BRIEF ID # 20040902

linqx|dk > news > brief > 20040902

GOLDEN BLENDS

Festivalen Golden Days, der starter den 3. september 2004, handler om København i 1890'erne. Med festivalledelsens egne ord bydes der på en lang række arrangementer, der er skræddersyet til gymnasiet og de ældste af folkeskolens klasser.

Samtidigt lanceres i forbindelse med årets festival en ny portal rettet mod folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Portalen, www.detmodernegennembrud.dk, er ifølge festivalarrangørerne tænkt som inspiration for undervisere - men ikke de lærende (?).

I en kommentar til portalløsningen og festivalens øvrige elektroniske udbud, ses der nærmere på mulighederne for i den kommende tid at udarbejde en bolsjepose med interaktive blends - det vil sige forløb der både inddrager fysiske aktiviteter, traditionel klasseundervisning og inddragelse af IKT!

Edidit > http://www.linqx.dk/news/opinion/goldenblends.php

DOKUMENT

PC kørekort forever: Ifølge den årlige IT-undersøgelse, udarbejdet af Danmarks Statistik, er det fortsat PC-kørekortet, der trækker det tunge læs. Undersøgelsen konkluderer - noget nedslående, at 51 pct. af de virksomheder, som anvender e-læring, har it-færdigheder som anvendelsesområde, og 40 pct. bruger e-læring i forbindelse med pc-kørekort :-(

Brancheløsninger er hot: Ifølge Dansk Handel og Service (DHS) er det for de fleste SME'ere for dyrt at anvende e-læring. Derfor vil brancheorganisationen gerne lancere en portal, hvor virksomheder og producenter kan finde sammen. Portal eller ej - brancherettede løsninger synes at være kommet i søgelyset :o

news ticker > www.linqx.dk/news

OPFORDRING

Holdet bag linqx|dk har i tre år gjort en stor frivillig indsats for at holde også dig (sic!) orienteret om udviklingen indenfor e-læring. Imidlertid finder det, at flertallet af brugerne er umådeholdent tilbageholdende, for så vidt angår lødige underretninger og proaktiv handling.

Derfor opfordres læserne af nyhedsbrevet til aktivt at tage del i nyhedsformidlingen og løbende orientere redaktionen om nyheder eller andet, der menes at kunne bidrage til almenvellets åndelige udvikling.

Har du ligefrem lyst til uopfordret at skrive en kommentarer, anmelde software eller bøger eller på anden måde støtte danmarks eneste, online tidsskrift om IKT og læring, bydes ethvert bidrag velkomment!

kontakt > www.linqx.dk/about/contactform.php

SPONSORER SØGES

Har din organisation mulighed for at yde et kontant bidrag til den fortsatte udvikling af linqx|dk, så kan kan dit bidrag honoreres med en bannerannonce... Som de fleste har bemærket, har flere af branchens troværdige aktører - Courseware, MOCH, Mercantilius og PlugWorks - valgt aktivt at støtte linqx|dk :-D

sponsorering > www.linqx.dk/about/sponsor.php

Husk... linqx is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

cyberchick, actant, avatar, bot og jesperE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og bruges udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx.dk. Ingen spam, reklamer eller diskussion.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du umiddelbart ændre din abonnementsstatus her:

briefings > www.linqx.dk/news/brief/index.php.

^

home

<