Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20061011, No. 45, 2006 (ISSN 1603-5771)

Nyhedsbrevet sendes i dag til 811 registrerede læsere.
Ifølge server loggen er der de seneste 6 måneder (apr-sep 2006) registreret i gennemsnit 379 unikke brugere/dag.

Pervasive Learning

Pervasive Learning baserer sig på begrebet ”It i alting” – indlejret software, trådløse netværk, mobile enheder, positioneringsteknologi mm. Ved en international konference i Odense den 8. november 2006, undersøges og diskuteres modeller, teknikker, koncepter, komponenter. Der ses på principper som eksempelvis læringsfællesskaber, relationer, autonomi, position, kontekst,og Via eksempler og cases belyses mulige bud på design og anvendelse af komplekse læringsmiljøer. Kort sagt søger konferencen at besvare, hvordan vi etablerer de udvidede rum, miljøer eller kontekster, der er en af hovedudfordringerne ved pervasive learning.

Feature: Pervasive Learning


ANNONCE

Context Sensitive Learning (CSL™)

CSL logo

Med Context Sensitive Learning™ får medarbejderen den rigtige viden leveret på det rigtige tidspunkt. CSL™ overvåger skærmen og leverere læringsmoduler mm. i kontekst med hvad der sker på skærmen.

CSL kan tilknyttes hvilket som helst program der kører på brugerens PC, herunder web-programmer og skræddersyet software. CSL™ kan sættes op til at udløses helt ned på dokument niveau, fx træning relateret til en specifik side i Notes, en wordskabelon eller regneark.

For mere information: Work Wiser Danmark ApSX-file

I anledning af, at @ventures er blevet omdrejningspunkt for det nye nationale Videncenter for e-læring - eVidenCenter, stilles flere hundrede kvalitets-e-læringsobjekter til rådighed for gratis videndeling og anvendelse. (10OCT06)

Det var i år fjerde gang, at Uddannelsesforum blev afviklet i Odense. Konferencen har affødt blandt andet et mindre antal podcasts; samtidigt er konferencens mange indlæg nu publiceret på hjemmesiden. (10OCT06)

Mobil e-læring. VTU har udbudt anden de midler til offentlig støtte af m-læring, som ikke blev fordelt sidste gang. M-læring er et spændende område, hvilket også afspejler sig i aktiviteten på nettet. (28SEP06 / 20SEP06)

In situ læring i augmenterede miljøer. Spændende paper publiceret ifm. DREAM konference om uformel læring og digitale medier. (20SEP06)

Norske NKI Fjernundervisning udgiver snart en ny, gratis bog om e-læring i små og mellomstore virksomheder. Bogen er et resultat af NKIs deltagelse i EU-projektet E-learning Quality in Small and Medium-sized Enterprises. (13SEP06)

Soop Box Online (MIT Media Lab) belyser nu og da emnet it og læring. Fra videoarkivet (maj 2006) finder man bl.a. en forelæsning af Mitchel Resnick. Her argumenterer han for, at vi bruger computeren mere som et TV, altså som et-vejs kommunikation - at det er uheldigt, hvis vi ønsker at fremme børns kreative evner ift. udforskning, samarbejde, design og konstruktion... (21AUG06)

Go: Alle nyheder i x-file

Kommentar

De var overalt på Uddannelsesforum... Interaktive tavler. UNI-C annoncerede i sensommeren de første resultater af et toårigt pilotprojekt, at ”interaktive elektroniske tavler kan være et effektivt middel i læse- og skriveundervisningen. Eleverne inspireres ved hjælp af lyd og billeder, de bliver bedre til at afkode ord og får generelt en større læseforståelse.”

Elektroniske Whiteboards


ANNONCE

CSL logo

Konference om Pervasive e-Learning

"Pervasive e-learning", eller p-læring, er et begreb inden for den ikt-støttede eller -baserede læring, som bare inden for de seneste 12-18 måneder har vundet indpas i den overordnede e-læringsdiskurs.

Når Knowledge Lab og det nationale Vidensnetværk for Pervasive Communication den 8. november er værter ved den formentlig første internationale konference om emnet, forventes interessen for emnet at kulminere - i hvert tilfælde foreløbigt!

Program, tilmelding, mm: International konference med forsknings- og udviklingsworkshopsBranchenyt

Ladegaard eksporterer nu salgskursus-succesen ”Nøglen til det gode salg” til USA og Tyskland. Et amerikansk og et tysk konsulenthus har fået øjnene op for Ladegaards Blended Learning-koncept, som bruges af virksomheder som Louis Poulsen, Arrow, IntelFiat- og Alfa Romeo samt PFA; i alt skønnes 25.000 personer at have anvendt pakken. Samtidigt har IMS Learning solgt et standardiseret on-the-job-training til Statoil's 22.000 medarbejdere ansat på servicestationer i Europa. Formålet med dette projekt er at sikre, at alle medarbejdere får den nødvendige viden og kompetence indenfor blandt andet sikkerhed, kundeservice og fødevarehygiejne. @ventures er blevet omdrejningspunkt for det nye nationale Videncenter for e-læring - eVidenCenter.

Læs mere...

Venlig hilsen

linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud omkring 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og omkring 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af ... Courseware, ZeNARIA, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, Skolemedia / Gyldendal Uddannelse, MindMakers, Ladegaard, WorkWiser ...E-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.Du kan yde økonomisk støtte til arbejdet med linqx|dk ved at sende et bidrag til giro 1923854. Din organisation eller virksomhed kan også indrykke en annonce eller et banner på linqx|dkLad andre følge med. Fortæl om nyhedsbrevet. Tip en kollega - send dette nyhedsbrev videre!