Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20060302

bognyt

"Det store bogudsalg" er netop skudt igang... Der er næppe mange udgivelser om e-læring blandt tilbuddene, men der er imidlertid for nyligt udkommet en række nye bøger om emnet - på dansk, vel at mærke! Udgivelserne har fokus på aktuelle emner som bl.a. blended learning, læring eller undervisning i netværk, eller på et mere overordnet plan - "medier og it".

Review: Nyt om danske udgivelser


SERVICEMEDDELELSE: Ralph Stacey - kompleksitet & emergens i organisationer

Knowledge Lab har inviteret professor Ralph Stacey til at holde et oplæg om kompleksitet og emergens i organisationer. Arrangementet foregår på Syddansk Universitet torsdag den 9. marts kl. 10.00 - 13.00. I foredraget vil Stacey kritisere den udbredte transfer-model for vidensdeling. Stacey henter analogier fra kompleksitetsforskningen til forståelse af viden som noget, der bryder frem i menneskers samvær og danner de store komplekse ordener, som samfund, organisation og individ er.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på knowledgelab.dk/now/news/rsx-file

Kongedragter: For nyligt lancerede Rosenborg museet en site om danske konger og dronningers dragter. Det skete som led i museets formidling af kulturarven. Imidlertid har siten også visse læringsmæssige aspekter. Pointen hermed har været, at der for hver dragt er lavet en række afsluttede sammenhænge, således at selve formidlingsdelen - det primære element ved kongedragter.dk - er suppleret med tekster, visualiseringer og små spil. Museet har lagt vægt på, at brugeren selv vælger information til, så man kan deltage på det niveau, man har lyst eller evner til. (2.MAR.06)

Nogen lukker, andre åbner (op)... @ventures, der driver eVidennet, besluttede ultimo februar at åbne "VidenNet for e-læring for alle interesserede". Formålet med VidenNet for e-læring er at "holde brugerne opdateret om e-læringspædagogik". Primo februar lukkede FDIH sin e-læringsnetværkgruppe. I løbet af måneden lancerede Computerworld et tema om e-læring. Samtidigt med, at moderselskabet, IDG-forlag, meddelte, at det 2ikke længere giver mening at betragte e-læring som et selvstændigt område". I øvrigt fremgår det, at UNEV har nedsat et nyt netværk for undervisere og forskere ved danske universiteter. (27.FEB.06; 6.FEB.06; 2.FEB.06)

VTU og eTEN: VTU modtog i alt 21 ansøgninger til en samlet værdi af 55 mill. kr. til den mobile e-læringspulje. Fristen for at ansøge 15. februar. De der har budt kan forvente svar allerede medio marts måned. Samtidigt har eTEN programmet lanceret en ny pulje der bl.a. omfatter e-læring. (27.FEB.06)

SDU - podcasting og Active Worlds: SDU er et af de meget aktive universiteter, når det gælder it og læring. Således er det meget udmærkede, Syddanske universitet begyndt at pod-caste forelæsninger. Universitetets eget blad, NyViden, skriver desuden om, hvordan studerende fra SDU i et pædagogisk it-udviklingsprojekt havde gjort sig erfaringer med 3D universet fra Active Worlds. (21.FEB.06)

E-portfolio: I juni sidste år holdt SDU en nordisk e-portfolio konference. Det afstedkom en række artikler om emnet - her på linqx|dk. Nu er der udkommet en tilsyneladende komplet håndbog om emnet. E-portfoliotankegangen er kommet for at blive - således holder SDU igen i år (20.-21. april) vært ved en stor, to-dages konference. (29.JAN.06)

Jyllands-Posten kan andet end karikere... Jyllands-Posten har publiceret en "eksklusiv multimediefortælling". Der er tale om et lækkert designet format i en 'smooth' afvikling. Omdrejningspunktet er urbanisering/storbyen - Shanghai, NY, Rio og Tokyo. Der er masser af billeder, kombineret med speak og tekst og endda grafik. Via menuen kan man let navigere. I en anden sammenhæng kunne det være en lidt anderledes måde at formidle et læringsindhold på. (25.JAN.06)

Go: Alle nyheder i x-file


EARLY WARNING: Stedbaseret, it-støttet kulturformidling

Knowledge Lab og Vidennetværk for Pervasive Communication holder den 3. april en konference om stedbaseret, it-støttet kulturformidling. Vi skal her diskutere, hvordan byrummet demokratiseres vha. mobile enheder, trådløse netværk og indlejret software. Mindst to konkrete projekter (Yellow Arrow og Sunkne Verdener) spejler de mere vidtløftige, delvist filofiske aspekter af emnet.

Yderligere information: Foreløbigt programHusk: linqx - is a freelink!

Venlig hilsen

linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud til 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og omkring 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af flere af branchens respekterede aktører. I øjeblikket støttes linqx|dk af Courseware, MOCH, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, Skolemedia, MindMakers, Ladegaard, WorkWiser, E-lokaler, FLUID, TV Pro, Nyt om Efteruddannelse og VidenDanmarkE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.