home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771e-læringsstile

home > e > reviews > laeringsstile [VER. 6.OCT.2003]

Af Jesper Hundebøl — "Der er skrevet mange bøger om e-læring, og de fleste tager udgangspunkt i, at læseren har en basal viden om læringsteori og pædagogik, eller at læseren selv kan koble perspektiverne for e-læring til praksis."

Sådan lyder det på omslaget til bogen E-læring og læringsstile, som forfatteren, læreren, IT-vejlederen og e-læringskonsulenten Anne Malberg for nyligt har udgivet :)

Læringsteoretisk udgangspunkt

Bogen kobler teorien og praksis, hvilket alt andet lige tjener som inspiration "til selv at gå i gang". Vi har med andre ord fat i avanceret gør-det-selv bog, hvis målsætning er, at give et bud på et samlende udgangspunkt, hvorfra man som formidler eller beslutningstager kan vælge at facilitere e-læring.

Inspirationen kommer fra Knud Illeris's didaktiske relationsmodel, der beskriver spændingsfeltet mellem det kognitive, psydodynamiske og samfundsmæssige. Desuden har forfatteren inddraget "andre forskeres tanker". Samlet set er udgangspunktet

 • Knoops neurologiske tilgang,
 • Kolbs læringsmodel,
 • Honey og Mumfords læringsstile,
 • Gardners intelligenser,
 • socialkonstruktivisten Bruner,
 • pragmatikeren Dewey, samt
 • Rogers Piaget, Armstrong og Rita og Ken Dunn.

Det samfundsmæssige aspekt behandles med udgangspunkt i Giddens og Bourdieu. Desuden finder jeg i litteraturlisten henvisninger til i.a. Hermannsen, Vygotsky, Ziehe, Senge, Larsen, Andresen, Beck, Argyris samt Sørensen og Dirckinck-Holmfeld.

^

Intentionen

Intentionen er at give læsere med eller uden læringsteoretiske, pædagogiske eller praktiske forkundskaber en basal forståelse for dette brede felt og en forståelse for, hvorfor, hvordan og hvornår e-læring skal inddrages i læringssituationen.

I bogen er der samlet eksempler på e-læring fra institutioner, virksomheder og organisationer som bevidst arbejder med at formidle med udgangspunkt i den danske uddannelsestradition.

"Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet. Først da kan der udvikles nye pædagogiske muligheder som er grundlag for kvalificeringen deltagernes læring.

Herved kan vi hæve os over funktionalitetsbegejstringen og fokusere på at facilitere innovative læreprocesser for deltagerne. Yderligere opstår nye muligheder for at stille krav til udviklingen af nye teknologier frem for at vi blot devaluerer os selv til konsumerende applikationsjunkies."

^

Struktur

Bogen er opdelt i fire afsnit:

 • Læringsteoretisk udgangspunkt
 • E-læringsrefleksioner, perspektiver og strategier
 • Hvordan kommer man i gang med e-læring
 • Praksiseksempler: e-læringsmaterialer og e-læringsrum

Ifølge Anne Malberg er afsnittene tænkt således, at det skal være muligt at udvælge de afsnit, som man umiddelbart foretrækker. Den meget handleorienterede læser vil sandsynligvis vælge afsnit 3 og 4. En teoretisk, refleksiv læser vil tage udgangspunkt i afsnit 1 og 2. Afsnit 1 kan yderligere undlades såfremt man har en teoretisk pædagogisk ballast inden for området.

Bogen indeholder desuden en mindre link samling, en ordliste og heldigvis et stikordsregister.

QUICKlinks:

Bestil bogen.
Dafolo: De mange intelligenser

CROSSlink:

Feature: e-laeringsstile - af Anne Malberg

^
index
Last update: 13JUN2003

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review