actor_networks

home > www > networks (academic) [REV. 30.MAY.07]

This section tracks Scandinavian and selected international sites aimed at networking and collaboration within the e-learning society. Most networks are interested in research and development (R&D) within open and distance learning.

Find more organisations and networks in the "public players" section.

INDEX

@ventures
DI/ITEK
DUN
DAOU
DUEL
EADTU
eenet.org
e-learning community
e-learningguide.dk
e-learning.dk
elearningforum.com
EUCEN
enis.dk
EDEN
eLearning Øresund
fluid.dk
groupcare
KaosManagement
Learningnet
Læremidler (NY)
netlearner
nouhauz

NEDLAGT

FDIH Netforum
eduzone
pæd-netværket
ToolBook brugergruppe
neva

DUEL

DUEL er et netværk mellem enheder ved danske universiteter, som arbejder centralt med at implemtere e-læring eller web-baseret læring på universiteterne.

URL: duel.dk

^

Læremidler

Læremidler.dk er en forening, eller et "netværk for kreative og produktive skolefolk", stiftet 2. november 2002. Medlemmerne er lærere og andre skolefolk - primært fra folkeskoler. Skoler opfordres til at tegne et brugermedlemskab for at støtte foreningen: Hos læremidler.dk hjælper medlemmerne hinanden med "produktion, publicering og brug af læremidler og undervisningsmaterialer via nettet - på et non-profit grundlag."

Initiativet synes at være fremragende! Selv om det på nogle områder kniber med aktiviteten (anno 2005 er der to projekter "under udarbejdelse" - begge projekter startede primo 2003), sker der dog noget: I 2005 har man således med midler fra IT i Folkeskolen fået tilført ressourcer, så man kan udarbejde en samlet indgang (portal) til alle læringsressourcer og undervisningsmaterialer, som er relevante for elever og lærere i forbindelse med undervisningen på alle klassetrin (materialeplatformen.dk).

Netværket står også bag et andet ambitiøst udspil, nemlig Den digitale lærebog: Foreløbigt inviterer netværket "alle interesserede til en åben og fordomsfri diskussion om de mange faglige, pædagogiske, tekniske og konceptuelle udfordringer vi står overfor." Målet er bl.a. at diskutere "standarder og formater for fremtidens digitale læremidler", herunder spørgsmålet om metadata (RUMLO, IMS, SCORM, Dublin Core, ..). Godt!

URL: laeremidler.dk

^

Learningnet.dk

Learningnet.dk er en erfaringsbase med praktisk viden, der kan hjælpe undervisere - primært ved videregående uddannelser - i gang eller videre med udvikling af e-læring. Her er råd, forklaringer, fordele og ulemper m.m., baseret på praktiske erfaringer fra konvertering og udvikling af netstøttet undervisning og læring.

Der er gennemgående krydshenvisninger til artikler, tips til yderligere læsning og eksterne links og selve informationsarkitekturen er ligetil:

 • Netbaseret undervisning (tilrettelæggelse mv)
 • Teknologier (læringsplatforme, chat, video mv)
 • Udvikling og anvendelse af digitale læremidler

Ifølge direktøren for it-vest, Gitt Møldrup, er learningnet.dk ikke en lærebog i e-learning, men et website, man kan lære noget af ikke et leksikon, men et website, der indeholder mange gode svar ikke forskningsformidling, men praktisk vidensformidling fra forskere.

Learningnet.dk er udviklet under it-vest og blev lanceret i foråret 2004 :-D

URL: learningnet.dk

^

DI/ITEK

ITEK er Dansk Industri's branchefællesskab for IT-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder. Under ITEK finder man en række udvalg, ERFA-grupper og paneler - et af disse er om e-læring. DI og ITEKs e-læringspanel har til formål

QUOTE

 • At sikre erfaringsudveksling blandt panelets medlemmer om, hvordan e-læring kan indgå som en del af en virksomheds strategi og kompetenceudvikling.
 • At diskutere fremtidige udfordringer med e-læring.
 • At sikre, at der etableres og vedligeholdes en tidssvarende viden om e-læring og “best practices” i danske virksomheder.
 • At foranledige relevante informations- og oplysningsaktiviteter over for DI og ITEKs medlemsvirksomheder om anvendelsen af e-læring i bred forstand.
 • At kunne vurdere de personalemæssige konsekvenser ved brug af e-læring.

