erfa-grupper

home > news > ed. > networking [REV. 9.SEP.2002]

Af Jesper Hundebøl — Computerworld skrev den 23. august 2002, at ITEK (et udvalg under DI) ønsker at etablere et e-learning panel. Præcis to uger senere, den 6. september 2002, bekræfter Berlingske Tidende og Computerworld (linqx' brugere kunne læse nyheden allerede den 20. august), at IMS har etableret et netværk for e-learning.

DI's panel og IMS's netværk er ikke de første af sin art, som det fremgår af referencelisten, så findes der allerede indtil flere forskellige netværk og erfaringsudvekslinggrupper i Danmark.

Så vidt en relativ enkel sondering viser - de fleste foraer er så lukkede, at det er vanskeligt at udtale sig med sikkerhed - synes aktiviteten i de færreste foraer at være udpræget høj.

Fluid er måske den af de listede netværksgrupper der fungerer bedst ;), men selv her er aktiviteten med blot 5 afholdte arrangementer siden 30. maj 2001 - eller mao. et arrangement i kvartalet - ikke just overvældende. Ser man desuden på aktiviteten i de til arrangementerne tilknyttede nyhedsgrupper, så synes aktiviteten om muligt endnu ringere :(

I et andet netværk, "E-Learning Community", er der tilsyneladende blot afholdt 3 møder siden september 2001. Generelt er det godt med initiativer - og der er mange dette efterår - endnu bedre når og hvis initiativerne konkretiseres og antager en levende form!

I øvrigt må man ikke glemme HK's "workinthefuture" portal. Trods portalens ikke overbevisende høje aktivitetsniveau (ambitionsniveauet fejler ikke noget) har den - må det med rette siges - heldigvis givet anledning til øget fokus på virksomhedernes manglende interesse for e-learning, og, formodes det, anledning til DI's satsning...

DI's initiativ

Naturligvis kan man ikke vurdere aktiviteten alene ud fra netværkenes hjemmesider, i tilfælde DI er det end ikke givet, at der oprettes en site [Februar 2003: DI/ITEK] - selv om man håber det, er hjemmesiden "kun et led i arbejdet". Målet med panelet, der er at opfatte som en medlemsservice, er at give DI's medlemmer mulighed for erfaringsudveksling, herunder at nedbryde barrierer. Ved at bringe brugere og leverandører sammen, håber man at det bliver muligt bl.a. at

  • indsamle viden om hvor langt 'man' er (monitoring)
  • netværke
  • informere
  • demonstrere e-læringsforløb

Foreløbigt (september 2002) har panelets deltagere kun mødtes et par gange, og man mangler endnu at udpege en formand. At det foreløbigt primært er branchens leverandører, der er aktive, betyder efter sigende ikke noget for panelets troværdighed. Det gælder for DI om at profilere e-læring, IKKE virksomhederne.

ITEK tager sig af det praktiske (mødeindkaldelser, referater mv) og forventer i øvrigt at rejse midler til evt. analyser og publikationer, MEN det er panelets medlemmer der skal levere indholdet. For så vidt angår skal projektet kunne bære sig selv, det er m.a.o. endnu engang ildsjælene der må holde for!

åbne eller lukkede foraer?

IMS's forum er meget tilknappet, og man kan forvente at DI's også bliver et lukket forum for medlemmerne. Spørgsmålet er naturligvis relativt hypetetisk, idet DI endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt panelet opretter sin egen hjemmeside. Der er derfor anledning til her at opmuntre foreningen til at åbne sig, så også andre kan få glæde af al erfaringsudvekslingen ;)

Der er, som altid, naturligvis både argumenter for og imod lukkede foraer og netværksgrupper. Som de eksisterende, delvis lukkede foraer tilsyneladende fungerer, synes det imidlertid oplagt, om nye initiativer gøres åbne - evt. i stil med HK's vidensportal :)

Et åbent forum har i hvert tilfælde den fordel, at det er muligt at deltage. Manglende deltagelse og opfølgning synes i øjeblikket at være den største udfordring for de allerede etablerede foraer. Omvendt må man nok erkende, at lukkede foraer er bedst til vidensdeling og meningsudveksling - for de som trods alt deltager. De fleste mennesker vil være utilbøjelige til at åbne op, medmindre de kan have tillid til de øvrige deltagere - hvilket kræver en vis beskyttelse mod "lurkers" og andre slige typer, der blot lusker rundt efter anvendelig viden.

Giv din mening til kende - deltag i afstemningen:

Baggrund:

Hos IMS skal man gøre sig fortjent til medlemsskab - enten ved at være opiniondanner eller beslutningstager :o

Hos DI skal man være medlem af foreningen - det koster p.t. 5.200 kr/år, væsentligt billigere end f.eks. FDIH (også et e-læringsforum) som - apropos - netop nu (september 2002) tilbyder jyske virksomheder gratis medlemsskab...

ITEK's panel afholder sin første sin første konference allerede den 18. november 2002. Indhold og form er endnu ikke planlagt - følg med her.                                       

e

d

i

d

i

t

 

e

d

.