lectora

> e > review > lectora [VER: 14.JUN.06]

Af Mette Rasmussen — Lectora er et amerikansk program til at designe digitale undervisningsforløb. Det hører til et af de mere omfattende værktøjer, der både har video- og billedredigering, samt simple animationsværktøjer.

Lectora har indbygget et avanceret testmodul, som rækker langt ud over den mere gængse amerikanske ”quiz-test”. Det er et stærkt plus, der både giver mulighed for at designe mere individualiserede tests, der kan tilgodese forskellige læringsstrategier og – mål i de enkelte undervisningsforløb.

Lectora er et fuldt professionelt forfatterværktøj, som ikke kræver programmeringskundskaber. Designet bygger på Windows-interfacet og -logikken, og har man yderligere bare lidt kendskab til f.eks. Photoshop og en html-editor er man godt hjulpet på vej.

WorkWiser om Lectora

Lectora har været på det danske marked i 3-4 år og forhandles af Workwiser Danmark ApS. linqx|dk har talt med firmaets direktør Thomas R.B. Petersen om Lectora, fremtidens forfatterværktøjer, og om det danske e-learning marked. Den danske forhandler foretrækker nu selv at kalde Lectora et forfatterværktøj til at producere og præsentere interaktivt webindhold, som er lidt bredere end hvad e-learning dækker over.

Q: Hvad er efter din mening de tre bedste grunde til at vælge Lectora?

A: ”Det er nemt at bruge, det er hurtigt at bruge, og det er ubegrænset hvad du kan bruge det til. Der er andre programmer, som er nemmere end Lectora at bruge, men når du når til grænsen for hvad den skabelon, der ligger i programmet kan, så kan du ikke komme videre, og sådan er det ikke med Lectora."

screen shot: Alle fil-typer behandles som objekter i Lectora. Når et billede trækkes ind fra et andet program, registres det automatisk som objekt i ventreframens træstruktur
Alle fil-typer behandles som objekter i Lectora. Når et billede trækkes ind fra et andet program, registres det automatisk som objekt i ventreframens træstruktur.

"Min filosofi er, at udvikling af e-learning skal ligge hos den der har viden om det, der skal formidles. Det er ikke IT-afdelingen, som skal lave e-learning. Det er dem der sidder i f.eks. salgsafdelingen og laver salgstræning, eller i uddannelses- eller HR-afdelingen. Lectora kræver ikke specialister. Og hvis man f.eks. vil lave en lidt mere avanceret Flash-animation, kan man jo godt hente hjælp hos en programmør.

I USA er Lectora et af de meste udbredte e-learning produkter. På universiteterne sidder både undervisere og studerende og udvikler i programmet, så der er det virkelig for enhver.

Man skal bare huske at selvom produktet er nemt at lære, så er e-learning ikke det samme som almindelig undervisning. Vi holder af og til kurser, hvor man kan lære lidt om principperne bag elektronisk læring, f.eks. hvordan man arbejder med storybord, og det kan også bare være inspiration til hvordan man selv vil lave et elektronisk forløb.”

Q: Hvad adskiller Lectora fra lignende produkter?

A: ”Enten er de meget skabelonbaserede og derfor begrænsende eller også er de meget åbne, og så skal man tit have nogle forkundskaber, så har de et programmeringssprog som man også skal kunne. Det amerikanske TMR, der bl.a. anmelder forfatterværktøjer og andre produkter til læring via Internettet, har udnævnt Lectora til at være et af de nemmeste forfatterværktøjer at lære at bruge og med en kortere indlæringskurve, end f.eks. Toolbook og Quest.

Du skal kunne lidt word og powerpoint, og hvis du kan billedbehandling eller html, kan du indlejre det i Lectora, men du behøver ikke kunne programmere. Hvis du er mere erfaren kan du bruge Lectora som en ramme. Du kan f.eks. vælge at lave dine actions i html, hvor du kan styre det endnu mere, og så hente det ind i Lectora. Det er klart, at et produkt der fokuserer så meget på brugervenlighed, må lægge nogle begrænsninger ind et eller andet sted, og så kan du selv bruge eksterne programmer hvis du har erfaringen til det.

screen shot: Man kan selv vælge eksterne tekst- og editeringsprogrammer, der kan fungere sammen med Lectora, således at man kan editere direkte fra Lectora, efter at objektet er sat ind i Lectora.
Man kan selv vælge eksterne tekst- og editeringsprogrammer, der kan fungere sammen med Lectora, således at man kan editere direkte fra Lectora, efter at objektet er sat ind i Lectora.