UNQUOTE

Panelet består i marts 2003 af 21 tilknyttede virksomheder, store såvel som små: På leverandørsiden finder man bl.a. IBM, Danish Probe, Competencehouse, Neupart, Emergo Learning, itai.dk, mens brugersiden er repræsenteret ved bl.a. Nilfisk-Advance, Lundbeck, Coloplast, Velux og Danisco. Sekretær for gruppen er Lars Ørum Andersen - linqx|dk mødte Lars for at høre hvad der sker:

Lars kunne fortælle, at panelets 4-5 årlige møder fungerer som en platform for erfarings- og videnudveksling og networking omkring e-læring. Der er flere forskellige tiltag, i skrivende stund arbejdes der på at arrangere en workshop og en konference (april og maj 2003). Siten får tilkoblet et samarbejdsmodul udviklet af Groupcare, og inden længe vil referater mv. fra panelet og tilmeldinger til arrangementer, kalender og lignende være tilgængelig direkte fra hjemmesiden. Der vil blive tale om en åben og en lukket sektion - vi er jo i DI-regi, så diskretion er en mærkesag ;)

Formålet med erfa-gruppen er erfaringsudveksling eller vidensdeling, og hjemmesiden indeholder derfor en 'videnbank' med følgende sektioner:

 • artikler (foreløbigt er der kun en enkelt om blended learning),
 • cases (demonstrationer af leverede løsninger: IBM for Røde Kors og TDC, Competencehouse for Leopharma og Danish Probe om Canon),
 • 'data' (e-læringsundersøgelsen fra Teknologisk Institut (Hanne Schapiro)),
 • links, og
 • nyheder - leveret af linqx|dk :-D.

Baggrund: networking - e-læring erfa-grupper

URL: itek.di.dk

top

nouhauz.dk

Jeg blev tippet om Nouhauz, som er et tilsyneladende Nordjysk aktivt IT-netværk. Det handler langt kun om e-læring, men det skulle nok være noget at komme efter. Man behøver jo ikke tage afsted fysisk, det er vel Nouzhauz er jo blot en tilstand ;)

"Nouhauz er ikke en adresse. Nouhauz er en tilstand. En ambition om at udvikle et tæt og aktivt samarbejde mellem forskning og industri på ITområdet i Nordjylland. Målet er at gøre ITarbejdsmarkedet i Nordjylland endnu mere attraktivt. Midlet er forskningsdrevne aktiviteter, hvor ITfagfolk, ITforskere og ITstuderende kan mødes og lære i fællesskab."

Cool nok, tror jeg :) Der er for eksempel et link til en tilsyneladende netværksgruppe (praksisfællesskab) om begrebet datamining og hvordan man vha. dette kan støtte sine beslutninger. Se evt. dette site for mere om emnet.

URL: http://www.nouhauz.dk

top

netlearner.dk

AUB har startet et nyt netværk og er gået i luften med en ny webside om e-læring og kompetenceudvikling. Netlearner.dk er et netværk af personer, der arbejder med - eller interesserer sig for IT og læring.

Netværket udspringer af det DEF(Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) støttede udviklingsprojekt SWIM.( http://www.swiminfo.dk/ ).

Websiten består af nogle almindelige websider flettet sammen med et diskussionforum. I diskussionsforummet er det muligt for personer, som ønsker at være en del af dette netværk at diskutere forskellige emner og problemstillinger, der er koblet til IT og læring.

Alle kan registrere sig som bruger og blive medlem i forummet :-D

På forummet findes mulighed for at fortsætte og fordybe sig i emnerne fra netværksseminaret tidligere på året!

URL: www.netlearner.dk

top

e-Learning Community

E-Learning Community (EC) blev oprettet i forbindelse med en e-læringskonference på DTU i 2000. EC blev sin tid oprettet af nu hedengangne involvelearning.com, men EC lever efter sigende (anno 2003) i bedste velgående: der afholdes erfa-møde en gang i kvartalet hvor der typisk kommer 25-35 mennesker fra forskellige virksomheder og organisationer. Det er ca. 70 medlemmer i EC og møderne er efter sigende begyndt at være givtige, da de fleste af deltagerne har gjort sig en række erfaringer med e-learning.

