events

home > news > conference [Update 25AUG08]

Denne liste indeholder en oversigt over (primært) danske konferencer, seminarer, workshops og lignende om it og læring. Kommende arrangement er listet først.

Kommende arrangementer

Seminarer, konferencer, foredrag, åbne møder mm annonceres fremover direkte i bloggen.

Afholdte arrangementer

Seminar om m-læring

FLUID ON TOUR 2008

FLUID ON TOUR går i år til England, London området hvor der er mange spændende initiativer indenfor fleksible uddannelse. Programmet er under udarbejdelse, men datoerne ligger fast, så hvis du har lyst til en god, netværksopbyggende, inspirerende og hyggelig studietur så sæt kryds i kalenderen den 17. – 19. september 2008.

Tid/sted mm: 17-19 september 2008, England. Prisen for touren er DKK 4.400. Beløbet dækker to overnatninger og måltider fra frokost onsdag til og med fredag frokost, lokal transport og materialer.
Mere: Se fluid.dk for yderligere oplysninger.

^

ORGANISERING AF LÆRING

Den 22. maj 2008 afholder FLUID en nordisk konference om organisering af læring, og programmet er ved at være på plads. Der bliver spændende oplæg fra både forskere og praktikere fra de nordiske lande, og i parallelle spor vil der være interessante indlæg rettet mod såvel uddannelsesplanlæggere, ledere og undervisere.

Den 23. maj arrangeres en studietur for deltagerne.

Tid/sted: 22-23 maj 2008, København.
Program, tilmelding, yderligere oplysninger: fluid.dk

^

Der er tegn på, at der sker en sammensmeltning af mobil, computer og internet... I dette seminar diskuteres og præsenteres eksisterende og fremtidige pædagogiske anvendelser af mobilen.

Tid, sted: 7. maj 2008, EDB-skolen i Vejle
Go: Program mm (PDF)

^

E-læring høring

ITU inviterer til en høring om e-læring. Høringen har fokus på læring og undervisning, og temaet for høringen er ’Den aktuelle status og et bud på, hvor vi er på vej hen i den nærmeste fremtid inden for læring og undervisning via e-læring’. E-læring tænkes bredt, fx læringsmedier på nettet, mobil læring, anvendelse af computere i grundskolen og ungdomsuddannelserne, blended learning i virksomheder og på videregående uddannelser mm.

Tid/sted: 26. april 2008, ITU, 2300 Kbh. S.
Tilmelding mm: jane (a) itu.dk (pris - kr. 100)

^

Fyraftensmøde om MIL

Kom til fyraftensmøde d. 24/4-2008 kl. 16-17 og hør om uddannelsen Master i Ikt og Læring. Mødet finder sted på Aarhus Universitet, Helsingforsgade 8, Adornobygningen, 8200 Århus N. Alle er velkomne.

MIL er en master-uddannelse i informations- og kommunikations-teknologi (ikt) koblet til læring.

Tid/sted: 24. april 2008, Århus
Mere: mil.aau.dk

^

Teknologistøttet læring

Den 9. april er Rupert Wegerif, kendt for sin forskning i CSCL, gæst på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Emdrup. Konferencen belyser, hvordan teknologien kan støtte de studerendes lærende samarbejde qua demokratiske, dialogiske principper. RW's forskning er baseret på traditionerne i virksomhedsteorien, nemlig Bakhtin og Vygostky. Ved hjælp af eksempler vil han argumentere for "an understanding of teaching thinking as opening, expanding and deepening spaces of reflection offers a sound basis for pedagogical design with educational technology".

Desuden er der 2 andre indlæg om teknologistøttet læring, nemlig et om 'debatspillet' og den legende samtale, og et om 'Practice Scaffolding Interactive Platforms'. Sidstnævnte er baseret på Ekstra Bladets skolesatsning kaldet Redaktionen.

Tid/sted: 9. april 2008, DPU, København
Go: DPU seminar om teknologistøttet læring

^

IT og læremidler - i grundskolen

Dagen vil sætte fokus på, hvordan man kan komme i gang med at anvende de digitale hjælpemidler på skolerne, og hvilken rolle kommunen kan spille i dette arbejde. Indholdet af arrangementet er koordineret med: "Ordblinde og IT-konferencen 2007" (www.hmi.dk), som finder sted d. 30.-31. oktober 2007 på Vingstedcentret ved Vejle, men man behøver ikke at have deltaget på ”Ordblinde og IT-konferencen 2007” for at deltage i denne konference: ”It og læremidler i grundskolen”.

Konferencen henvender sig til dem, som har indflydelse på beslutningerne om digitale læremidler og/eller arbejder med tilbud for elever med læsevanskeligheder i grundskolen.

Tid/sted: 5. marts 2008, Hotel Munkebjerg i Vejle
Program: It og læremidler - i grundskolen (PDF)

^

IKT-støttet læring på universiteterne

Universitets- og Bygningsstyrelsen afholder i samarbejde med IT og Telestyrelsen en konference med fokus på strategisk anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læringsmiljøerne på de danske universiteter

På konferencen diskuteres hvordan anvendelsen af IKT og e-læring kan bidrage til at styrke de danske universiteter. Konferencen skal formidle aktuel viden om anvendelsen af IKT og e-læring i et strategisk perspektiv.

Konferencen skal inspirere universiteternes ledelse, pædagogiske enheder og e-læringsenheder/it-afdelinger til at sikre et strategisk fokus på og øge anvendelsen af IKT-støttet læring på universiteterne.

Baggrunden for konferencen er den nationale strategi for IKT-støttet læring, som videnskabsminister Helge Sander lancerede i juni 2007. Konferencen er derfor også en lejlighed til at orientere universiteterne om de puljemidler, som kan søges i forbindelse med den nationale strategi for IKT-støttet læring.

Tid/sted: onsdag den 27. februar 2008 på IT-Universitetet i København
Program: Se invitation for yderligere oplysninger omkring program og tilmelding (PDF)

^

Fyraftens-møde - MIL

Kom til åbent fyraftensmøde og hør om Master i Ikt og Læring (MIL).

MIL er en master-uddannelse i informations- og kommunikations-teknologi (ikt) koblet til læring. Uddannelsen udbydes under IT-Vest og studievejleder Søren Skøtt Andreasen informerer om adgangskrav, studieform og udbytte af MIL ved et åbent fyraftens-møde, der finder sted på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Tuborgvej 164, Kbh. NV.

Dørene er åbne mellem 14 og 16 fredag d. 8. feb 2008. Mød studievejlederen i lokale A130 - MIL giver en kop the eller kaffe.

Tid/sted: 8. februar 2008, DPU, København
Kontakt: MILs studievejledning på milinfo [snabel a] hum.aau.dk eller besøge vores hjemmeside på mil.aau.dk

^

E-portfolio07

At vise sig. E-portfolio og selvfremstilling i det moderne liv.

Der er flere og flere muligheder for at få en online eller digital identitet – og større og større forventning om, at man har det. Nogle gange bruges selvfremstillingen til at reflektere over og dokumentere læring – som fx i digitale portfolier.

Nogle gange bruges selvfremstillingen til at reflektere over og dokumentere læring – som fx i digitale portfolier.

Andre gange dokumenterer den netværk og viden – som fx i LinkedIn, FaceBook eller MySpace. Denne konference vil handle om, hvad de stadigt større krav om selvfremstilling betyder for det moderne menneske, hvordan det bruges – og hvordan fremtiden ser ud.

Konferencen understøttes af online video materiale. Man kan se dele af oplæg og interview fra konferencen streamet online. Der vil være inddragelse af mobil teknologi i forbindelse med opsamling på de enkelte indlæg.

Parallelle sessioner retter sig mod forskellige områder fx de gymnasiale uddannelser, online verdner, europæiske initiativer, etc.

Tid/sted: 26-27 February 2008, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
More: knowledgelab.dk/now/e-port07

^

Debatspil i undervisningen

Et debatspil bygger på en iscenesat konflikt, som elever skal løse ved gruppevis at argumentere for og imod bestemte synspunkter. Debatspil oplever pt. en stigende udbredelse i gymnasiet. Men hvordan bliver debatspil brugt i undervisningen? Hvilke muligheder for læring åbner debatspil op for? Hvordan kan debatspil bruges til at gøre faglige problemstillinger relevante for unge? Det forsøger Landbrugsraadet og Learning Lab Denmark at sætte fokus på, når der torsdag den 24. januar 2008 afholdes konference om debatspil i undervisningen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Konferencen udspringer af et samarbejde mellem Learning Lab Denmark og Landbrugsraadet, der i 2006 udviklede Konfrontation - et debatspil om folkesundhed. Konfrontation er frit tilgængeligt via internettet på www.konfrontation.nu. Debatspillet bliver brugt på mange gymnasier landet over i både enkeltfaglige såvel som tværfaglige forløb i fag som biologi, samfundsfag og dansk. Derudover findes der en række andre debatspil (f.eks. Spillet om magten og Global Island), som også vil blive nævnt på konferencen.

Konferencen vil byde på gode muligheder for at komme med spørgsmål og diskutere problemstillinger i relation til brugen af debatspil i undervisningen. Den henvender sig til gymnasielærere, forskere, praktikere, studerende og andre, der har interesse for at stifte bekendtskab med brugen af læringsspil i undervisning.

Tid/sted: 24. januar 2008, DPU, København
Tilmelding, yderligere information: Senest d. 22/1 2008 til projektkonsulent i Landbrugsraadet Christian E. Brund på ceb@landbrug.dk

^

SPIL OG LÆR

Den 22. januar 2008 sætter FLUID fokus på spil og læring, og ser på hvordan spil kan bruges i læringssituationer, hvilken læring er der i spil i sig selv og hvordan arbejder man forskellige steder med spil og læring. Der bliver en god blanding af teori og praksis, i oplæg med bl.a Ask Agger fra Zentropa Interactive, som har været med fra rollespillenes barndom.

Tid/sted: 22. januar 2008, Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
Program mm: SPIL OG LÆR - rollespil i læring og organisationsudvikling

^

IT og vejledning

It-toget kører - men hvor kører det hen? Seminar på DPU om Vejledning i spændingsfeltet mellem SELVbetjening for de, der kan/vil og udvidet vejledning for dem med de særlige vejledningsbehov?

Seminaret kaster et blik på it og vejledning - som i dag er en relativ stor del af vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande. Vi har i takt med samfundets teknologiske udvikling taget it til os i vejledningen, hvordan har vi gjort det og hvad kan it i vejledningen? Er inddragelse af it i vejledning inkluderende, integrerende eller segregerende? Det er nogle af de centrale temaer, som dagens oplægsholdere vil give svar på.

Tid/sted: 6. december 2007, DPU, København

^

Gå hjem møde

Den 1. december fra 15 – 17 indbyder FLUID til gå-hjem-møde om den nye nationale strategi for IKT-støttet læring. Ministeriet for Videnskab – Teknologi og Udvikling, IT og Telestyrelsen fortæller om tankerne bag, og lidt om hvordan strategien tænkes udmøntet, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og diskutere.

Tid/sted: 1. december 2007, kl. 15-17 (København)(FLYTTET PGA FOLKETINGSVALGET 2007)
Mere: Gå hjem møde om National Strategi for IKT-støttet læring

^

IT-INTEGRATION I DE ERHVERVSRETTEDE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Undervisningsministeriet, Afdelingen for de videregående uddannelser, FUHU, FLUID og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring indbyder til konference om IT integration i de erhvervsgående videregående uddannelser. Formålet er at præsentere en kortlægning udarbejdet Det Nationale Videncenter for e-læring, uddybe de indsatsområder, som kortlægningen har afdækket, samt give anbefalinger til uddannelsessektoren og de politiske beslutningstagere om at skabe rammerne for indsatsen.

Målgruppen er ledere ved videregående uddannelsesinstitutioner, undervisningsministeriet, organisationer, politikere samt personer, der arbejder med eller er interesserede i it-integration på videregående uddannelser.

Rapport fra kortlægning af it-integration på de erhvervsrettede videregående uddannelser, sept. 2007 udleveres til alle deltagere på konferencen. Konferencens anbefalinger indarbejdes i den endelige rapport, der efterfølgende kan rekvireres hos eVidenCenter.

Tid/sted: Tirsdag, den 27. november 2007 kl. 10.00-16. FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K. Deltagelse er gratis.
Mere: IT-INTEGRATION I DE ERHVERVSRETTEDE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

^

Pervasive e-learning 2007

Knowledge Lab ved SDU arrangerer ultimo november denne anden, internationale konference om "Pervasive e-learning". Temaet for årets konference er "PLAY AND LEARNING WITHIN PERVASIVE ENVIRONMENTS". Det foreløbige program ser rigtig spændende ud!

Man kan med fordel lade sig inspirere af indtryk, interviews mm fra sidste års vellykkede konference ;)

Tid/sted: 26.-27. november 2007, SDU, Odense
Foreløbigt program: Pervasive e-learning (PDF)
Tilmelding mm: knowledgelab.dk/now/pervasivelearn

^

Vidensdag HR og IT ansvarlige

"Alle konkurrerer på viden i dag. Der er derfor altid et stort behov for at uddanne og opkvalificere medarbejdere. At løfte kompetenceniveauet ved traditionel kursusvirksomhed vil affolke virksomhederne, og det vil koste millioner. Der er derfor behov for at tænke indlæring i nye baner, men hvordan gør du det?

Den danske regering har lanceret en strategi for ikt-støttet læring, og indfører derfor nu e-læring for statens medarbejdere. Er du med på vognen, og hvor i feltet ligger I?

Kom til vidensdag i DI og hør mere om e-læring. Vi har inviteret personer, som til dagligt arbejder med kompetenceudvikling/HR, læring og it. Der vil blive rig mulighed for at få inspiration, udveksle erfaringer samt indhente ny viden og opbygge relationer på tværs af faggrænser, sektorer og interesser."

Tid/sted: 22. november 2007, Industriens Hus, København
Program mm: Få succes og skab resultater med god e-læring! (PDF)

^

Forskningsnetkonferencen 2007

Forskningsnetkonferencen 2007 sætter i år særligt fokus på muligheder og udfordringer med fremtidens e-læring og virtuelle samarbejdsformer. Konferencen finder sted mandag den 19. november - tirsdag den 20. november på Lo-skolen, Helsingør.

I forlængelse af konferencen finder der et 2 timers seminar sted med den afsluttende keynote-oplægsholder Dr. Clark Quinn. Seminaret har titlen: "Bring Visions to Life: Strategy for Enlightment Technology". Her vil han uddybe og diskutere synspunkter fra sin keynote "Enlightment - Wisdom, Myth and Magic for Learning Technology", men desuden gå mere i detaljer med to specifikke emner inden for it-støttet læring: Spil-baseret læring og mobil læring.

Forskningsnettet giver dig mulighed for særskilt at deltage i keynote-foredraget og det efterfølgende seminar for kr. 150,-. Programmet med Dr. Quinn finder sted tirsdag den 20. november fra kl. 14.00 - 17.00.

Tid/sted: 20. november 2007, Lo-skolen, Helsingør
Det fulde program med Quinn og tilmelding
Program for hele Forskningsnetkonferencen

^

Uddannelsesforum 2007

Uddannelsesforum er det tilbagevendende arrangement for "alle der interesserer sig for det, der udvikler dig og din arbejdsplads – med it som fællesnævner."

I år tager konferenceprogrammet udgangspunkt i fire temaer, der hver for sig handler om det, der lige nu er aktuelt på skoler og uddannelsesinstitutioner – uanset om det er grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser eller CVU’er.

Temaerne er:

 • It, medier og muligheder
 • Læreprocesser og lærerroller
 • Evaluering og kvalitet
 • Ledelsesrum og udfordringer

En særlig nyskabelse i år er et internationalt spor - Education Worldwide - hvor udenlandske oplægsholdere giver et andet perspektiv på de aktuelle temaer.

Tid/sted: 5-6 november 2007, Odense
Go: uddannelsesforum2007.emu.dk

^

Matematikkens Univers

Danmarks Matematiklærerforening og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, har arrangeret en konference om brug af IT-teknologi i fremtidens matematikundervisning.

På programmet er følgende punkter:

 • Matematikundervisning med IKT - for fremtiden
 • e-læring som grundlag for matematikundervisningen
 • Matematikundervisning i pædagogisk perspektiv
 • Udstilling samt demonstration af MatematiKan og Matematikkens Univers
 • Matematikkens Univers
 • Mathematics - An Applications Viewpoint

Se i øvrigt anmeldelse af InterMat 4

Tid/sted: 30. oktober 2007, Odense Congress Center
Go: Program, Tilmelding

^

Fremtidens læring 2007

ITU-konferansen er en viktig arena for resultater og teorier innen digital kompetanse, og en møteplass for forskere, utdanningssektor, policymakere og næringsliv på feltet IKT i utdanning. Konferansen finner sted hver høst, og har blitt arrangert siden 1997.

Målsettingen med ITU-konferansen er å:

 • gi oppdatert kunnskap og informasjon om digital kompetanse
 • sette agendaen og inspirere i arbeidet med digital kompetanse
 • være en viktig nasjonal møteplassene for forskere, utdanningssektor, policymakere og IKT-bransje på feltet IKT, læring og utdanning
 • bidra til kompetanseheving i ITUs nasjonale nettverk
 • spre informasjon om ITUs arbeid

ITU (IT i utdanning) er en norsk FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning. ITU arbeider aktivt for å være en premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT, både internasjonalt og nasjonalt. ITU fokuserer i inneværende fireårsperiode spesielt på den nasjonale kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse.

Tid/sted: 11-12 oktober 2007, Universitetsbiblioteket, UIO (Oslo)
Program mm: ITU Konferansen

^

Fluid on tour

Denne gang går FLUID ON TOUR til Norditalien - til byerne Bologna, Parma og Milano. Undervejs vil vi besøge en lang række meget forskellige uddannelsesinstitutioner, men også private virksomheder, som arbejder med e-læring. Oplægsholderne repræsenterer både ungdoms-, videregående- og efteruddannelser. Der vil være god mulighed for at danne netværk med besøgsstederne – de er helt vilde for at møde jer!

Tid/sted: 19-21 september 2007, Italien!
Program: FLUID ON TOUR 2007

^

VideoRoadshop

Aarhus Universitet og Forskningsnettet afholder en Roadshop om video i universitetsundervisning. Der vil blive vist eksempler på, hvordan videoforelæsninger, videodialoger, videointerviews og videocases kan anvendes som undervisningsmateriale inden for så forskellige emner som projektledelse, universitetspædagogik, programmering og læge-patientkommunikation. Vi ser også nærmere på hvordan narrative og dramaturgiske elementer kan formidle teoretiske problemstillinger, og hvordan man selv kommer i gang med at producere videomateriale og publicere det som fx podcasts. Arrangementet er gratis.

Tid/sted: 7. juni 2007, kl. 13-16, Århus Universitet
Program: au.dk/e-learning/kurser/ks/roadshop

^

Læring på arbejdspladsen

Fluid holder den 23.-24. maj 2007 en konference om it-støttet arbejdspladsbaseret læring.

Konferencen holdes efter 12-12 formatet; den starter kl. 12 formiddag og slutter dagen efter kl. 12. Der varmes dog op ved formøder om formiddagen - og i ugerne forud i cyberspace - og Fluid holder sin årlige generalforsamling om eftermiddagen.

Sidste nyt (23FEB07): Knowledge Lab præsenterer pervasive e-learning.

Tid/sted: 23-24 maj 2007, Eigtved Pakhus, København K
Program følger på: fluid.dk

^

Visible Services – Transparent Networks

Båndbredden bliver større og større på verdens internet, men hvordan udnytter vi den bedst, mest sikkert og til størst gavn for studerende og forskere. Det spørgsmål er omdrejningspunktet for TERENA Networking Conference som afholdes d. 21. til 24. maj 2007 på DTU.

