home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771Arbejdsganganalyse

home > e > reviews > workflow [VER. 10.FEB.2003]

Af Jesper Hundebøl — EPJ-Observatoriet (samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Institut for Sundhedsvæsen (DSI) og Mediq omkring den elektroniske patientjournal i Danmark) har i 2002 udgivet en "Metodehåndbog i Arbejdsgangsanalyser". Den findes online i pdf-format, linket findes nedenfor.

Erfaringerne og grundlaget for bogen er medico-sektoren, men min vurdering er, at erfaringerne sagtens kan overføres til andre fagområder.

Bogen har en del gode grafiske fremstillinger, som understøtter teksten. Bogen behandler en del emner, såsom BPR, TQM, DLO, CSCW, UC OG MTV’s... Jeg har i gennemgangen alene koncentreret mig om Computer Supported Collaborative Work (CSCW) og forholdet organisatorisk læring (OL).

^

Hvad er arbejdsganganalsye

Ved arbejdsgangsanalyse forstås kort sagt en nedbrydning af arbejdsgangene i deres bestanddele så disses indbyrdes relationer kan forklares.

Fra bogens indledende kapitel gøres det klart, at indførelse af informationsteknologi fordrer en kortlægning af eksisterende praksis for at identificere arbejdsgange for at få afklaret, hvorledes kommende arbejdsgange ønskes praktiseret. Iværksættelse af informationsteknologiske projekter påvirker aktørerne i kerneprocesserne, hvad de end måtte være. Omfattende påvirkning medfører synlig forandring i arbejdsgange og organisationsstrukturer. En forudsætning for at styre/påvirke disse forandringsprocesser er bl.a. at udføre reflekterede arbejdsgangsanalyser efter analyse af organisatoriske forhold og teknologiske behov.

^

Referenceramme

Referencerammen for arbejdsganganalyse er:

  • Teknologi (teknik, processer)
  • Organisation (omgivelser, kultur, sociale- og fysiske strukturer. Forventninger til organisationsforandring)
  • Projektfase (målsætnings-, planlægnings-, gennemførelses-, evalueringsfasen. Enighed/uenighed om målet for de fremtidige arbejdsgange).

I rapportens mere end 200 sider redegøres for en række aspekter af CSCW og organisatorisk læring (OL), herunder styrker og svagheder ved den lærende organisation og ved at implementere et CSCW (der defineres som "the sharing of software and hardware among groups of people working together so as to optimize the shared technology for maximum benefit to all those who use or are affected by it")(kap. 4 og 9).

^

Metode

Da det er en metodehåndbog, handler den naturligvis om "artikulering af cooperative work", så arbejdsopgaverne kortlægges. Her siges den største udfordring - ikke overraskende - at være, at få identificeret de uformelle processer:

QUOTE
Uformelle processer har ... både en social betydning og en afgørende betydning for at komplekse opgaver kan udføres.

Deling af informations område/space er en oplagt mulighed i CSCW applikationer. For at kunne dele informationsområdet, skal organisationens holdninger til kommunikation og håndteringen af information være kendt.

Adaption af teknologien til organisationen og vice versa. Designeren skal have reel viden om arbejdsopgaverne og deres kontekst/omgivelser, samtidig skal brugerne have indsigt og forståelse i deres egne arbejdsprocesser og de forskellige teknologiers muligheder. Brugerne skal opleve fleksibel funktionalitet i teknologien, da komplekse arbejdsopgaver skal kunne løses med forhandling og dynamik.

Designeren kan udføre observationsstudier, interviews, afholde møder, udføre arbejdsgangsanalyser og afprøve prototyper i samarbejde med brugerne. Arbejdsgangsanalyser må nærmest betragtes som en uundgåelig del af CSCW analyser.
UNQUOTE

Meget gode anbefalinger, synes jeg :)

^

Øvrigt

Desuden falder jeg over begrebet "anden orden forandringer af organisationen", hvilket er når selve organisationen ændrer sin måde at drive virksomhed på. Det er således kerneprocesserne i organisationen som redefineres, hvilket i forhold til gennemførelsen af arbejdsgangsanalyser kan medføre betydelige udfordringer.

Konklusion

Samlet set et digert værk, som det nok er muligt at hente god forståelse af :)

Metodebog i Arbejdsganganalyser (pdf-fil)

^
index
Last update: 09.FEB.2003

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review