Online education and LMS

home > e > review > online [VER. 8.JAN.2004]

Af Christian Dalsgaard, cndSTOP@SPAMimv.au.dk — Christian Dalsgaard (Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet) anmelder her Morten Flate Paulsens nye bog "Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective". Bogen var ved en internatinal online konference i regi af BOLDIC netværket/TUNET forum i oktober/november 2003 genstand for en ganske intensiv debat!

At navigere inden for netbaseret uddannelse

Feltet for netbaseret uddannelse (”online education”) er karakteriseret ved et utal af begreber såsom e-læring, m-læring, CMC, CBT, ID, CCT, SMS, AS og LMS. Teknologierne i tilknytning til netbaseret uddannelse såsom WWW, e-mail, konferencer, chat og video muliggør en række nye undervisningsmetoder såsom debatter, diskussionsgrupper, fora og korrespondancestudier. Med andre ord er netbaseret uddannelse et kompliceret felt.

I bogen ”Online Education and Learning Management Systems” giver Morten Flate Paulsen et overblik over begreber, teknologier og undervisningsmetoder i tilknytning til netbaseret læring. Bogens indhold er omfangsrigt og overvældende, men det er præsenteret i en klar og struktureret form. Bogen er et omfattende katalog over de mange facetter af netbaseret læring. Derudover indeholder bogen en lang række links til hjemmesider, og til bogen er knyttet en hjemmeside (www.studymentor.com), der eksperimenterer med anvendelsen af forskellige medier. Bogens mange referencer til forskellige hjemmesider og den tilknyttede hjemmeside betyder, at læseren har mulighed for yderligere at udforske forskellige aspekter af netbaseret uddannelse.

Teorien om ”cooperative freedom”

I dag er netbaseret uddannelse i en massiv udvikling inden for såvel den offentlige som den private sektor. Især fokuseres der på mulighederne for at skabe fleksible uddannelser. Netbaseret uddannelse kan tilbyde fleksibilitet inden for to væsentlige områder. For det første gør netbaseret læring den studerende uafhængig af tid og sted, og for det andet gør netbaseret læring det muligt at udbrede en uddannelse over i princippet uendelige geografiske afstande. Denne fleksibilitet i uddannelse betyder, at flere personer får mulighed for at tage en uddannelse - det er for eksempel muligt at kombinere et fuldtidsjob med en uddannelse. Derfor har fleksibel læring en lang række oplagte fordele, der teknologisk set er mulige at opnå gennem netbaseret uddannelse.

Paulsen lægger vægt på disse fordele, men bemærker samtidig, at det er muligt at skabe for meget fleksibilitet i uddannelser. Fra en pædagogisk synsvinkel er frit og individuelt arbejde ikke nødvendigvis den ideelle form for uddannelse - selvom det er den mest fleksible. I sin teori om ”cooperative freedom” søger Paulsen at kombinere individuel frihed med samarbejde. I modsætning til det ultimative begreb om individuel frihed understreger teorien vigtigheden af dialog og interaktion mellem studerende. ”Cooperative freedom” betyder, at den studerende arbejder individuelt og uafhængigt, men på samme tid samarbejder med andre studerende.

Det lyder umiddelbart paradoksalt, og, som Paulsen understreger, er ”cooperative freedom” også vanskelig at realisere i praksis. I bogen argumenterer han dog for, at det er muligt ved hjælp af teknologierne inden for netbaseret uddannelse. Derudover er det vanskeligt at skabe ”masseuddannelse” med udgangspunkt i teorien. Teorien er med andre ord en modsætning til industrialiseret masseuddannelse, hvor kurser leveres til de studerende i fastlagte enheder. På baggrund af teorien om ”cooperative freedom” udtrykker bogen en kritisk og konstruktiv tilgang til idéen om fleksibel læring og netbaseret uddannelse.

Nordisk netbaseret uddannelse

Paulsen skriver, at de nordiske lande i relation til netbaseret uddannelse på mange områder er foran USA. Det er dog USA, der dominerer feltet i relation til udbydelse af netbaserede kurser såvel som inden for udvikling af teknologi. I lyset af den stigende globalisering er der en risiko for en amerikansk ”imperialisme” inden for netbaseret uddannelse, som Paulsen formulerer det. Der er en risiko for, at amerikanske undervisere og amerikansk teknologi i fremtiden vil dominere netbaseret uddannelse i de nordiske lande og i resten af verden.

Derfor argumenterer Paulsen for, at der er et behov for en mere international orientering i de nordiske lande, og bogen er i sig selv et eksempel på dette. Udover Paulsens mangeårige erfaringer inden for norsk netbaseret uddannelse indeholder bogen bidrag om netbaseret uddannelse i Danmark og i Sverige af henholdsvis Søren Nipper og Carl Holmberg. Bogen udgør et vigtigt nordisk bidrag til det internationale felt for netbaseret uddannelse.

QUICKlinks:

Update: Article in PSCA - public service review, Nordic States, Summer 2004 (pdf)
Bent B. Andresen: "Anmeldelse af anbefalelsesværdig bog"
multimedia web-site providing content and services for the e-book
boldic.net (deep link removed, linkrot :-@)
nettskolen.dk

CROSS link:

Article submitted for review, July 2002: Morten Flate Paulsen of nettskolen.com in Norway has submitted a recently released (July 2002) article for review. The article is the fruit of an EU-sponsored research within the Web-edu project. The research offers an insight into the current state of affairs in the Nordic countries as regards Online Education and Learning Management Systems here.

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

reviewFACT BOX

Author: Paulsen, Morten Flate
Title: Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective
Publisher: NKI Forlaget
Print version, NOK 475 - ISBN 82 562 5894 2
Pages: 337
e-version, NOK 350 - ISBN 82 562 6048 3