KVIS

> e > review > kvis [VER: 4.JAN.05]

Af Jesper Hundebøl — Undervisningsministeriets program KVIS (Kvalitet i Specialundervisningen) skal gennem øget rummelighed sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i folkeskolens specialpædagogiske initiativer. Børn og unge med særlige behov og forudsætninger får med portalen adgang til et nyt undervisningstilbud, der automatisk tilpasses den enkelte bruger.

Hypergenic har lavet KVIS-programmets webportal, kvis.org, hvor folkeskolens pædagogiske personale tilbydes en række e-learningkurser, der skal bane vejen for denne udvikling.

Webportal

KVIS-portalen er opbygget med et centrum og otte ”spor”. Sporene indeholder information inden for de otte hovedemner: ”Om KVIS”, ”esamarbejde”, ”indikatorer”, ”temaer”, ”e-learning”, ”regioner”, ”udvalg”, ”regionale konsulenter”.

screen shot: KVIS webportal - forside
Skærmbillede: KVIS webportal - forside

Fleksibilitet og videndeling

To faktorer har gjort sig gældende i skabelsen af kurserne og deres elektroniske platform: Fleksibilitet og videndeling.

Kursisterne kan - sædvanen tro - arbejde med materialet uden at være bundet af hverken tid og sted, og man har gjort sig umage for at gøre det let at udveksle viden, selvom man fysisk opholder sig mange steder i landet. KVIS e-learning er tilrettelagt således, at man arbejder i ”fysiske” team om forskellige reflektionsopgaver og herefter afleverer og diskuterer sin og andres besvarelser i et hertil tilrettelagt virtuelt kursusrum.

screen shot: KVIS webportal - 2004 e-learning kursusrum, uddrag
Skærmbillede: KVIS webportal - kursusrum

KVIS e-learning kombinerer ansigt-til-ansigt diskussionen med mediets fleksibilitet, hvilket gør, at fagpersoner fra alle dele af landet kan arbejde sammen og nemt udveksle erfaringer og ideer.

screen shot: KVIS webportal - indhold
Skærmbillede: KVIS webportal - indhold

Feed-back og interaktivtet

Til hvert kursus er desuden knyttet en eller flere tutorer, der sørger for at give teamet respons på deres besvarelser og som løbende kan rejse diskussioner og stille spørgsmål til deltagerne. I kursusrummet findes også en fælles elektronisk opslagstavle, en liste over deltagende teams og en facilitet til elektronisk indtastning af studieplan for teamet m.m.

Foreløbig status

Indtil videre har over 900 lærere gennemført kurserne og Undervisningsministeriet har ifølge Hypergenic modtaget positiv respons fra deltagerne. De finder det nemt og overskueligt at bruge de elektroniske kursusrum og fremhæver KVIS-portalens metro-struktur som både interessant og overbliksskabende.

Links:

KVIS online: kvis.org
EVA: Vidtgående specialundervisning (PDF)
Banebrydende teknologier – IT-inddragelse, der gør en forskel (PDF)
Om Hypergenic

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review