temanyt

> e > review > temanyt [VER: 8.FEB.05]

Af Jesper Hundebøl — Alinea, IMS Learning og Berlingske Tidende har i samarbejde lanceret en ny, dansk undervisningsportal målrettet samfundsfagsundervisningen i (folke)skolen: "Formålet er at styrke elevernes viden, interesse og engagement i de begivenheder, der udspiller sig omkring os."

Portalen, der kaldes temanyt.dk, må i dagens Danmark ses som et supplement til andre, lignende undervisningsudbud (Undervisningsavisen, EMU-portalen og dr.dk/spil). Hvis ikke portalen udbygges således at mulighederne i multimdiet udnyttes bedre, er udspillet imidlertid mest af alt at betragte som et alternativ i værdikampen... Initiativet hilses imidlertid velkomment, men ærligt talt - trioen Alinea, IMS og Berlingske burde kunne lave det bedre.

Om Portalen

Berlingske Tidende sikrer den "daglige" strøm af artikler om verdens begivenheder. På baggrund heraf udvælges aktuelle temaer, hvortil der udarbejdes undervisningsforløb og opgaver.

screen shot: temanyt - forside
Skærmbillede: temanyt.dk - forside

Fra portalen er der foreløbigt adgang til 3 gratis temaer og 8 temaer, der kræver abonnement. Under gratistemaerne, fx "Den store tsunami", er der, udover en kort introduktion, en

  • lærersektion med måloversigt og forslag til arbejdet med temaet
  • elevsektion med artikler fra Berlingske
  • linksamling (en blanding af deep links og forside links)
  • litteraturliste (med ét link til Alinea?).

Desuden er der på portalen en "håndbog", et forum og en FAQ. Håndbogen er et opslagsværk, som eleverne kan bruge, når de søger forklaring på forskellige emner inden for tekstskrivning - fx viden om essay-formen eller mindmaps; en god ide!

En oplagt facilitet er en news-feed, idet der hermed tilføres aktualitet. Imidlertid er der blot tale om allehånde nyheder fra Berlingske, herunder eksempelvis sportsnyheder - der normalt har begrænset aktualitet i samfundsfagsundervisningen. Desuden er der en poll, hvor man kan stemme om, hvem man tror, der bliver Danmarks næste statsminister.

Et årsabonnement koster normalt 1998 kr, men kan i øjeblikket erhverves for kr. 698. Det gælder efter først til mølle princippet - kun de første 300 skoler får glæde af tilbuddet.

- Omkring 100 skoler synes i skrivende stund at have taget portalen i anvendelse, blandt andre Brøndbyvester Skole. Samfundsfagslærer Trine Einspor udtaler til Berlingske Tidende (JAN06: Link rot, deep link removed):

"Det digitale undervisningsmateriale kan give den aktualitet, som bøgerne ikke kan. I timerne diskuterer vi ofte aktuelle temaer, men det er et stort arbejde for mig at indsamle materialet alene". Ifølge avisen synes hun, at "portalens faglige og pædagogiske niveau er højt".

Konkurrenterne

Umiddelbart er det som nævnt et udmærket initiativ, men det bliver introduceret i et marked, der i forvejen synes at være rimeligt godt dækket. Således er portalen i umiddelbar konkurrence med EMU-portalen, Politikens Undervisningsavis eller DR's seneste initiativ kaldet /skole (en udløber af af DRIL-projektet, lanceret på Uddannelsesforum 2004).

Personligt har jeg så tidligt som i 2001 argumenteret for en portal som temanyt.dk... Med udgangspunkt i egne erfaringer som samfundsfagslærer og potentialet i multimediet, fandt jeg det interessant at etablere en portal om netop samfundsfaglige emner. Et aldrig færdiggjort udkast hertil har ligget på linqx|dk siden da (tjahh, bum, bum).

