EU portalen

home > news > ed. > elearningeuropa [VER. 8.FEB.2003]

Af Jesper Hundebøl — Mens vi venter på ".eu", har Kommissionen lanceret en ganske omfattende .info e-learning portal mhp. at "dele erfaringer, meninger og stille spørgsmål"... Portalen blev præsenteret af Kommissær Viviane Reding på Learntec konferencen i Karlsruhe, den 4. februar 2003.

elearningeurope.info

Det var tanken, at man på Learntec 2003 kunne få en præsentation af elearningeurope.info - de af os som måtte nøjes med at logge på hjemmefra, var vidne til massive ventetider og til sidst en regulær log-out. Men pyt med det, nu hvor det er lørdag og støvet har lagt sig, er det let at navigere rundt på den multi-sprogede portal. Interfacet findes vanen tro på samtlige EU-sprog (excl. dog de nye medlemslandes sprog), men det meste af indholdet er på engelsk, samt tysk, fransk og spansk.

Målet med elearningeurope.info er som sagt erfaringsudveksling og vidensdeling. På Learntec udtalte Fr. Reding bl.a. følgende:

QUOTE
As part of our ongoing efforts to improve the exchange of information and the sharing of knowledge on e-learning in Europe, I am pleased to announce the launch of a new eLearning Portal3. The purpose of which is to act as a virtual meeting place and directory of information for all aspects of e-learning.

The young and the old, the expert and the novice are invited to use the portal to explore the world of e-learning and to gain access to the considerable work that is already going on throughout Europe.
UNQUOTE

projekter og artikler

Der er 4 overordnede kategorier, som må antages at afspejle forventede bruger-profiler (interesser). De fordeler sig på skoler, universiteter, uddannelse og arbejde (workplace learning...) og livslang læring.

Allerede ved lanceringen findes der omkring 70 projekter på portalen, fordelt på 9 interesseområder, fx e-inclusion, brug af teknologi i undervisningen, forandringsledelse eller e-læring ud fra et juridisk synspunkt. Samtidigt er der langt over 100 artikler om e-læring, om alt fra fx ambient learning, e-learning research, e-literacy, e-lærings barrierer. Der er endog et om e-læring efter den 11. september... Nogle artikler, som sidstnævnte, er imidlertid blot henvisninger til andre sites, så hvad det angår ligger siten du netop læser langt bedre placeret :o Andre artikler er, naturligt nok, links til DG Undervisnings egne dokumenter.

foraer mv

Portalen har i overstemmelse med sin formålserklæring naturligvis sit eget forum, og siden 040203 er der postet 8 indlæg under emnet "Hvad er e-læring?". Det bliver interessant at følge udviklingen her. Der BURDE være potentiale for livlig debat :-}

Det er endvidere muligt at kommentere artikler, hvilket jeg finder er meget fint.

Det bemærkes, at det er muligt at registrere sig i løbet af 30 sekunder (dog ikke på første testdag, hvor systemet brød ned). Umiddelbart efter registreringen er det muligt at logge på.

links og ressourcer

Portalen har en omfattende ressourceliste, på listen over initiativer og netværk er der links til omkring 30 europæiske netværk indenfor emnet :)

Ikke alt er rosenrødt - og der er sikkert en del mere at rette til... Slår man op under for eksempel "Nationale politikker", fejler portalen fælt. Som brugeren vil se, bringer linket "Handlingsplan" blot frem til mondo-søgemaskinen på UVM's site.

konkluderende

Efter at have surfet på elearningeuropa.info i en lille halv times tid, er jeg relativt begejstret. Portalen ER omfattende og der er givetvis afsat ressourcer til også at drive projektet fremover. Herfra hilses initiatiativet velkomment - der er, vurderer jeg, rigtigt meget at komme efter :-D

URL: http://www.elearningeuropa.info

PS: eLearning Program

Kommissæren talte ved Learntec 2003 også om Kommissionens eLearning Program for 2004-2006. Det bemærkes, at man her har opstillet følgende fire prioriteter:

  • Fight against the Digital Divide.
  • Deployment of European virtual campuses (i.a. development of new organisational models)
  • Schools e-twinning (pedagogical partnerships)
  • Implementation of the eLearning Action Plan.                                       

e

d

i

d

i

t

 

e

d

.