DTU er i disse dage "[s]tedet at være, hvis du interesserer dig for netværk, medier, teknologi og udvikling"...

Programmet tilbyder en række internationale talere og sessioner om konkrete erfaringer med at bruge , strukturere og udvikle tjenester til højhastighedsinternet. Konferencen arrangeres af TERENA, Forskningsnettet og UNI•C - blandt andet diskuteres "International Collaboration Services in Education" (22 maj, kl. 18-20).

TERENA er organisationen af europæiske forskningsnet, som samler viden, udvikling og nytænkning af netværk og tjenester til alle europæiske universiteter.

Tid/sted: 21-24 maj 2007, DTU, Lyngby
Program mm: forskningsnettet.dk/TNC07

^

Scaffolding learning - web 2.0 and e-portfolios

On 7-8 May Knowledge Lab and Dansk e-portfoliokonsortium host the 2. Scandinavian Research and Development Workshop on emerging technologies and learning.

The workshop will give you an opportunity to participate in a forum for development work, critical examination and analysis of research in the development of portfolios and portfolio methodologies with a special emphasis on emerging technologies and what could be called Personal Learning Environments.

The workshop will bring together developers, researchers and practitioners from the field of education, business and science.

Tid/sted: 7-8 maj 2007, SDU, Odense
Program, tilmelding mm: knowledgelab.dk/now/scaffolding (PDF)

^

Digitale medier og didaktisk design

Integrationen af digitale medier på de danske uddannelsesinstitutioner har hidtil været præget af tilpasning til eksisterende undervisning og fagdidaktiske traditioner. Konferencen sætter fokus på, hvordan undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet kan blive i stand til at udnytte læringspotentialet i de digitale medier og gentænke faglighed i nye didaktiske design.

Samtidig udfordres didaktikken af børns og unges praksis med digitale medier, og af hvordan de derigennem konstruerer viden og kompetencer også uden for uddannelsesinstitutionerne.

Hvordan kan brugen af forskellige former for chat, computerspil og kommunikations¬platforme inspirere til udvikling af didaktisk design i forskellige uddannelsessammenhænge?

Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv på Danmarks Pædagogiske Universitet inviterer til konference om digitale medier og didaktisk design. Konferencen søger at besvare, dels

 • hvordan man integrerer digitale medier i undervisningen, dels
 • om nye medier kræver nye undervisningsformer?

Konferencen består, udover key-notes, af en lang række tema- og workshopsessioner!

Tid/sted: 24. april 2007, DPU, København
Program, tilmelding mm: dpu.dk/site.aspx?p=10445

^

Web 2.0

Ultimo marts i holder Fluid en konference om læring vha. Web 2.0.

Konferencen forventes at få deltagelse af professor ved Knowledge Lab, Lars Qvortrup, som vil præsentere sin seneste bog "Knowledge, Education and Learning - E-learning in the Knowledge Society".

Tid/sted: 29. marts 2007, Hotel Clarion Copenhagen, København SV
Flere oplysninger på: fluid.dk

^

Videokonferencer over Internettet

Nutidens teknologi og Internettet har ændret den måde, hvorpå virksomheder og mennesker kommunikerer på tværs af landegrænser og kontinenter. Det er nu muligt at mødes ansigt til ansigt og fremvise billeder og dokumenter uden at skulle bruge tid og penge på at rejse. Videokonferencer over Internettet skaber derfor helt nye muligheder for et effektivt samarbejde med personer og virksomheder i udlandet.

Tag med på besøg hos E-lokaler og få et indblik i, hvad videokonferencer kan bruges til, og hvor det giver mest gavn for hvem. I arrangementet møder deltagerne E-lokalers amerikanske partnere via virksomhedens konferencesystem. Få bl.a. en demonstration af, hvordan mødedeltagere kan tale sammen via video og fremvise præsentationer online.

Tid/sted: 22. marts 2007, E-Lokaler, Tjele
URL: kalender.itforum.dk

^

Workshop - Podcasting

Universiteterne skal synliggøre deres undervisning ved hjælp af den særlige distributionsform af lyd- og videofiler, som kaldes for pod- og vodcasting. Formen giver mulighed for, at man via sit mediebibliotek på computeren kan abonnere på materialet, således at computeren automatisk henter det sidste nye materiale, når den kobles på nettet. Derefter kan materialet overføres til éns iPod eller anden mobile håndholdte afspiller. Det giver en frihed til at lytte/se oplæg og forelæsninger på farten – hvor og hvornår man vil. Formen har vist sig nyttig til både repetitioner og som forberedelse. Men der er selvfølgelig et væld af andre brugsmuligheder.

Workshoppen finder sted på Københavns Universitet. Den henvender sig især til undervisere og formidlere på de videregående uddannelser. Men i det omfang der er plads har andre også mulighed for at deltage for kr. 1000,- inkl. moms. På workshoppen kan der max deltage 16 personer.

Tid/sted: 15. marts 2007, KU, København
Program mm: fsknet.dk/unividpodcast

^

Dokumentation af viden og læring

Hvordan skaber vi evalueringsformer, som giver mulighed for både tydelig dokumentation og rum for variation og innovation i uddannelserne? Udbredelsen af digitale medier i uddannelserne kan bruges til øget kontrol, men også til langt mere varierede og individualiserede evalueringsformer. Konferencen fremlægger erfaringer med og perspektiver for digitale evalueringsformer.

Tid/sted: 7. december 2006, Forskerparken, Odense
Program mm: Dokumentation af viden og læring

^

UDDANNELSER I VERDENSKLASSE

Regeringen har med sit udspil ”Fremgang, fornyelse og tryg hed” opstillet 350 mål for Danmark i den globale økonomi. Mange af disse har med uddannelsesverdenen at gøre og på konferencen i november sætter FLUID fokus på 6 af temaerne i regeringens udspil og ser nærmere på eksempler hvor den fleksible, teknologistøttede vinkel spiller ind.

På konferencen ridses nogle af hovedlinierne i globaliseringsstrategien op og der gives eksempler på hvordan man i praksis skaber ”Uddannelser med globalt perspektiv” og ”Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning”, som nogle af de centrale temaer lyder. Også initiativer inden for stimulering af iværksætteri i uddannelserne vil blive præsenteret i en workshop.

Endelig vil dagens sidste taler lægge op til en debat m ed deltagerne om hvilken rolle e-læringen, den fleksible, teknologistøttede læring, digital kommunikation og videndeling spiller i regeringens udspil, hvilke perspektiver det åbner for uddannelsesverden, og hvordan vi bedst møder dette

Tid/sted: 13. november 2006, Hotel Clarion Copenhagen, København SV (AFLYST)
Flere oplysninger på: fluid.dk

^

Pervasive E-learning

Early November the University of Southern Denmark / Knowledge Lab and the National Network for Pervasive Communication holds an international conference with R&D workshops on Pervasive e-learning - a relatively new concept within ict and learning.

The conference speakers will explain and define pervasive e-learning and forward examples of the concepts, the components and principles in play, e.g. community, relationality, autonomy, and locationality. The aim of the conference is to identify different models and techniques and explore new meanings of context and to examine how we model complex learning environments.

The presenters forward the outcome of existing research and development projects and relate results to ongoing and future work in the field thus investigating the how, why, who and when. Developers as well as the future learner’s perspectives are examined.

The target group is human resource and organizational developers, HR managers On day one the three invited, key-note speakers present and discuss the challenges and suggest solutions to the subjects matter.

On day two there will be two workshop tracks focusing on

 • Conference proceedings / further research and development within the area
 • Concrete development projects

As a matter of fact this is the first conference in Denmark focusing on pervasive elearning!

Feature: P-læring

Time/Place: 8-9 November 2006, University of Southern Denmark (SDU), Odense, Denmark
Go: Conference: Research & Development Workshops on Pervasive Learning

^

Temadag vedr. informationskompetence

DEFF (Danmarks elektroniske Forskningsbibliotek) og programgruppen for e-læring afholder en temadag vedr. informationskompetence tirsdag d 24. oktober 2006.

Program for dagen:

 • Kl 10-13: Studieteknik, metode og informationshåndtering: Erfaringer fra tre store nationale DEFF projekter om informationskompetence
 • Kl 13-14: Frokost
 • Kl 14- ca 17: Keynote speaker Emma Place fra Intute (www.intute.ac.uk) under JISC, der er DEFFs engelske søsterorganisation, fortæller om erfaringer fra informationskompetenceprojekter fra JISC og England, om erfaringer med hvordan projekterne har understøttet læring og om reaktionerne herpå fra de ansatte undervisere på de engelske universiteter.

Tilmelding er efter først til mølle princippet da der kun er plads til 35 deltagere. Tilmelding sker ved at sende en e-mail til jjk (a) bs.dk senest mandag d 16. oktober kl 12.00. Deltagelse er gratis.

Tid/sted: 24. oktober 2006, kl. 10-17, Hotel Savoy, Vesterbrogade 34, København V.

^

2006 ePortfolio International Conference: eStrategies for empowering learners

The ePortfolio 2006 conference organisers have the pleasure to invite all policy makers, human resource managers, teachers, trainers, education managers, school heads, school administrators, ICT providers, and members of organisations promoting the use of ePortfolio to submit their contribution to the 4th International ePortfolio conference.

The main theme for the 2006 conference is: "eStrategies for Empowering Learners." This year's conference aims at exploring how the ePortfolio can contribute to the development of eStrategies for learning that result in empowered learners, providing them with greater control over their lifelong and lifewide learning journey.

Time/place: 11-13 October 2006, Kings Centre, Oxford, UK
Go: eife-l.org/news/ep2006
Call for contributions: eife-l.org/news/ep2006/call

^

Uddannelsesforum 2006

Ud over et perspektiverende spor (perspektiver med IT og læring) og en række workshops er indlæggende på Uddannelsesforum 2006 organiseret under følgende temaer:

 • Lærerroller - profession og praksis
 • Læreprocesser og faglig inspiration
 • ledelse i et krydsfelt
 • Evaluering og dokumentation

Målgruppen er hele skoleområdet - grundskole, gymnasiet, erhvervsuddannelsesområdet og de mellemlange videregående uddannelser.

Tid/sted: 3. - 4. oktober 2006, Odense
Go: uddannelsesforum.emu.dk

^

Mobile Communication and the Fabric of Social Interaction

Guest lecture: Mobile Communication and the Fabric of Social Interaction* Gæsteforelæsning ved international topforsker inden for mobil kommunikation, James E. Katz, onsdag d. 27. kl. 15.15 i Aud. 2.

James E. Katz, professor i Kommunikation ved Rudgers universitet, USA og leder af Center for Mobile Communicaton Studies besøger i forbindelse med et ph.d.forsvar ITU, og gæsteforelæser onsdag d. 27. september fra 15.15 - 16.30 om mobil kommunikation og mobilens stigende betydning for sociale og kulturelle interaktionsformer.

Tid/sted: 27. september 2006, kl. 15.15-16.30, ITU, København

^

Digital kompetenceudvikling på CVU’erne

Professionsuddannelserne bruger i stadigt større omfang forskellige former for it i forbindelse med læring. De sidste tre år har CVU’erne, i samarbejde med KnowledgeLab, udforsket nye måder at bruge it på. Denne konference sætter fokus på erfaringer og muligheder.

Tid/sted: 19. September 2006, 9-15, SDU, Odense (ny dato !)
Go: knowledgelab.dk/now/digikomp

^

FLUID on tour

I år går touren til hovedstadsområdet – København.. og omegn, for der sker også meget spændende i vores egen forhave. Besøgene spænder vidt, men der bliver vægt på at se og mærke, høre og føle.. hele spektret, krydret med det sædvanlige netværk på tværs mellem deltagerne over måltider og i bussen...

Programmet er, i punktform, foreløbigt som følger:

 • Præsentation af videnzonen.tv2.dk
 • Præsentation af ITU´s elektroniske evalueringssystem
 • Præsentation af Volkswagen's salgsuddannelse med brug af e-learning
 • Ørestad Gymnasium
 • Lego-Robolab (hands-on workshop)
 • Danske Banks e-learning projekt
 • Undervisningsministeriet: Det virtuelle lag i undervisningen
 • Teknologisk Institut: Det blå rum

Tid/sted: 12.-14. september 2006, København og omegn
Go: FLUID on tour 2006

^

Arbejdskonference, it og specialundervisning

KVIS inviterer til arbejdskonference for inviterede deltagere

Konferencen sætter fokus på læseusikre elevers adgang til digitale materialer og undervisningsmidler, som er egnet til oplæsning.

Den henvender sig især til centrale aktører på området, herunder repræsentanter for Undervisningsministeriet, kommuner, skoler og forlag.

Hensigten med konferencen er at afdække, hvordan skolens parter bedst og hurtigst skaffer adgang for alle elever til digitale læremidler.

Konferencen vil tegne et samlet billede af mulighederne for at styrke faglig læsning og dermed øge rummeligheden i grundskolen.

Go: Læseusikre elever og deres behov for digitale materialer
Tid/sted: 5. september 2006, Odense Kommunes Uddannelsescenter

^

Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse

UNEV's udviklingsforum har lavet et heldagsprogram sammensat af forelæsninger og workshops:

 • "Studerendes forhandling i computerkonferencer" og
 • "Portfolio-didaktik"
 • "At indfange den løbende proces i formativ evaluering"

Workshopsporene er betitlet:

 • Medieret vejledning
 • Netstøtte til undervisning i naturvidenskabelige
 • On-campus blended learning

Udviklingsforummet er direkte relateret til tema 9 i tidsskriftsserien. Melder man sig inden 22. august er det hele gratis, selv frokosten :-)

Tid/sted: 28. august 2006, 9.30-16-00, RUC
Program: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse (PDF)

^

Creating Knowledge

"Creating Knowledge IV: Empowering the Student Through Cross-Institutional Collaboration" er en international Konference på Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet.

Konferencen fokuserer på de ressourcer studerende (og ansatte) i det akademiske miljø har behov for i relation til deres aktiviteter. Samtidig fokuserer konferencen på det tværinstitutionelle samarbejde, der ofte bidrager til udvikling af nye ressourcer.

Tvær-institutionelt samarbejde involverer biblioteker og andre akademiske støttefunktioner som pædagogiske udviklingscentre, studenterhjælpscentre, akademisk skrivning, mv.

Tid/sted: 16. - 18. august 2006, København
Go: ck-iv.dk/programme.htm

^

God praksis

I regi af socialfondsprojektet om medieintegreret læring, er DEL-Syd vært ved en konference om God praksis vedr. medieintegration og virksomhedssamspil.

Følgende punkter er på dagsordenen:

 • Medieintegration ifm. blended learning og kursus
 • God praksis i den professionelle medieløsning
 • Partnerskaber om kompetenceudvikling
 • Fleksibel kompetenceudvikling og god mediepraksis
 • God e-læringspraksis i og på virksomheden
 • Storytelling og læringsspil

Tid/sted: 7. juni 2006, 9.30-16.30, Forskerparken, Odense
Go: God praksis; henvendelse til DEL-Syd

^

Materialer med mere

Konferencen tager afsæt i den hurtige udvikling der sker på undervisningsområdet, som stiller store krav til materialerne og til lærere og udviklere. Samtidig giver forfatterværktøjer og portaler nye muligheder for at skabe, finde og anvende materialer – og på FLUIDs konferencen MATERIALER MED MERE vises eksempler på hvilke materialesamlinger der findes, hvilke værktøjer der kan bruges til at udvikle i samt hvilke muligheder der eksisterer for samarbejde og tilskud.

Program i punktform:

 • E-læring i nye forklædninger
 • Guidet tur på EMU
 • Materialeplatformen – katalog over danske læringsressourcer
 • Wikipedia – i en læringsmæssig sammenhæng
 • Udvikling af digitale læringsmaterialer (sic!)
 • Mod bedre samarbejde
 • Eksempler på samarbejdsfora og oplæg til etablering af netværk og erfagrupper

Tid/sted: 30. maj 2006, Ledernes Konferencecenter, Odense
Go: Konference, miniudstilling og generalforsamling (PDF)

^

ELF - E-Learning Facilitators

Formålet med ELF - E-Learning Facilitators er at tilvejebringe "analyses of their different roles within different methodologies and approaches."

Seminaret er led i et EU projekt som KA e-Learning Partner deltager i. På seminaret vil de, sammen med udenlandske partnere, præsentere og diskutere formålet med projektet, aktiviteterne og resultaterne.

Seminaret holdes på engelsk.

Deltagelse er gratis; der serveres kaffe og frokost.

Tid/sted: Torsdag den 11. maj 2006 kl. 10.00-14.00 på AROS Kunstmuseum, Århus.
Tilmelding til Kirsten Kristensen (kk(a)kaelearning.dk) senest 10.05.06 kl. 12.00.

^

UCLE06

WBL (Web Baseret Læring) fylder allerede meget i beskrivelsen af det gode læringsmiljø, men det er stor udfordring at få beskrevet præcis hvilken rolle WBL kan og skal spille i et samlet læringsmiljø. Og det er netop den udfordring UCLE06 stiller skarpt på: Sammenhængen mellem læringsmiljøets virtuelle og fysiske dimensioner.

UCLE06 har mange vinkler på temaet:

 • Hans Henrik Knoop, DPU, fortæller om 'Hjernevenlige læringsmiljøer'
 • Les Watson, Glasgow Caledonian University, fortæller om 'Learning Services' og et stort hus optimeret til læring
 • Karen Borgnakkke, KU, fortæller om IT-klasser i gymnasiet
 • David Schaffer, University of Wisconsin, fortæller hvorfor læringsspil bør indgå i undervisning på alle niveauer

Endvidere vil der være 3 parallelle sessioner, to dialogforedrag og en workshop, om eftermiddagen.

Tid/sted: 20. april 2006, KUA
Go: Hvordan skaber vi optimale betingelser for læring?

^

Videndeling

Temaet for den næste FLUID konference er Videndeling. Der stilles skarpt, "ikke så meget på systemer til videndeling, men på den viden man så faktisk deler, hvad er det for noget der kan deles, hvordan spiller det ind hvilken type virksomhed der er tale om, videndeling internt i virksomheder og organisationer og mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, og mange andre spændende emner."

Tid/sted: 4. april 2006, Fredericia
Program: Forventes annonceret i januar 2006

^

Digitale medier

Temaet for Birgitte Holm Sørensens tiltrædelsesforelæsning som professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet er digitale medier og betydning af koblingen mellem formel og uformel læring.

Ifølge Birgitte Holm Sørensen har skolens integration af digitale medier hidtil været præget af assimilation, altså en tilpasning til eksisterende undervisning og fagdidaktiske traditioner. Der ligger med andre ord en stor udfordring i, at lærere bliver i stand til at udforske og udnytte de digitale mediers læringspotentiale og gentænke faglighed i nye didaktiske designs.

Tid/sted: 17. marts 2006, kl. 14-15, DPU (København)
Go: Digitale medier – formel og uformel læring

^

”Roadshop”: Video til undervisning og læring

Forskningsnettets UniVid-projekt og video-erfagruppe inviterer i samarbejde med Academic Support Center (AV/ITV), Københavns Universitet, til ”roadshop” om anvendelsen af video i undervisning og formidling på universiteterne.

For flertallet af undervisere er den praktiske anvendelse af video stadig et uudforsket område. Mange holder sig tilbage, fordi de tekniske udfordringer synes uoverskuelige, eller fordi det er en vanskelig udfordring at skulle forholde sig til brugen af ”levende” billeder!