På et tidspunkt blev der oprettet et "virtuelt møderum" for EC, men det blev åbenbart aldrig nogen succes. Siten består imidlertid, og her fremgår det, EC er "et aktivt netværk af personer, der arbejder med eller interesserer sig for digital kompetenceudvikling. Medlemskabet er personligt. Medlemmer er de, som i dansk erhvervsliv sidder i stillinger med interesse for e-learning og kompetenceudvikling." Som et notabene til diskussionen om netværk optager EC IKKE leverandører af e-learning, idet EC ikke ønsker "at konkurrere med brancheforeninger." Den udtalelse skal man nu nok ikke lægge for meget i :o

Netværkets kontaktperson er Rasmus Hansen fra Framemakers. Han sørger for, at der eksisterer en uformel styregruppe som planlægger og tilrettelægger kommende arrangementer. RH står for invitationer og oversigten over medlemmerne.

URL: http://ec.context.dk
Kontakt: ras@framemakers.dk

top

e-Learning forum

Som det fremgår andetsteds har e-learning.dk levet en relativ omtumlet tilværelse. Som siten fremstår nu, er det i hvert tilfælde anden gang, at den re-lanceres.

Siten har til måls at yde brugerne "indsigt, erfaringsudveksling, nyheder, tidsbesparelse, værktøjer, trends, kontakter og cases".

Eller som Vice President, Training, Novo Ellen Lindmark Frier udtaler: "Som medlem af e-learning.dk får jeg indsigt i andre virksomheders arbejde med e-learning, og jeg får derfor adgang til inspiration, erfaring og værktøjer, som kan hjælpe mig i det daglige arbejde med e-learning hos Novo Nordisk."

Siten er nu i sin 3. udgave et lukket forum (netværk) for "topledere og e-learning opinionsdannere".

 • Desværre, fordi den nye site kun er tilgængelig med password og user id, dvs. der er ikke noget at komme efter :-(
 • Heldigvis, fordi e-learning.dk nu tilbyder brugerne dagsfriske nyheder fra den skrevne presse :-D

Bag e-learning.dk står Interactive Media Solutions A/S, det vil sige IMS. Herfra bydes det nye initiativ velkommen, dog med den kommentar, at lukkede fora er en uskik :-T.

URL: e-learning.dk

top

@ventures

@ventures, Kompetencecenter for e-læring, yder konsulentbistand og udbyder pædagogiske kurser. Fokus er på at omsætte teori til praksis inden for e-læringsområdet. @ventures blev etableret i 1995 som en afdeling på Århus Købmandsskole og har pt. 13 medarbejdere (sommer 2005).

@ventures har udviklet og gennemført fleksibel netbaseret læring og e-læring for mere end 35.000 deltagere og har uddannet mere end 800 undervisere inden for e-læring. @ventures har desuden udviklet mere end 600 læringsobjekter for private og offentlige virksomheder. @ventures anvender en række egenudviklede it-støttesystemer til at udvikle og kvalitetssikre e-læringsmaterialer.

Den pædagogiske ekspertise omfatter netbaseret og fleksibel læring, kvalitetsudvikling af e-læring, udvikling af e-lærings materialer samt identifikation og test af læringsmål. @ventures’s pædagogiske metoder er generelt anerkendt inden for e-læringsområdet.

Oktober 2004: @ventures skriver, at "[d]e seneste års afmatning i efterspørgslen efter IT-kompetencer har betydet, at der ikke er økonomisk begrundelse for at opretholde @ventures-netværkets 5-skole konsortium" (Aalborg Handelsskole, Aarhus Købmandsskole, Sønderborg Handelsskole, TietgenSkolen i Odense og Lyngby Uddannelsescenter).Fra 1. januar 2005 opløses samarbejdet, men aktiviteterne fortsættes af Århus Købmandsskoles "Kompetencecenter for e-læring".

Nyheder om @ventures.