"Vi sælger Lectora i tre forskellige pakker. I de to store pakker følger der lyd-, billed- og videoredigeringsprogrammer med. Men typisk har brugerne kendskab til et andet billedprogram, og så sætter du bare det ind som standard for hvad Lectora skal åbne når du vil editere i et billede. Der er jo ingen grund til at lære en et nyt editeringsprogram hvis man kender et andet godt i forvejen. På den måde er Lectora meget fleksibelt. Det er jo smart udnyttelse af folks kompetencer - hvorfor lære et nyt hvis du kan noget godt i forvejen.”

Forbedringer i 2006-versionen

Q: Hvad skulle næste version indeholde, hvis du måtte bestemme?

A: "Trivantis holdt en brugerkonference sidste år for alle brugere af Lectora, vor der deltog repræsentanter for omkring 250 virksomheder og institutioner, der bruger Lectora. 2006-versionen er et direkte resultat af hvad der skete på den konference, hvor brugerne blev spurgt om hvad de kunne ønske sig nye faciliteter og ændringer af eksisterende. Efter min mening er der et kvantespring fra den forrige og til 2006-versionen. Det kan være svært at se hvad der skal gøres bedre. Men Trivantis gentog seancen på brugerkonferencen i Orlando igen i år, og der var stadig nye inputs til udviklerne. Jeg sidder selv lige nu og finder ud af hvordan man bruger alle de nye funktioner, der er kommet med i den seneste udgave.

Hvis jeg skulle ønske noget lige nu, så er det fordi jeg selv er meget optaget af at bruge actions, så jeg ville gerne have nogle flere ting de her actions kunne gøre. At man selv kunne sætte betingelser på og teste forskellige variabler, men det gør det på den anden side mere programmeringsorienteret. Og det er Trivantis´ balancekunst. De implementerer ikke noget, hvis de ikke finder en brugervenlig vinkel.”

screen shot: Action properties boxen, der gør det let at arbejde med actions, så du kan styre alle handlinger i din produktion.
Action properties boxen, der gør det let at arbejde med actions, så du kan styre alle handlinger i din produktion.

Q: Hvad synes du, at der er de vigtigste forbedringer i 2006 versionen?

A: ”Ja, der er jo mere end 50 nye faciliteter og forbedringer, men personligt har jeg haft meget brug af værktøjet til ”translation”. Det er, trods navnet, ikke en oversætter, men et værktøj der trækker alle tekster i tekstbokse, knapper, menu mm. ud i et RTF-dokument, som så kan sendes til oversættelse, korrektur o.l. Det sker med 2-3 klik. Efter gennemgangen af RTF-dokumentet, hentes det ind igen og Lectora styrer alt for dig omkring formatering osv. Du kan endda sætte Lectora til at udvide tekstbokse, hvis teksten er blevet udvidet i processen.

En anden dejlig facilitet er at du kan teste en side i HTML og se hvordan den pågældende side ser ud og virker i HTML.

Der er kommet flere overgange mellem objekter og sider. Det er endnu ikke i helt de samme omfang som PowerPoint, men der er dem man skal bruge. Drag and Drop er en forbedring. Hvis du, fx trækker et dokument eller fil ind i Lectora, spørger Lectora dig om du alligevel vil gemme under ”additional files” så du ikke behøver at bekymre dig om det kommer med når du udgiver titlen, det sørger Lectora for.

Hvis du sidder og udvikler et forløb i Lectora sammen med andre, eller hvis du skal huske dig selv på noget, så kan man indsætte ”post-its” eller ”gule sedler”, hvilket er ret smart og anvendelig. På ”hardcore” siden er der væsentlige forbedringer og nyheder om javascript-delen, der betyder at Lectora kan omgå mange af de problemer der er med firewalls og LMS’er, da man nu bruger den nyeste teknologi så der kan publiceres til ”Ajax” så man ikke behøver en Java-applet for at køre Lectora".

Fremtidens e-learning værktøjer

Q: Hvis man ser længere ud i fremtiden, hvad kan man så forvente sig af fremtidens e-learningværktøjer?”

A: ”Meget har med teknik at gøre, skærme man kan røre f.eks. ændrer jo ved interaktiviteten, den kinæstetiske del af læringen, pc’erne bliver jo hurtigere og giver andre muligheder for at producere tungere ting. Måske skal man ikke ønske sig at der sker så meget mere, men at værktøjerne bliver bedre til den proces der handler om blended learning. At tage underviserne ud af læreprocessen er ingen god ide, fordi e-learning alene er meget standardiseret, og det er velegnet til applikationstræning, men ikke i større læringssammenhænge.”


I august 2006 afholder Workwiser workshop om udvikling af web-baseret interaktivt indhold ( e-learning) med Lectora. Programmet kan hentes her (PDF).

Ultimo maj 2006 holdt Jesper Hundebøl ved Fluid konferencen "Materialer mm" et foredrag om forfatterværktøjer (PDF).

Kontakt Mette: mrasmussenSTOP@SPAMitu.dk

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review