Forskningsnettet vil gerne hjælpe og inspirere flere undervisere og forskere til at komme i gang med video. Det sker gennem UniVid, som er en webbaseret videns-ressource med brugererfaringer, samt pædagogiske og tekniske vejledninger.

”Roadshop” har til formål at udbrede kendskab til video-metoder i undervisningen rundt om på de enkelte institutioner. Formen vil være uformelle ”workshops” – med vægt på både generelle aspekter og gode lokale eksempler. Heraf er ”roadshop”- begrebet opstået.

Roadshoppen henvender sig til alle undervisere og forskere på tværs af faggrænser, som har interesse i at se og høre mere om kollegers måder at bruge video på til undervisning og formidling.

Tid/sted: 31. marts 2006

Go: forskningsnettet.dk/roadshop

^

Portfolio i praksis

I dette arrangement vil vi sætte fokus på en række oplæg fra personer, som har konkrete erfaringer med brugen af eportfolio i virksomheder og pædagogiske institutioner gennem flere år.

Tid/sted: 16. marts 2006, Odense (OTS)

 • Portfolio som grundlag for refleksion og vejledning
 • E-portfolio - en platform for forvaltning af kompetencetaksonomier og kompetenceevaluering
 • Fra real-kompetence-måling til e-portfolio - i en pædagogisk kontekst
 • Selvrepræsentation som dokumentation af generiske kompetencer gennem e-portfolio

Go: eportfolio.dk/arrangementer/arrangement1

^

E-læring i sprogfag

Universiteternes efter- og videreuddannelsesportal UNEV afholder temadag om e-læring i sprogfag. Med temaet tegnes et billede af nogle af de udfordringer som den moderne sprogunderviser står over for i anvendelsen af computerbaseret sprogundervisning i et didaktisk, læringsmæssigt og/eller teknologisk perspektiv. Der afholdes to workshopspor - e-evaluering og best practice.

I forbindelse med temaet udgives et tidsskrift med aktuelle artikler om emnet.

Tid/sted: 2. marts 2006, 10-16, Handelshøjskolen i Århus (gratis :-))
Program: TEMADAG: E-læring i sprogfag (PDF)

^

Erfa-møde med LEGO Company

IMS har tilrettelagt et erfa-møde med Lego. Her vil deltagerne være aktive 2/3 af tiden, og arrangementet slutter med en uformel frokost og løs networking. Målet er at vide deltagerne, hvordan LEGO Company anvender e-learning til at styrke coaching-kulturen samt at give gode råd om udviklings- og implementeringsprocessen.

Tid/sted: 17. februar kl. 10-13, Tuborg Havn.
Tilmelding: Kontakt IMS

^

Spilbaseret e-learning til organisationsudvikling og HR brug

Diginet Øresund (se www.diginet.org), en netværksorganisation for erhverv og forskning inden for den digitale oplevelsesindustri i regionen, har arrangereret et seminar med workshop for HR Chefer og e-læringseksperter om hvordan digitale spil og spilmetodikker kan bruges i HR arbejdet.

Vi er en research&innovation platfom under Øresunds Science Region og holder til i IT-Væksthuset 5te, på ITU.

Tid/sted: 9. februar 2006, ITU
Go: HR lærer af Hitman

^

Kick-off - Læringsobjekter

Denne kick-off konference, der er arrangeret af Informatik og Matematisk Modellering på DTU og støttet af VTU, handler om fleksibel og målrettet statistikuddannelse baseret på ”learning objects” og ”blended undervisning". Tanken med dagen er

 • At udvikle kurser, der baserer sig på ”learning objects” – små afsluttede undervisningsforløb, der kan kædes sammen på forskellig måde alt efter deltagernes interesser og niveau.
 • At udvikle e-læringsbaserede ”learning objects” og sammensætte disse til kurser baseret på ”blended undervisning” inden for dataanalyse og anvendt statistik.
 • At lære deltagerne fornuftig og brugbar dataanalyse og anvendt statistik – et af de vigtigste redskaber i vores informationssamfund.
 • At udbrede kendskabet til de nyudviklede undervisningsformer gennem afholdelse af konferencer og publicering.
 • At udviklingen foregår i tæt samarbejde med udvalgte virksomheder.

Tid/sted: 9. februar 2006, kl. 10-16, DTU, Kgs. Lyngby (gratis)

Program: www2.imm.dtu.dk/Kalender/Kick-off.pdf (PDF)

^

Introduktionen til e-læring

"De fleste virksomheder betragter e-læring som et kursus, der blot gennemføres på en anden måde end den traditionelle undervisning. Men e-læring skal ikke kun ses fra modtagerens side. Det skal i høj grad også betragtes som en måde, virksomhederne kan få samlet, synliggjort og videregivet deres viden."

Der er tale om et reelt kursus. Kurset indledes emd en et kort seminar, hvor det demonstreres, hvad e-læring kan bruges til og hvor ukompliceret, det er at arbejde med.

Tid/sted: 8. februar om eftermiddagen på EDB-skolen i Vejle
Go: E-læring samler og synliggør virksomhedernes tavse viden

^

Fra it-kompetenceudvikling til forretning!

IT-forum Fyn har arrangeret et eftermiddagsmøde om IT-kompetenceudvikling.

På programmet er bl.a. Niels Henrik Helms fra Knowledge Lab og Steffen Löfvall fra MOCH. Odense Stålskibsværft præsenterer i en case, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan blive bedre til at matche virksomhedernes behov for kompetenceudvikling.

Desuden deltager projektgruppen "10:30" i arrangementet. Gruppen består af 3 multimediedesignere, som i samarbejde med Odense Universitetshospital, udvikler forberedende patientinformation for børn (4-7 år) til brug på Internettet. Formidlingsmetoden er i genren edutainment.

Tid/sted: 2/2-2006 kl. 15:00 - 17:00, Odense Tekniske Skole
Go: itforumfyn.dk

^

Mobile Learning Seminar

Serious Playing Lecture Series giver perspektiver på læringsspil. Der er et arrangement om måneden med start den 27 september indtil april 2006 med oplæg af nationale og internationale forskere og udviklere af læringsspil: Eric Klopfer (MIT,US) Food Force (Frankrig), Simon Egenfeldt Nielsen (ITU) m.fl. Flere arrangementer vil blive annonceret.

Den 1-2 februar 2006 vil blive et 2 dages seminar om mobile læringsspil. Oplægsholdere: Eric Klopfer MIT teachers education program, Jo Morrison, Nesta Future Lab, Virtual Savannah. Oplægsholderne vil tale om deres erfaring med at udvikle og studere PDA baserede læringsspil.

Tid/sted: 1. og 2. februar 2006, DPU, København
Program: Serious Playing Lecture Series

^

Tools for the e-learning framework

In a workshop to be held at the University of Bolton on 26 January 2006 software testing and conformance systems for e-learning from the TELCERT project will be presented and explained. TELCERT is an Enhanced Learning Research and Technology IST project, developing innovative software testing and conformance systems to assure interoperability in e-learning content and technology. The certification and testing are crucial for market take-up of innovative e-learning technologies based on specifications and standards.

New test technologies are essential to meet the diverse needs of suppliers and users in different learning environments and cultures. Within the project a number of tools have been developed for the e-learning framework. Current examples cover profiles of Content Packaging, Learning Design, Learner Information and e-Portfolio.

Time/place: 26 January 2006, Bolton, UK
Go: cetis.ac.uk

^

Informatik og Teknik i Jordbruget 2006

I forbindelse med Videnskabsministeriets fremsyn om de fremtidige anvendelsesmuligheder af IKT i jordbrugs- og fødevaresektoren, holder Fabio Cujino fra E-lokaler et indlæg om e-læring i landbruget.

Formålet med fremsynet er at "analysere fremtidige anvendelsesmuligheder for IKT inden for hele værdikæden i jordbrugs- og fødevaresektoren inden for et 5-10 års sigte". Fremsynet har således til formål at identificere områder, hvor danske virksomheder i fremtiden kan opnå styrkepositioner i forhold til udvikling og anvendelse af nye innovative teknologier i krydsfeltet mellem IKT og jordbrugs- og fødevaresektoren.

Tid/sted: 25. januar 2006 i Turbinehallen i Århus
Go: teknologiskfremsyn.dk

^

Fra viden til kompetence

VidenDanmark sætter fokus på e-learning på et møde i Viden System Forum den 8. december 2005.

 • Hvad kan e-learningsystemerne i dag? Hvad er Learning Management Systemer (LMS) og Learning Content Management Systemer (LCMS)?
 • Hvad efterspørgér virksomhederne? Og hvordan ser fremtidens e-learning ud?

Syv leverandører præsenterer deres systemer og giver deres bud på fremtidens e-learning.

De syv leverandører er Composite Netsystems, Courseware, Cursum, DanskMedieDesign, Key2Know, Mercantilius og Moch.

Charlotte Rassing fra Institut for Konjunktur-Analyse fortæller om e-learning-markedet ud fra E-learning Monitor 2005.

Tid/sted: 8. december 2005, Symbion Science Park, København (arrangementet er aflyst)
Program, tilmelding mm: videndanmark.dk

^

Organisering af læring

UNEV har arrangeret en temadag om hvor man søger at besvare spørgsmålet "Hvad skal vi med e-læring?"... Programmet har følgende punkter:

 • Implementing E-learning at Universities - Fundamental Problems and Perspectives v/Diana Laurillard
 • Samarbejde eller konkurrence på e-læringsområdet?
 • Oversigt over e-læring på danske universiteter - strategi, implementering, organisering
 • Erfaringer fra overførsel af undervisning til e-læring
 • Erfaringer fra Utvecklingscentrum för lärande och undervisning, Lunds Universitet
 • Nye partnere: Bibliotekernes rolle i fremtidens e-læring
 • Det lærende universitet: Åbenhed/lukkethed/læringsobjekter
 • Copyright-problemer i forbindelse med implementering af e-læring

Tid/sted: 8. december 2005, SDU, Odense.
Program, tilmelding: unev.dk/view.aspx?artikel_id=510

^

Mobil Læring

I de seneste år er der sket meget - læring er ikke mere noget der kun finder sted i klasseværelser - det ved alle, men hvad sker der, når den bliver mobil...?

Hvad er det for trends der viser sig, hvad bringer fremtiden?

Denne konference er for dem, der er fremme i skoene - eller gerne vil vide, hvad dem der er fremme i skoene tænker!

Tid/sted: 1. december 2005, København
Go: fluid.dk

^

ONLINE EDUCA BERLIN

Online Educa is now the 11th International Conference on Technology Supported Learning and Training. It is among the world's largest international conferences on technology supported learning and training.

"Meeting the networking needs of the international e-learning and distance education industry, the annual Online Educa Berlin conference is the key networking venue for strategists and practitioners from all over the world. Last year 1703 participants from 66 countries attended the Berlin event. ONLINE EDUCA BERLIN delegates are high-level decision makers from education, business and government - the three key areas driving e-learning adoption and innovation - making it the most important networking venue for experts, practitioners and newcomers from all over the world. The conference is accompanied by an exhibition."

When/where: November 30 - December 2, 2005, Berlin
Go: online-educa.com

^

ICT, Media and Learning

This International conference at the Danish University of Education will focus on development trends within ICT and their consequences for the understanding of learning, learning media and learning in a societal perspective:

"Mobile learning and the increasing pervasiveness of computers in daily life prompt new ways of understanding the physical learning place, which challenge the research interest in virtual learning and virtual learning communities that has dominated in recent years.

Still more sophisticated human-machine-interfaces, augmented reality and the ongoing media convergence provide new ways to access knowledge and communication, to the benefit not only of students with learning difficulties, but also the learning society in general.

However, although developments in ICT in many ways make radical changes in educational institutions an attractive possibility, a practical conservatism can be observed. This reduces ICT learning media to efficient tools for 'learning as usual', resulting in a gap between learning processes in the institutions and outside the institutions.

Last, but not least, the developing digital society and knowledge and learning economies challenge the traditional understanding of learning agendas and learning goals in a future societal perspective."

The following major topics will be dealt with:

 • New forms of organisation: how does the use of media and ICT facilitate the creation of new learning arenas that challenge physical and virtual learning- and teaching environments?
 • The topicality of aesthetics: What learning potentials are supported by the various means of expression, types of media and genres represented by the digital media?
 • Media and ICT in cultural exchange: What role does the development of digital media play in the cultural exchange between people from different cultural, ethical and social backgrounds?
 • The limits of technology: Are there limits to the technological paradigm shift in our learning cultures and to what extent can we speak of technological rather than economic, social and cultural barriers?

Tid/sted: 24-25 November 2005, DPU, Copenhagen (arrangementet blev aflyst)
Go: dpu.dk/ict

^

Den nordiske stemme

Gratis online konference, gratis DVD med eksempler, et deltagerbevis og rige opfølgnings muligheder for videre samarbejde. Det er tilbuddet fra Den Nordiske Stemme på http://www.nordiskestemme.dk til undervisere i nordiske sprog og andre med interesse for at få inspiration og udveksle erfaringer med brug af IKT i deres eget klasselokale, såvel som over nettet.

Som oplægsholdere på konferencen deltager en række undervisere og udviklere fra de nordiske lande såvel som fra Australien og USA. Fra Australien kommer sangeren og sproglæreren Michael ”the Voice” Coghlan, som eksperimenterer med talesprog ved hjælp af IKT værktøj. Fra USA kommer Etienne Wenger som vil dele sin ekspertviden om læring gennem deltagelse og social aktivitet i praksisfællesskaber, en viden som vi bygger videre på efter selve konferencen. Ruth Vilmi fra Finland har arbejdet i over 10 år med skriftlig tværkulturelle projekter og vil fortlælle om det igennem en af de nyeste teknologier, nemlig podcasting.

Der er også oplæg fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Tyskland som dækker brug af billeder og video, blogs, webquests, læring af nabosprog og interkulturelle emner. Det er gratis at deltage på nettet både under selve konferencen i ugen fra 7-12 November og i det efterfølgende praksisfællesskab takket være støtte fra Nordisk Ministerråd.

Tid/sted: 7. - 12. november 2005, online!
Tilmelding mm: nordiskestemme.dk eller Anne Fox, KompetenceCenter Djursland: af(a)ghs.dk

^

E-læring, sprog og integration

Seminar om sammenhænge mellem e-læring, sprog og integration.

Undervisere fra sprogcentre, VUC’er, SOSU-skoler, købmandsskoler og højskoler viser, hvordan e-læring kan bruges til at fremme tosprogedes danskkundskaber og integration i det danske samfund.

Der vil også være mulighed for selv at gå på opdagelse i de forskellige elæringsmaterialer.

Ud over indblikket i praksis byder seminaret på mere overordnede oplæg om e-læring i unge og voksne tosprogedes undervisning og uddannelse. Hensigten med seminaret er at give inspiration til, hvordan e-læring kan bidrage til bedre sproglig og social integration.

Tid/sted: 1. november 2005, Vejle
E-læring, sprog og integration (JAN06: link rot, (deep) link removed)

^

Virtuelle læringsmiljøer

Denne konference sætter fokus på erfaringer fra erhvervsskolerne, hvor en række projekter har taget erfaringerne med teknologistøtte i undervisningen til et nyt niveau.

DEL har gennemført en undersøgelse af best practices indenfor

 • portfolio/selvevaluering/tests,
 • simulering/animiation/transmission
 • multimedie og e-læringsplatforme

  og resultaterne fra denne undersøgelse vil blive præsenteret og diskuteret.

  I en række workshops vil praktikere og teoretikere diskutere og udveksle erfaringer og erkendelser.

  Tid/sted: 27. oktober 2005, Fredericia
  Go: fluid.dk

  ^

  Strategic Learning and Competency Management

  Key2Know, Comenius and Saba has composed an exclusive (partner/customers only) interactive event from which participants may learn

  • What is strategic human capital management, what are the key components and why it matters to have a consolidated people management system
  • How to implement competency management initiatives
  • What is the experience of companies in Scandinavia from the private and the public sector
  • What is Saba’s vision for enabling the Aligned EnterpriseTM

  Tid/sted: 19. oktober 2005, København
  Go: event/key2know.dk (JAN06: link rot, (deep) link removed)

  ^

  Uddannelsesforum 2005

  UNI-C inviterer for 3. år i træk til årets konference om it, læring og skoleudvikling. I år er det overordnede tema ”forandring og forankring”.

  På udstillingen kan man møde producenter og leverandører af materialer, hardware og software til undervisningssektoren. På "Iværksættermessen" finder man elever og lærere fra ungdomsuddannelserne, som viser deres spændende projekter.

  Det faglige program byder på spændende oplægsholdere som professor fra Syddansk Universitet Lars Qvortrup og leder af OECD’s Pisa-konsortium Andreas Schleicher. Der vil også være internationale indlæg om, hvorfor Finland opnår så fine Pisa-resultater, og hvordan England søger at fremme en evalueringskultur frem for en ren testkultur. Derudover fokuserer flere foredrag på de ledelsesmæssige udfordringer og på den nyeste teknologi til undervisningen.

  På konferencen deltager lærere, undervisere, skoleledere, rektorer og beslutningstagere.

  Tid/sted: 11.-12. oktober 2005, Odense Congress Center
  Go: uddannelsesforum.emu.dk

  ^

  Leg, læring og organisationsudvikling i et teknologiperspektiv

  I regi af det nyligt etablerede Vidennetværk for Pervasive Communication (allestedsnærværende kommunikation) planlægger Knowledge Lab en konference om pervasive gaming og organisationsudvikling.

  Målet med konferencen er, at

  • Sætte allestedsnærværende, mobile teknologier og spil på dagsordenen
  • Bidrage til den teoretiske såvel som den praktiske forskning og udvikling indenfor feltet
  • Undersøge i hvilken grad pervasive teknologier skaber nye muligheder for avancerede, mobile computerspil (i.a. context awareness, location based, mixed reality)
  • Belyse hvordan spil og avancerede teknologier kan bidrage til læring og vidensskabelse/-deling
  • Give deltagerne mulighed for selv at afprøve udvalgte computerspil (ikke bekræftet) og diskutere perspektiverne heri med nogle af Danmarks førende kapaciteter indenfor feltet

  Konferencens temaer er endnu ikke endeligt fastlagt (august 2005).

  Tid/sted: 5. oktober 2005, kl. 10-16, ITU, 5te, Rued Langgaardsvej 7, 2300 København S
  Go: komialt.dk

  ^

  Seminar om e-læring i Danmark

  Cursum inviterer til et gratis formiddagsseminar om e-læring. På seminaret vil blive givet et overblik over det danske e-læringsmarked anno 2005, herunder generelle trends i markedet. Endvidere vil konklusionerne fra den seneste e-learning monitor analyse blive præsenteret. Endelig vil en præsentation af de forskellige e-læringsydelser samt aktørerne på det danske e-læringsmarked blive givet!

  • E-learning Monitor 2005
  • Trends i det danske e-læringsmarked
  • Aktører på det danske e-læringsmarked

  Tid/sted: 22. september 2005, kl. 9-12, Cursum, Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg
  Tilmelding via cursum.dk eller telefon 7222 4620

  ^

  FLUID on tour

  FLUID on tour er en af de legendariske FLUID aktiviteter – en studietur over 3 dage, hvor nye impulser og netværksopbygning er i højsædet. Årets tour går som tidligere nævt til Belgien og Holland i dagene den 14. – 16. september og endnu engang er der lagt op til en spændende tur med forskelligartede besøg og rig lejlighed til at netværke ombord på bussen.

