e-rollespil

home > e > review > rollespil [REV 20.FEB.04]

Af Jesper Hundebøl, jesperSTOP@SPAMlinqx.dk — På LLD's årlige AGORA i december 2003 var det muligt at få et kig på LLD's e-læringsspil "Drabssag Melved", et IT-støttet læringsrollespil til tværfaglig undervisning i matematik, dansk og naturvidenskabelig fag (7.-10. klasse).

Lyntest

Nu - i februar 2004 - er det muligt for alle interesserede at teste spillet - holdet bag Drabssag/Melved, har lagt sidste hånd på projektet. Testene er vel overstået og gik efter sigende "rigtig godt" :)

melved, frontpage
Melved, spillets velkomstside

Derfor har man oprettet et testspil til de, der skulle have lyst til at se, hvad det er for noget. Uden at foretage en egentlig anmeldelse, bemærkes det, at spillet indeholder, i.a.

  • en række videoklip, fx fra drabsstedet og afhøringer samt fiktive TV-aviser
  • et persongalleri med profiler etc.
  • en håndbog med forklaringer på omkring 50 fagudtryk
  • et landkort og lignende grafik
  • en spørgeguide (i pdf)
  • sagsmapper med fotos, beskrivelser mv.

Hybris

Ifølge LLD er spillet en hybrid mellem rollespil og e-læring, som søger at udnytte forskellige typer læring, som opstår i spændingsfeltet mellem et interaktivt og plot-orienteret spilunivers, kontekstualiserede og fagspecifikke aktørpositioner (roller), og differentieret anvendelse af IT og multimedier i undervisningssituationen. ... Spillets design danner udgangspunkt for en modulopbygget spilstandard, således at det færdige produkt bliver fleksibelt mht. indhold og udbredelse blandt andre fagområder. ...

melved, kort
Melved, kort over drabsstedet

Rollespillet skaber en simuleret praksis, hvor computeren bl.a. bruges til at simulere DNA-analyse, mikroskopi, eller matematiske beregninger. Dermed imødekommer spillet efter sigende folkeskolens dogme om "klare mål": En differentieret og målrettet undervisning, hvor anvendelse og kontekst spiller en lige så vigtig rolle som det faglige indhold.

Prøv selv

For at se spillet, skal man gå ind på på den midlertidige hjemmeside (se nedenfor). Det er muligt at logge ind som elev eller som lærer ved at vælge en af spillets sager (ved henvendelse til linqx eller direkte til LLD), men prøv i første omgang spillet som gæst - det er faktisk meget lærerigt :-D

LLD - baggrund: Drabssag Melved (linkrot, deep link removed)
Test side: spor.ter.dk

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review