URL: ventures.dk

top

Danish Association of Open Universities (DAOU)

Danish Association of Open Universities (DAOU) er navnet for et samarbejde, der er indgået mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, og Syddansk Universitet med henblik på udviklingen af fjernundervisning og IKT baseret uddannelse samt varetagelse af dansk medlemskab af EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) og ICDE (International Council for Distance Education). DAOU samarbejdet blev etableret 1. april 1995.

Aktiviteten i netværket er næppe overvældende, man kan jo også sige, at det er et ret snævert netværk. Den seneste konference, planlagt i Århus 2000, blev åbenbart aflyst.

Som for EADTU's vedkommende må man spørge, om samarbejdet kan siges at være eksisterende?

URL: http://www.au.dk/daou (JAN 05: link fjernet - linkrot (er DAOU nedlagt))

top

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) havde i april 2002 53 medlemmer. Et hurtigt kig i de herrer og damers aktivitetskalender tyder desværre ikke på den store aktivitet i netværket. Det er jo så op til medlemmerne at gøre noget ved!

DUN er efter sigende "åbent for alle med tilknytning og interesse for universitetspædagogik", men det skal nu tages med et gram salt. Man skal faktisk både måles og vejes for at blive medlem. Men det lader sig gøre :)

URL: pt. ingen ?

top

The European Distance Education Network (EDEN)

The European Distance Education Network (EDEN), as a non-governmental educational association, was formally established in May 1991 following the first pan-European conference on distance education in Budapest in 1990. Its aim is to foster developments in distance education through the provision of a platform for co-operation and collaboration between a wide range of institutions, networks and individuals concerned with distance education in Europe.

Det er spændende site for dem der måtte være interesseret i F&U indenfor feltet.

URL: http://www.eden.bme.hu

top

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

The European Association of Distance Teaching Universities - EADTU - is a strategic level organisation whose European activities and projects support and advance goals towards achieving its mission: to promote and support the creation of a European network for higher level distance education.

Det er et åbent spørgsmål, om sitet overhovedet opdateres: Det seneste nyhedsbrev er fra juli 1998, søge funktionen svarer med HTTP 404, og det virtuelle bibliotek er - tomt...

EADTU kører (?) en række projekter, de fleste betalt af EU. Et er fx WIRE projektet, som undersøger (undersøgte) hvordan teknologien kan implementeres på en omkostningseffektiv og pædagogisk hensigtsmæssig måde. Fra hjemmesiden er omkring ti andre projekter beskrevet.

URL: http://www.eadtu.nl/

top

European Universities Continuing Education Network (EUCEN)

EUCEN was founded in 1991 and is now the largest European multidisciplinary network in University Continuing Education. It is registered in Belgium as an international non-governmental non-profit making organisation and has 189 members from 38 countries.

EUCEN har små ti projekter kørende, de fleste tilsyneladende sponsoreret af EU midler, fx Grundtvig puljen (EQUIPE2: "European Quality in Individualised Pathways in Education"). Selv om der er mange spændende projekter, synes det ikke at afspejle sig i sitens dokumentationscenter. De sølle tre videnskabelige artikler der er at finde der, er fra midten af 90'erne :(

Fra Danmark deltager Aarhus og Københavns universiteter og DPU.

URL: http://www.eucen.org

top

eLearning Øresund

"eLearning Øresund - Centrum for den digitale videnindustri". Nyt (sommer 2002) netværk (public private partnership - PPP) hvor offentlige og private aktører i Øresundsregionen har fundet sammen om tre delmål: kort sagt integration af e-læring, dokumentation af best practices, og udvikling af kompetenceprofiler. Fra hjemmesiden bliver det forhåbentligt muligt at "følge udviklingen og opbygningen af en kompetenceklynge inden for eLearning området".

Blandt de deltagende er (var) danske Courseware (og vizionfactory.com), og HHK forlaget Samfundslitteratur. På institutionssiden finder man ligeledes HHK samt Teknologisk Institut (hvor den operative ledelse - og redaktionen af nyhedsbrevet "ClusterWatch" er forankret).

eLearning Øresund har (foreløbigt) fire forskningsområder (konsortier): "Strategies for Business Creation" (anført af HHK/LPF), "Open Standards Open Source", "Design af kreative miljøer for e-learning" og "Implementering af e-learning".