  Pluk fra det (foreløbige) program:

  • Visit to the EU Commission, DG Eduacation and Culture
  • Visit to the EU Commission, DG Eduacation and Culture
  • “Visualization of metadata” - Recommendations and conclusions (Katoliche Universitet, Leuwen)
  • The FILTER project (The Economic and Social Institute of the Free University Amsterdam in The Hague)
  • “Anytime Anywhere” Learning in primary/secondary schools
  • Visit to CVO Lethas - an Adult education centre in the heart of Brussels
  • Visit at EUN - European Schoolnet in Brussels

  Tid/sted: 14.-16. september 2005, Belgien/Holland
  Go: fluid.dk (JAN06: link rot, deep link removed)

  ^

  Pervasive Communication og e-portfolio

  I regi af det nyligt etablerede Vidennetværk for Pervasive Communication afholdes den første af en række workshops om muligheder (og begrænsninger) ved brugen af pervasive teknologier - i relation til læring og organisationsudvikling.

  Målet med den første workshop er at introducere to projekter, hvor pervasive teknologier danner baggrund for læring og vidensdeling blandt mere eller mindre løst koblede aktører, og diskutere mulighederne for ved hjælp af pervasive teknologier at udvide anvendelsen af digitale portfolier og intelligente IT-systemer.

  Tid/sted: 15. august 2005, ITU/5te, København
  Go: komialt.dk/Aktiviteter

  ^

  Learning Beyond Cognition

  The conference "Learning Beyond Cognition" at DPU intends to reflect the development of and changes in the conception of education and learning with respect to learning beyond cognition.

  Several perspectives will be explored, among others how ICT appeals to new ways of learning ('learning-routes' - what does non linear approaches mean for of intuitive learning)

  Tid/sted: 30 June - 2 July 2005, The Danish University of Education (DPU), Copenhagen.
  URL: Learning Beyond Cognition

  ^

  Lifelong Learning

  The EDEN 2005 conference will focus on open, distance and e-learning from the perspective of lifelong learning, with the approach of collaboration and knowledge transfer from all educational sectors, including adult and vocational education. The event will especially address the transversal and intersectoral issues, in particular the role of universities, as well as post-secondary and tertiary further education.

  Conference themes are, i.a.:

  • E-learning in support of developing innovative solutions for lifelong learning
  • Information and communication technologies promoting preparation for lifelong learning: from school through vocational and higher education into the world of work
  • Opening up systems: intersectoral collaboration and cross-fertilisation
  • Labour market demand in focus: distance and e learning and the restructuring of educational levels - vocational, post-secondary, and higher education
  • Diversity of learning environments, approaches and solutions - ICTs and learning in the local context
  • Distance and e-learning in non-formal and informal learning situations. - The qualification debate: competence reforms and validation issues
  • The e-learning citizen: a lifelong challenge for the European societies
  • Developing digital culture in adult and lifelong learning
  • Educational providers and consumers of e-learning - links with the world of work
  • Work based learning, ICTs and professional development

  proposals for paper presentations may be submitted until 1 February 2005.

  Time/place: 20-23 JUNE, 2005, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland
  Go: eden-online.org/eden.php

  ^

  Hvordan forbliver vores uddannelsesindsats relevant?

  Mercantilius har arrangeret dette gå-hjem-møde med temaet "Hvordan forbliver vores uddannelsesindsats relevant?".

  Mødet er målrettet uddannelsesansvarlige og IT-medarbejdere i brancheorganisationer, der vil gøre en ekstra indsats på uddannelsesområdet.

  Arrangementet vil bl.a. give mulighed for:

  • at høre om en brancheorganisations strategiske og praktiske overvejelser omkring etableringen af IT-baserede uddannelsestilbud til medlemsvirksomhederne
  • at høre mere om Total Cost of Ownership (TCO), implementeringstid, reaktioner hos brugerne og medlemmerne m.v.
  • at finde inspiration til, hvordan man kan implementere IT-baseret uddannelse baseret på praktiske erfaringer

  Tid/sted: 9. juni 2005 (15.00-17.30), Mercantilius (København)
  Kontakt: sabina@mercantilius.com

  ^

  Open Source Software i undervisningssektoren

  Den 6. og 7. juni afholder NewMediaLab og SIGOSEE konference og arbejdsseminar i Århus om anvendelsen af Open Source Software (OSS) som led i læring og uddannelse. Det er gratis at deltage og åbent for alle interesserede. Konferencen omfatter demonstration af OSS applikationer og -platforme. Desuden vil den behandle en række emner om læring, pædagogik og generel udvikling relateret til OSS.

  Dag 1 afholdes som et åbent arbejdsseminar for SIGOSSEE partnere og andre interesserede. Der vil blive arbejdet indenfor en række forskellige interesse grupper. Arbejdsseminaret er åben for alle interesserede.

  Dag 2 afholdes selve konferencen, hvor SIGOSSEE medlemmerne byder på indlæg om anvendelsen af OSS i uddannelses- og læringsmiljøer. Konferencen er gratis og åben for alle interesserede.

  Uddrag af konferencens indhold den 7. juni:
  • Open source og pædagogik – Graham Attwell
  • Hvorfor er standarder vigtige? – Dai Griffith
  • Hvordan udvikles og styres Open Source Software – Alexandra Toedt
  • Demonstration af Open Source applikationer:
  o Blogs – Graham Attwell
  o Wikis – Ray Elferink
  o Moodle – George Bekiaridis
  • Demonstration af Open Source applikationer og læringsmiljøer:
  o SPEAK: Ray Elpherink
  o ELGG – Graham Attwell
  • Debat: har Virtuelle Læringsmiljøer en fremtid? – Graham Attwell og Alexandra Toedt

  Tid/sted: 6.-7. juni 2005, Århus (NewMediaLab, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj). Konferencen foregår på engelsk.
  URI: openconference.net/index.php?cf=3

  ^

  E-Portfolio & Talent Management

  Knowledge Lab and FLUID's international conference on ePortfolio: The conference focuses on experiences with digital portfolio and on the perspectives of its appliance. Four tracks of workshops:

  • E-portfolio – in pedagogical practice
  • E-portfolio – in staff development
  • E-portfolio – in organization development
  • E-portfolio – in academic research

  The introduction of portfolios into the educational system, or into a company, demands more than the procurement of an appropriate system. It requires the devel-opment of competencies amongst teachers/employees as well as organizational and cultural changes and anchorings. It is therefore necessary to work with various dimensions in connection with the development of the portfolio.Konferencen vil belyse portfolioens anvendelse i både pædagogiske institutioner og som en del af organisations- og kompetenceudvikling i virksomheder mv.

  Time/place: 30-31 MAY 2005, Odense, Denmark (Syddansk Universitets konferencecenter).
  Program (in English): E-Portfolio & Talent Management: Nordic experiences - global opportunities (PDF)

  ^

  CVU og >>fronter

  Mercantilius og Københavns Socialpædagogiske Seminarium afholder den 26. maj et eftermiddagsmøde med fokus på erfaringsudveksling om e-learning og Fronter på CVU’erne.

  Arrangementet stiller skarpt på udviklingen og giver et billede af status og tendenser inden for Fronter og e-learning på CVU’erne. Mange videregående uddannelser står i dag overfor store udfordringer med hensyn til valg af LMS til deres uddannelser, og vores tanke med dette arrangement er at give jer et videngrundlag baseret på praksiserfaringer.

  Arrangementet vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan anvendes Fronter til e-learning og fjernundervisning?
  • Hvad du skal overveje for at komme i gang?
  • Hvilke pædagogiske og administrative fordele giver Fronter CVU’erne?

  Tid/sted: 26. maj 2005 kl. 15-18, Københavns Socialpæddagogiske. Seminarium, Sydhavns Plads 4, 2450 Kbh SV (gratis)
  Tilmelding og yderligere information: Kontakt Sabina Nötzli fra Mercantilius (inden 12. maj 2005)

  ^

  Systemeksport af LMS

  I forlængelse af nærværende feature om systemeksport, er der i regi af Copenhagen International Business Alumni og Cursum arrangeret et foredrag herom: Onsdag den 25. maj åbner Cursum dørene for et (lukket) medlemsmøde, hvor fokus er på virksomhedens erfaringer med eksport af e-læringskoncepter og software systemer.

  Arrangementet forventes afviklet med følgende fokus:

  • Præsentation af Cursum og produktporteføljen
  • Kort rids over Cursum’s erfaringer på de udenlandske markeder
  • Baggrunden for/valg af internationaliseringsstrategi
  • Brug af agenter eller samarbejdspartnere, finansiering
  • Samarbejdet med UVM/Danida og Danish ICT Management
  • Særlige udfordringer ifm. eksportindsatsen
  • Forventninger til fremtiden...

  Baggrunden for mødet er Cursums bemærkelsesværdige fokus på de udenlandske markeder, herunder ikke mindst forårets nyheder om eksport af virksomhedens LMS til Uganda og åbning af (udviklings)kontorer i Norge, Sverige og Filippinerne.

  Tid/sted: 25. maj 2005, Cursum, København
  Program: Systemeksport af Learning Management Systemer

  ^

  IT-videndeling

  To dages seminarer i projektet "IT-videndeling i AMU - fra teknik til pædagogik" (se ovenfor).

  I første session arbejdes der med teknikken, dag to med videndeling. Et af overskrifterne lyder "Fokus flyttes fra teknik til e-læringspædagogik - hvordan?" og det er jo et godt spørgsmål! En anden overskrift, "Hvorfor skal jeg bruge IT i undervisningen? Skal jeg nu omstilles igen?", tyder på, at der er nogen træthed ift. teknologiens krav til omstillingsparathed?

  I maj er overskrifter "e-læring og den nye AMU-lærer" (17. maj) og "IT i praksisnær kompetenceudvikling" (18. maj).

  Tid/sted: 17.-18. maj 2005, Ledernes Uddannelsescenter, Odense
  Program: IT-videndeling - fra teknik til pædagogik (ii) (PDF - åbner i nyt vindue)

  ^

  Inspiration til e-læring

  Hør om de overvejelser og praktiske erfaringer andre virksomheder har gjort sig og drøft din situation med dem og med eksperter fra DANISCO, BRF kredit, TV2, TDC, Rambøll Management, MOCH, m.fl.

  Udover spændende indlæg får du får mulighed for at fordybe dig i det "spor", der har størst relevans for dig. Spor 1 fokuserer på teknologi og spor 2 giver dig inspiration til kursusudvikling.

  Tid/sted: 4. maj 2005, DI
  Program og tilmelding: Inspiration til E-læring

  ^

  Konference om e-læring og anvendelsen af Blackboard

  Syddansk Universitet (SDU) inviterer til konference i Odense i april måned. På konferencen kan man møde danske og nordiske undervisere, e-læringsmedarbejdere og forskere, der er optaget af e-læring og af, hvordan Blackboard bedst kan understøtte studerendes og elevers læring. Repræsentanter fra Blackboards kontor i Amsterdam vil ligeledes være tilstede under hele konferencen.

  Der vil være fælles sessioner med indlæg om e-læring fra forskere med stort kendskab til området samt fire workshops med korte oplæg fra praktikere, der vil formidle erfaringer og problemstillinger fra egen praksis. Hvert oplæg efterfølges af spørgsmål, diskussioner, erfaringsudveksling og netværksarbejde. SDU tilstræber at tilbyde alle fire workshops i tre runder. Torsdagen afsluttes med et indlæg fra Blackboard efterfulgt af spørgsmål fra og diskussion med deltagerne.

  Tid/sted: 27.-28. april 2005, Odense (SDU)
  Program: Konference om e-læring og anvendelsen af Blackboard (PDF)

  ^

  PC

  Der er for nyligt etableret et nyt, transnationalt vidennetværket for pervasive communication (PC, da: kommunikation i alt). Baseret på frontforskning hos netværkets kerneaktører, bl.a. ISIS Katrinebjerg, ITU og Knowledge Lab, tilbyder netværket virksomheder og organisationer et alternativ til traditionel innovation og udvikling – ikke mindst inden for e-læring og vidensledelse.

  Et af netværkets 3 faggrupper beskæftiger sig med videndeling og e-læring, herunder eksempelvis konvergens mellem e-læring og videnledelse! Et andet fokuspunkt er sammenhængen mellem e-læring og læring i og på arbejdspladsen, hvor betingelsen er adgang til indlejret information (viden) overalt i organisationen.

  Tid/sted: Netværket afholder mandag den 18. april 2005 kl. 12-17 et introduktionsmøde i København. Deltagelse er gratis.
  Yderligere information og registrering på netværkets hjemmeside: komialt.dk/kickoff

  ^

  Portfolio - hvordan og hvorfor?

  Interessen for brugen af portfolio er stærkt stigende i den danske uddannelsesverden.

  Med stadig støre krav om kvalitetssikring og evaluering kan portfolio betragtes som et centralt pædagogisk værktøj, fordi underviseren i brugen af portfolio forholder sig til den enkelte elev og den individuelle læreproces. Ved at sætte fokus på hvad, og hvordan eleven har lært, kan portfolio derfor bidrage til udviklingen af mere selvstændige elever og ikke mindst bliver både lærere og elever mere fokuserede på læremålet. Dette påvirker såvel motivationen som arbejdstilfredsheden positivt.

  Indhold

  • Portfolio - det meningsfulde 'färdskrinet i lärandet'
  • Portofolio som læring- og evalueringsværktøj i det almen gymnasium
  • Den digitale portfolio ift. vidensamfundet
  • Perspektivering

  Konferencen henvender sig til alle med interesse for brugen af portfolio i undervisningen og som har lyst til at få inspiration til at udvikle dette arbejde yderligere. Det er ikke en forudsætning, at man allerede aktivt bruger portfolio.

  Tid/sted: 7. april 2005, København (ITU)
  More: kompetencedeling.dk

  ^

  Værktøjer til vidensdeling

  Sammen med CURSUM-partneren AM Production afholdes seminar om de forskellige IT-værktøjer samt visuelle indhold, som kan anvendes til at forbedre vidensdeling i en organisation.

  Tid/sted: 31. marts 2005, AM Production, Aalborg
  Tilmelding via: cursum.dk

  ^

  Kompetencestyring i praksis

  Virtual E-learning Group afholder den 22. marts et morgenseminar om udfordringer og løsninger på kompetencestyringsproblematikken. Et af Danmarks større konsulenthuse vil ligeledes tale på seminaret.

  Tid/sted: 22. marts 2005, kl. 09.00-11.00, Cursum, Frederiksberg
  Tilmelding via: cursum.dk

  ^

  E-læring og kompetencestyring

  Et seminar organiseret af Cursum. Her ses nærmere på, hvorledes organisationen kan forbedre uddannelsesaktiviteten med e-læring. Derudover vil det blive diskuteret, hvorledes virksomheder sætter fokus på organisationens strategiske kompetenceledelse understøttet af IT-værktøjer.

  Tid/sted: 15. marts 2005, kl. 09.00-11.00, EDUCATION4YOU, 8381 Tilst
  Tilmelding via: cursum.dk

  ^

  >> Fronter Brugerkonference

  Fronter og Mercantilius afholder primo marts en konference for brugere af >> fronter.

  Konferencen er sammensat således, at der er enkelte, fælles forelæsninger eller demonstrationer, tre separate spor og endnu flere workshops. Desuden er der løbende mulighed for at deltage i en såkaldt "Support Lab". De fælles oplæg lyder som følger:

  • Ny funktionalitet & udviklingsplaner for >>fronter
  • IT i undervisningen set med ministeriets øjne
  • IT som støtte for projektarbejde
  • Portfolio

  Konferencen henvender sig til brugerne af Fronter, og de kommer fortrinsvist fra folkeskolen, gymnasierne, erhvervsskolerne og AMU centre. Der er dog også et foredrag der ser på, hvordan man i finansektoren har anvendt fronter til støtte for blended learning.

  Tid/sted: 10. og 11. marts 2005, Odense (Hotel Scandic)
  More: fronter.info

  ^

  FOLKESKOLENS UDFORDRINGER – it, medier og videndeling

  Med udgangen af 2004 afrundes Undervisningsministeriets projekt IT, medier og folkeskolen - ITMF. Projektet har medvirket til at styrke den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i undervisningen og til at gøre IT og medier til medspiller og drivkraft i skolens dagligdag.

  Men hvad sker der nu i folkeskolen. Hvordan skal kravene om faglighed, åbenhed og gennemsigtighed og styrkede lærerkompetencer mødes, og hvad rolle kommer det nye ITiF program til at spille?

  På konferencen bliver der givet bud på hvordan udfordringerne kan mødes, og der bliver givet helt konkrete eksempler på hvordan IT kan bruges i undervisningen, både med hensyn til de bløde og hårde varer. Konferencen retter sig mod lærere – skoleledere og seminariefolk, som vil blive klogere på de udfordringer som fremtiden i folkeskolen byder på.

  Tid/sted: 10. marts 2005, Middelfart
  More: FLUID > kommende arrangementer

  ^

  Konference om e-læring på de videregående uddannelser

  Denne konference ser på de strategiske udfordringer i at anvende e-læring på universiteterne, CVU’erne og erhvervsakademier m.fl.

  Efter velkomst mm følger to forelæsninger om "Faculty development and support related to online and blended learning" og "Det besværlige, men nødvendige strategiarbejde".

  Her vil bl.a. Terry Anderson (TA) fra Athabasca University, Canada kaste lys på de strategiske udfordringer for videregående uddannelser i forbindelse med e-læring. TA er bl.a. forfatter og redaktør på den store online publikation om e-læring Theory and Practice of On-line Learning, der kan ses og hentes på cde.athabascau.ca/online_book. TA er en af pionererne indenfor e-research (Anderson, T. & Kanuka, H. (2002). E-Research: Issues, Strategies and Methods. Allyn Bacon).

  Desuden er der to debatoplæg: Soini Kari fortæller om (Niels Brocks) problemer med at finde det rigtige LMS, mens Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut kommer med dagens sidste oplæg hvor fokus er på "Forretningsmodeller for e-læring".

  Tid/sted: 3. marts 2005, Syddansk Universitet, Kolding
  Program: E-læring på de videregående uddannelser

  ^

  Konference om e-læring på de videregående uddannelser

  Denne konference ser på de strategiske udfordringer i at anvende e-læring på universiteterne, CVU’erne og erhvervsakademier m.fl.

  Efter velkomst mm følger to forelæsninger om "Faculty development and support related to online and blended learning" og "Det besværlige, men nødvendige strategiarbejde".

  Her vil bl.a. Terry Anderson (TA) fra Athabasca University, Canada kaste lys på de strategiske udfordringer for videregående uddannelser i forbindelse med e-læring. TA er bl.a. forfatter og redaktør på den store online publikation om e-læring Theory and Practice of On-line Learning, der kan ses og hentes på cde.athabascau.ca/online_book. TA er en af pionererne indenfor e-research (Anderson, T. & Kanuka, H. (2002). E-Research: Issues, Strategies and Methods. Allyn Bacon).

  Desuden er der to debatoplæg: Soini Kari fortæller om (Niels Brocks) problemer med at finde det rigtige LMS, mens Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut kommer med dagens sidste oplæg hvor fokus er på "Forretningsmodeller for e-læring".

  Tid/sted: 3. marts 2005, Syddansk Universitet, Kolding
  Program: E-læring på de videregående uddannelser

  ^

  Videndeling, medarbejderudvikling og E-learning i Sundhedssektoren

  Denne konference henvender sig til uddannelsesledere, uddannelsesansvarlige og personale med ansvar for efteruddannelse af medarbejdere og E-learning på sygehuse, social og sundhedsskoler, sygeplejeskoler samt skoler for ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer mm.

  Konferencens indlæg er baseret på praksiserfaringer med virtuelle læringsmiljøer fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Norge og Danmark. Målet er, at deltagerne får et bedre beslutningsgrundlag i forhold til brugen af netbaseret videndeling og uddannelse i organisationen.

