Agora 2002

home > news > ed. > agora [VER. 10.DEC.2002]

Af Jesper Hundebøl — I sidste uge afholdte LLD sit årlige Agora. Det var en spændende begivenhed, som på bedste vis var søgt levendegjort i kraft af alternative præsentationer af forskningen. Overskriften for Agora 2002 var "Ceating New Concepts for Learning".

IT guruen

Efter 40 minutters check-in med bl.a. video-interviews af deltagerne mhp. senere afklædning i plenum, "Rhythm Hotshots" jigger-bug, og ulovlig :-o indtagelse af morgenkaffen (den måtte ikke indtages ved de runde borde), gik John Maeda fra MIT på scenen med et veri-digi-tabelt cutting-edge lysbilledshow - efter min målestok den hidtil mest overlegne af slagsen :o)

John Maeda er efter eget udsagn både kunstner og IT-forsker, og det kunne ses. I den allerseneste udgave af LLD Quarterly kan man også læse om Maeda - her udtaler han:

”Folk der skaber teknologi, er folk der skaber kunst. De er bare ikke klar over det.”

Helt sikkert NEJ - folk der skaber teknologi, er ikke kunstnere, i hvert tilfælde synes det kunstneriske islæt at være beskedent i Learning Management Systemer som for eksempel SiteScape, Virtual U, Fronter, Lotus Notes...

Men det gør ikke noget for tilfældet Agora 2002, det handlede om så meget andet og mere end det, bl.a. begrebet kompetenceudvikling. Herom mener Maeda på paradoksal vis, at den vigtigste kompetence for en humanistisk teknologi er ”ungdom”. Som man kan forstå, er kompetencebegrebet i flux...

Ungdommen er foranderlig, plastisk kunne man sige, ”så stay young, but play the game” - det handler om kommunikation, efter Maeda's mening forekommer de ”fornemmeste forbedringer ... når den gamle person kan handle ungdommeligt, og den unge person kan se den gamles synspunkt. Så kan de kommunikere.” ;)

Management professoren

Skelneoperationer, eller dikotomier, som ung|gammel, moderne|altmodisch, progressiv|desillusioneret ;) og lignende, blev på sin vis iscenesat og illustreret, da management professor Pierre Guillet De Monthoux efter John Maeda’s high-tech udfald på den mest forunderlige facon tryllebandt omkring 200 tilhørere ved at - synge :o

Hele tre gange trådte management professoren fra Stockholm University School of Business - fra og med januar 2003 adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København - i karakter, hele tre gange kunne De Monthoux med sine syrlige og stærkt personlige strofer, baggrundsmusik fra det medbragte kassettebånd, og håndtegnede streger på kopien på overhead projektoren, udtrykke sin ærlige og redelige holdning om kunsten, kulturen og videnskaben.

Som leder af en ”international økonomisk-æstetisk forskningsgruppe” er De Monthoux’s ”mål en fremtidig erhvervsverden, hvor kunst har værdi og kunstneres arbejdsmetode har smittet af på ledelsens.” Om udgangspunktet var Kant, Kandinsky og Simmel eller Hirst, Stella og Hochney, Christo eller Beuys, hvad gør det.

De Monthoux står ikke tilbage for Maeda, for som han sagde med Beuys’ ord og en kærlig henvisning til Kong Ubu: ”Kunst ist Kapital" og "Jeder Mensch ist ein Künstler”. Så vidt så godt :-}

Begræns kompetenceudviklingen

Efter pausen (og for mit vedkommende deltagelse i LLD's Nietsche og Royal Scheakespeare Company’s Piers Ibbotson workshop om creative constraints - ja) var scenen sat for endnu en levendegjort og engageret anderledes præsentation. Muligvis har der i tilfælde Jensen og Hermann været tale om konceptuelt genbrug af ”agora’en”, men det gør i så fald ikke noget. Og at LLD fortsatte med at udforske skellet ung-gammel, gjorde bestemt heller ikke fremlæggelsen ringere.

