tdc e-læringsportal

home > e > reviews > tdc portal [VER. 25.MAR.2002]

Af Jesper HundebølIMS Learning har for TeleDanmark udarbejdet en demo til koncernens elæringsportal. Åbenbart har både IMS og tdc fundet, at offentligheden skulle have adgang til en introduktion hertil. linqx.dk fik tilsendt pw og user id, og var med på en kigger... (April 2003: testsiden er beklageligvis lukket :-@)

Demo

Demoen starter med en videosekvens, hvor Henning Dyremose redegør for fordelene for koncernens medarbejdere, nu hvor får adgang til elæring. Naturligvis har Dyremose ingen nye argumenter i ærmet, så det er de sædvanlige argumenter der fremføres:

 • der anvendes lyd, billeder og interaktivitet
 • du får umiddelbar tilbagemelding
 • man kan gennemgå stoffet flere gange
 • medarbejderne kan tilrettelægge eget forløb
 • elæring er et vigtigt supplement

Selve demoen, som afvikles som en kombination af en kvindestemme der på behagelig vis læser op samtidigt med at det talte forsøges illustreret grafisk, handler om husketeknik! Det er mao meningen, at tdc's medarbejdere skal træne husketeknik, hvilket man så gør vha. et memospil hvor brugeren kan lære om huskeknager.

En huskeknage er baseret på et tal, som den lærende kan oversætte opfordres til at forbinde med et billede, en handling eller en følelse, for eksempel (sic!) følelsen af at være i seng med - have s e x med - din mobiltelefon:

screen dump fra tdc elæringsportal

Stimulus - Respons

Spillet baserer sig altså på en række associationer, med en underliggende pædagogisk tilgang der baserer sig nogenlunde på følgende type regel: Du skal huske (genkende, ren Pavlov, Stimulus-Respons) fx objekt no 6, hvilket du altså naturligt forbinder med "s e x", dvs at du er i seng med tingen. Tingen er selvfølgelig en mobiltelefonen, for du arbejder jo i tdc. Nogen af de andre objekter som den lærende, og man fristes til at sige lörneren, skal huske, er fx en tdc thermokande, en tdc kabelrulle, et favoritkort, et mobiltid talekort, en telefonboks, osv. Sjovt nok ingen billeder af Henning Dyremose. Kort sagt er associationsniveauet nogenlunde som følger, i.a.:

 • 6 - s e x - du har s e x med tingen
 • 7 - s n e h v i d e - de syv små d v æ r g e bærer tingen
 • 9 - nihalet kat - pisker tingen
 • 3 - Trefork - Netptun stiger op af havet med objektet spiddet på sin trefork
 • 2 - toddy ! - tingen er noget jeg drikker (tdc thermokanden)
 • 8 - ottearmet blæksprutte - har fanget tingen

Selve opgaven er et lille skema med 9 felter med et billede i hvert felt. Disse billeder får man 30 sek til at huske, hvorefter man har 40 sek til at imitere de tilfældigt valgte kombinationer.

Umiddelbart et sjovt lille spil, som måske kan virke som introduktion til andre opgaver? Imidlertid har jeg svært ved at se, hvordan disse huskeregler kan omsættes til praksis, og tør slet ikke spørge til, hvad den dybere mening med øvelsen måtte være?

top
index
Last update: 28.AUG.2002

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review