  Tid/sted: 1. marts 2005, ITU, København
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  IT-videndeling - fra teknik til pædagogik (i)

  Projektet "IT-videndeling i AMU - fra teknik til pædagogik" omfatter en seminarrække bestående af et lederseminar og to lærerseminarer.

  Dag et arbejdes der med det i overskriften antydede tema og der ses på muligheder og udfordringer i omstilling til IT i et ledelsesperspektiv.

  Dag to er temaet "IT i praksisnær kompetenceudvikling".

  Der er mange talere og workshops, og programmet ser alt i alt spændende ud. Undervisningsministeriet og Nordvestjysk Uddannelsescenter, Thisted i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene for Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser (IAU), Træets Uddannelser (TU), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) og Aalborg Universitet har arrangeret. Målgruppen er ledere i AMU-centre.

  Tid/sted: 9.-10. februar 2005, Ledernes Uddannelsescenter, Odense
  URI: nvu.dk/ref.aspx?id=1929 (pdf, åbner i nyt vindue)

  ^

  Teamsamarbejde - samarbejdsprocesser

  Temaet for dette arrangement er "teamsamarbejde og organisering af arbejdsprocesser mellem kolleger i relation til de nye videndelingsformer og reformen".

  Go: kompetencedeling.dk
  Tid: 8. februar 2005

  ^

  BETT 2005

  BETT messen er et must for mange, og hvis man ikke har været der før så er det ifølge flere kilder en stor oplevelse...

  Mere end 550 ledende leverandører af IT til uddannelsessektoren udstiller, og dækker alle områder og niveauer inden for undervisning. Mere end 100 seminarer og workshops med eksperter indenfor branchen der fokuserer på aktuelle emner indenfor IT i uddannelsessektoren og der er specielle udstillingsområder for special undervisning, software, publishing, biblioteks ressourcer, film produktion og billedmanipulation.

  URI: bettshow.co.uk
  Tid/sted: 12.-15. januar 2005, Olympia i London, UK

  ^

  DE VIRTUELLE – UNGES BRUG AF NETTET

  FLUIDs næste konference retter lyset mod de unge. De kommer selv til orde, viser hvordan samtidighedsværktøjer, virtuelle mødesteder, rollespil og simulerede universer fungerer og forskere og praktikere giver bud på hvor læringen er i det.

  Kan lektor Blomme spille Counterstrike – det får man bud på, på konferencen der giver indblik i de unges brug af nettet i dag og i fremtiden, hvilke undervisningsmidler er der brug for – og hvad bliver der udviklet. Oplægsholdere vil være fra forskellige områder af undervisningssektoren, og som sædvanligt i FLUID sammenhæng vil de dække spektret fra teori og forskning til praktik og erfaringer.

  Tid/sted: 2. december 2004 på Trinity Hotel og Konferencecenter - Gl. Færgevej 30, Snoghøj i Fredericia
  Pris: 1.600 kr. inkl. moms for medlemmer af FLUID og 3.600 kr. for ikke-medlemmer
  URI: fluid.dk

  ^

  Indholdsproduktion i Fronter

  Kompetenceudvikling.dk har tilrettelagt en dag med fokus på indholdsproduktion i læringsplatformen Fronter. Der vil blive belyst anvendelsen af "Styrede Læringsforløb". Endvidere vil man vise, hvordan man med applikationen "courseGenie" vil kunne lave læringsforløb, herunder konvertere eksisterende Word dokumenter til forløb med underafsnit etc.

  Dagen er relevant for brugere af Fronter, der ønsker at gå mere i dybden med produktion af læringsmaterialer og forløb. Der vil efter kurset være mulighed for at teste courseGenie i en periode.

  Tid/sted: Den 1. december 2004, Center for Informatik, København
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  WORKPLACE LEARNING

  Learning Lab Denmark and the research consortium Workplace Learning hereby invites reseachers and scholars to an international conference on 'WORKPLACE LEARNING - from the Learners´ Perspective'.

  The conference will focus on the following three themes:

  • ‘Learning and Competence Development on-the-job’. How does workplace learning take place and how can it be promoted, initiated and practiced?
  • ‘Linking Workplace Learning and School-based Learning’ What are the strengths and weaknesses of workplace learning, and how can they be combined with formal learning in schools?
  • ‘Workplace-related eLearning’ How can the use of modern information and communication technologies be utilized adequately in such processes?

  Place/time: Copenhagen, 25-27 November 2004
  URI: wl-conference2004.lld.dk

  ^

  LMS/VLE til universiteter og CVU’er

  Mange Universiteter står i dag overfor store udfordringer mht. valg af LMS/VLE, da disse systemer idag forventes at kunne honorere langt større samarbejdsmuligheder med erhvervslivet og forberede studenterne på dette. Således er det ikke blot et valg af teknisk karakter, men også et valg, der skal reflektere totaløkonomi, integrationsmuligheder, vidensudveksling og ikke mindst være med til at gøre det enkelte universitet et attraktivt valg. Således vil attraktivitet og derved taxameterstyringen i langt højere grad være med til at afgøre et universitets overlevelsesgrad.

  Konferencen belyses ved casestories fra NO og DK.

  Tid/sted: Den 23. november 2004, Frederiksberg Seminarium
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Nettlæring bryter grenser

  NFF, Norsk Forbund for Fjernundervisning, har i samarbejde med Nettverksuniversitetet tilrettelagt et to-dages konference om netbaseret læring.

  Målet er, at besvare følgende spørgsmål:

  • Er dagens kunnskapssamfunn for krevende?
  • Er det mange grupper som faller utenfor?
  • Krever fellesskapet for mye av den enkelte i dagens kunnskapssamfunn?
  • Mulighetene til kompetanseutvikling er flere enn før, hvordan kan vi nyttegjøre oss udanningsmulighetene?
  • Hva kan utdanningsinstitusjonene gjøre for å hjelpe voksne med utdanningsbehov, og hvordan gi treffsikre tilbud til spesielle grupper?

  Tid/sted: 15.-16. november 2004, Oslo, Norge.
  Program: nade-nff.no (FEB06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Videndeling, medarbejderudvikling og e-learning i sundhedssektoren

  Konferencen henvender sig til uddannelsesledere, uddannelsesansvarlige og personale med ansvar for efteruddannelse og E-learning af medarbejdere på sygehuse, social og sundhedsskoler, sygeplejeskoler samt skoler for ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer mm.

  Emner:

  • Utvikling av LMS-systemet, Classfronter: Til å bli ett samarbeidsverktøy, som støtter opp mot målet å utdanne selvregulerende studenter - Ett utviklingsprosjekt ved vernepleierutdanelsen i Harstad i perioden 2003 - 2005.
  • Fronter som uddannelses- og videndelingsplatform. Strategiske beslutninger og "fronter" som uddannelses- og kommunikationsplatform til de studerende, hvordan fronter tænkes anvendt som kommunikations- og videndelings- platform internt på CVSU og som kommunikations- og videndelingsplatform mellem den kliniske undervisning og de enkelte uddannelser samt anvendelsen som E-læringsplatform i de sundhedsfaglige diplomuddannelser.

  Tid/sted: Den 16. november 2004, ITU, København
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Sæt strøm til HR

  Teknologisk Institut har for nyligt udgivet en rapport om HR-funktionen i danske organisationer, og har (formentlig i anledning heraf) planlagt e to-dages konference om HR-funktionen.

  Blandt overskrifterne bemærkes følgende punkter:

  • HR i fremtiden – værktøjer og videndeling frigør ressourcer til at udfylde rollen som værdiskabende funktion
  • Få HR-systemet ud over bordkanten! Ikke kun et værktøj for HR-folk, men for hele organisationen (Arla-case)
  • Et fælles worldwide HR-system – oplev state-of-the-art (HP-case)
  • HR-systemet som løftestang til kompetencestyring (Aalborg Portland-case)
  • Knowledge Management - HR-systemet som central brik til videndeling hos CSC Danmark
  • Organisationsmålinger og lederevalueringer – HR-målinger som værdifuldt redskab til organisationsudvikling

  Tid/sted: Den 8.-9. november 2004, Teknologisk Institut, Taastrup
  Pris: kr. 8.990 (begge dage)
  URL: teknologisk.dk/konferencer (FEB06: Deep link removed)

  ^

  Kompetenceledelse og e-læring

  Arbejdet med at identificere virksomhedernes kernekompetencer, med at få udnyttet it-investeringerne bedre, med personaleudvikling og med leverandør-relationer, har gjort mange virksomheder mere fleksible og dygtigere til at reagere hurtigt på markedsændringer.

  På et morgenseminar vil virksomhederne CoCoCo og CURSUM sætte fokus på virksomhedernes strategiske kompetenceledelse understøttet af IT-værktøjer. En række konkrete cases fra danske og internationale virksomheder vil ligeledes blive gennemgået.

  Tid/sted: 11. november 2004, kl. 09.00-11.00 hos CURSUM på Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg.
  URI: cursum.com/dk (link removed, linkrot /bot)

  ^

  Videndeling i den moderne forvaltning - klar til strukturreformen?

  Strukturreformen medfører, at flere systemer og organistationer skal lægges sammen. Et af de mange områder, der sættes fokus på er undervisningsmiljøerne. Undervisning af såvel studerende som ansatte i forvaltning. Der ligger mange stordriftsfordele. På denne dag vil der blive fokuseret på erfaringer, organisatoriske udfordringer, ledelsesmæssige aspekter og konkrete cases, således at den enkelte deltager har værktøjer og en tjekliste med hjem for bedre at kunne diskutere de udforinger den enkelte organistaion står overfor. Konferencen indeholder erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark.

  Emner:

  • Kommunens erfaringer - 3. generation med E-learning. 7000 af 20000 borgere i vækstkommunen Stenungsund er samlet i én E-learning platform. Hvilken process lå til grund, hvad var vore omkostninger og har vi nået vore mål?
  • Nye samarbejdsformer på tværs af myndigheder og forvaltninger. Skabelse af team spirit og videndeling i komplekse og politiserede samarbejdsrelationer. Den Digitale Taskforce som case.
  • Konkret case fra Oslo Kommune. Stovner Videregående Skole ændrede alle strukturer og fysiske/tekniske rammer i løbet af 3 måneder.
  • Selveje og decentralisering medfører behov for nye former for videndeling. Fysisk og virtuel videndeling i samspil.

  Konferencen henvender sig til IT-chefer, forvaltningschefer, skoledirektører, pædagogiske konsulenter og projektledere i Kommuner og offentlig forvaltning.

  Tid/sted: Den 2. november 2004, DPU, København
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Moderne læringsmiljøer 2004

  De moderne læringsmiljøer med aktiv andvendelse af VLE/LMS i undervisningen skaber helt nye muligheder og udfordinger for udformningen af de fysiske læringsmiljøer. Det er en kendsgerning, at Internet og bærbare PC'ere giver helt andre muligheder for arkitekter at tænke i nye linjer, men hvad skal de fysiske læringsmiljøer anvendes til når elevtallet synker efter 2010. Vi har forsøgt at samle nogle af nordens førende indenfor de forskellige områder og har valgt, at vi skal samles i et af landets mest moderne undervisningsmiljøer, IT-Universitetet - for at give de rigtige rammer for en dag med Pædagogik - Viden og Arkitektur.

  Emner:

  • Hvordan lægger man en strategi for at ændre alle arbejdstider, klassestørrelser, undervisningsformer, 120 elever i klassen, 6 lektorer til at udarbejde samlede læreplaner. Stovner Videregående Skole i Oslo, vil afsløre konkrete bud på, hvordan de gjorde og hvorfor
  • Inspirerende fysiske rammer som et aktiv i videndelingen og den faglige krydsbestøvning. Hvordan ser fremtidens læringsmiljøer ud og hvordan kan de understøtte og fremme de moderne læringsprocesser. Rummets betydning i forhold til proces, fællesskab, foranderlighed, lys, akustik og IT-teknologi.
  • Det vidende samfund (ved Lars Qvortrup)
  • Rejsebreve fra 2030 (ved Rolf Jensen)

  Konferencen antages at være særlig aktuel for forvaltning, rektorer, ledende inspektører, skoledirektører, ledelsen og bestyrelser på universiteter og andre længerevarende uddannelser.

  Tid/sted: Den 26. okt. 2004, IT-Universitetet, København
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Implementeringen af LMS/VLE på erhvervsskoler

  Implementeringen af Learning Management Systemer (LMS) og Virtuel Learning Environments (VLE) på erhvervsskoler er en proces med mange udfordringer. Det drejer sig ikke kun om at indkøbe et system - nej, det handler også om at få de eksisterende administrative systemer til at fungere optimalt sammen med de nye platforme.

  Endvidere er valget af system (skal det være BlackBoard eller Fronter?) en stor pædagogisk og teknisk udfordring, som bør sættes i fokus. Endelig kan det være godt at skele til, hvordan markederne for LMS/VLE udvikler sig i vores nabolande.

  Emner:

  • Implementering af dataoverførsel fra EASY-A til Fronter. Folmer Kjær vil redegøre for, hvordan skolen kan opnå en daglig opdatering af elevernes gruppetilhørsforhold i Fronter ud fra de registreringer, der findes om eleven i Elevplan og EASY-A.
  • Fra valg af læringsplatform til daglig anvendelse.

  Tid/sted: Den 21. okt. 2004, Auditoriet, Vejle
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Portfolio i undervisningen

  Konferencen henvender sig til alle, der bruger eller overvejer at bruge portfolio i undervisningen. Der vil være teoretiske perspektiver på og konkrete eksempler fra arbejdet med portfolio, portfoliometoder samt udviklingen af formen til forskellige uddannelsessammenhænge belyst af oplægsholdere fra Sverige og Danmark.

  Emner:

  • Portfolio i undervisningen – att komma nära lärandet. Portfoliometodikens teori, förhållningssätt , praktik och resultat.
  • Portfolioen som redskab til kompetencetilegnelse og kompetencedokumentation.
  • Erfaringer med brugen af portfolio i undervisningen. Marie Spetz er Projektleder i Stenungssund Kommune, og har en Master i IKT.

  Tid/sted: 19. okt. 2004, Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia.
  Go: kompetencedeling.dk

  ^

  Norge: Digital agenda

  Årets ITU-konferanse har tittelen "Digital agenda". Med det ønsker ITU å fokusere på IKT-satsningen videre etter avslutningen av en rekke omfattende programmer og prosjekter, og etter siste handlingsplan for IKT i utdanning.

  I 2003 ble store omstillingsprosjekter som PLUTO og PILOT avsluttet. Fra 2004 er det nye satsningsområder, både knyttet til forskning og utvikling, skoleutvikling og politikk. Hva kreves for å gjennomføre tiltak og ambisjoner i Program for digital kompetanse og de føringer som ligger i Stortingsmeldingen Kultur for læring, og hvor skal fokus være i den nye perioden?

  Keynote på konferansen er professor Angela McFarlane fra University of Bristol. Blant foredragsholderne kan også nevnes professor David Wood fra University of Nottingham og Joeri van den Steenhoven fra Knowledgaland foundation i Nederland.

  Fra Danmark deltager Lars Qvortrup fra Knowledge Lab. Han belyser hvordan vores opfattelse af IKT og læring farves af forskellige læringsteorier (det instruktionelle, det kropsfænomenologiske, det virksomhedsteoretiske og det konstruktivistiske) og hvordan kan man gennem e-læring kan stimulere ikke blot faktuel viden (hvad-viden) men også situativ viden (hvordan-viden) og refleksiv viden (hvorfor-viden) - det han i øvrigt har benævnt 3K: Kvalifikationer, kompetencer og Kreativitet.

  Tid/sted: 14.-15. oktober 2004, Universitetsblibioteket, Universitetet i Oslo.

  URL: itu.no/itukonf2004

  ^

  E-learning i små og mellemstore virksomheder

  Er du ansvarlig for udvikling af e-læring i en SME, så kan du på denne konference se eksempler på hvordan man kan udvikle e-læring til små og mellemstore virksomheder, og høre om mulighederne for at få finansieret udviklingen af de gode ideer.

  FLUID har arrangeret denne konferencen, der som sagt er rettet mod små og mellemstore virksomheder – og alle dem der gerne vil udvikle uddannelsestilbud til denne målgruppe :o

  Konferencen arrangeres i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og EuroLearn.

  Tid/sted: 6. oktober 2004, FUHU konferencecenter, København K

  URL: fluid.dk

  ^

  Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver

  Denne Workshop arrangeres i samarbejde mellem DUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværk - og UNEV.dk (Universiteternes Efter og Videreuddannelse). Temaredaktører er Povl Gøtke, SDU og Annette Lorentsen, AAU. Der arrangeres hele fire 'spor' i to sessioner:

  • Spor 1: Barrierer for implementering af e-læring
  • Spor 2: E-læring, pædagogik og didaktik
  • Spor 3: Strategier for implementering af e-læring
  • Spor 4: Copyright

  Tid/sted: 5. oktober 2004 (kl. 10.00-15.30), Syddansk Universitet, Odense (gratis :-D)

  URL: unev.dk

  ^

  Pedagogical use and reuse of learning objects

  UNI•C og Open University i England indbyder ultimo september 2004 til en workshop om læringsobjekter. Professor Robin Mason og Senior Lecturer Martin Weller fra OU leder debatten - der foregår på engelsk.

  Begrebet læringsobjekter har i løbet af de sidste par år fundet vej ind i den danske uddannelsesverden, men de praktiske erfaringer med pædagogisk udvikling og anvendelse af læringsobjekter er stadig forholdsvis begrænsede.

  Workshoppen -- der henvender sig til undervisere i den offentlige og private sektor med interesse for og nogen viden om digitale undervisningsmaterialer og netbaseret undervisning -- giver en praktisk introduktion til den pædagogiske anvendelse og genanvendelse af digitale læringsobjekter og repositorier.

  Der er til workshoppen tilknyttet et password-beskyttet website med supplerende materialer, linksamling, debatforum og andre værktøjer. Workshoppen er tilrettelagt som en kombination af foredrag, praktiske øvelser og diskussion.

  Tid/sted: 29. september 2004 (9-17), UNI-C, Århus
  Pris: kr. 1.900,00
  URI: uni-c.dk

  ^

  Uddannelsesforum 2004

  Uddannelsesforum samler it-ansvarlige, undervisere og beslutningstagere til to hektiske dage med et varieret fagligt program, workshops og en stor udstilling. I år danner Uddannelsesforum desuden ramme om en festival i forbindelse med afslutningen af projektet IT, Medier og Folkeskolen (ITMF).

  Uddannelsesforum 2004 er for hele uddannelsessektoren dvs. grundskoler, de gymnasiale uddannelser og VUC, tekniske skoler, handelsskoler, seminarier, politiske institutioner etc.

  Temaer og faglige emner:

  • Erfaringer og resultater fra ITMF-projektet
  • Et rummeligt internet
  • ITMF-forskningen på tværs og på langs
  • Hvad har vi lært af 20 års e-læring?
  • Skolen i fremtiden – men hvilken fremtid?
  • Skoleudvikling og samarbejde
  • Læremidler i opbrud
  • Rum, rammer og organisering
  • Netværk til netværk
  • Eksperimenterende læreprocesser
  • Nye evalueringsformer

  Tid/sted: 27. og 28 september 2004, Odense Kongrescenter
  URI: uddannelsesforum.emu.dk

  ^

  Beyond e-Learning: Other Technologies & Strategies for Learning

  Going beyond traditional e-learning, the 'eLearning Guild' hosts a one-day, online event focusing on elearning trends:

  Participants will learn about "Communities of Practice, EPSS, knowledge management, blogs, and other methods that can extend the reach of e-Learning. The true implementation of '24x7' learning will be discussed, and the impact of global, social, business and educational factors on e-Learning will be explored. You'll also learn the role of peer-tutoring and the 'Ask Fred' factor".

