home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771InterMat 4

home > e > reviews > intermat - logik for høns [VER. 22.JAN.2003]

Af Jesper Hundebøl — InterMat 4 inklusive CD-R udgives af Gyldendalske Boghandel, og første (og hidtil eneste) oplag fra 2000 (ISBN 87-00-31934-1) koster koster per styk kr. 206,00 ex.moms. Cirkaprisen i boghandelen er kr. 257,50. Jeg fik bogen tilsendt portofrit fra forlaget, og endda med en rabat på 100%.

Fetischisme

Det sidste tror jeg næppe alle skal forvente, for tilbuddet blev kun givet mundtligt af Ken Barnewitch til deltagerne på det af forlaget arrangerede møde i november 2002 om ... cyber-fetichismen, et udtryk som man må formode er afledt af begrebet varefetischisme, hvilket i parentes bemærket af forlaget er defineret som (i citat fra fremmedordbogen):

QUOTE
”Marx’ udtryk fetichisme betegner — i analogi med ”den religiøse verdens tågesfære” — ”den mytiske karakter” et arbejdsprodukt antager så snart det optræder som vare, som samfundsmæssig ting (sic!), samt det forhold at den sociale relation mellem menneskene selv i deres indbildning ser ud som relation mellem ting; ting tillægges overvældende værdi mens mennesket nedvurderes — der er tale om tingsliggørelse, afhumanisering (jf. Entfremdung, Verdinglichung).
UNQUOTE

:o

^

Eksperimentariet

Trods sit eksperimentarium har InterMat4 ikke megen analogi med den religiøse verdens tågesfærer, og trods sine ellers meget fine og meget roste elementer, så har det åbenbart heller intet med 'en vare' at gøre. Den kan i hvert tilfælde ikke engang sælges, den kan knap foræres til noget hvidt menneske: Selv ikke da folkeskolens matematiklærere — formentlig i en direct mail-kampagne fra forlaget — blev tilbudt hele klassesæt, kvit og frit, var der åbenbart, og ifølge Ken Barnewitch, ingen interesse at spore.

På den baggrund er det ikke mærkeligt, hvis Gyldendal på en eller anden måde måtte revidere sit forhold til de nye digitale udgivelsesplatforme; man har ikke opgivet at producere multimedier i form af e-læringsprogrammel, man har ikke opgivet, men det overvejes, hvordan man fremover vil forholde sig hertil...

^

HVIS SÅ FOR

HVIS det er sandt, og jeg har god grund til at tro, at Ken Barnewitz, Udviklingschef / Uddannelse i gyldendal.dk taler sandt, at ingen, absolut ingen i folkeskolen var interesseret i gratisk klassesæt af bogen med tilhørende CD-Rom,

SÅ er der tale om en mindre skandale... Hvis matematiklærerne i folkeskolen, der ellers påstår at mangle ressourcer, IKKE ville kendes ved InterMat4, selv om de kunne prøve at bruge InterMat4 eller Intermat5 (der er hele to bind i serien) i løbet af de to år, hvor de måtte undervise, eller være leder for undervisningen, i matematik på 4. og 5. klassetri,

FOR InterMat4 viser sig at være et forsøg værd, i hvert tilfælde de mindre end 60 sekunder, det tog mig at få CD-Rom udgaven installeret på min PC...

screen shot demo intermat4

Som det kan ses, står der ud for hjernens mund ”solitaire”. Hvad man ikke se, er pegepinden, aktanten, eller rettere, min forlængede maskine-menneskehånd, som netop da befinder sig i todimensionel form præcis over den boblende hjernemasse.

^

MEN OG

MEN solitaire-linket virker ikke?

OG DET gør mange af de andre links tilsyneladende heller ikke? HVAD ER NU DET? Men nogen af de andre links virker heldigvis,

Så jeg kom ind i ”talmønstre”. Der er et kvadrat med 100 hundrede firkanter, og der kunne man lægge farve på hvert enkelt kvadrat. Og så kunne man gemme sit mønster, eller hente nogle eksisterende mønstre.

Jeg er ikke i stand til at vurdere niveauet for 4. kl. matematik, men går ud fra, at det er OK. Og vælger nogle andre aktive links, fx Pentominoer:

screen shot demo intermat4

Ja, godt ser den jo ikke ud, men den er altså rigtigt beskåret...

^

arbejdsmappen

Nå, nu ser jeg så det lille skilt foran foldevæggen, der hvor der står ”InterMat 4”. Så ryger jeg direkte ind i arbejdsmappen: Et niveau ser den sådan her ud:

screen shot demo intermat4

Den er ikke så spændende, men som det kan ses, er der her mulighed for at lære noget om pindediagrammer og børn holdning til at gå i skole, og

  • der er mulighed for at få læst teksten op, helt eller delvist
  • der er krydsreferencer til bogen
  • der er mulighed for at printe siden, og
  • det er muligt at gå ned i sin private mappe få skolens netværk!

Men man ved ikke hvor man skal aflevere (SKAL man printe opgaven, og betyder det noget i hvilken rækkefølge man besvarer spørgsmålene osv, osv. Svarene på mange sådanne spørgsmål findes ikke, ja selv ikke spørgsmålene findes, førend nogen begynder at stille dem.

Så må vi se, hvordan svarene formuleres?

^

Konkluderende

InterMat4 havde åbenbart en svær begyndelse, og det var trist at erfare. Særligt når man har alle odds med sig, og endda tilbyder varen gratis. InterMat 4 og 5 kunne muligvis have været langt bedre, det virker nogen gange som var det en demo-version. Muligvis burde Gyldendal have udarbejdet lærervejledning og et forord til bogen, krydshenvisninger mv, men det er der tilsyneladende ikke blevet tid/råd til?. Pædagogikken og didaktikken har jeg ikke taget stilling til, men noget måtte da kunne blive brugt - hvis altså skolerne bruger PC...

QUICKlinks:

UNI-C: Intermat 4 og 5 præsentation og reviews (deep link removed, linkrot :-@)
Intermat hjemmeside

CROSSlink:

videnskab er fremtiden

^

PS & NB

PS: Det prisbelønnede og af Undervisningsministeriet højt roste InterMat 4 blev aldrig den succes, som det ellers blev spået. InterMat 4 er udviklet i et ellers smukt fællesskab mellem Gyldendal Uddannelse og UNI-C Multimedia

Og ja, jeg må også lige bringe et nota bene:

Kigger man også i BOGEN, ja så virker det som om, at denne er bedre gennemarbejdet, der er langt mere guf i den, men tydeligt nok bliver det hurtigt meget omkostningskrævende at understøtte undervisningen med multimedie-producerede midler. Umiddelbart fandt jeg ikke noget om musik i Eksperimentariet, jeg måtte tilbage ud på C-drevet, før jeg bemærkede mappen værktøjskassen: Der VAR det faktisk muligt at lære noget om toner og rytmer, men næppe noget om for eksempel ”lyd på skrift” - som man kan i bogen på siderne 58-63.

Meget spændende alt sammen, hermed et (meget) forsinket tak for åndelig, fast og flydende føde. Tak til Grünbaum og Gyldendal.

^
index
Last update: 22.JAN.2003

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review