EroomX

> e > review > eroomx [REV: 5.MAR.07]

Af Kenneth Boe Larsen, Konsulenthuset DIEU — EroomX conference er en del af produktlinien EroomX, som det – trods systemnavnet – pæredanske firma E-Lokaler har udviklet. Systemet er enkelt at bruge, hvorfor man hurtigt finder ud af at anvende faciliteterne. Der er flere fordele forbundet med systemet; den primære hindring for at kunne deltage ordentligt i møderne syntes at være manglende båndbredde, som fortsat er en udfordring i eksempelvis Sydkorea, Afrika og Mellemøsten...

Selv om produktporteføljen er tænkt anvedt som et samlet hele, kan delene bruges hver for sig. Jeg har i forbindelse med et kursus primært anvendt EroomX conference, og jeg vil her kort fortælle om hvad systemet kan, og om mine erfaringer med det.

screen shot: EroomX screen shot
Screen shot: Eksempel fra EroomX - videokonference.

Conference

EroomX conference er et virtuelt ”learning environment" hvor deltagerne kan kommunikere med hinanden via video (webcams), lyd og via skriftlige meddelelser (chat og whiteboard). Jeg havde brug for et sådant system til et længere kursusforløb deltagerne, som kom fra hele verden – New Zealand, Australien, Japan, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Uganda, Libanon, flere lande i Europa, samt USA - skulle samarbejde om nogle casearbejder og kunne drøfte deres læringsproces i forbindelse med seks på forhånd planlagte virtuelle møder.

Via deres webcams med mikrofoner kunne deltagerne tale med og se hinanden. Da der var op til 14 deltagere i hvert møde, fik jeg udviklet en funktionalitet i systemet, hvorved der kunne vises kun eet videobillede ad gangen, nemlig på den person som var blevet tildelt ordet af ordstyreren. Det virkede fint, men det er ikke en standardfeature i systemet.

Møderne var struktureret om en dagsorden og en række slides, som var uploadet fra Powerpoint til Conference-systemet. PPT-filer kan ikke uploades i deres rene form, de skal gemmes som billeder (.jpg), så der er ikke animationer og andet sjov i præsentationerne – men det er jo det samme i de fleste andre videokonference-systemer.

Inden møderne er det muligt at vælge en eller flere ledere eller facilitatorer som kan dele mulighederne for at styre visse redskaber i det virtuelle miljø, såsom taler rækkefølge, anvendelse af whiteboard-funktionen, eller funktionen til at optage konferencen. Optager man et møde kan person, der er forhindrede i at deltage i mødet, efterfølgende se optagelsen og nemt bringe sig ajour med hvad der foregik, i både lyd og billede. Optagelserne er tilgængelige via Conference-systemets kalender.

Speakshow

Ind i mellem de virtuelle møder skulle kursisterne på mit kurssusforløb se 4 korte, faglige foredrag, som var optaget som Speakshows – en optagelse, hvor underviseren kommenterede en kørende slide-præsentation. Foredragene varede ca. 10 minutter, og var tilgængelige via Conference-platformen, og der kunne linkes direkte ind til optagelserne fra en mail eller en anden webside.

Har underviseren et webcam med mikrofon, og sine slides parat, er det ekstremt enkelt at optage præsentationen, og den er klar til brug i samme øjeblik som optagelsen er slut. Selv personer med begrænset tekniske indsigt kan optage sit eget Speakshow.

Anbefaling

Inden jeg valgte at anvende EroomX-systemet havde jeg undersøgt markedet for lignende systemer. Kun Macromedias Breeze (Nu: Adobe Breeze) synes at kunne måle sig med EroomX Conference, hvor licensen til det danske produkt er betydeligt billigere. Så er man på jagt efter et webbaseret videokonference-system som er enkelt at bruge, anvender standardporte på Firewall’en, og som ikke kræver installation af software eller særlig plug-ins (kræver kun Flash), kan man med fordel se nærmere på EroomX Conference. Er man desuden ude efter en komplet portefølje af programmer og systemer til virtuel læring, så kig også på Speakshow og Learning-delen.

Rygterne vil vide at E-Lokaler er ved at indbygge en VoIP-funktionalitet i systemet, så deltagere, som ikke har/kan bruge webcam kan deltage i møderne alligevel, men hvor de så deltager som i en telefonkonference, men hvor de fortsat kan se slides etc. via systemet.Redskaberne

EroomX-produktlinien består af en gruppe redskaber som gør det muligt at udvikle og administrere E-learning:
 • EroomX learning, som er et LCMS – et forfatterværktøj, indholds- og brugeradministrationssystem.
 • EroomX speakshow, som er et værktøj til Rapid learning, d.v.s. optagelse af online foredrag med lyd og billede.
 • EroomX conference, som er et videokonference-system.

Fordele

Nogle af EroomX conferences fordele er:

 • At det fungerer over Internettet.
 • Deltagerne kan kommunikere med video, lyd og tekstbeskeder.
 • Det er muligt at fremvise en dias-præsentation.
 • Der er en fælles tavle-funktion/whiteboard, som alle mødedeltagere kan skrive og tegne på.
 • Der er mulighed for online deling af filer.
 • Ved planlægning af et møde kan man sende invitationer, automatiske påmindelser inden mødet, og opstille en dagsorden som indgår i de automatiske mails.
 • Systemet er tilgængeligt i tre sprog – dansk, engelsk og spansk.
 • Man kan importere kontaktpersoner fra din personlige adressebog.
Læs også... Anmeldelse af konferencesystemet Breeze

Go: eroomx.comAktuelt arrangement: Den 22. marts kan du komme på besøg hos E-Lokaler i Tjele. Her kan du bl.a. få demonstreret, hvordan mødedeltagere kan tale sammen via video og fremvise præsentationer online. Læs mere i event kalenderen.

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review