  Tid/sted: 9 September 2004, ONLINE :o
  URI: elearningguild.com

  ^

  Det gode salg

  Elæringsagenturet Svifnik står bag et eftermiddagsseminar om salgstræning vha. e-læring (blended learning). Seminaret har deltagelse af Videnskabsministeren, der præsenterer regeringens syn på e-læring.

  I forsættelse heraf fremlægges tre cases fra det virkelige liv, blandt andet søger Svend Hansen fra Courseware at dokumentere, hvordan el-installatører vha. e-læring med fordel lærte at installere et kompliceret produkt fra LK.

  Dagens sidste punkt bliver en demonstration af, hvordan blended learning indenfor salg til små og mellemstore virksomheder kan udføres til en konkurrencedygtig pris. Jens Ladegaard, forfatteren til "Det gode Salg" viser hvordan man ved at kombinere en række forskellige medier i en samlet og nogenlunde standardiseret pakke kan overkomme problemet med, at e-læring ofte er for dyr en løsning for mindre virksomheder.

  Tid/sted: 9 September 2004, Hilton Hotel, Copenhagen Airport
  URI: detgodesalg.dk

  ^

  EDEN 2004 - NEW CHALLENGES IN AN ENLARGED EU

  The topic of the 2004 conference is open, distance and e-Learning in support of modernisation, capacity building and regional development.

  A variety of themes are offered both in the general professional and in the EU enlargement-specific context, which form the main strands of the conference. You can attend presentations on:

  • the link between e-learning and the modernisation process in the new Europe, on the state of the art in technology and methodology;
  • the new challenges created by the EU enlargement for the human resource development;
  • the consolidation and "maturing" process - the evolution of discourse about distance and e-learning throughout the last decade;
  • the ways how new markets, interests, collaborations help establish new kinds of partnership;
  • success stories and best practices of distance and e-learning in the context of regional development, capacity building and East-West collaboration.

  Call for papers open until 8 March 2004 :o

  Place/time: 16-19 June, 2004, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
  Go: EDEN 2004 Annual Conference

  ^

  Videndeling i virtuelle 3D-rum

  Learning Lab Denmark og knowledgemanager.dk afholder torsdag den 10. juni et inspirationsmøde med titlen "Videndeling i virtuelle 3D-rum". Deltagerne vil få mulighed for selv at afprøve de virtuelle 3D-rum på computerne i DPU’s medieinnovatorium:

  "Teknologien giver stadig flere muligheder for videndeling. I computerprogrammet Active Worlds opbygges nye videnuniverser, og mennesker kan mødes og dele viden - uafhængigt af afstand.

  Active Worlds stiller et virtuelt, 3-dimensionalt rum til rådighed. Deltagerne kan optræde som figurer (avatar’s - ligesom i spil-verdenen). Mulighederne er enorme - og stadig stort set uudnyttede i erhvervsmæssig sammenhæng.

  I Active Worlds kan man samarbejde, undervise, udstille og udveksle viden på mange eventyrlige måder. Kun kreativiteten sætter grænser for verdernes udseende."

  Tid/sted: 10. juni 2004, 15h00-17h30, DPU (Emdrupvej)

  URL: knowledgemanager.dk

  ^

  Fra informations- til videnssamfund

  FLUIDs generalforsamlingsarrangement sætter i år fokus på den udvikling samfundet gennemgår.

  Traditionelle arbejdspladser forsvinder, nye opstår. "Viden" bliver helt afgørende siger alle!

  • Men hvad er det?
  • Og hvordan håndterer vi vidensamfundet?
  • Kan vi lære af børnene? Hvad med dem, der aldrig rigtig kom med?

  Spørgsmålene er mange og alle vil ikke blive besvret, men der er lagt op til debat om en ny dagsorden, hvordan fleksibel læring og e-læring ikke bare er en god idé, men en nødvendighed...

  Tid/sted: 2. juni 2004, Middelfart

  FLUID arrangementer: Fra Informations- til videnssamfundet (PDF)

  ^

  ICT and Learning in Regions

  Main areas of interest:

  • How does learning take place in regions?
  • How to facilitate learning in regions?
  • Which role does ICT play for learning in regions?

  Keynote speakers: Etienne Wenger (US) and Åke Grönlund (Örebro University)

  Tid/sted: 1. og 2. juni 2004, Aalborg Congress Centre

  Program and further details: kommunikation.aau.dk/ddn/conference2004

  ^

  Seminar: Lärenda upplevelser

  Ett seminarium som handlar om att bry ta gränser, skapa nya lärandeformer och utmana gamla upp fatt ning ar om Spel och Simuleringar.

  Der vil være tre "communities":

  • Community 1: ”Den Digitala Sandlådan” Tänk att ha en digital sandlåda där man kan få lov att göra misstag utan att det kostar något? Eller kanske spela de spel som inte finns i vardags-miljön. Vi kommer att arrangera massor med överraskningar och galna upptåg.
  • Community 2: ”Virtuell Coaching” Om vi vill utnyttja de Digitala rummen optimalt vad krävs då? Kan man verkligen ha maskerad på nätet? Det fi nns redan en del som samlat på sig erfarenheter inom området. Vi har med några här.
  • Community 3: ”Nya lärande modeller: Blended Solutions” Om vi ska lära oss att integrera de nya verktygen i våra lärprocesser måste vi utveckla nya pedagogiska metoder. Det gör vi här

  Seminaret løber reelt over 9 måneder, idet seminaret afvikles over internet. Der er tre F2F møder og et virtuelt center til at støtte læringen i den mellemliggende periode.

  Sted/tid:
  1. etape: Malmö, 4. september 2003
  3. etape: Karlshamn, 29. oktober 2003
  5. etape: Österlen, 27. maj 2004
  2. og 4. etape: 54 hhv. 184 dages webkonference

  Program
  URL: http://www.elearningoresund.net

  ^

  Netlearning 2004

  Netlearning 2004 arrangeras av Blekinge Tekniska Högskola, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Rådet för högre utbildning samt Vetenskapsrådet.

  Netlearning 2004 riktar sig till en nordisk publik och till alla som har erfarenhet av, arbetar med, eller bedriver forskning inom nätbaserat lärande. Programmet innehåller olika teman och deltagarna har möjlighet att presentera sina erfarenheter under workshops eller med posters i utställningsdelen.

  NB: Call for papers until 7 February 2004.

  Tid/sted: 10-12 maj 2004, Rønneby, Sverige

  URI: netlearning.se

  ^

  Learningnet '04

  Learningnet '04 er en national konference med fokus på fleksibel, netstøttet undervisning i praksis. Konferencen er en dag med erfaringer, viden, inspiration, hands-on, værktøjer, konkrete eksempler, cases og gode råd om at gøre fleksibel, netstøttet undervisning levende og aktiv.

  Konferencen er baseret på resultaterne fra Flexnet-projektet under it-vest - et 2-årigt uddannelsesudviklingsprojekt med fokus på at skabe fleksible, netstøttede videregående uddannelser.

  På konferencen vil der være mulighed for:

  • at få ny inspiration fra praktikere og internationale eksperter
  • at høre de politiske visioner for e-læring i Danmark
  • at diskutere problemer og løsninger med andre undervisere

  I designet af konferencen har vi forsøgt at tage vores egen medicin - den skal være fleksibel. Den er derfor organiseret som en række stande hvor erfaringerne bliver præsenteret. Udformningen og indholdet af standen kan variere fra en aktiv videokonference hvor du selv deltager til præsentationer af erfaringer med 100% netbaserede uddannelser. Udover erfaringerne har vi allieret os med to internationale eksperter: Pierre Dillenbourg fra Schweiz og Annita Fjuk fra Oslo. De er naturligvis ikke tilstede fysisk, men "optræder" via videokonference. De politiske visioner dækkes af videnskabsminister Helge Sander, der også er "tilstede" via videokonference.

  Tid/sted: 29. april 2004, Centralværkstedet i Århus
  Pris: kr. 500 inkl. frokost og antologien "Fleksibel uddannelse og læring - metoder, erfaringer og perspektiver med IKT" :)
  Tilmelding: learningnet.dk

  ^

  Hvorfor vælge e-learning

  Rambøll Management og SAP Danmark afholder et eftermiddagsmøde om e-learning, hvor fokus er på erfaringsudveksling.

  Arrangementet stiller skarpt på udviklingen og giver et billede af status og tendenser inden for e-learning på det danske marked.

  Arrangementet vil give svarene på:

  • Hvorfor vælge e-learning?
  • Hvordan anvendes e-learning?
  • Hvad du skal overveje for at komme i gang?
  • Hvilke resultater er opnået? Og hvad er de gode råd og anbefalinger?

  Der præsenteres cases fra Danfoss (virtuelle metoder og teamwork) og fra Statoil (valg, implementering og erfaringer med SAP Learning Solutions). Rambøll Management gør status og giver gode råd om hvordan man kommer i gang.

  Tid/sted: På-vej-hjem møde den 28. april 2004 kl. 14.00-16.30, SAP Danmark A/S, København. >>> AFLYST :-(
  Tilmelding og program i pdf: Hvorfor vælge e-learning - erfaringer og gode råd (JAN 05: link fjernet, linkrot /bot)
  Baggrund: Om Rambøll Management

  ^

  Fokus på e-læring - og praktiske eksempler fra miljøsektoren

  FLUID er vært for en konference i samarbejde med netværket EUROENVIRON. EUROENVIRON er et europæisk industri-, og markedsorienteret netværk, der har til formål at fremme samarbejdet om miljøteknologisk F&U inden for rammerne af EUREKA som omfatter 33 europæiske lande samt Europa-Kommissionenw

  Konferencen er rettet mod alle de af FLUID`s medlemmer der udvikler og udbyder – eller ønsker at udbyde e-læring. Fokusområdet er godt nok miljøområdet, men eksemplerne kan overføres på andre områder, og der er eksempler fra både det erhvervsrettede uddannelsesområde, fra de videregående uddannelser og fra arbejdspladsrelateret e-læring. Der kommer også folk med erfaring i at få finansieret udviklingsprojekter, og de ”tips og tricks” som man her kan samle op er helt sikkert pengene værd.

  Tid/sted: 19. april 2004, København.
  Yderligere information: fluid.dk

  ^

  NFFs vårkonferanse - Kompetencepolitik for voksne

  NFF - Norsk Forbund for Fjernundervisning - afholder i april sin årlige konference. Her stiller man bl.a. spørgsmålet hvad kompetencepolitik er for noget og

  • >Om vi trænger til mere kompetance her i landet (Norge)?
  • Hvordan kan bedrifter og arbeidspladser blive mere arbejdsintensive?
  • Hvordan kan fjernundervisning og IKT øge læringsanstrængelserne?

  Place/Date: Oslo, Norway, 19-20. April 2004
  Program: nade-nff.no (FEB06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Networked Learning 2004

  The Networked Learning 2004 Conference is a research-based conference on networked learning in Higher Education and Lifelong Learning.

  The conference includes a special dissemination event for the European Commission supported project EQUEL on E-Quality in E-learning

  Time/place: Monday 5th to Wednesday 7th April, 2004 at Lancaster University, UK.
  URI: shef.ac.uk/nlc2004

  ^

  Blended learning

  Svifnik indbyder til en formiddag i selskab med Valtech, Composite og ikke mindst markedsdirektør Anders Heick Poulsen fra Totalkredit.

  "På seminaret vil du få et indblik i, hvordan nye læringsformer og brug af web-teknologien kan skabe nye resultater. Anders Heick Poulsen vil bl.a. fortælle, hvordan Totalkredit sammen med Svifnik og LADEGAARD har arbejdet med kombinationen af kurser og e-learning i blended learning."

  Tid/sted: Mandag den 29. marts, Valtech, Holmen i København (gratis :-D)
  URI: svifnik.dk/seminar

  ^

  Internet i børnehøjde

  Elevers brug af internettet er i løbet af ganske få år blevet en integreret del af danske skolers hverdag, og det har udfordret måden, man hidtil har bedrevet skole på.

  Tid/sted: Konference på Danmarks Pædagogiske Universitet, lokale D 169, tirsdag den 16. marts 2004 kl. 10-16

  Program: dpu.dk

  ^

  3rd EDEN Research Workshop

  Under the heading "Supporting the Learner in Distance Education and E-Learning" this third EDEN Research Workshop jointly offered by EDEN - European Distance and E-Learning Network and the Centre for Distance Education at Carl von Ossietzky University of Oldenburg will take place in spring 2004 in Germany.

  The workshop will have both formal presentations and interactive workshop sessions. The theme throughout will focus on research and innovative practice in the effective support of learners in distance education and e-learning and will provide the opportunity for an exchange of ideas, experiences, and best-practices in student support in ODL within the different and varying contexts of both academic and corporate provision. A particular emphasis will be given to recent developments in and the conceptualisation of practice.

  Place/Date: Oldenburg, Germany, 4-6 March 2004
  URL: http://www.eden.bme.hu

  ^

  "The Past and Future of Information Systems"

  The conference is organised in 4 themes: IS systems development, Implementation of IS in business settings, The human factor in IS research, and Policy challenges and the field of IS.

  Speakers: M. Lynne Markus, Bentley College, USA, Jon A. Turner, New York University, Jan Mouritsen, CBS and Ken Eason, Loughborough University, England. Information and registration

  Time/Place: 27 February 2004, 8h30-16h30, CBS, Dalgas Have 15, Lecture Hall SC 033
  Registration

  ^

  Teori og erfaringer med portfolio

  Konferencen henvender sig til alle, der bruger - eller overvejer at bruge portfolio i undervisningen. Dagen vil give nogle teoretiske refleksioner og praktiske eksempler på anvendelsen af portfolio.

  • Erfaringer med portfolio, Marie Spetz, Stenungsunds kommun, SE
  • Den elektroniske portfolio, Thomas Christensen, pædagogik og medarbejderudvikling, Mercantilius
  • Læring, selvet og portfoliometodikken, Jan Henriksen, ASV - Kolding.
  • Teoretiske eksempler på og konkrete eksempler fra arbejdet med portfolio, Annie Aarup Jensen, Lektor, Institut for Læring, AAU

  Tid/sted: Vejle, tirsdag den 3. februar 2004, kl. 9.45 - 15.45
  Tilmelding/Program: kompetencedeling.dk

  ^

  Fleksible undervisningsformer i gymnasiet

  Med spørgsmålet "Fleksible undervisningsformer i gymnasiet - hvad er mulighederne?" vil konferencen se på tendenserne fra de senere år: Der peges på, at "fokus fremover vil flytte sig mere og mere mod fleksible og projektorienterede undervisningsformer fremfor traditionel klassebaseret undervisning i gymnasiet. Ikke mindst med IT som et centralt omdrejningspunkt. Det er derfor aktuelt at få belyst området mere - også i lyset af den kommende gymnasiereform, med de pædagogiske og didaktiske ændringer, den vil medføre."

  • Hvordan kan vi imødekomme de nye udfordringer og muligheder?
  • Hvad gør man på gymnasier, der er langt fremme med fleksible undervisningsformer?
  • Hvad mener eleverne og lærerne om de nye roller og muligheder?
  • Hvordan kommer man selv igang?

  Sted/tid: Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 3. februar 2004
  Go: FLUID - arrangementer

  ^

  Handelshøjskolen i Vidensamfundet

  "Grænsen mellem handelshøjskole og universitet er mindre skarp, og CBS har deltaget i den almindelige specialisering, hvor viden ikke blot måles på sin praktiske brugbarhed, men også på sit teoretiske raffinement. Det er ikke længere givet, at den viden, som CBS udvikler, kan forstås, formidles og anvendes direkte."

  Derfor har CBS taget initiativ til at diskutere fremtiden - er man interesseret i formidlingsdelen, kunne man jo passende overveje et spørgsmål hjemmefra...

  Tid/sted: 30. januar 2004, Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads, Auditorium S.201
  URI: Handelshøjskolen i Vidensamfundet (FEB06: Link rot, deep link removed)

  ^

  E-læringsplatforme

  Handelshøjskolen er vært ved en temaworkshop arrangeret af UVEV, hvor man ser nærmere på mulighederne i en række af de e-læringsplatforme, der anvendes på de danske universiteter. Efter kaffepausen er der to spor:

  • Spor 1: Organisatorisk og administrativ diskussion af e-læringsplatforme.
  • Spor 2: Pædagogisk diskussion af e-læringsplatforme

  Tid/sted: 29. januar 2004, kl. 9.30- 13.00, Copenhagen Business School (Dalgas Have 15, lokale 1Ø 001)
  URI: unev.dk - GRATIS :-D

  AFLYST pga. sygdom - arrangementet afvikles senere!

  ^

  Webinar om e-læring og edutainment

  Med afsæt i regeringens handlingsplan "IT med omtanke" afholdes der på Internettet foredrag og diskussion om e-læring.

  Det er Erling Nielsen - også kaldet "Mr. e-Meeting", fra Cyberling eMødeService der er oplægsholder. Udgangspunktet er Videnskabsministeriets fire scenarier for e-læring, og der vil blive fokuseret på anvendelse af synkron fjernundervisning og web-baseret videnudveksling i realtid. Der vil også blive demonstreret eksempler på kombination af undervisning og underholdning, såkaldt "interaktiv edutainment".

  Arrangementet er en forløber til en række online-events, såkaldte webinarer, som løber af stabelen i løbet af 2004.

  Tid/sted: Cyberspace, torsdag 29/1 kl. 20.00.
  URI: cyberling.dk/webinar.html (JAN06: Link rot, active link removed)

  ^

  CVU - "Skal vi gå online?"

  Med udgangspunkt i erfaringer fra Danmark og Norge, henvender denne konference sig til CVU'er, der ønsker at høre erfaringer med brugen af LMS systemer og de pædagogiske overvejelser i anvendelsen af uddannelsesplatforme og E-learning.

  • Tilbageblik og perspektivering, Roger Larsen, grundlægger af Fronter.com - Nordens førende LMS.
  • Strategiske overvejleser i forbindelse med valg af LMS platform, René Madsen, Skive Seminarium
  • Kvalitet i E-learning og E-pædagogik, Bent B. Andresen, forskningsleder DPU, København
  • Erfaringer med fjernundervisningsforløb og anvendelsen af et LMS system, Lektor Bjarne Købmand Pedersen, CVU-syd.

  Tid/sted: Vejle, tirsdag den 27. januar 2004, kl. 9.45 - 15.30
  URI: kompetencedeling.dk (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Online EDUCA Berlin

  The conference is believed to gather e-learning and distance education professionals, enabling participants to develop multinational and cross-industry contacts & partnerships, as well as to enhance their knowledge, expertise, and abilities.

  Among the conference themes are

  • Learning in Enterprises
  • eLearning Policies in Practice
  • New Roles for Teachers and Trainers
  • Innovative Learning Approaches
  • Learning in Distributed Environments
  • Future Technologies for Learning

  Place/Date: Berlin, 3-5 December 2003
  URL: www.online-educa.com

  ^

  Design af læringsomgivelser i multimediematerialer og virtuelle læringsmiljøer

  Konferencen, der retter sig mod udviklere af undervisning i bred forstand, og mod alle der interesserer sig for det nye og banebrydende, sætter fokus på hvordan beslutningerne om designet af læringsomgivelserne påvirker læreprocesserne.

  • Kom og hør nyt fra forskningen i grafisk design og se hvad praktikerne omsætter det til
  • Hør om og se værktøjer og funktioner i relation til samarbejde og refleksion
  • Få svar på om man kan lege og lære i interaktive medier?
  • Og hør hvad brugerne og udviklerne af designet siger…

  Konferencen byder på workshops med forskere og praktikere og der bliver rig mulighed for at se forskellige eksempler foldet ud.