Kritik

Brug af multimediet. Ser man kritisk på temanyt.dk, er det, i hvert tilfælde fsva. gratistemaet, en mangel, at man ikke udnytter multimediet bedre. Må man i den sammenhæng spørge, hvilken rolle IMS Learning har spillet/spiller? Det er ikke umiddelbart til at forstå, at et af landets efter eget udsagn førende e-læringsagenturer har medvirket til udviklingen af en portal, hvor man ikke er kommet ret meget længere end til, at eleverne - i alt overvejende grad - læser på skærmen... Hvor langt er man så kommet; man kunne have ønsket en mere visionær anvendelse af mediet - trods portalens fokus på aktuelle emner.

screen shot: temanyt - artikel
Skærmbillede: temanyt.dk - eksempel på artikel

Portalen hoster udelukkende (?) artikler, det vil sige skriftligt materiale, fra Berlingske Tidende. Uanset at artiklerne er tilføjet store, flotte billeder, og i enkelte tilfælde grafik (en af artiklerne om 'Tragedien i Beslan'), mangler der i udpræget grad eksempelvis

  • interaktivt materiale
  • simulering
  • videoklip
  • animation
  • grafiske fremstillinger

Linksamling. Heldigvis kompetenserer linksamlingen (i nogen grad) for ovenstående mangler, idet eksempelvis linket til DR's dækning af Tsunamien indeholder grafiske illustrationer og reelle multimedieklip (mere om... tsunami interactives).

Imidlertid er det deprimerende at se, at man vælger at linke til eksempelvis rejsebureauernes forsider, eksempelvis startour, spies, gateeleven og tyrkietekspressen, hvor der i dag OVERHOVEDET intet står om Tsunamien (guess why).

Linksamlingen virker mao. tilfældigt sammensat, og yderligere har man ikke bekymret sig om at give et par enkelte ord med på vejen, fx kunne man i det mindste have valgt at anvende "title" faciliteten, således at man med en "mouse-over" fik en ide om hvor man ender - hvis man følger et link. Således er der et link til Vejle Amt... Her klikker man i blinde, og ender, noget uventet, på Amtets Center for Traume og Torturoverlevere. Try and error - det er simpelthen ikke godt nok.

Litteraturliste. Som nævnt er der også en litteraturliste. I samtlige tre gratistemaers tilfælde er der blot en enkelt henvisning - i hvert enkelt tilfælde en bog udgivet af Alinea. Selvfølgelig skal Alineas bøger med, men større bredde og udsyn ville være prisværdigt.

screen shot: temanyt - litteratur
Skærmbillede: temanyt.dk - litteraturliste

Autokritik - Værdikamp?

Retfærdigvis skal det nævnes, at samme kritik i store træk kunne fremføres om de øvrige, ovenfor nævnte portalløsninger. Det er klart, at avancerede interaktive løsninger kræver tid og ressourcer, hvorfor de derfor er (for) dyre at fremstille - og derfor generelt set er en mangelvare.

Retfærdigvis skal det også tages i betragtning, at DR og UNI-C's løsninger er underlagt en helt anden finansiering. Finansieringen af DRIL-projektet og EMU-portalen er sikret vha. offentlige midler (ITMF-puljen/licens/skat).

På DR's portal er der selvsagt langt rigere adgang til reelle multimedieklip (levende billeder og lyd) samt grafik. På EMU-portalen er der eksempelvis en såkaldt skatkiste, med quizzer, konkurrencer, spil og jokes mm (der dog overvejende er baseret på eksterne links). Det bemærkes, at EMU linker til DR's nyhedskvis, hvor eleverne i 7-10 klasse har mulighed for at teste deres viden omkring aktuelle, samfundsfaglige emner.

Det bemærkes endvidere, at samarbejdet mellem DR, EMU, Politiken og Gyldendal åbenbart forløber relativt gnidningsfrit. Som antydet indledningsvist skal temanyt.dk muligvis ses som en værdimæssig (politisk) modpol til disse kanaler - hvis det er tilfældet, indgår temanyt.dk reelt i værdikampen. Det er er så ikke helt uinteressant, hvis anvendelsen af IKT i undervisningsøjemed også på den måde er blevet et politisk betonet spørgsmål!

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review