under 4 øjne

> e > review > kursus [REV_1: 26.JUN.04]

Af Jesper Hundebøl — Dansk Industris branchefælleskab for IT, elektronik og telekommunikation (ITEK) har sammen med Cursum og et antal frivillige deltagende virksomheder i foråret lanceret et online e-læringskursus om... e-læring kaldet E-læring i øjenhøjde!

Det er et på mange måder udmærket initiativ, og en særdeles hensigtsmæssig og aktuel måde at formidle viden om e-læring på. Ved at tage kurset – det burde være online – gør man sig rent faktisk en række erfaringer med begrebet e-læring!

Kurset henvender til små og mellemstore virksomheder (SME), som skal i gang eller videre med e-læring. For den uindviede er der på siten en del praktisk viden at hente, men for den kritiske "læser" bliver det ellers overordnet betragtet udmærkede indtryk forstyrret af, at man oversælger det glade budskab: e-læring er godt, sku!

screen shot: cursum - starthjælp
Skærmbillede: Cursum - starthjælp

Fire emner

Der indledes med en kort video, hvor de to gennemgående figurer, Kurt Weiss Christensen fra Sonofon og Jørgen Jørgensen fra itai, fremlægger kursets fire emner:

  • Teoretisk indføring – en mini-ordbog, hvor det forklares, hvad e-læring er, fx hvad forskellen mellem et LMS og LMCS.
  • Fordele ved at anvende e-læring – hvor det glade budskab kort sagt oversælges
  • Konkrete tips - opstart, implementering og evaluering
  • Barrierer ved e-læring – hvor det knap så glade budskab undersælges, ja reelt vendes det på hovedet, så barriererne nærmest fremlægges som let overkommelige udfordringer.

Fem cases

Kurset indeholder fem forskellige cases:

  • LEO Pharma - kompetenceudvikling
  • Pressalit Care - kunderådgivning/salg (virtual careroom)
  • Kvickly - intern branding og kompetenceudvikling
  • Amarco – uddannelse og certificering
  • Bo Michelsen murer- & entreprenørfirma - intern færdighedsudvikling (arbejdsmiljø)

De enkelte cases fremstår i kurset ukommenteret - de er mao. ikke gjort til genstand for nogen evaluering fra DI's eller andres side. Det er tanken, at de fem fremlagte scenerier skal tale for sig selv.

Fire anvendelsesområder

Kort sagt antages e-læring at kunne anvendes på dels B2B- og B2C-markedet – i begge tilfælde til markedsførling og service, mao. ikke et helt reelt læringssigte. Internt i virksomhederne kan det anvendes til "organisationsudvikling" – eller branding, som fx Kvickly casen antyder, og endelig – heldigvis – til kompetenceudvikling og træning!

screen shot: cursum - anvendelsesområder
Skærmbillede: Cursum - anvendelsesområder

Som det fremgår, argumenteres der mao. for e-læring i en overvejende instruktivistisk udgave: målet er vidensoverførsel eller -deling. Hvad angår den ikke uinteresante LEO Pharma case, er sigtet her imidlertid at konstruere ny viden – man har i projektet forsøgt at eksplicitere, dele og indsamle viden om (worst og) best practices, hvorfor denne case adskiller sig væsentligt fra mange mere traditionelle e-læringscases.

Muligvis er også casen fra Bo Michelsen's byggefirma konstruktivistisk i sin tilgang – i hvert tilfælde er det tanken, at håndværkerne selv formulerer et bestemt problem, som de ønsker at beskæftige sig med.

Hensigten med at anvende e-læring er her imidlertid mere traditionel, til dels at spare omkostninger til fremmødeundervisning. Argumentationen er diskutabel, fx forlyder det, at "det ikke er muligt for medarbejderne at afsætte 5 dage til et kursus" og at man på paradoksal vis fremhæver, at medarbejderne oplevede et stort udbytte af det distribuerede kursus – FORDI de så "kunne diskutere emnet med hinanden og [at der var] en lærer tilknyttet kurset." Jamen – hvordan var det lige det foregik før: var der ingen lærer tilknyttet det fysiske kursus, og kunne man ikke diskutere med hinanden?