  Sted/Tid: Hotel og Konferencecenter Trinity i Fredericia, 4. december 2003
  Pris: 1.100 kr. inkl. moms for medlemmer af FLUID og 3.300 kr. for ikke-medlemmer.

  URL: www.fluid.dk > arangementer

  Læringsplatforme - fra anskaffelse til anvendelse

  Undervisningsministeriet afholder i efteråret to konferencer om "læringsplatforme - fra anskaffelse til anvendelse". Udgangspunktet er at sætte fokus på, hvordan uddannelsesinstitutioner kan udnytte web-baserede læringsplatforme (Learning Management Systemer), og understøtte kommunikation og videndeling på tværs af det administrative, organisatoriske og pædagogiske niveau.

  Konferencerne er en opfølgning på konferencen i 2002 om "Videndeling – åbenhed og gennemsigtighed". Denne gang lægges vægten på de helt konkrete og nære erfaringer som ledere, undervisere og it-koordinatorer har gjort sig vedrørende brugen af diverse læringsplatforme til at understøtte intern og ekstern kommunikation, undervisningsdifferentiering, rumlighed, nye lærer- og elevroller og administrative opgaver.

  Konferencerne er blevet til i samarbejde med NIRAS Konsulenterne og FLUID (Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark).

  Sted/tid:
  Roskilde, den 10. og 11. november
  Randers, den 24. og 25. november.
  Program mv: Læringsplatforme - fra anskaffelse til anvendelse

  ^

  E-læring i Øjenhøjde

  DI/ITEK afholder i samarbejde med IT-Forum i Århus et halvdags-seminar om e-læring med særlig fokus på SMV'er...

  Der er flere cases, herunder et om Pressalit Care's erfaringer med at "formidle de komplekse problemstillinger, der knytter sig til at indrette badeværelser for personer med nedsat funktionsevne", men der er også cases fra bl.a. LK og COOP Danmark (hvem sagde SMV?). Fra brancen deltager AS/3, MOCH og det lokale Key2Know. Blandt talerne finder man Lars Qvortrup - der jo har skrevet nogle aldeles fremragende bøger :)

  Det er rigtigt meget på ganske kort tid, for der bliver også tid til at se på og afprøve ITEKs nye e-læringskursus, "der rådgiver og inspirerer om fordele og ulemper ved udnyttelsen af e-læring."

  Sted/tid: Centralværkstedet, Århus C, 20. november 2003 kl. 13.00-17.00
  URL: it.di.dk (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Teknik og pædagogik i forening

  Med spørgsmålet "kan teknologien understøtte det transnationale samarbejde?" arrangerer FLUID og KKA et halvdagsseminar om teknologiens rolle som platform for samarbejde og læring!

  Blandt andet ser man på online (video)konferencer og muligheden for (a)synkron verbal kommunikation i et konferencerum. Der er mulighed for debat og for at få "lidt lækkert at spise og noget godt at drikke" - og det endda alt sammen gratis :-D

  Sted/Tid: KKA, København V, 13. november 2003 kl. 15.00-18.30 (Gratis)
  URL: Uddannelsernes Internationale Uge (JAN 05: deep link fjernet, KKA lukket i 2004)

  ^

  BOLDIC: International Online-Conference

  BOLDIC - The Baltic-Nordic Network for Exchange of Experiences in Open and Distance Learning - arrangerer en internasjonal konferanse om nettbasert utdanning på Internett.

  Konferansens tema er: "Online Education and Learning Management Systems. Global E-learning in a Scandinavian Perspective. Baltic-Nordic Pedagogy in ODL." Konferansen, som organiseres av det EU-finansierte BOLDIC prosjektet, vil ta opp temaer av interesse for nettbasert utdanning i de nordiske og baltiske landene. Prosjektpartnerne fra Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Finland, Sverige og Norge (NFF og NKI) er ansvarlige for konferansen. De inviterer interesserte fagfolk innen e-læring, fjernundervisning og fleksibel utdannelse til å delta på konferansen. Mer informasjon er tilgjengelig på:

  Tid/sted: 27. oktober til 21 november 2003, ONLINE :-D

  NB: JEG HAVDE I ET NYHEDSBREV ANNONCERET AT DELTAGELSE I KONFERENCEN VAR GRATIS - DET GÆLDER KUN FOR BOLDIC NETVÆRKETS MEDLEMMER, BEKLAGER.
  Program mv: http://www.nade-nff.no

  ^

  UNEV/Workshop om Undervisningsformer på nettet

  I anledningen af den officielle åbning af den ny portal for Universiteternes efter- og videreuddannelse, afholder centerets udviklingsforum et workshop om "undervisningsformer på nettet".

  Sisse Siggaard Jensen fra RUC åbner med et temaoplæg om "Netbaseret kommunikation - nye vilkår for undervisning og samarbejde" :-). Herefter er der workshopdiskussioner i to spor.

  Tid/sted: 5. november 2003, 9.30 - 13.00, Roskilde Universitetscenter (gratis :-D)

  ^

  E-læring i sundhedssektoren

  Konferencen henvender sig til alle som arbejder med uddannelse inden for sundhedsvæsenet, sygeplejeskoler og SOSU skoler.

  Kompetencedeling.dk tilbyder efter eget udsagn en spændende dag, hvor der vil blive mulighed for at få et indtryk af, hvordan sundhedsvæsenet benytter sig af e-læring :)

  Sted/tid: Vejle, 29. oktober 2003 (hele dagen)
  Program (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  ePortfolio 2003

  The first international conference on the e-portfolio: transforming individual and organisational learning On 9 and 10 of October, EIfEL (European Institute for e-Learning) -a non-profit European professional association- is organising the first international conference on the ePortfolio, bringing together experts from across the world to explore the possibilities afforded by this powerful tool for personal and organisational learning.

  The Conference is supported by CEDEFOP, E4L, and IMS.

  Place/Date: Poitiers, France, 9-10 October 2003
  URL: www.eife-l.org/portfolio

  Uddannelsesforum 2003

  UNI-C er hovedarrangør for den første nationale konference om IT og læring i uddannelsessektoren.

  "Konferencen skal give it-ansvarlige, undervisere og beslutningstagere status og overblik, den skal formidle visioner og mål, og den skal anvise farbare veje og brugbare midler til at nå målene."

  Til den ende har man sammensat et overvældende "udbud af indlæg, seminarer, workshops og en stor udstilling".

  Programmet er sammensat omkring en række gennemgående temaer:

  • Lærerroller i det 21. århundrede
  • IT, rum og rammer
  • Materialebegrebet i opbrud
  • Medier og Læreprocesser
  • IT og skoleledelse
  • Pædagogiske værktøjer på nettet

  Jeg bemærker, at begreber som virtualitet og netværk er med i programmet, således kan man bl.a. få lov at debattere "virtuelt lærersamarbejde og -netværk", "læreprocesser og refleksion i de virtuelle rum", ligesom der vil være foredrag om højhastighedsforbindelser og fuldt integrerede netværk, undervisningsnetværk i Europa og fynske gymnasiers erfaringer med virtuelle netværk. Samtidigt noterer jeg mig, at man man langt om længe, qua DR's DRIL-projekt måske snart vil kunne få distribueret digital video til brug i undervisningen :-D

  Sted/tid: Odense, 1. og 2. oktober 2003 (tilmeldingsfrist 25. august 2003)
  URL: http://uddannelsesforum.emu.dk

  ^

  TutorPro Erfamøde

  Key2Know afholder i september stiftende ERFA-mødet for TutorPro kunder.

  Programmet lyder som følger:

  • TutorPro erfaringer i Kristelig Fagbevægelse
  • Udvidet TutorPro support mm.
  • Erfaringer med udvikling af e-Learning kurser til EPJ-modul med uhomogene slutbrugere i Roskilde Amt
  • TutorPro e-Learning projektstyring
  • Erfaringer med e-Learning i den finansielle sektor - Codan
  • Produktnyheder og udviklingsplaner for TutorPro v/ TutorPro England

  Place/Date: Key2Know, Århus, 5. september 2003, kl. 9.30
  key2know

  ^

  Conference on Researching Work and Learning

  The goal of the 3rd International Conference on Researching Work and Learning is on how to create a theoretical base for learning at work as well as to find keys to the concrete learning problems that are encountered in workplaces.

  Some of the questions that will be addressed are:

  • How can learning at work be studied?
  • How can the right conditions for learning at work be created?
  • How can people facilitate and manage the processes of learning at work in multiorganizational contexts?
  • What kind of challenge does learning at work pose for education and for society at large?

  Place/Date: Tampere, Finland, 25-27 July 2003
  URL: www.uta.fi/conference

  ^

  Roadshow - Forskningsnettet

  Forskningsnettet afholder en række seminarer om fremtidens forskningsnet, for bl.a. at vise de nye samarbejds- og projektmuligheder. Selv kalder de det et roadshow!

  Programmet er omfattende, det indeholder i.a.

  • indledningsfilm for at vise typer anvendelser der ikke er til stede i salen
  • the GRID - fremtidens måde at anvende nettet på, som muliggør forskning der ellers ikke kunne lade sige gøre i Danmark
  • AccessGRID - Distribueret Kollaborativ Visualisering: Virtuelle laboratorier med møderum og deling af 3-D applikationer
  • Astronomi på nettet anno 2003
  • Sikkerhed, trends, trusler, samt
  • tiltag og planer (IPv6 og 6Net), sorte fibre, lambda-netværk, kapacitet, tjenester og økonomi

  Sted/tid: København, Århus, Ålborg, 2. til 20. juni 2003 (kl. 13-15.30).
  Pris: Gratis :-D

  URL: www.forskningsnet.dk
  ^

  CSCL 2003

  CSCL 2003 is the fifth international CSCL conference. The conference will be co-organised by InterMedia, University of Bergen and InterMedia, University of Oslo.

  The CSCL conference is a major international event that gathers people involved in all aspects of the field of CSCL, including research, education, training and technology extensions. Accordingly, CSCL 2003 invites participation from researchers and students, designers, educators, industrial trainers from various disciplines including education, cognitive, social and educational psychology, didactics, subject matter specialties, computer science, linguistics and semiotics, speech communication, anthropology, sociology and design.

  Tid/sted: Bergen, Norway, 14-18 juni 2003.
  URL: CSCL 2003 (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  'ToolBook' brugergruppe møde

  Det første nordiske ToolBook brugergruppemøde løber af stablen med et heldags arrangement i København den 27. maj 2003... Efter sigende har DanskMedieDesign A/S, der står for arrangementet, "fået fat i en masse spændende indlægsholdere, der vil fortælle om det de arbejder med indenfor eLearning."

  Således vil der på brugergruppemødet være indlæg fra en række forskellige organisationer og kendte virksomheder der bruger ToolBook til udvikling af e-læring, ligesom der i løbet af dagen vil blive afholdt forskellige workshops. Samtidigt opstilles en Helpdesk, hvor man dagen igennem kan få svar på spørgsmål om ToolBook, standarder, integration med LMS osv.

  Et smugkig i programmet afslører at der forventes ikke mindre end 6 cases, 2 præsentationer, en time med tips og tricks, samt et kig ind i fremtiden :o

  Sted/tid: CSC Consulting Group, Herlev, 27. maj 2003 (bemærk: 27.05.2003)

  URL: ToolBook brugergruppemøde (link fjernet - brugergruppen eksisterer ikke mere (?))
  CROSSlink: Networking

  ^

  Systemteorien og andre teoretiske retninger

  CBS afholder en konference om Niklas Luhmann og Systemteoriens forhold til fx Aktør-netværksteorien (Latour o.a.) eller diskursanalysen (Foucault o.m.a.)

  Sted/tid: København, Handelshøjskolen, 23.-25. maj 2003
  URL: The Opening of Systems Theory Conference (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Dreyfus og læringsprocesser i virtuelle rum

  "DUN (Dansk Universitetspædagogisk Netværk) har arrangeret et seminar om læringsprocesser i virtuelle rum. DUN ønsker med seminaret at diskutere internettets betydning for (ud)dannelse og læring i bred forstand. Hubert Dreyfus fra University of California/Berkeley, giver sit filosofisk kritiske bud på computerens rolle i uddannelsessammenhæng.

  På seminaret vil der være mulighed for at diskutere for og imod denne opfattelse og inddrage egne erfaringer med virtuelle læringsprocesser", skriver altså DUN.

  Tid: 23. Maj 2003 kl. 13.15-15.00 (KUA, lok. 22.0.11)
  URL: www.dun-net.dk

  ^

  Effektiv læring i netværk

  I samarbejde med Teknologisk Institut stiller DI/ITEK skarpt på e-læring ved en halvdagskonference afholdt i Industriens Hus. Konferencen danner rammen om offentliggørelsen af e-læringsundersøgelsen gennemført af ITEK og Teknologisk Institut i vinteren 02-03. Alle deltagere vil få deres egen udgave af undersøgelsesrapporten. Herudover indeholder programmet oplæg af bl.a. forskningsleder Bent Andresen, Danmarks Pædagogiske Universitet, samt aktuelle cases fra Sonofon, Lundbeck og Nilfisk.

  Sted/tid: København, Industriens Hus (Pyramiden) 20. maj 2003, 13h00-16h45
  URL: DI/ITEK - arrangementer (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  E-pædagogik

  FLUIDs konference om E-pædagogik vil præsentere "state of the art" indenfor området. Kom og hør hvad forskerne, praktikerne og konsulenterne opfatter som centralt i e-pædagogik-debatten. Konferencen vil være en blanding af plenumpræsentationer og workshops.

  Sted/tid: Fredericia, 14. maj 2003
  URL: FLUID/E-pædagogik

  ^

  Online e-konference

  Cyberling.dk afholder et 60 minutters virtuelt 'pressemøde', med efterfølgende mine-konferencer kl. 14, 16 og 20. Det hele kræver passwords, som fås ved henvendelse til Erling Nielsen.

  QUOTE
  Mini-konferencerne henvender sig til alle med interesse for e-møder til f.eks. seminarer, kundebetjening, teamwork og fjernundervisning. ... Under online-arrangementerne vil deltagerne kunne se videopræsentationer og stille spørgsmål fra deres egne computere via e-konferencerummets kanaler til tekst- og voicechat. Vel e-mødt!
  UNQUOTE

  Tid/Sted: Onsdag 30. april 2003, i cyberspace :)

  URL: http://voicecafe.optecs.net/cyberlingcm

  ^

  dotLRN Seminar

  Learn why dotLRN is a cheaper and more effective e-learning solution for your institution, and meet the project's founders from MIT and Heidelberg University. The event is hosted by University of Copenhagen.

  Programme:

  • Why did MIT and Heidelberg University decide to develop an e-learning platform, and then give it away for free?
  • How does dotLRN compare to all the other e-learning systems in the marketplace?
  • What makes it so valuable to share software between schools?
  • Where did dotLRN come from?
  • How does it relate to the other MIT Intellectual Commons projects like Open
  • Knowledge Initiative (OKI) and Open Courseware Initiative (OCW)?
  • What are the financial, pedagogical, and practical perspectives for you, when deciding to join the dotLRN community?
  • Where will dotLRN go in the future?

  Sted/tid: Copenhagen, 10 April 2003, 14.00 to 17.00 hrs. (free :-D)
  URL: dotLRN Seminar (deep link fjernet, linkrot :-@)

  ^

  Fremtidsscenarium for e-læring

  I samarbejde med Teknologiske Institut planlægger ITEK en workshop over en dag, hvor panelmedlemmerne af panelet mødes for at formulere visionerne til fremtidens e-læring.

  Sted/tid: København, Teknologisk Institut, 03. april 2003
  URL: DI/ITEK - arrangementer (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Læringsobjekter og Standardisering

  FLUID og Dansk Standard afholder en konference om Standardisering og Læringsobjekter. Konferencen ser blandt andet nærmere på det arbejde der foregår i ROMLO projektet og giver et indblik i de problemstillinger der rejser sig omkring emner som meta-data, rettigheder og udviklingsformater. Hvad betyder det for lærere, planlæggere og hvilke krav skal der stilles til de værktøjer og platforme man arbejder med.

  Sted/tid: København, 1. april 2003
  URL: fluid arrangementer

  CROSS-REFERENCE: e-basics/standarder

  ^

  Kom videre med e-learning

  Hvad gør du i praksis for at opstille mål og succeskriterier, når din organisation starter med at implementere e-learning?

  • Hvordan sikrer du at målene indfries?
  • Hvordan og hvorfor er det vigtigt at arbejde med »nye« læreprocesser?
  • Hvorfor skal du sikre at e-learning løsninger opfylder gængse teknologiske standarder?
  • Hvilke typer af udfordringer og muligheder knytter sig til forskellige løsningstyper?

  Sted/tid: København (MOCH), 27. marts 2003

  ^

  E-learning i Nordea

  Key2Know afholder et seminar om deres og Nordeas erfaringer med valg af pædagogik, teknologier, værktøjer og implementeringsprocesser mm.

  Sted/Tid: 18. og 19. marts (Århus/København)
  Tilmeld: Key2Know seminar (JAN06: Link rot, deep link removed)

  ^

  Fisketur med IMS Learning

  Tag med IMS Learning på en sjov fisketur. IMS har lejet en fiskekutter og tager ud fra Helsingør lørdag kl. 12 og vender (forhåbentligt) tilbage kl. 17 - med flere torsk ;-) Sidste år, forlyder det glade budskab, "blev der fanget adskillige fisk over 5 kg".

  Tid/sted: Øresund, lørdag den 8. marts 2003
  Tilmelding: Via IMS

  ^

  Det lærende universitet

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) ser på spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling: "Er undervisningsevalueringer et konstruktivt middel til at fremme de studerendes læreproces og lærernes udvikling af egen undervisning? Fremmer evalueringerne en forbrugerholdning til undervisning? I hvor høj grad er evalueringer et kontrolredskab for institutionerne? Hvilke etiske og juridiske aspekter rejser sig i forbindelse med evalueringerne?

  Sted/tid: KUA, 7. marts 2003, 9-17.

  ^

  LearnTec 2003

  Cedefop og EU Kommissionen, som tilsyneladende er de ledende partnere i dette års LearnTec, udsendte her til aften et nyhedsbrev med link til messen. LearnTec afholdes for ellevte gang i Karlsruhe, i perioden 4. - 7. februar 2003. LearnTec er en meget omfattende konference, ser man fx på talerlisten, så synes den at være absurd lang...

  Der bliver i hvert tilfælde nok for deltagerne at lytte til, men antallet af workshops tyder også på, at der bliver mulighed for at deltage aktivt!

  Sted/tid: Karlsruhe, Deutschland, 4. - 7. februar 2003.
  URL: http://www.learntec.de

  to top

  Organisationers læring

  Fællesforelæsning over emnet arbejdspladslæring: Emnet belyses fra to perspektiver, dels voksenuddannelse, dels organisatorisk læring, et begreb som trods efterhånden en del år på bagen, ikke er spor dødt. Knud Illeris er ordstyrer :-)

  Sted/tid: København, DPU/LLD, 29. januar 2003
  URL: Annonce i pdf (linkrot - link removed /bot)

  to top

  Fremtidens handelsskole

  Kompetenceudvikling, politik og ledelse af landets handelsskoler: "[E]n række tunge problemstillinger har ingen udsigt til løsning med Handelsskolens nuværende struktur. Desuden er der behov for mere fokus på de ledelsesopgaver, som skal sikre, at Handelsskolen kan udfylde sin rolle på fremtidens kompetencemarked."

  Mandag Morgen præsenterer ny rapport og der er paneldebat med ledende politikere.

