Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20060119

digibib

Gyldendal har samlet over 1000 tekster og 4000 billeder i et stort digitalt bibliotek til folkeskolen. Digibib.dk giver læreren gode muligheder for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen, og eleverne frihed til at lære differentieret. Det er et godt supplement til skolebogen, og adgangen koster nogenlunde, hvad der svarer til et bogsæt.

Digibib.dk er opbygget af forskellige læringskategorier, med afsæt i den opfattelse af læring, at vi alle har vores personlige læringsstile. Det er en klar styrke, at det pædagogiske design af digibib.dk giver plads for en enkeltes læringsrum.

Brugertesten af digibib.dk afslørede dog nogle mangler, både hvad angår den funktionelle brug af digibib.dk og det pædagogiske oplæg til undervisningsforløbene.

Review: digibib.dk


Stillingsopslag

FLUID - Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark søger ny sekretariatsleder. Stillingen, der er normeret til 25 timer, ønskes besat af en visionær, kompetent blæksprutte-type, der både kan og har lyst til de administrative opgaver men som også selvstændigt og i samarbejde med bestyrelsen kan planlægge konferencer, markedsføre foreningen og sørge for at medlemmerne løbende får relevant information om e-læring og fleksibel uddannelse.

Se mere på fluid.dkx-file

Effekter af e-læring. Rambøll Management har for VTU udarbejdet en analyse af effekten af e-læring. Analysen er netop publiceret på VTU's hjemmeside. Overordnet lyder det, at der er et stort potentiale forbundet med at anvende e-læring til uddannelse og kompetenceudvikling. (16. januar)

Oline. 'Oline' er DR's internet-sted for mindre børn... Umiddelbart virker samlingen af underholdning og spil både sjovt, sødt og relevant for børn... Oline er i sandhed et udtryk for den mediekonvergens, som formodes at vinde frem. Mediekonvergens betyder, at indhold udviklet til et medie kan anvendes på andre medier... (10. januar)

50 forslag til gratis e-læring. Engelske Kineo har publiceret en rapport i hvilken de samler 50 forslag til værktøjer, metoder og ideer, med hvilke man for små midler eller ganske gratis kan begynde at arbejde med e-læring. (5. januar)

Serious playing. I et forsøg på at promovere seriøse spil, lancerede en forskergruppe ved ITU i august sidste år siten http://www.seriousplaying.com. Der er ikke publiceret ret meget indhold på portalen, men man kan håbe, at det kommer. For jer med interesse i IT, læring og spil kan det i øvrigt oplyses, at LLD primo februar holder en to-dages konference om emnet. (21. december)

BETT 2006/Online Educa. To af de store europæiske e-læringskonferencer er for nyligt afholdt i hhv. Berlin og London. Det har affødt en række artikler mm, bl.a. om"Handheld Learning and Mobile Technologies Meeting Area", "Special Needs" og "New Software" (BETT) og m-læring, e-læring i udviklingslande og spil og simulationer (Educa). På linqx|dk finder du links til udvalgte områder og referencer til materialer. (23. december/9. januar)

Go: Alle nyheder i x-file

Husk: linqx - is a freelink!

Venlig hilsen

linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud til 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og omkring 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af flere af branchens respekterede aktører. I øjeblikket støttes linqx|dk af Courseware, MOCH, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, Skolemedia, MindMakers, Ladegaard, WorkWiser, E-lokaler, FLUID, TV Pro, Nyt om Efteruddannelse og VidenDanmarkE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.