Det er en pudsig argumentation, kun for så vidt deltagerne anvender det elektroniske forum til - over tid - at fortsat at udveksle erfaringer med hinanden og med læreren, syntes det at give mening. Tilsvarende kuinne følgende argumentation give anledning til nogen bekymring:

QUOTE
Vi har været på et kursus i arbejdsmiljø og projektledelse, og det er sådan et fem-dages kursus, normalt, men vi synes fem dage at pille ud af programmet er for meget, det er svært at finde tid... Det er det samme indhold, og de samme ting, man går igennem. Vi får mere ud af det, fordi vi skal mere arbejde selv med det, mens man på et kursus bare sidder og snakker og diskuterer på kryds og tværs, og nogen, de sidder bare i et hjørne og gør ingenting. :-0
UNQUOTE

Tak for kaffe: I får en meget bedre uddannelse (og vi sparer en masse omkostninger til rejser, per diem, og så kan I for resten tage jeres obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, når I har lagt børnene i seng (?)). Og vær så glade for, at I er frie for at sidde i et kursuslokale og sove – nu kan I i stedet holde accorden ude på arbejdspladsen...

Talking heads

Der er i kurset i udpræget grad gjort brug af levende billeder og lyd, frem for tekster. Der er også anvendt enkelte grafiske fremstillinger, hvorfor balancen mellem de enkelte delelementer i sammenhængen var fornuftig.

Ganske vist er det alt sammen "talking heads", men det er bedre, end hvis det blot var tekstbaseret. Ulempen ved at lade de medvirkende SIGE så meget er, at "eksperterne" kan slippe af sted med at sige en masse vrøvl, tag fx følgende "gode råd":

QUOTE
Hvis man som ledelse tar' beslutningen omkring e-learning, og herefter gir' det en chance - man skal have en god styrer på, manager, en der brænder for det, en der ved noget om det - så vil jeg sige, så sku' man nok ku' komme et langt stykke, og på sigt se, at det her er noget, der vil hjælpe på bundlinien for virksomheden.
UNQUOTE

Der er kort sagt mange gode råd - til gengæld kniber det lidt med den kritiske vinkel?

Barrierer

De barrierer som mange SME'erne antages at støde på ifm. e-læring, skyldes ifølge de medvirkende aktører ofte fordomme eller faktorer, som man let kunne råde bod på. Var barrieren fx en dårlig IT-infrastruktur, så forlyder det, at det faktisk er nok med en enkelt computer i virksomheden... ja, så burde de fleste kunne være med!

Syntes man for eksempel, at det er svært at finde en udbyder, så lyder det gode råd, at man kunne tage en indledende snak med 2-3-4 forskellige udbydere - fx nogle af dem fra DI's egen liste (ja ;-))... I den forbindelse anbefaledes det, at man brugte sit netværk (fx DI), til at benchmarke leverandører. Det turde være klart!

En tredie forhindring kunne kan være manglende IT-færdigheder, og her var rådet, at "du" tidligt i forløbet analyserer og inddrager "dine målgrupper"... Hvem er hvem - hvad hvis ledelsen måtte have "teknologiangst"? Som det i øvrigt fremgår, er det ofte tilfældet, at en stab må sælge et e-læringsprojekt til ledelsen (med argumentet om, at man sparede omkostninger/større salg, mao. øget effektivitet/efficiens).

Endelig oplever mange, at e-læring er dyrt eller at man simpelthen er negativ overfor denne form for efteruddannelse. Her runger det gyldne råd tomt: at man starter i det små, og siden udvider til et større system. Klart nok, men hvor mange systemer forestiller man sig, at den enkelte virksomhed skal afprøve? Et af problemerne med e-læring har vel netop været, at der har været temmelig mange fusere.

Endelig forlyder det eksempelvsi, at hvis der er modstand mod begrebet e-læring, ja så skulle man huske at markedsføre det rigtigt godt - hvad enten man i en stab ønskede at sælge det overfor ledelsen, eller det er ledelsen, der ønsker at sælge det overfor medarbejderne... Man kunne jo forsøge sig med et branding-orienteret e-læringsforløb :-o

QUICK links:

E-læring i øjenhøjde
Knowledge mapping
Anmeldelse på e-kompetencer.dk

CROSS links:

Om ITEK
Om Cursum
Om itai
Om e-kompetencer.dk
Viden på tværs (LEO Pharma case)

Entreprenørskolen (e-skole) har, også sammen med Cursum, lavet et e-læringsforløb, som slet ikke er uinteressant:

Man følger en ganske dramatisk – og faktisk forekommet - ulykke ifm. byggeriet af Århus Kunstmuseum. Der er klip af interviews med de involverede parter, og der er uddrag af diverse udvekslinger mellem de forskellige interessenter (betonleverandøren, arbejdstilsynet, kommune, bygherre, arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant) :-)

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review