Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20050808

Cover - Lyd

Sæt lyd på... I den seneste udgave af online magasinet LTI belyses (sic!) myterne omkring brugen af lyd på internettet.

Danske nyheder

Skolernes sommerferie er slut, og børnene og lærerne og alle os andre er igen kommet op på cyklerne. I løbet af de sidste par måneder er følgende danke og internationale nyheder blevet publiceret på linqx|dk:

Sunkne verdener - et dansk eksempel på p-læring, pervasive learning
E-learning Monitor 2005 - Moch kåres for anden gang for godt omdømme
@ventures lancerer elektronisk testsystem til brug i folkeskolen
Markedsnyt - Netstrategen og Academix lukker; Svifnik fusioneres med Ladegaard
IT i Folkeskolen - 495 mio kr. afsat i årene 2004-07
Skoleavisen.com - anden udgave udkom 14 dage før ferien


ANNONCE: Pervasive communication og e-portfolio

Det nyligt etablerede Vidennetværk for Pervasive Communication (gennemtrængende kommunikation, IT i alting) indleder i efteråret 2005 en række mødeaktiviteter - i faggruppe 3 med fokus på viden- og læreprocesser i relation til pervasive communication.

Mandag den 15. august sættes der i en workshop fokus på brugen af elektroniske portfolier i pervasive miljøer. Med udgangspunkt i to perspektivrige F&U projekter diskuteres diskutere mulighederne for ved hjælp af pervasive teknologier at udvide anvendelsen af digitale portfolier.

Tilmelding: Workshop - Pervasive Communication og e-portfolio.Links & Tags

Interessant artikel (Ontologies overrated) om ontolgoier eller kategorier og forholdet mellem links og tags - hvad skal vi tro på...

Tagging, individuelle kategoriseringer, vinder frem. Formelle kategoriseringssytemer, som de kendes fra bibliotekssystemer, udfordres! ER anerkiet hensigtsmæssigt?

Edidit: Links & Tags

Internationale nyheder

MOBIlearn - fleksibel og adaptiv læring
Spil baseret læring - forslag til et klassificeringsskema
Learning Relationship Management - forskningsprojekt inddrager flere parametre i læringen
Sjov animation - formidling og læring med et politisk budskab
10 år med nettet - globalisering ver. 3.0: Compete, connect, collaborate
Flower power - the power of us
Cellphedia - pervasive eller mobil videndeling?
Search & Find - Værktøjer til søgning mm

E-portfolio

Som annonceret i det forrige nyhedsbrev ville jeg på linqx|dk forsøge mig med live web-logging fra forsommerens store, nordiske e-portfolio konference i Odense.

Det lykkedes - til dels - der kom i hvert tilfælde en usædvanlig lang række noter ud af forsøget, både på dansk og engelsk.

Husk! linqx - is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud til 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og flere end 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af flere af branchens respekterede aktører. I øjeblikket støttes linqx|dk af Courseware, MOCH, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, FLUID, MindMakers, Ladegaard, TV Pro og Nyt om EfteruddannelseE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.