Samlet virker det som et spændende og visionært samarbejde, som forhåbentligt kommer godt fra start. Nyhedssiden trænger til en redaktionel opstramning, det første nyhedsbrev - "ClusterWatch" - bærer overskriften "E-Learning set fra Danmark". Her finder man relativt banale nyheder fra Computerworld (Søren Sander og IDG's spådomme om udviklingen i markedet - anno marts 2002), en lidt uvedkommende artikel om antallet af PCer i Skandinavien (Nielsen), et kort uddrag af en aldeles uvidenskabelig (en Cisco 'Quick & Dirty') analyse fra "Ingeniøren" samt to cases fra Erhvervsbladet. Man kunne godt forvente mere - videnskabeligt baserede - nyheder. Helst egne. Nyhedssiden kunne efter min mening trænge til en redaktionel opstramning. Systemet tillader kommentarer, men man skal være ret ihærdig for at finde linket.

Kommende temaer er om dels uddannelsessektorens brug af e-læring, dels om læringsalliancer (PPP).

URL: http://www.elearningoresund.net

top

groupcare

Danske groupcare er en mulighed for at indgå i peer-to-peer netværk og udveksle viden og erfaringer. I august 2001 oprettede jeg et elæringsforum hos Groupcare.dk, men hidtil har dette forum kun haft meget begrænset interesse.

Groupcare afholdte i November 2001 et miniseminar om elæring og netværksledelse. Groupcare udsendte i november 2001 et nyhedsbrev, hvori de forklarede deres brugere, at pga. overvældende interesse havde sitet været noget ustabilt på det seneste. Man fik også mulighed for at købe services, fx en professionel udgave af gratisudgaven, som Groupcare efter eget udsagn driver primært for at rekruttere nye brugere blandt kommende beslutningstagere - det er nok primært studerende, der anvender gratisudgaven, bl.a. til dokumenthåndtering.

Tilmeld dig mit forum hos Groupcare med mulighed for at

 • oprette kontaktliste, kontaktpersoner, og diskussionsforaer
 • anvende kalender
 • afholde afstemninger
 • anvende "opslagstavle"
 • oprette linqx og noter
 • oprette filer og mapper (20mb)
 • chatte!

April 2002 opdatering: En opmærksom bruger meddeler venligst, at der på Groupcare nu eksisterer flere grupper, som beskæftiger sig med e-læring,

Desuden findes der "Erfagruppe for anvendelse af IT i undervisningen", som konkret beskæftiger sig med implementeringen af IT i undervisningen på uddannelsesinstitutioner i Danmark - set fra den pædagogiske side. Den bruges mest til koordinering af erfa-arrangementer om e-learning. Link til erfa-gruppen.

Samtidig fandt jeg en en-mands gruppe (sic!) med fokus på "udvikling af folkeskolens undervisning med særlig fokus på IT og mediers anvendelse i undervisning og læreforløb". Gruppen henvender sig til personer fra "personer fra folkeskoler, skoleforvaltninger, DPU, ACU, forlag, it-virksomheder, medie-virksomheder". Hermed en opfordring til at melde sig.

URL: http://www.groupcare.dk    top

top

KaosManagement.com

KaosManagement er officielt sekretariat for Learning Lab Århus.

Learning Lab Århus er et netværk af århusianske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der på Århus Kommunes Erhvervsafdelings initiativ er gået sammen for at skabe et forum for læring og læring i netværk.

Netværksdeltagerne har organiseret sig i temagrupper, der arbejder med forskellige aspekter af læring, kompetenceudvikling og netværksdynamik. Antallet af møder i temagrupperne varierer fra temagruppe til temagruppe.

URL: http://www.kaosman.com"   top

top

fluid.dk

FLUID er Foreningen for flexibel uddannelse i Danmark: "FLUID er den eneste forening i Danmark, som danner et netværk af producenter, udbydere og brugere af fleksibel uddannelse. Vi udveksler erfaringer og hører om hinandens projekter inden for fleksibel uddannelse og læring." En side som det nok er værd at lægge mærke til? Jeg har prioriteret dette linqx, da jeg synes godt om netværkstanken! Stedet kunne imidlertid godt have brug for en engageret web-master, men da siden er ikke-kommerciel og baseret på kontingenter, er der nok ikke råd til det.

