BRIEF ID # 20030807

linqx|dk > news > briefs > 20030807

UDDANNELSESFORUM 2003

25. august er det sidste frist for at melde dig til den første nationale konference om "IT og læring i uddannelsessektoren". Konferencen afholdes i Odense Congress Center primo oktober i år.

Programmet er sprængfyldt med gode emner; der er lagt op til to gode dage i Odense!

events > http://www.linqx.dk/news/conference.php

SOCIAL MENINGSTILSKRIVELSE

I løbet af sommeren har cand. mag. i voksenpædagogik, Rikke Ellegaard Hansen, skrevet en pædagogisk kommentar til Craig E. Taylors artikel "E-learning: The second wawe". Ifølge REH er udviklingen af velfungerende e-læringssoftware kun er "et lille skridt på vejen mod e-læring." For at målgruppen skal "tage den nye teknologi til sig og faktisk anvende den motiveret i udviklingen af nye kompetencer" må vi nødvendigvis undersøge, "hvordan mennesker forholder sig til noget nyt. Et vigtigt element heri er den sociale meningstilskrivelse, som bl.a. foregår ved, at man fortæller bestemte historier sammen."

kommentar > http://www.linqx.dk/news/opinion/betydning.php

CALL 4 PROPOSALS :o

Det endelige udbudsmateriale for EU's handlingsplan for e-læring er nu færdigt. Der kan søges om tilskud til følgende emner:

1. Interkollegial evaluering (udveksling og analyse af eksempler på god praksis og politik)
2. Samarbejdsnetværk (»klynger« og særlige interessegrupper)
3. Observatorier (komparative analyser og prognoser).

Formålet er at udbygge og videreføre projekter, der allerede er i gang inden for rammerne af handlingsplanen for eLearning - på europæisk, nationalt og lokalt plan.

Ansøgningsfrist medio september 2003.

news > http://www.linqx.dk/news

JOURNALS & E-ZINES

I løbet af sommeren er der udkommet nye journals og e-zines. Oversigterne er derfor opdateret.

e journals > http://www.linqx.dk/e/journals.php
e zines > http://www.linqx.dk/news/ezine.php

KORT NYT

- Interaktiv læring - free demo's
- FLUID med i EU MINERVA projekt: fokus på nordisk e-pædagogik
- 13. oktober er deadline for papers til den 3. EDEN Research Workshop

news > www.linqx.dk/news

NYHEDER, BEGIVENHEDER & KOMMENTARER

Redaktionen gør hvad den kan, for at holde stadigt flere brugere orienteret om udviklingen indenfor e-læring!

Har du en nyhed, eller vil du gerne annoncere et seminar, en konference, workshop eller lignende, er du velkommen til at kontakte linqx|dk.

Også kommentarer, anmeldelser af bøger eller e-læringsapplikationer er mere end velkomne :-D

få dit budskab ud > http://www.linqx.dk/about/contactform.php

linqx is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper HundebølE-post adresser og andre personlige information vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er password beskyttet og bruges udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx.dk. Ingen spam, reklamer eller diskussion.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du ændre din abonnementsstatus direkte fra menuen på www.linqx.dk.

Udskriftoptimeret version online > www.linqx.dk/news/brief/20030617.php

^

home

<