BRIEF ID # 20030924

linqx|dk > news > briefs > 20030924

VIDENSKABSMINISTERIETS ELÆRINGSINITIATIV

Torsdag den 18. september var medlemmerne af netværket "E-learning Community" gæster i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Efter at Ministeriets strategioplæg til et nyt e-læringsinitiativ var blevet introduceret, udspandt der sig en spændende diskussion af spørgsmål som fx hvor ligger potentialet for e-læring, hvilke organisationer kan og bør trække udviklingen, eller hvordan implementerer vi e-læring, så man ganske enkelt sikrer "succes"!

opinion > http://www.linqx.dk/news/opinion/strategi.php

KORT NYT

  • IMS og Tryg relancerer ErgoSensor
  • nyt forskningsprojekt udvikler elæringsportal for EU midler
  • Teknologien understøtter synkrong sproglæring
  • PLS analyserer nye IKT-støttede læringsmiljøer i EU
  • Danish Probe uddeler gratis ABC til danske skolelærere
  • E-læring forelæsningsrække - også på Folkeuniversitetet

news > www.linqx.dk/news

R&D NOTEPAD

  • HCI
  • MS .net - et paradigmeskifte?
  • Stigende fokus på værktøjer til online samarbejde
  • 4,1 mia kr. til forskning og innovation

r&d notes > www.linqx.dk/sol

NYHEDER, BEGIVENHEDER & KOMMENTARER

Redaktionen gør hvad den kan, for at holde stadigt flere brugere orienteret om udviklingen indenfor e-læring!

Har du en nyhed, eller vil du gerne annoncere et seminar, en konference, workshop eller lignende, er du velkommen til at kontakte linqx|dk.

Også kommentarer, anmeldelser af bøger eller e-læringsapplikationer er mere end velkomne :-D

få dit budskab ud > http://www.linqx.dk/about/contactform.php

linqx is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper Hundebøl



E-post adresser og andre personlige information vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er password beskyttet og bruges udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx.dk. Ingen spam, reklamer eller diskussion.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du ændre din abonnementsstatus direkte fra menuen på www.linqx.dk.

Udskriftoptimeret version online > www.linqx.dk/news/brief/20030924.php

^

home

<