June 2002: I september 2002 tager Fluid på "tour" til Øresundsregionen. Tilmeld dig fra hjemmesiden.

URL: http://www.fluid.dk

top

enis.dk

34 danske skoler er i dag en del af et omfattende europæisk skolenetværk. 24 lande er involveret i et ressource-samarbejde på nettet mellem skoler, lærere, klasser og elever. Dette foregår under "mY'EUROPE" initiativet, hvor mere end 600 skoler er med.

Den 20-22 september 2001 afholdtes konference på Bornholm. Jeg vil tro at de fleste af de danske skoler deltog. Også uvm.dk var repræsenteret. Fraværende var: Niels Brock/Copenhagen Business School. Som sædvanlig, må jeg have lov at tilføje...

URL: http://www.enis.dk

top

e-learningguide.dk

e-learningguide.dk er en guide til elæring i Danmark og udlandet. Det er et sted hvor fx en skole som Niels Brock kan annoncere deres fjernbaserede elæringskurser. Sitet er delt op i tre grupper, "Technology based learning", "Online-learning" and "Corporate learning". I min iver efter at komme til, forsøgte jeg fejlagtigt at tilmelde linqx.dk. Men jeg udbyder jo ikke elæring, så jeg bliver næppe optaget i oversigten. Jeg burde have lavet denne anmeldelse inden jeg gik til "tilføj nyt link"...

URL: http://www.e-learningguide.dk (December 2002: Siden er desværre taget ned)

top

eenet.org

EENet er et netværk af europæiske eksperter, som arbejder sammen for at "generate, gather, distil and disseminate strategic information in the field of Information and Communications Technologies (ICT) in education".

EENet's mission er, at skabe "a better understanding of ICT policies in European education and the processes linked to the implementation of them".

URL: http://www.eenet.org/

top

elearningforum.com

elearningforum.com har som mission, at blive "recognized as the thought leader on eLearning trends and best practices."

URL: http://www.elearningforum.com>

top

Hjemmeside som kandidatafhandling

Line Schäffer og Tanja Marianne Nielsen har sammen lavet kandidatafhandling på HHK/HRM. Til det formål har de oprettet en hjemmeside hvor de ...

1. "sætter spørgsmålstegn ved, hvordan læring er forbundet med e-learning. Dette indebærer blandt andet en problematisering af forholdet mellem læring og formidling. Hvad er læring? Hvad er formidling? Og hvordan fordeler denne forskel danske e-learningvirksomheder i Danmark."

2. "problematiserer, hvorvidt læringsteorierne er tilstrækkelige (behaviorisme, kognitivisme og social læring), når vi taler om e-learning. Er e-learning en så revolutionerende måde at lære på, at vi bliver nødt til at revidere vores forestillinger om læring på nuværende tidspunkt?"

Godt gået, en rigtig "academic" research hjemmeside!

Desværre nok FOR akademisk og FOR hjemmeside-agtig... November 2001 er siden nedtaget.

URL: http://www.elearningforum.com >>> SITE NEDTAGET

top

Removed (nedlagt)

FDIH eLearning Netforum

Exclusivt netværk for betalende medlemmer, hvis formål er "at formidle viden og erfaringer til FDIHs medlemmer samt at etablere et videncenter for relevante aspekter af eLearning."

FDIH "forventer at have en mødeform, hvor de første 4-5 møder vil have oplæg fra nøglepersoner i eLearningsbranchen og hvor begrebets væsentlige emner vil blive belyst og anvendelsesmuligheder diskuteret."

Der er som det tidligere på dette site er blevet anført, ikke den store aktivitet i gruppen. I 2002 er der tilsyneladende blot to møder, så det er begrænset i hvilket omfang forummet virker som "videncenter".

FEB06: Gruppen er officielt nedlagt. Se kommentar.