  Sted/tid/pris: København, Sorte Diamant, 14. januar 2003, 1000 kr.
  Tilmelding via HFI/HBF, tlf. 3393 6699.

  to top

  Learning Lab Denmark's Agora

  "Learning 2002: Creating new Concepts for Learning" er overskriften for LLD's årlige Agora. Et gennemgående tema synes at være kompetenceudvikling, og LLD har samlet en række danske og internationale gæster for at diskutere og udvikle perspektiver desangående:

  Fælles forståelse af koncepter udgør basis for menneskets evne til at samarbejde. Den udgør fundamentet for forståelse og handling, og binder vores samfund og organisationer sammen. Nogle af vores mest brugte koncepter udfylder dog ikke længere denne rolle.

  Emnerne i de enkelte workshops er

  • Spor 1: Learning Through the Body
  • Spor 2: Narrative Leadership
  • Spor 3: Project Management as a Work of Art
  • Spor 4: First Person Inquiry in Research

  Sted/tid: 5. december 2002, 9.00-18.00, Emdrupborg, Festsalen, Danmarks Pædagogiske Universitet.
  Pris: 1.200 kr

  URL: LLD homepage (link removed /bot)

  to top

  THE NORDIC APPROACH - THE BEST IN THE WORLD?

  5. og 6. december afholder FLUID en konference hvis arbejdstema er Nordisk Pædagogik i E-learning. Konferencen bliver holdt parallelt med EDENs konference om Open Classroom.

  Arrangøren lover to dage "spækkede med praktiske erfaringer" og mulighed for "diskussioner med interessefæller fra hele Europa".

  November 2002: Programmet er nu kommet - konferencens navn er "Pathways in the Open Classroom - From Experienc and Reflection Towards a New Understanding".

  Sted/tid: København, 5-6. december 2002
  Pris: € 325 (medlemmer € 275).

  URL: fluid.dk/arrangement

  to top

  Netværksseminar - Naviger i Kaos

  Tema: Information, Viden, Læring, Kompetencer, Fremtidens bibliotek

  "Ålborg Universitetsbibliotek ændrer sig i øjeblikket både i den fysiske dimension og samtidig dets organisationsstruktur, som følge af et ønske om i højere grad at sætte brugerens behov i fokus. Vi vil facilitere studerendes integration af informationssøgningsprocesser i læreprocesser ved hjælp af informationsvejledning gennem det personlige møde med informationsvejledere og/eller gennem virtuelle rum for læring. [...] Hvilke kompetencer skal individet besidde for at kunne blive i stand til at reducere kompleksitet? Kan biblioteker komme til at spille en rolle i at opbygge disse kompetencer? Kan biblioteker komme til at spille en større rolle i forhold til at facilitere brugeres læreprocesser?"

  Sted/tid: Aalborg Universitet, 26.11.2002, kl 9.00 - 15.30
  Pris: Gratis :-D
  Tilmeldingsfrist: 15. november 2002. email: njb@aub.auc.dk

  URL: http://www.netlearner.dk/seminar2.html

  to top

  Netlearning 2002 - changed roles for students and teachers

  "Netlearning2002 - changed roles for students and teachers" is an international konference about flexible (blended) learning i higher education.

  Rønneby, Sweden, 23 -25 November 2002.

  URL: http://www.netlearning2002.org/net.nsf

  to top

  1st Scandinavian Conference on Knowledge Management (SCKM)

  "1st Scandinavian Conference on Knowledge Management 2002 (SCKM) giver, gennem oplæg og workshops med verdens førende kompetencer indenfor feltet, skandinaviske erhvervsledere de rigtige værktøjer til at behandle viden som et vigtigt - måske det vigtigste - strategiske redskab. Knowledge management åbner ikke bare mulighed for vækst og ressourceoptimering. Ledelse af viden er faktisk et krav til alle virksomheder, der ønsker at opsamle, fastholde, anvende og udvikle organisationens intellektuelle kapital fuldt ud. "

  Sted/tid: København, 18-19. november 2002
  Pris: 12.495 kr.

  URL: http://sckm.wp.dk

  to top

  Changes and Challenges

  Learning Lab Denmark er medarrangør af en to-dages EU konference om Naturvidenskab og Teknologi. Det sker mellem den 8. og 9. november 2002 i Tycho Brahe Planetariet i København.

  Blandt emnerne og de adskillige workshops, er der bl.a. et om, hvordan man designer "learning communities" (COP's). Fokus er IKKE på e-læring, men læring og som sagt Naturvidenskab. Blandt talerne noterer jeg mig Thomas Ziehe :)

  URL: Changes and Challenges

  to top

  IST 2002 in Copenhagen

  IST 2002 Konferencen afholdes i år i København. Det sker den 4-6. november 2002. Det overordnede tema er partnerskaber, og målet er netværksdannelse til fremme af kollaborativ forskning i "informationssamfundet".

  Konferencens temaer er endnu ikke fastlagt, men blandt mange fancy udtryk, bl.a. e-work, finder man også e-læring. Temaet hedder "Intuitive, multisensorial interface technologies", hvilket omfatter bl.a. "simulation and visualisation technologies, speech and language technologies, computer graphics, virtual and augmented reality, ubiquitous communication, multi-modal interfaces, body area networks."

  Sted/tid: København, 4-6 november 2002.

  URL: IST 2002 homepage.

  to top

  Videndeling - åbenhed og gennemsigtighed

  Den 28. oktober er Undervisningsministeriet vært for en to-dages konference om "videndeling - åbenhed og gennemsigtighed".

  Videndeling, videnskabelse og læring er temaerne, og blandt de mange spørgsmål som vil blive diskuteret på konferencens workshops, bider jeg mærke i følgende:

  • Hvordan er samspillet mellem organisation og udvikling?
  • Hvordan er samspillet mellem deltagernes læring og videndeling?
  • Hvilke forskellige vidensformer udvikles i e-læring?
  • Videndeling i praksis - hvordan får man videndeling til at lykkes?
  • Er der et samspil mellem e-læring og knowledge management?

  Der er imidlertid også afsat tid til at diskutere LMS. Blandt andet belyses, i hvilket omfang open source og freeware kan matche de mere samlende Learning Management Systemer (LMS).

  URL: http://us.uvm.dk

  to top

  NordiCHI 2002

  Den anden nordiske Human-Computer Interface (HCI - eller brugergrænseflade) konference afvikles i år i Århus. Der er hele 9 workshops og 5 tutorials, ligesom der er indleveret 21 papers til konfenrencen. HCI handler om meget andet end e-læring, men emner som læring, simulering og interaktivitet har bestemt interesse for e-læringsfolket.

  NordiCHI 2002 varer hele 5 dage, fra den 19-23 oktober 2002. Der er deadlines 1. og 15. august.

  URL: http://www.nordichi.org/

  to top

  Platforme for læring :-D

  Endnu et FLUID arrangement: Konference og interaktiv udstilling af Learning Management Systemer (LMS) og andre platforme (Knowledge Management, Content Management og Human Ressource Management).

  "Konferencen er målrettet beslutningstagere (anskaffelse af LMS) og de som 'blot' ønsker at holde sig orienteret om hvad der sker på området.

  Blandt deltagerne finder du Danish Probe, Uni-C, Fronter, Dansk Data Display, EDB Gruppen, Netstudier, CFV/DigiEyeZ og LUVIT, som på konferencens workshops præsenterer deres produkter.

  København, 22. oktober 2002, kl. 8.30-16.30 (Pris kr. 2.250 / 750 (medlemmer af fluid))

  URL: http://fluid.dk

  to top

  eSKILLS 2002 i København

  Mellem den 16 og 18. oktober i år afholdes konferencen "eSKILLS" (groft sagt IT-kvalifikationer af næsten enhver slags) i Bella Centeret. Konferencen ventes at tiltrække omkring 1000 deltagende, og lige nu er det muligt at tilmelde sig som delegeret.

  Et af konferencens i alt seks emner handler om "E-LEARNING: SUPPORTING THE LIFELONG ACQUISITION OF SKILLS". I forlængelse af denne panel diskussion forelægges et eksempel (best practice) på en e-learning solution.

  Konferencen er arrangeret af EU-kommissionen i samarbejde med Videnskabsministeriet og et IT-industrikonsortium anført af giganterne IBM, Cisco og Microsoft. Spændende hvordan den e-learning solution kommer til at se ud?

  URL: e-skills-summit.org/registration.htm (JAN06: Link rot, active link removed)

  to top

  Fjernundervisning og Folkeundervisning

  KKA afholder den 23. september 2002 (kl. 16-20) et gå-hjem møde med titlen "Kan fjernundervisning og folkeoplysning forenes?"

  Spørgsmålene der stilles er: Kan folkeoplysning overflyttes til det virtuelle rum - "hvad mister vi?" og "vinder vi noget?" Foredragsholderne er KKA's egne lærere samt Bjarne Hald fra Krogerup Højskole og Torben Pehrson fra Handicapidrættens Videncenter.

  Arrangementet broadcastes via en Voicecafe på nettet - vha. et headset er der mulighed for at deltage uden at være fysisk til stede :-D

  URL: kka.dk (DEC 2003: deep link removed /bot)

  to top

  "E-learning som facilitator"

  "For at udbygge samspillet mellem de merkantile uddannelser og virksomheder gennemfører FUHU i samarbejde med Center of Market Economics ved Handelshøjskolen i København den 19. september kl. 9.30 - 18.30 i FUHUs Konferencecenter, et seminar under ovenstående titel. Der vil være indlæg fra CME, A.P. Møller, Forsvarsakademiet, HTH Køkkener og @ventures. [...] På seminaret præsenteres en helt ny bog - baseret på udviklingsmidler fra FUHU - om de praktiske erfaringer og faglige udfordringer i forbindelse med udvikling og drift af det 100% virtuelle HD-studium inden for afsætningsøkonomi og udenrigshandel, herunder integration af forudgående studier."

  URL: http://fuhu.dk/article.asp?articleid=91
  URL (site): http://www.knowledgecreation.dk/

  to top

  FLUID on tour

  Besøg i Øresundsregionen - et stort og ambitiøst program (deep link fjernet, linkrot /bot): Det skal nok blive en spændende tur i det svenske e-læringslandskab ;)

  På tur med FLUID, 10-12 september 2002.

  to top

  Leonardo da Vinci

  Det nationale finske Leonardo da Vince agentur arrangerer en e-learning workshop og et kontakt seminar om muligheder og begrænsninger i e-læring og ser på behoved for en blended tilgang. Der vil være keynote talere som ser i glaskuglen, ligesom konferencen vil demonstrere et survival kit, udviklet indenfor rammerne af EU's Socrates program.

  Det, og meget mere, sker altsammen i Espoo, i Finland, i dagene 8-10 september 2002.

  URL: http://www.leonardodavinci.fi.

  to top

  Netbaseret uddannelse - erfaringer og visioner

  "KKA har sammensat et spændende program til en konference om erfaringer og visioner for netbaseret uddannelse. Morten Flate Paulsen fra NKI i Norge, der har arbejdet med fleksibel uddannelse og netbaseret undervisning i mere end 15 år, deltager og hans erfaringer og visioner bliver suppleret af Jane Andersen fra IT - Højskolen, Elisabeth Richard Nielsen fra Novo Nordisk og Søren Nipper fra UNI-C. "

  København, den 27. august 2002. Arrangementet er hos KKA.

  URL: http://fluid.dk

  to top

  Dublin e-Learning Festival

  Visit the 3rd annual International e-Learning Festival in Dublin. An opportunity for delegates to focus on the challenges of delivering e-learning across national, cultural, and political boundaries.

  The focal point of the Festival will be the International e-Learning briefing, hosted by Elliott Masie of The MASIE Center. Supported by a week-long program of briefings, user groups, and vendor showcases, this intensive two-day briefing is essential for anyone facing the challenge of launching and maintaining international level e-learning initiatives.

  July 8-10, 2002, The Burlington Hotel, Dublin, Ireland.

  URL: http://elearningfestival.com (March 2003: Site removed)

  to top

  ASTD konference i USA

  Uddannelse & Udvikling arrangerer rejse og ophold for de som måtte ønske at tage til ASTD uddannelseskonference i USA i dagene 30. maj til 7. juni 2002. ASTD har som slogan "Linking People, Learning and Performance", og U&U forsøger da også at sælge turen til New Orleans som en mulighed for at netværke med chefer, direktører og konsulenter. Elitært, men turen koster også 28.000 kr.

  Se i øvrigt U&U's oversigt over konferencer (HRM/HRD)(JAN06: Link rot, active link removed)

  to top

  e-Læring på fremtidens arbejdsplads

  "Behovet for e-læring ser ud til at være udsat for en kraftig neddrosling. I medierne har vi i den seneste tid set store og solide e-læring virksomheder "dreje nøglen", i erkendelse af de økonomiske forventninger ikke modsvares af markedet."

  Ikke umiddelbart den bedste reklame for et gå-hjem-møde om e-læring, imidlertid lyder det i næste sætning at der er "ingen i branchen der ikke tror på e-læring, derfor rejser dagens tema sig ved spørgsmålet om e-learning på fremtidens arbejdsplads og hvilken udformningen, metode og formidlingsform, der vil blive anvendt."

  Vel mødt, kr. 300 for ikke medlemmer: København, 27. maj 2002.

  Læs mere og tilmeld dig elektronisk via DDF hjemmeside

  to top

  NTI Networks Telecom Internet

  Årets NTI messe foregik i dagene 14-16 maj i Bellacenteret. "Messen giver de bedste forudsætninger for at se og vise fremtidens løsninger inden for Netværk, Telecom og Internet, ligesom NTI 2002 sætter spot på sikkerhed og kompetenceudvikling, herunder e-learning."

  På grund af afbud fra Michael Allan fra Authorware fik danske Christian Ravn fra Moch sin debut som key-note speaker. CR brugte chancen til at argumentere for, at det også er muligt at bruge e-læring i bløde fag, ligesom han gjorde lidt reklame for Moch's produktioner, bl.a. en CBT-pakke rettet mod studerende ved Tandlægehøjskolen. Arkiv: Artikel i Computerworld, 14. maj 2002. Conference homepage (April 2003 - Request timed out: link removed) to top

  CSCL - Kollaborativ online læring

  Danske fluid afholder den 2. maj 2002 en konference/workshop om CSCL :

  QUOTE

  • Hvad er egentlig CSCL?
  • Hvad er det helt unikke potentiale?
  • Og hvilke er fælderne?
  • Hvordan ser et CSCL system ud?
  • Hvilken læring kan opnås med CSCL?
  • Er der nogle læringsprincipper, som særligt tilfredsstilles ved CSCL?
  • Hvordan danner man grupper og hvordan får man dem til at virke?
  • Hvilke metoder kan anvendes til at strukturere den kollaborative dialog?
  • Hvem modererer?
  • Hvad er en virtuel portfolio og hvad kan den bruges til?
  • Hvilke platforme egner sig til hvilke typer af læringsforløb?
  • Hvad skal man overveje i forhold til hhv. synkrone og asynkrone konferenceformer?
  • Hvilke målgrupper har med succes deltaget i CSCL?
  • Hvordan evaluerer man CSCL processer og produkter?
  • Hvad siger de, der selv har deltaget?

  UNQUOTE

  Det var sikkert spændende. FLUID er Danmarks "eneste forening der samler udbydere, leverandører og andre interesserede i nye, fleksible, it-støttede undervisningsformer i et aktivt og velfungerende netværk."

  Det er muligt nu at hente præsentationer fra workshops og evalueringer fra arrangements egen side, ligesom der er oprettet et forum for konferencen. Sådan kan det gøres :-)

  to top

  NAISO : Networked Learning 2002

  NL 2002 - Networked Learning in a Global Environment:
  Challenges and Solutions for Virtual Education

  Venue and Date:
  May 1 - 4, 2002, Technical University of Berlin, Germany go to website

  to top

  CONFEX: Elæring i den offentlige sektor

  Tirsdag d. 23. april til onsdag d. 24. april • Radisson SAS Globetrotter Hotel Copenhagen

  • Sådan arbejder du pædagogisk med e-læring
  • Kom godt i gang - sådan designer, implementerer og kvalitetssikrer du din e-læring
  • Hør hvordan du hæver e-læring op på et strategisk niveau
  • Få udleveret en cd-rom og deltag i et miniseminar på Internettet forud for konferencen

  Pris: kr. 7495,-
  http://confex.dk (link fjernet, linkrot)

  to top

  Redefining e-Learning Strategies

  Denne konference finder sted i Stockholm, 15-17 Januar 2002. Konferencen præsenterer "the critical issues facing telecom and high-tech companies as they evaluate opportunities and further re-define their strategic learning and e-learning investments.
  In addition, the conference will outline reduction in training costs and flexibility in how and when training is delivered. It includes case study presentations assessing the organizational process, content, and technology issues. This conference provides decision-makers with an effective approach to plan and implement and redefine e-learning initiatives at the corporate level.
  For more information, please contact evac@marcusevansuk.com (site nedtaget).

  to top

  Simulation learning

  "Simulation Strategies for the Enterprise in Chicagoe-learning Chicago is a brand new conference that approaches a variety of topics within simulation learning and its role in today's training andlearning methodology. The program will cover design, programs, technologies, and user success stories. This event is the only conference that covers all the techniques and tools needed for simulation learning. The two-day conference is being held November 7-8, 2001 at the Chicago O'Hare Marriott and is designed for Training Managers, Chief Learning Officers, Technology Managers, IT and Computer Training Managers, HRManagers, Government Employees, Educators, and anyone interested insimulation learning." For more information visit learningandtrainingweek.com (link removed, error 403 :-@)

  to top

  Techlearn

  "TechLearn is the premier gathering of the learning and training field,focused on new models of delivering skills and knowledge to the workforceand customers. TechLearn 2001 is hosted by Elliott Masie, President of TheMASIE Center and keynoted by Jack Welch, the just retired CEO and Chairmanof General Electric. TechLearn 2001 includes the e-Learning World Congressand The Blended Learning Forum. In response to recent events, last minutecontent has been added focusing on Learning and Training in DifficultTimes and Corporate Use of Digital Collaboration in Crisis. TechLearn 2001will be held in Orlando, Florida, October 28 - 31. Complete information is located at

  techlearn.com(Sep 2003: link removed /bot)

  to top

  E-learning - fra vision til virkelighed

  Teknologisk Institut afholder den 20. og 21. september 2001 en konference med ovenstående titel. Blandt emnerne er "E-learning som del af organisationers læring", "Pædagogik og kommunikation i e-learning", "Fastholdelse og udvikling af kompetencer gennem e-learning". Man skulle tro jeg fik penge for at sponsorere for konferencer og lignende, men det er ikke tilfældet. Omvendt, hvis jeg var i Danmark i september, ville det være dejligt med fri entre? &

  to top

  The European IT Forum

  17-19 September 2001: Since its first edition in 1990, the Forum has been an annual "pilgrimage" for "the great and the good from the IT World" (Financial Times, September 1999) and, with the development of the Internet, has now become the most respected ebusiness knowledge and networking platform for European business leaders.

  to top

  wcce

  Den 7. verdenskonference om elæring blev afholdt i Bella Centeret i København i sommeren 2001. Konferencen organiseredes af Undervisningsministeriet repræsenteret ved uni-c.com. Henning Dyremose var "keynote speaker", men TDC var også blandt konferences sponsorer. "Gyldendal Education", som godt nok ikke engang har en hjemmeside, var en anden af de fire danske sponsorer. De to øvrige var City of Copenhagen og NetOp.

  to top

 • Announce YOUR event

  Vil du gerne annoncere et seminar, en konference, workshop eller lignende, kan du nå potentielle deltagere ved at sende en mail med relevante oplysninger til: bot (snabel a) linqx.dk  no title © scroll|e'xhibit

  Other links:

  DPU's konferencekalender
  Aktuelle arrangementer på CBS

  How to get the most out of conferences