Emnet var kompetenceudvikling og målet var at præsentere forskningsresultater og indhente publikums reaktioner. Midlet var den unge lektor Hermann og den ældre professor og forskningsdirektør Jensen, som i rolig gang vandrede sludrende omkring langs ’søjlerne’ i Emdrupborgs store mødesal - vi forstod, at den højloftede sal og de kommuneblå raditorafskærmninger var det antikke Grækenlands Theaetetus; vi fornemmede, at Siggard Jensen var Platon, og Hermann dennes elev Aristoteles; og helas! publikum den trælfri del af befolkningen.

Opponent 1, 2 og 3

Hermann's analyse af konceptet komptence og kompetenceudvikling forventes publiceret i løbet af december 2002, og Jensen og Co har da gjort hvad de kunne, for at skabe den fornødne opmærksomhed. Desværre blev forsamlingen snydt for tidligere undervisnings- og kirkeminister og radikalt spydspids Margrethe Vestager’s politiske kommentarer, noget som ærgrede både Anders Buch og Jannick B. Pedersen fra hhv. Dansk Ingeniørsammenslutning og Carl Bro International.

Begge havde omhyggeligt gjort sit hjemmearbejde; sidstnævnte havde bemærket, at Hermann ikke længere mente, at sandheden (klassisk epistemologisk opfattet)i forhold til (ud)dannelse IKKE betyder noget mere , nej, spørgsmålet var nu: "is it usable?"

Pedersens spørgsmål var tvetydigt og spidst formuleret, hvilket er helt fint: Personligt mener jeg, at det er vigtigt, at diskutere kompetencebegrebet i en tid, hvor begreber og koncepter med Pedersens egne ord konstant er i flux, det gælder ikke mindst begreber som e-læring, vidensledelse og kompetenceudvikling - læring og viden...

Efterhånden som begreber tillægges al mulig værdi, mister de værdi. Som Hermann advarer i LLD Quarterly, skal vi ”passe på, at ikke alt gøres til et spørgsmål om kompetenceudvikling”.

Skulle jeg have svaret på Pedersens spørgsmål, havde jeg sagt JA: Ja, rapporten er, selv om den er lang, brugbar, og ja, vi er kommet langt, hvis vi kan sige, at du trods kundskaber, færdigheder og kvalifikationer IKKE er kompetent, med mindre at den viden du besidder og har tilegnet dig (know that) ikke også kan bruges i praksis (know how)!

- Så vidt en række spændende og inspirerende præsentationer: Man må sige, at LLD lever op til egen målsætning om at ”nedbryde ideen om, at forskning har et klart start- og slutpunkt, og at kommunikation først finder sted, når resultaterne er klar [og i] stedet vil ... kommunikere selve forskningsprocessen".

OmDannelse

Således kunne deltagerne ved LLD's Agora 2002 være med, og sadan har deltagerne ved KM 2002 åbenbart kunne se forskningsdirektør Siggard Jensen fremføre vidensbegrebets historie som ”stand-up comedy”, ”stående på en ølkasse”, ligesom lørdagens (061202) publikum ved Hotel Proforma’s sidste opførsel af forestillingen Calling Clavigo, alt andet lige måtte have oplevet LLD’s direktør Marianne Stang Våland diskutere emnet "krop og dannelse" med Gert Balling som samtalepartner (OmDannelse - 11 former)... Personligt fandt jeg vej til Dansescenen og Kirsten Delholms smukke fortolkning af Goethe's tragedie Clavigo torsdag aften, umiddelbart efter at have deltaget i årets absolut bedst afviklede og mest underholdende og udfordrende konference.

Tak for det :-D

Agora 2002 (FEB06: Link rot, deep link removed)
Quarterly #2 (FEB06: Link rot, deep link removed)
Kommentar: Læring og viden (Quarterly #1)
AGORA 2003 ONSITE (FEB06: Link rot, deep link removed)

                                       

e

d

i

d

i

t

 

e

d

.