URL: fdih.dk

top

nevaforum.net

NEVA er et nordisk samarbejdsforum der foreløbigt (juni 2002) inddrager fire offentlige institutioner, et fra hvert af de nordiska lande, DK, S, N og SF. Det overordnede mål er fremme viden om og forståelse for "open and flexible education" i et nordisk perspektiv. Neva har indtil videre oprettet fire offentlige diskussionsforaer - som alle er oprettet primo december 2001. Godt 6 måneder senere, er der kun postet 4 linkhenvisninger i et af de fire fora'er. Infrastrukturen findes, men der er ingen aktivitet :-S

NEVA har også en ressourceliste, som er opbygget efter geografisk fordeling - dette betegnes som en "field of interest" i NEVA initiativet. I tilfældet temmelig uhensigtsmæssigt, da overblikket i skrivende stund er begrænset til to svenske regioner. Resten af landkortet henligger uudforsket :-T

URL: nevaforum.net (JAN06: Link rot, active link removed)

top

eduzone

Spændende site, som skal understøtte specialeskrivningen for to studerende ved IT-Vest (multimedieuddannelsen). Tilsyneladende ambitiøst projekt! Det var kedeligt for de to studerende, at KMD's Learning Management System blev så forsinket, at projektets fokus har måttet ændres :-(

Fra at have villet belyse LMS, undersøges det nu, hvordan det er muligt at skabe engagerende og motiverende indhold :-D

URL: eduzone.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

top

ToolBook Brugergruppe

I maj i 2003 afholdte DanskMedieDesign A/S det første nordiske ToolBook brugergruppemøde. Møderne tilstræbes at "have hovedsigte i at andre brugere fortæller om deres anvendelse af Toolbook, samt at DanskMedieDesign A/S som hovedleverandør til det Nordiske marked, deler ud af sin viden om, hvordan værktøjet anvendes effektivt."

Formålet er at skabe et forum for udbredelse og kendskab til forfatterværktøjet Toolbook, samt at virke som et talerør mellem alle nordiske brugere, og udviklerne af Toolbook; Click2Learn. Brugergruppen vil fungere som en erfarings gruppe (ERFA).

Man behøver ikke være medlem, alle kan deltage i brugergruppemøderne :)

URL: ToolBook brugergruppe (JAN 05: link fjernet, linkrot :-@)

^

pæd-netværket

pæd-netværket er et ret præcist forum for "for kandidater fra pædagogik på RUC. Så er du enten in or out. Der er snarere tale om et ekstranet. Men andre kan jo snage, og se om der er nogen i netværket man måtte ønske at kontakte. Siden er ikke særlig dyb, ca. 2 sider. Til gengæld er listen lang :-]

URL: http://www.ped.ruc.dk/kandidater/medlemmer.html (link fjernet - netværket er nedlagt (?))

top


Not on this list?

Hjælp med til at udvikle og vedligeholde denne liste over danske aktører indenfor IKT og læring..

>>> Submit link :)           SECTION ICON - WWW - (R)(C) linqx|dk

"Triple V" (C)(R) linqx|dk 2000

English brief

Non-native speakers are invited to browse the triple-w section. It identifies up to 80 per cent of Danish actors within ICT and learning.

To ease navigation, entries have been grouped in three broad clusters. The focus is on

- Regional networks for those interested in elearning (networks)
- Commercial e-learning solution and service providers in Denmark (providers)
- Scandinavian and Interational governmental organisations and institutions working to promote e-learning (public players)

Existing entries are reviewed to reflect developments and issues of interest. New observations are added as they are identified. Any link submitted will be considered. Thank you.

Baggrund

På denne sektion (triple-w) finder du dokumentation for den turbulente udvikling, som de senere år har præget en hel branche. Sektionen er på en og samme tid en linksamling og meget mere end det: En intelligent vejviser med direkte links til omkring 80 procent af alle aktører, som på den ene eller anden måde gør sig gældende i markedet for IKT og læring i Danmark.

Referencelisten er opdelt i blot tre centrale klynger:

- Netværk; steder hvor kunder, brugere og udviklere mødes og deler viden (networks)
- kommercielle sites, overvejende danske udbydere af e-læringsløsninger og teknologi (providers)
- skandinaviske og internationale offentlige aktører med fokus på netbaseret og netunderstøttet uddannelser (public playsers)

Dette er et arkiv, over dem som var, og dem som blev :-o


go to feature index page
Fra havnen © linqx|dk