home

BRIEF ID # 20050118

BRUGERUNDERSØGELSE/nyt NYHEDSBREV

I december lanceredes en spørgeskemaundersøgelse, og flere brugere har allerede svaret herpå. Som et første resultat af undersøgelsen, er formatet i dette nyhedsbrev ændret: En ny service fra "1-1" sikrer, at nyhedsbrevet fremover udsendes i et mere læsevenligt HTLM-format.

Foreløbigt dokumenterer brugernes feed-back, at nyhedsbrevet nyder en høj troværdighed, og at brugerne overordnet set er tilfredse med linqx|dk - men hvad siger du: Det tager omkring 2 minutter at besvare undersøgelsens 15 spørgsmål. Du er sikret anonymitet og kan efterfølgende se online statistik.

REVIEW

screen shot: KVIS webportal - forside Undervisningsministeriets program KVIS (Kvalitet i Specialundervisningen) skal gennem øget rummelighed sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i folkeskolens specialpædagogiske initiativer. Børn og unge med særlige behov og forudsætninger har med portalen fået adgang til et nyt undervisningstilbud tilpasset den enkelte bruger.

Hypergenic har udviklet KVIS-programmets webportal, kvis.org, hvor folkeskolens pædagogiske personale tilbydes en række e-learningkurser, der skal bane vejen for denne udvikling.

Læs anmeldelsen af KVIS portalen

KORT NYT (dokument/notepad)

FEATURE/SOCIAL SOFTWARE

Brugerundersøgelsen viser - overraskende - relativ stor tilfredshed med den såkaldte mega-feature med fokus på social software/groupware-teknologier. Emnet er da også spændende, idet det i høj grad peger på en vigtig retning inden for læring og videndeling vha. IKT. Siden forrige nyhedsbrev blev udsendt før jul, er der tilføjet fem nye artikler om emnet:

  • Social aspects of tele-working
  • Tacit learning
  • Real Time Collaboration Tools
  • Interactive - resume of FLUID conference
  • Prize winning "augmentet reality" surgical simulation system

Læs disse artikler: Mega feature

OPFORDRING

Redaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne. Det er læsernes chance for at komme til orde og blive set af en stadigt voksende læserskare!

SPONSORER

linqx|dk støttes af flere af branchens respekterede aktører. Foreløbigt har Courseware, MOCH, Mercantilius, FLUID, Nyt om Efteruddannelse, COMONTO, Hypergenic, Resulture valgt aktivt at støtte linqx|dk :-D

For at sikre den fortsatte udvikling af linqx|dk, er der imidlertid brug for flere sponsorer: Har din organisation mulighed for at yde et kontant bidrag, honoreres det med en bannerannonce.

linqx is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper HundebølE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og bruges udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk. Ingen spam, reklamer eller diskussion.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du umiddelbart nedenfor ændre din abonnementsstatus.