Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20050914

Levende interaktivitet

Jenny Kinch fra Ed-Consult har - med afsæt i erfaringer gjort i sproglæringen i virtuelle læringsmiljøer, skrevet en spændende feature om samtalen i det virtuelle læringsmiljø. JK argumenterer for en bedre udnyttelse af bl.a. chatfaciliteten. Uformelle chats antages ikke blot at have "stor positiv indflydelse på det psyko-sociale miljø", de anses også for at være "et effektivt værktøj til at få afdækkket kursisternes læringsbehov og interesser med henblik på konstruktivistisk læring".

Kort sagt er "det afgørende, at inter-aktiviteten ikke alene foregår mellem mediet og kursisten, men at inter-aktiviteten er en samtale med et rigtigt levende menneske, der reagerer og svarer, så kursisten får respons både fra underviseren og fra medkursister: Samtalen er den levende interaktivitet!"

Feature: Kollaborativ læring - samtalen som den levende interaktivitet


Seminar: E-læring i Danmark

Cursum har arrangeret et seminar om e-læring i Danmark. På seminaret vil blive givet et overblik over det danske e-læringsmarked anno 2005, herunder generelle trends i markedet for e-læring. Endvidere vil konklusionerne fra den seneste E-learning Monitor analyse blive præsenteret. Endelig vil en præsentation af de forskellige e-læringsydelser samt aktørerne på det danske e-læringsmarked blive givet.

Tilmelding: Gratis formiddagsseminar om e-læring.News feed

Fra og med september 2005 er der kun en news feed på linqx|dk: Den nye x-file samler alle 800+ artikler, der siden maj 2001 er publiceret på linqx|dk - dermed forenkles søgningen i hele diskursarkivet. Desuden vil alle artikler på et tidspunkt blive kategoriseret, således at det er muligt at præsentere forskellige temaer.

Siden sidst...

/skole: Skolernes interesse for DR's undervisnings-netsted dr.dk/skole er større end forventet. Efter sigende har lærere og elever på landets skoler betydelig interesse i netstedets forskellige temaer og pt. 11.330 medieklip fra DRs arkiver. DRIL (DR Interaktiv Læring) udvider derfor målsætningen for projektet.

Podcasting: Nyt om Efteruddannelse har set nærmere på podcasting (digitale audioprogrammer, som kan downloades via f.eks. en computer til en MP3) og betydningen heraf for netstøttet uddannelse.

Pilotkursus - deltagere søges: Teaching Culture er et tværkulturelt kursustilbud til voksenundervisere, finansieret af midler fra EU's Grundtvig-program. For af afprøve kurset, søges nu danske deltagere!

E-learning Monitor 2005 - Hovedkonklusioner: Gode udsigter for e-learning markedet trods stagnation i antallet af nye brugere; Flere investeringer i e-learning trods stagnation af nye brugere; Dårlige IT-færdigheder er stadig barrierer for e-learning; Øget brug af branchens agenturer

Branchenyt: I Norge har selskabet Mohive for nyligt fået tilført 14 millioner kr. til at erobre nye markeder. Mohive er et norsk selskap med en efter eget udsagn "unik og godt posisjonert e-læringsprogramvare rettet mot store bedrifter med systemer for kompetanseforvaltning".


Konference: Pervasive Gaming

I regi af det nyligt etablerede Vidennetværk for Pervasive Communication afholder Knowledge Lab en konference om pervasive gaming og leg, læring og organisationsudvikling.

Den traditionelle opfattelse af computerspil og deres anvendelse bliver på konferencen tilsidesat til fordel for et fokus på pervasive gaming. Den allestedsnærværende mobile teknologi har allerede fostret de første spil – vi ser nærmere på hvad de kan og tester dem i praksis. Konferencen når også omkring de spændende udviklingsperspektiver pervasive gaming indeholder og prøver at give nogle bud på anderledes anvendelsesområder for de nye spil ift. læring og organisationsudvikling.

Konferencen samler ledende forskere og spiludviklere fra Skandinavien.

Tilmelding: Leg, læring og organisationsudvikling i et teknologiperspektiv.Reviews

Elliott Masie har besøgt CNN’s Newsroom. På baggrund af hans observationer, har han skrevet en bemærkelsesværdig artikel om, hvordan et hold professionelle aktører med hvert sit faglige speciale håndterer og formidler nyheder.

August-nummeret af Educase review indeholder en artikel om hvilke udfordringer de højere læreranstalter i dag står overfor når det gælder e-learning. Spørgsmålet er, om erfaringerne fra udlandet kan bruges i det danske uddannelsesmiljø...?

Husk! linqx - is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud til 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og flere end 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af flere af branchens respekterede aktører. I øjeblikket støttes linqx|dk af Courseware, MOCH, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, FLUID, MindMakers, Ladegaard, TV Pro og Nyt om EfteruddannelseE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.