved din PC, antallet af tastetryk, enkelt og dobbelt musetryk og brugen af genvejstaster. Samtidigt registreres antallet af pauser ift. anvendt, aktiv tid ved terminalen.

Igen viser den kunstige intelligens at være begrænset, for Ergosensor registrerer tilsyneladende også den tid du ikke er ved terminalen. Når jeg er kommet tilbage fx efter frokost, er jeg umiddelbart blevet anmodet om at holde en pause eller lave en øvelse.

Der er til programmet tilknyttet et uddannelsesprogram og en hjemmeside med links til sites om ergonomi osv.

screen dump fra tryg hjemmeside

Jeg har taget programmet til mig, og har allerede haft fornøjelse af ErgoSensor's pop-up skærme, som opfordrer mig til at tage en kort pause og lave nogle øvelser. Grafikken er tilfredsstillende og billederne klare. Man skal blot gøre som der står og/eller som personen på billedet gør :-)

Elærings programmet

Fra Trygs hjemmeside finder man selve elærings programmet. IMS har indbygget nogle flotte effekter, og det virker i det hele taget sobert. Man kan i nogle, men ikke alle tilfælde :-( anvende genvejstaster, man må faktisk i et elærings modul om ergonomi, sidde og famle med musen. Generelt kan man dog anvende mellemrumstasten :).

Efter at have

 1. afgivet en række personlige oplysninger, og modtaget dommen (i mit tilfælde heldigvis positiv: da jeg motionerer, går eller cykler 4-5 timer/ugen, var jeg allerede godt stillet)...
 2. set samme evaluering i grafisk form, hvor jeg ligger over gennemsnit :-)
 3. gennemgmodul 1, anslået tid (calibreringen) på 15 minutter holdt faktisk, hvor jeg så tværsnit af hænder, grafiske illustrationer af en tennisalbue osv.,

  screen dump fra tryg hjemmeside

 4. kom jeg frem til testen, eller quiz'en, som det hed:

ergo ville

Det er en travl morgen i ergoville, og jeg kører i en bil, som nu holder bag en bus. Og bliver så udsat for åndschikane (man anvender åbenbart IKK IKKE forhåndsevalueringen til ret meget, hvis jeg lå OVEER gennemsnittet, ville jeg nødigt se spørgsmålet til den bruger som måtte ligger UNDER). Quizzen begynder nemlig her bag bussen, og brugeren bliver nu spurgt om årsagen til museskader:

"En museskade opstår som følge af?

 1. Tungt arbejde
 2. Tidligere fodboldskader
 3. Ensidigt gentagne bevægelser"

Jeg KLIKKEDE nu i boksen ud for spørgsmål 3, dernæst pilen i nederste højre hjørne, og helas, fik nu næste vanskelig spørgsmål:

"Hvad er EGA en forkortelse af?

 1. Engangsarbejde (som er)
 2. Ensidigt gentaget arbejde
 3. Enkeltvis gennemgået arbejde (som betyder)"

Og sådan fortsatte det, spørgsmål tre lyder "Hvad menes at være en væsentlig risikofaktor?

 1. Brug af spritpen ....
 2. osv...

Efter at have svaret på på næsten alle disse 'svære' spørgsmål, vandt jeg en lille figur, som blev stillet i vindueskarmen i mit virtuelle kontor - jeg var nu kommet igennem 'ergoville'. Derefter fik jeg den samme besked som før, at jeg havde gode motionsvaner (selv om jeg kørte i bil). Hvorefter programmet fortsatte til ... modul 1 !????

Jeg havde jo netop gennemgået modulet, endda med en resultat på 9 af 10 rigtige, modtaget min præmie og fået af vide, at jeg nu var parat til modul 2. Alligevel begyndte programmet forfra, med modul 1?

Hvis andre måtte være lige så energiske som jeg, håber jeg de har bedre held med quizzen eller finder den mere inspirerende. Samlet synes 'ergosensor' at være en velfungerende plug-in som, bortset fra enkelte tilsyneladende fejl og en tåbelig mc quiz, fremstår sobert.

Testen af 'tryg med ergosensor' kostede mig sammenlagt godt en nattetime - i øvrigt uden øvelser, selv om ErgoSensor var sat til at give mig øvelser hver 20 minut?

URL: http://www.trygmedpc.dk
090802: ErgoSaver sælger i USA

Appendix

Efter 28 dage med ErgoSensor ser min statistik således ud:

 • tid med aktivitet ved PC: total 69,9 timer, gennemsnit 2.5 timer
 • tid med anden aktivitet: total 232 timer, gennemsnit 11.5 timer
 • tastetryk: total 394046, gennemsnit 14073
 • klik med mus: total 19001, gennemsnit 678

På en enkelt dag havde jeg godt knap 80 perioder af 0-2 minutters varighed ved PC'en og godt 100 tilsvarende perioder med "anden aktivitet".

Mandag den 25. marts havde jeg (foreløbigt) 14421 tastetryk, 5 dobbeltklik, 248 enkeltklik og 780 gange brug genvejstaster. Interessant at se :-)

top
index
Last update: 9.DEC.2003

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review