e-læringsinitiativet

home > news > ed. > strategi [VER. 1.OCT.2003]

Af Jesper Hundebøl — Torsdag den 18. september havde "E-learning Community" i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling arrangeret et formiddagsmøde, så medlemmerne af netværket kunne få indblik i og kommentere Ministeriets strategioplæg til et nyt e-læringsinitiativ – hvilket de gjorde. Efter en introduktion til de overordnede linier i planen, udspandt der sig en spændende diskussion af

  • hvor potentialet for e-læring ligger,
  • hvilke organisationer der kan og bør trække udviklingen, og
  • hvordan e-læring implementeres, så man ganske enkelt sikrer "succes"!

Kort sagt råder Ministeriet over en pulje på 10 millioner kroner. Midlerne skal anvendes som seed money, hvorfor de konsortier der måtte blive udvalgt til at gennemføre et indtil videre ukendt antal projekter, selv skal stå for en (næppe ubetydelig) del af finansieringen. Det afsluttende møde i følgegruppen afholdes primo oktober, og den endelige handlingsplan forventes præsenteret ved en HK-konference i november. Derefter er det op til "konsortier med bred ekspertise" at give deres bud på, hvordan e-læring kan bidrage til at øge medarbejdernes kompetencer.

FOKUS

Projekterne skal frem for alt tage udgangspunkt i reelle behov, hvorfor man forventer at sætte fokus på korte, anvendelsesorienterede forløb, eventuelt på lederniveau. Målgruppen er både private SMV'er og den offentlige sektor. Her blev for eksempel faglig og administrativ fornyelse i forbindelse med et nyt lovgrundlag nævnt som en mulighed. Målet er at sikre jobtilfredshed, kvalitet og effektivitet. Det er, nota bene, en betingelse at forslagene ikke kommer i konkurrence med eksisterende uddannelser/kurser.

BUSINESS CASES

Ministeriet efterlyser gode business cases og demo'er. I e-læringsinitiativet vil man gerne vise programmer, hvor evaluering og effektanalyser er eller kan gennemføres. Brugernytten skal helst kunne dokumenteres, og programmerne skal følges til dørs og omsættes til praksis: spørgsmålet om, hvordan e-læring kan implementeres i den organisatoriske virkelighed er langt om længe blevet et afgørende spørgsmål :-)

VIDEN, STANDARDER og LÆRINGSOBJEKTER

Mødet var præget af en relativ åben diskussion, hvorfor en række forskellige emner blev berørt. Blandt disse kan jeg nævne (emergerende) spørgsmål omhandlende blandt andet

  • kvalitet: hvordan sikrer man, at brugeren har tillid til, at den viden han eller hun er ved at tilegne sig, også er gyldig viden
  • standarder: hvilken vægt tillægger man spørgsmålet om standarder og kompatibilitet (her demonstrerede netværket hvordan viden rejser – en deltager gjorde opmærksom på en netværksgruppe under DS)
  • læringsobjekter: hvordan sikrer man sig effektivitet i udviklingen og vedligeholdelsen af e-læringsforløb

RUMLIGHED

Det blev klart, at Ministeriet læner sig op ad EU's relativt rummelige definition af "e-læring" (cf. e-learning action plan'en). Det er praksis der tæller, man er (var) befriende pragmatisk: Hvis et håndholdt ekspertsystem beviseligt kan øge effektiviteten i hjemmeplejen, blandt togpersonalet eller hos landets læger, så var det en mulighed. Hvis et konsortium kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at eksempelvis (a)synkrone, eventuelt blendede undervisningsforløb, webbaserede systemer til videndeling og virtuelt samarbejde i netværk, eller måske 3D simulering burde være et indsatsområde, var sådanne forslag også velkomne. Debatten syntes at vise, at intet i hvert tilfælde på forhånd er udelukket :-D

QUICKlink:
E-Learning Community
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
DI/ITEK
Slides fra HK og VTU's konference den 6. november 2003 (JAN06: link rot, link removed)

CROSSlink:
April 2004 - opfølgningn: e-læringspuljen
E-læring erfa-grupper
Networking                                       

 e

 d

 i

 d

 i

 t

 

 e

 d.