home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771analysestrategiske overvejelser

home > research > analysestrategi

Opdateret 14.01.03

Oversigt

ANT

Introduktion

De første overvejelser vedr. en analysestrategi er foretaget med udgangspunkt i begrebet aktør-netværks-teori, forkortet ANT. ANT er en radikal teoriretning, skabt af den franske sociolog Bruno Latour.

ANT har sit udspring i socialkonstruktivismen, og det er denne videnskabssociologiske retning, som danner baggrund for mine første overvejelser om en analysestrategi.

Aktør-netværks-teorien tilbyder et særligt perspektiv, når det gælder forholdet menneske-maskine, og det er dette perspektiv, der udfoldes her. Konkluderende må man sige, at ANT har rigtigt meget at byde på, når man ønsker at analysere et givent felt, men som analysestrategi er ANT ikke helt ligetil.

Videoview

I et paper, Learning Happens, (af Sisse Siggaard Jensen et. al.) bragt i antologien Learning in Virtual Environments, red. Lone Dirckinck-Holmfeld & Bo Fibiger, Samfundslitteratur, 2002, beskrives begrebet "Videoview".

Videoview - eller videoanalyse - er en metode som, ved hjælp af videooptagelser, gør det muligt at se data som repræsentationer af gensidige processer mellem den seenede og det sete. Metoden gør det mao muligt, at spore og analysere forbindelserne mellem menneske (aktør) og maskine eller system (aktant) mens de forbinder sig, mao at se 'se på' og dernæst analysere kæder og forbindelserne mellem aktør og aktant i empirisk baseret forskning in situ, det vil sige i den konkrete praksis som søges analyseret, det være sig en lærende, arbejdende, eller legende praksis.

Det antages, at artefakter er vigtige aktanter i enhver menneskelig aktivitet, således at forstå, at forbindelsen mellem aktør-aktant skaber eller afbilder (shapes) netværket. Menneskelig aktivitet og relaterede motiver/intentioner bestemmer forskellige forbindelser mellem den materielle infrastruktur i kæder, der "lokaliserer det globale" (Latour) i og med kæderne i et videoview løbende fritlægges for vore øjne.

Det bemærkes, at videoviewing ikke er en neutral metode, da det sete påvirkes af vinkling, scenen, ind- og ud-zooming mv.

Principperne for videoview kunne være en måde at forstå den Latour'ske regel nr. 4 for hvordan en aktør-netværksanalyse kan foretages...

search blog:
categories

pervasive learning (new)
interactives (new)
research projects
knowledge & learning
networking
collaboration
get social
get virtual
online learning
lms
ict & learning
e-learning

special focus

semantic web (new)
LinkedIn
wiki

new entry/login

SPONSORS

Research interest

In short, based on network theory and the technology-organization relationship, this section is based on my original research (master thesis) examing how ICT can support the collaboration between loosely coupled actors in a virtual research network.

From that point of departure I have broadened my field of interest to include most aspects of technology supported (groupware, social software, mobile technologies) knowledge enabling and learning. Recently this has furthermore developed into an interest for pervasive e-learning.

Background/R&D Notes

Samarbejde_i_Virtuelle_Netværk
Supplementary Tables
Resume, English Abstract
Key dichotomies
Theoretical Foundation
Readings, Op. Cit.

Select Groupware

theworkfoundation.com :)
Collab tools
MUVE/Active Worlds
QUICKtopic
World Crossing
eRooms
Yahoo Rooms
Groupcare
Groove
Microsoft Instant Messenger
Yahoo Messenger
AOL Instant Messenger

Virtual Reserch Networks

Danish e-learning networks - list
Inspirationsmøde: Videndeling i virtuelle 3D-rum
CLIENT
EQUEL Virtuel European Centre in E-Learning
ULEARN EU teacher network
Spilforskning
ACORN: Aesthetics, Creativity, and Organization Research Network
LOK Research Centre
REMAP: Research Management Processes under Rapid Change (FEB06: Active link removed, link rot)

Research Institutions

Learning Lab Denmark
Knowledge Lab DK
E-learning Lab Nordjylland
CBS Learning Lab
Learning Lab Aarhus
IKT Lab
Co-Lab
Swedish Learning Lab
Innovation Lab
no title © scroll|e'xhibit


add sense...