news > briefs > 20020805

linqx|dk nyhedsbrev

ID # 20020805

København, 5. august 2002

Siden sidst er www.linqx.dk opdateret med følgende:

OPINION

Kommunedata (KMD) lancerer ny skole-hjem portal. Portalen skal bl.a. erstatte karakterbogen og de løse notater. Den er med andre ord et kommunikationsmedium.

Portalen har to åbenlyse mangler: Chatten burde give mulighed for at gemme eller slette diskussionerne, ligesom der burde være mulighed for, at eleverne kunne kommunikere med skolen.

Portalen kunne også have fremmet elevernes ansvar for egen læring, men KMD har udeladt en online logbog.

skole-hjem portal

Eksportkreditrådet opfordrer til dansk eksport af e-læring til til USA. I mellemtiden tegner US State Department kontrakt med amerikanske SmartForce om levering af e-læringsløsninger til amerikanske repræsentationer i udlandet.

I forbindelse med e-læring er det ikke så ofte, at 'man' overvejer eksport, så det var måske en ide? Måske den offentlig sektor kunne koordinere et eksportfremstød med et par kødben i form af et dansk, statsligt udbud?

dansk e-læring som eksport artikel

REVIEW

Schultz Offset har et nyt dokumenthåndteringssystem kaldet DocuCreator på vej ud på print-on-demand markedet. Foreløbigt findes DocuCreator i en fuldt funktionsdygtig beta-version, som netop er blevet demonstreret for linqx.

docucreator

FEATURE

In-effektiv e-læring: Relativt spændende og velovervejet rapport fra GetEducated.com giver en række forklaringer på de høje frafaldsprocenter og manglende succes i (for) mange 'corporate' e-læring kurser.

in-effektiv e-læring

KORT NYT

  • eLearning "is a very dry, unmotivating experience"
  • off line - ny bog: Learning in Virtual Environments
  • vz.com er død, vz.dk længe leve

news

NYE SEKTIONER PÅ linqx.dk

linqx learning lab (lll), har set dagens lys. lll er foreløbigt undfanget på det mere konceptuelle plan. Det er tanken her at demonstrere online læring og meta-læring. lll ligger i umiddelbar fortsættelse af webloggen.

linqx learning lab

e' basics med quicklinks til de forskellige termer indenfor e-læring. Oversigten forventes udbygget løbende. Foreløbigt er siden inddelt i følgende afsnit:

e' basics

POLLS

Hvor tit bør dette nyhedsbrev udkomme? Online afstemning - Giv din mening til kende!

hvor tit bør nyhedsbrevet udkomme?

Hvad betyder mest for en aktiv og succesfuld inddragelse af Informations- og Kommunikationsteknologien (IKT) i undervisningen i det danske uddannelsessystem?

IKT og læring

WEBLOG

Alle ændringer på linqx.dk noteres i webloggen. Læs bl.a. om restrukturering af siten, revideret lay-out, informationsarkitekturen, webstats og referrers, konceptuelle ændringer oma.

weblog

Dette nyhedsbrev kan også læses online: #20020805

Husk - linqx is a freelink....

Venlig hilsen

Jesper Hundebøl

E-post adresser og andre personlige information vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er password beskyttet og bruges udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx.dk. Ingen spam, reklamer eller diskussion.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, skal du blot sende en blank e-post med emnet "afmeld nyhedsbrev". Skriv gerne en kort kommentar, ros eller ris :-T


search:  

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

new entry (restricted)

search news archive:

Check our list of online news bulletins and e-journals.

Daily elearning links from elearningpost.com :-)

Danish e-learning usenets:

Groupcare elearning forum ;)

International e-learning usenets:

virtual company sherpa usergroup (discuss integrated learning etc.).
Yahoo! Group (on online-learning).
ed web's usenet.
europemedia's usenet.

Selected blogs:

Jay's learning blog
learning circuits