home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771reviews

home > e > reviews [REV. 06SEP2007]

I denne sektion foreligger en række anmeldelser af applikationer, bøger og lignende omhandlende IKT og læring.

På linie med de øvrige artikler i ressourcesektionen - features og kommentarer - er der tale om ophavssikret materiale, der i forhold til de løbende observationer i eksempelvis den danske eller internationale nyhedsoversigt er gjort til genstand for en omhyggelig bearbejdning - eksempelvis i form af billeddokumentation. Hvad angår applikations- og boganmeldelser er disse i reglen godkendt af producenten eller forfatteren. Desuden vil eksempelvis en feature normalt blive opdateret med relevante links og lignende.

I øvrigt gælder det, at alle artikler og øvrige indlæg på linqx|dk er dateret, og i nogen tilfælde versioneret. Alle artikler er i øvrigt præsenteret i omvendt kronologisk rækkefølge: latest on top!

APPLIKATIONSTEST
ANMELDELSER

application tests

Ekstra Bladet har, i samarbejde med DPU, udviklet et nyt, spændende, online undervisningsmateriale, der integrerer it og aviser i undervisningen. Materialet lanceres så snart de sidste tekniske problemer er løst - som intet mindre end en verdenspremiere. Ved at udnytte internettet tilbyder den frække avis et efter egne ord ”banebrydende og unikt undervisningsmateriale, der er enkelt at anvende og samtidig er med til at skabe nye muligheder i undervisningen”.

Kenneth Boe Larsen fra Konsulenthuset DIEU anmelder her "EroomX Conference", der er en del af produktlinien EroomX udviklet af E-Lokaler... KBL har anvendt systemet i praksis og finder, at "systemet er enkelt at bruge" og at man "hurtigt finder ud af at anvende faciliteterne". Læs om hans erfaringer, om redskaberne og fordelene ved systemet.

For nyligt deltog jeg i en online videokonference (Breeze, macromedia – via Forskningsnettet) på omkring 2 timer. Jeg har tidligere deltaget i lignende møder, men denne var vi hele seks personer, og alle deltagere var udstyret med webcam og mikrofon/øresnegl. Deltagerne sad rundt om i det ganske land, bag skærmen, med en bredbåndsforbindelse. Konklusionen på mødeformen er, at online møder kræver en anden og mindst lige så grundig forberedelse som traditionelle møder og nogen tilvænning til mediet/formen.

Lectora har været på det danske marked i 3-4 år og forhandles af Workwiser Danmark ApS. linqx|dk har talt med firmaets direktør Thomas R.B. Petersen om Lectora, fremtidens forfatterværktøjer, og om det danske e-learning marked.

Gyldendal lancerede på "Uddannelsesforum" i oktober 2005 et omfattende digitalt bibliotek til folkeskolens elever og lærere, med flere skræddersyede undervisningsforløb og rig mulighed for at gøre undervisningen mere fleksibel, samt tilgodese elevers forskellige læringsstile. Biblioteket er omfattende, navigationen er dyb og det tager lige lidt tid at finde frem til det rigtige materiale.

Arbejdermuseet har lanceret online udstilling... Konceptet er gennemtænkt, og selve afviklingen af den virtuelle udstilling forløb smertefrit. Trods omfattende konsulentbistand, byder den virtuelle udstilling ikke på de helt store nyskabelser, dog må den meget kontekstuelle udbud af baggrundsinformation siges at være en væsentlig nyskabelse - om ikke andet i den aktuelle form.

Alinea, IMS Learning og Berlingske Tidende har i samarbejde lanceret en ny, dansk undervisningsportal målrettet samfundsfagsundervisningen i folkeskolen. ... Portalen må i dagens Danmark ses som et supplement til andre, lignende undervisningsudbud. Hvis ikke nogle af de åbenlyse mangler portalen har udbedres, er det tvivlsomt, om den får nogen lang levetid.

Hypergenic har for Undervisningsministeriet udviklet en webportal med e-læringsmoduler. Anmeldelse og indblik i KVIS-portalen (Kvalitet i Specialundervisningen).

Anmeldelse: Dansk Industris branchefælleskab for IT, elektronik og telekommunikation (ITEK) har sammen med Cursum og et antal frivillige deltagende virksomheder i foråret lanceret et online e-læringskursus om... e-læring!

Med 5.500 fotos, et stort antal lyd og billedklip, enkelte grafiske animationer og forskellige forslag til interaktive undervisningsforløb er danske-dyr.dk et fint bud på, hvordan det er muligt at sætte strøm til undervisningen

Lyntest: Drabssag/Melved - Et kriminalteknisk rollespil. LLD's e-læringsspil "Drabssag Melved" er et IT-støttet læringsrollespil til tværfaglig undervisning i matematik, dansk og naturvidenskabelig fag (7.-10. klasse)

Interaktiv demo: Concorde tour. Concorden har fløjet sin sidste tur - men eventyret om historiens måske smukkeste passagerfly lever videre. Hvis de der ikke nåede at komme med, har BBC for nylig lanceret en spændende interaktiv tur rundt i flyets cockpit, kabinen og personaleområdet.

