Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20060817, No. 44, 2006 (ISSN 1603-5771)

Nyhedsbrevet sendes i dag til 806 registrerede læsere.
Ifølge server loggen er der de seneste 6 måneder (jan-jun 2006) registreret i gennemsnit 435 unikke brugere/dag.

Når voksne e-lærer

I dansk som andetsprog for voksne står sammenhængen mellem sprogtilegnelse og integration højt på den didaktiske dagsorden. Det afspejles også af områdets interesse for IT-læringsformer og –materialer.

Mads Bo-Kristensen, udviklingskonsulent, ph.d., Videnscenter for Integration beskriver i en feature, hvordan man tilrettelægger en e-læring, der tilgodeser og udforsker sammenhængen mellem voksnes sprogtilegnelse og integration?

Feature: andetsprog


ANNONCE

Aktuelt tilbud

Lectora 2006 logo

Augusttilbud til folkeskolen: Forfatterværktøj til at udvikle netbaserede kurser, quiz'er mm

WorkWiser Danmark ApS tilbyder i august og september Lectora licenser til alle din skoles lærere for under 15.000 (excl. moms).

Læs mere her... www.workwiser.dkKonferencer mm

Event listen er opdateret med efterårets danske arrangementer. Reserver allerede nu 8-9 november 2006 til den første, internationale konference på dansk grund om "pervasive e-learning": events

X-file

Galathea3 - online. Opmærksomheden på det danske Galathea-ekspeditionsskib, Vædderen, er betydelig. Experimentarium, TV2 vejret, Politiken og Gyldendal samarbejder om løbende at udgive undervisningsmaterialer, som gør det overkommeligt at inddrage ekspeditionens forskning og oplevelser i undervisningen. (17AUG06)

Boldic Awards. I år indkaldes forslag til nomineringer fra Danmark. Nomineringerne skal omhandle eksemplariske projekter eller udbud af undervisning af voksne, koncepter til støtte af undervisning af voksne eller udviklingsprojekter. (17AUG06)

EVA / EVU. Efterårets temaer på unev.dk er netop annonceret. I tiddskriftsseriens tema 8 sætter man fokus på "Tilrettelæggelse af EVU på universitetet", mens man i tema 9 undersøger "Evaluering og feed-back i netstøttet uddannelse". (09AUG06)

Netlearning 2006. NU er de fleste præsentationer fra Netlearning 2006 tilgængelige online. Jeg har bl.a. haft glæde af at (gen)se et Terry Anderson, der fortæller om social software og 'affordances', og Wim Veen, der leverer sit foredrag om 'homo zappiens'. (08AUG06)

300 mill. kr. til e-læring? IMS og KMD er gået sammen om at udvikle et udvikle et online proces- og læringsværktøj kaldet KIGO, Kom i god reform. KIGO betegnes som ”en række learning snacks eller læringsbidder i form af blandt andet flashfilm, kurser og møder med KMD. (10JUL06)

Teachers’ TV udgav denne sommer en 15 minutters video om redigering og brug af it og video i undervisningsøjemed. Lær om fx redigeringsmuligheder vha. MovieMaker, bl.a. slowmotion, eller kombination af bullet points og levende billeder. Brugssituationen illustreres ved en diskussion/analyse i klassen. (10JUL06)

Digitale teknologiers tjenlighed. Futurelab har publiceret en spændende rapport om digitale teknologiers tjenlighed (med basis i bl.a. Gibsons affordance-begreb (tjenlighed) og Engeströms aktivitetsteori (læring kræver aktiv medvirken)). Rapporten belyser konkret lærerers læring vha. teknologien. Rapporten undsiger teknologiers iboende kraft. Teknologien er ikke noget i sig selv. Det er anvendelsen, der afgør virkningen. (05JUL06)

Indholdsproduktion. Suzanne Roberts fra IBM skriver i en inspirerende rapport om hvordan vi kan designe godt e-læringsindhold: Activities, scenarios, feedback, storytelling, simulations and interaction enable learners to explore, have fun, and see for themselves the value of the training. (30JUN06)

Et bredt sammensat konsortium med COWI i spidsen er af Undervisningsministeriet blevet tildelt´opgaven med at udvikle de i alt ti obligatoriske, it-baserede test i læsning, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi og geografi. Det har siden skabt en del debat, senest i DR's Profilen i aftes.

Jørgen Bang fra Århus Universitet konkluderer i et indlæg på elearningeuropa.info, at e-læring på universiteterne ikke har indfriet forventningerne... Det er foreløbigt blevet til korte just-in-time, just-in-place webbaserede kurser. Initiativerne overlever kun, så længe de er statsstøttede. Tjah... (19JUN06)

Go: Alle nyheder i x-file

Venlig hilsen

linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud omkring 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og godt 400 daglige besøgende (gns. jan-jun 2006): Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af ... Courseware, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, Skolemedia, MindMakers, Ladegaard, WorkWiser ...E-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.Du kan yde økonomisk støtte til arbejdet med linqx|dk ved at sende et bidrag til giro 1923854. Din organisation eller virksomhed kan også indrykke en annonce eller et banner på linqx|dkLad andre følge med. Fortæl om nyhedsbrevet. Send det videre til en kollega!