Med musen på museum

> e > review > folket_online [VER: 14.APR.05]

Af Jesper Hundebøl —

Arbejdermuseet lancerede i dag en spændende, virtuel udstilling om suicidaldemokratisk propaganda. En 50 minutter lang film fra 1936, er i regi af Lynx Media blevet til et omfattende, online formidlingsprojekt.

Konceptet er gennemtænkt, og selve afviklingen af den virtuelle udstilling forløb smertefrit. Trods omfattende konsulentbistand, byder den virtuelle udstilling ikke på de helt store nyskabelser, dog må den meget kontekstuelle udbud af baggrundsinformation siges at være en væsentlig nyskabelse - om ikke andet i den aktuelle form.

Desuden gives der gives point for en meget smidig og behagelig navigation.

Filmen

"Danmark for folket" er en 50 minutter lang s/h film fra 1936 af Valdemar Lauritzen. I hovedrollerne findes ses Ib Schønberg og Arthur Jensen. Filmens forsøger at rekruttere medlemmer til partiet og forberede dem til mødet hermed, bl.a. ved at skildre de forskellige "slagmarker" for mødet mellem bevægelse og individ - hjem, arbejdsplads, fritid og kulturliv. Filmen er, som andre historiske film interessante per se, men denne her vurderes ellers den dårlig... Men det er ikke så meget selve filmen, som den hidtil enestående indpakning, den leveres i, der i nærværende sammenhæng er interessant.

Navigation mm

"Danmark for folket online" leveres med et præcist og informativt indeks, så brugeren ved, hvor han eller hun befinder sig i filmen. Selve navigationen er smidig og velfungerende - man skifter umiddelbart mellem de mange baggrundstekster, og selve filmen (man sidder ikke med en følelse af, at man skal re-loade filmen eller lignende). Filmen er tilgængelig i en to billedkvaliteter - i 512 Kbps fylder den hele 14x18 cm på min skærm. Streamingen fungerede under testen fint - omend det tog omkring 2-3 minutter, inden selve sitet var loaded.

Kontekst

I løbet af filmen bliver man så at sige fodret med en meget lang række af baggrundstekster, som man efter eget valg kan fordybe sig i. Teksterne relaterer sig til de enkelte scener - de er dermed i høj grad konteksttualiserede. Klikker man på en tekst, standser filmen, når man har orienteret sig i teksten, fortsætter den. Artiklerne er også tilgængelige fra et separat browser vindue. Teksterne er desuden beriget med billeder og illustrationer og yderligere hyperlinks.

Koncept mm

Projektets formidlingskoncept er udviklet af Lynx Media i tæt samarbejde med en gruppe master-studerende på Roskilde Universitetscenter, og, naturligvis, støttet af offentlige midler (fra Kulturnet Danmark Puljen under Kulturarvsstyrelsen) - ellers kunne en sådan produktion næppe have fundet sted.

Kulturarvsstyrelsen har også "bidraget væsentligt til projektets modning ved at stille kompetent og frugtbar konsulentbistand til rådighed."


Noter: Politiken beskrev Danmark for folket online som den første virtuelle udstilling i Danmark. Det er ikke helt sandt, eksempelvis har Vikingeskibsmuseet i Roskilde for nyligt lanceret en særdeles spændende - og i forhold til her omtalte udstilling - langt mere avanceret udstilling (med brug af animationer, 3D modeller og video). Udstillingen på adresen stigombord.dk anmeldes snarest muligt.

I øvrigt har AROS (?) for ikke så længe siden eksperimenteret med teknologien - her var den anvendt således, at de besøgende på selve museet vha. pervasive computing fik adgang til yderligere oplysninger om de enkelte kunstværker, når man nærmede sig dette.


Se selv: danmarkforfolket.dk
Baggrund: RUC projektrapport
Arbejdermuseets skoletjeneste: Museet har også en omfattende skoletjeneste med et udvalg af materialer
Samarbejdspartner: skoletjenesten.dk

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review