Lyntest: Integrationsspil danmarkistan. Kulturnetværket Von ZAIBORG, et dansk, filantropisk netværk af 22 entusiastiske projektmagere, har produceret et yderst utraditionelt, interaktivt dilemmaspil - om mobning og om danskernes berøringsangst over for fremmede kulturer

Morten Pors Nielsen fra Etiro fortæller her historien om Reactor XC Professional, en multi-medie editor, der fremstiller SCORM konformt indhold til brug på SCORM LMS systemer eller i Microsoft LRN frameworket.

CR-ROM og bog: Videnskab er fremtiden. Interaktivt materiale, hvor brugerne lærer om fx isboringer, om computerteknologi der kan afhjælpe lammelse af fod eller hånd, eller om udvikling af virtuelle konstruktioner af biler.

Intermat 4: UNI-C og Gyldendal Uddannelse's interaktive matematikudgivelse. InterMat4 havde åbenbart en svær begyndelse, og det var trist at erfare. Særligt når man har alle odds med sig, og endda tilbyder varen gratis. InterMat 4 og 5 kunne muligvis have været langt bedre, det virker nogen gange som var det en demo-version.

Stortest: E-learning i DSB. Courseware.dk har for DSB udviklet et e-læringsprogram vedr. "Kørsel på faste forbindelser", dvs. kørsel med tog på Storebælts og Øresunds tunnel- og broanlæg.

Netmøde: ClassMaster/VoiceCafé. ClassMaster virker let at anvende, i hvert tilfælde som 'gæst'. Systemet er enkelt og uprætentiøst, og kan udmærket supplere forskellige e-læringssystemers konferencesystemer, som IKKE måtte have faciliteten i forvejen :-)

Demo: DocuCreator. Schultz Offset har et nyt dokumenthåndteringssystem kaldet DocuCreator på vej ud på print-on-demand og e-book markedet. Foreløbigt (juli 2002) findes DocuCreator i en fuldt funktionsdygtig beta-version.

Test: Tryg Ergosensor. IMS Learning har for Tryg forsikring udarbejdet en gratis, online software kaldet ErgoSensor. ErgoSensor måler antal indtastning og museklik. linqx.dk har testet ErgoSensor og det medfølgende e-læringskursus.

Demo: TDC e-læringsportal. IMS Learning har for TeleDanmark udarbejdet en demo til koncernens elæringsportal. Demoen, som afvikles som en kombination af en kvindestemme der på behagelig vis læser op samtidigt med at det talte forsøges illustreret grafisk, handler om husketeknik

^

book reviews

Lars Qvortrup har netop udgivet bogen ”Knowledge Education and Learning – E-learning in the Knowledge Society”. Den blev i forrige uge præsenteret og diskuteret ved dels en konferencen på SDU, dels ved et kollokvium samme sted, ligesom den blev berørt ved en stor Luhmann konference i sidste uge. Tankerne heri forventes desuden udfordret ved en Fluid-konference i foråret 2007 om Web 2.0.

Der er for nyligt udkommet et flere nye bøger om e-læring - på dansk, vel at mærke! Udgivelserne har fokus på aktuelle emner som bl.a. blended learning - eller på dansk, fleksibel læring - og undervisning eller læring i netværk. Vi ser nærmere på dem her!

Came across a quite elaborate EU-funded (Leonardo da Vinci) report (169 pages) named "Situation and prospects for e-Learning in Denmark". The report is not exactly new, but still fairly recent (December 2003) - and still relevant, since it holds recommendations and survey-based projections/forecasts for 2003-2012.

In a short paper, professor James Paradiso deconstructs asynchronous learning (AL). Based on deep mining he asks whether or not online students actually "exercise their option, actualize their potential, and capitalize on their opportunity to learni asynchronously: metaphorically 'call(ing) out ...winter, spring, summer, or fall'? Or, in fact, do they learn more synchronously, favoring exclusive times (days, weeks) during the semester?"

Christian Dalsgaard fra Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet anmelder her norske Morten Flate Paulsens nye (januar 2004) bog "Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective".

Anmeldelse af bogen "E-læring og læringsstile". Bogen kobler teorien og praksis, hvilket alt andet lige tjener som inspiration "til selv at gå i gang". Vi har med andre ord fat i avanceret gør-det-selv bog, hvis målsætning er, at give et bud på et samlende udgangspunkt, hvorfra man som formidler eller beslutningstager kan vælge at facilitere e-læring.

Afhandling: Læringsstrategi & Organisation. Hvilken læringsstrategi vælger henholdsvis en sektorleder, en afdelingsleder og en servicemedarbejder i en organisation at anlægge, når de deltager i e-læring? Og er disse voksne medarbejderes hierarkiske placering i organisationen strukturerende for deres valg af læringsstrategi?

Online metodebog om workflow analysis & CSCW: Bogen har en del gode grafiske fremstillinger, som understøtter teksten. Bogen behandler en del emner, såsom BPR, TQM, DLO, CSCW, UC OG MTV’s... Jeg har i gennemgangen alene koncentreret mig om Computer Supported Collaborative Work (CSCW) og forholdet organisatorisk læring (OL)

LMS in Nordic Countries: English review of first analysis by Morten Flate Paulsen on Online Education and Learning Management Systems

^

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

reviewÇáÓäå -->(c) linqx.dk 2001-2009 | all rights reserved <--