home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771public sites

home > www > governmental actors [UPDATE: 1.NOV.2006]

The sites listed here are all (semi-)public sites hosted by or affiliated with (inter)national governmental institutions. The list is divided in five main sections, allowing users to browse international and non-governmental sites along with Danish, Norwegian, Swedish and Finnish public sites.

INDEX

International (N/IGO'S)

eifel
elearningeurope
EU eLearning Summit
ICDE
OECD
Proacte
Prometeus
SITES m2
US Fed
World Bank

Denmark

CBS Learning Lab
Center for Market Economist
Cirius
CTU
CWBL (NY)
e-kompetencer (VTU)
E-Learning Lab Nordjylland
EMU
fju
itai
it-strategi.uvm.dk
Knowledge Lab
Learning Lab Denmark
UNI-C e-learning
Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV

Norway

ADL
ITU
NADE
Nettskolen
Norgesuniversitetet
SOFF
Tunet
UFD

Sweden

KK-stiftelsen
netuniversity
SVERD (SADE)
Utbildningsdepartementet

Finland

EDUfi
Ministry of Education
Open University

international

World Bank

The Global Distance EducationNet (Global DistEdNet) is a knowledge guide to distance education designed to help clients of the World Bank and others interested in using distance education for human development.The Network consists of a core site located at the World Bank and regional sites in all parts of the world.

There are four major entry points: Teaching&Learning, Technology, Management and Policy&Programs. The world bank also holds a glossary list and a poor links collection.

URL: www1.worldbank.org

^

elearningeurope

The goal with the new EU e-learning portal is to exchange of experience and knowlege within e-learning - acros the EU. At Learntec 2003 Viviane Reding said, i.a.:

QUOTE
As part of our ongoing efforts to improve the exchange of information and the sharing of knowledge on e-learning in Europe, I am pleased to announce the launch of a new eLearning Portal3. The purpose of which is to act as a virtual meeting place and directory of information for all aspects of e-learning.

The young and the old, the expert and the novice are invited to use the portal to explore the world of e-learning and to gain access to the considerable work that is already going on throughout Europe.
UNQUOTE

I think its a great resource a valid reference for several issues within e-learning.

When the site was launced in February 2002, I published a full review of the site (comment in Danish).

URL: http://www.elearningeuropa.info

^

International Council for Open and Distance Education (ICDE)

ICDE's site er nu (oktober 2002) operationel. Det skulle den have været allerede i august 2002, men det var ikke tilfældet. Det gjorde nok ikke så meget, ICDE har som organisation fungeret siden 1938. Siden da har det været organisations mål at "promote open and distance education, along with associated goals for flexible learning, training, continuing education, community education and adult education, throughout the world"!

ICDE, der i dag tegner 142 lande, har sekretariat i Oslo. ICDE er da også støttet af det norske ministerium for undervisning og Forskning. ICDE er affilieret med UNESCO.

Men tag ikke fejl, ICDE tilbyder også konsulentydelser indenfor e-læring og ODL, Open and Distance Learning. "With our new commercial services, we help clients access, understand and penetrate this market". I den sammenhæng udnyttes ICDE's globale netværk af lokale eksperter.

ICDE's publikationsliste er efter godt et år i luften, ikke særligt omfattende. I skrivende stund (december 2003) er der faktisk kun en enkelt artikel, med titlen "Fifth Generation Distance Education". Her får du et overblik over den historiske udvikling indenfor feltet.

Lektor Jørgen Bang, formand for Det Rektorale udvalg vedr. åben uddannelse, er den danske repræsentant ved ICDE.

URL: http://www.icde.org

^

SITES m2

"Module 2 (M2) is an international qualitative study of innovative pedagogical practices that use information and communication technology (ICT)".

URL: http://www.sitesm2.org

^

European Institute for Elearning (EIfEL)

EIfEL (European Institute for E-Learning) is an independent, not-for-profit European professional association whose mission is to support organisations, communities and individuals in building a knowledge economy and a learning society through innovative and reflective practice, continuing professional development and the use of knowledge, information and learning technologies.

EIfEL is leading the Europortfolio consortium and is a founding member of EFQUEL the European Foundation for Quality in E-Learning

URL: eife-l.org

^

Proacte

linqx.dk var en overgang optaget :-) i proacte's link samling (other links related to Education and Training), men webmaster må desværre konstatere, at det per februar 2002 ikke længere er tilfældet :-(

Proacte er "PROACTe is a service to communicate work funded by the European Union under the Education Area of the Information Society (IST) Programme."

Proacte tilbyde en række diskussionsfora, hvor der er mulighed for regulær europæiske diskussion om emner som pedagogik og organisation, teknologi og infrastruktur.

I det hele taget er det et omfattende site med usædvanligt mange links til spændende og seriøse sites om forskning i (e-)læring: infocenter

URL: http://www.proacte.com

^

Prometeus

PROMETEUS is an open initiative launched in March 1999 under the sponsorship of the European Commission with the aim of building a Common Approach to the Production and Provision of e-learning Technologies and Content in Europe.

PROMETEUS is an expert opinion-making forum where actors from a wide range of professional, cultural and linguistic backgrounds, come together to build critical mass in the field of educational technology and applications.

The complementary expertise of the PROMETEUS Signatories is brought together in the aim to bridging the gap between research and actual use of learning technologies, content and services.

JAN 05: Prometeus seem to have disappeared !?

URL: prometeus.org (link removed - linkrot /bot)

^

Centre for Educational Research and Innovation

This is another official site. Learn more about "the Partnership Challenge", the "new learning economy" and much more. However, DO NOT rely on their linqx to "Knowledge and Learning" - the page is (August 2001) EMPTY!

URL: http://www.oecd.org/cer/obj3/index.htm

^

The official European eLearning Summit homepage

Find out what "250 invited leaders from EU governments, the education and training sector, and a broad representation of companies delivering eLearning services in Europe" has managed to establish - I like the site and recommend it.

URL: www.ibmweblectureservices.ihost.com

^

Education Headlines

From overthere... The US department of Education is a worthwhile source to find out what they think about it.

URL: http://www.ed.gov

^

denmark

Center for Web Baseret Læring

KU's rektorat tog i sommeren 2004 initiativ til at udvikle brugen af web-baseret læring på KU. Initiativet kom på baggrund af et projekt i 2003, der beskrev anvendelsen af og forventningerne til web-baseret læring samt anbefalinger hertil.

Målet med CWBL er

 • I samarbejde med de lokale pædagogiske miljøer etablere og koordinere en fælles indsats for implementering af web-baseret læring i undervisningen ved alle uddannelser
 • Skabe et fælles tværfakultært forum og miljø for udvikling af WBL i undervisningen
 • Facilitere udviklingen af nye måder at anvende WBL i uddannelserne
 • Udvikling af et overordnet netværk bestående af interessenter på fakultets og studienævnsniveau og et bredere netværk bestående af personer fra samtlige kurser. Kontakten med disse netværk holdes gennem workshops, netværksmøder, besøg i fagmiljøer og formidling af erfaringer fra KU og andre fagmiljøer.
 • Sammen med de lokale IKT-pædagogiske miljøer etablere support til udvikling af undervisningselementer i form af tilbud om kurser, konsulentbesøg og en samling af skabeloner og gode eksempler.
 • Sammen med de lokale miljøer forske i nye muligheder for brugen af nettet i undervisningen

Der findes på CWBL et spændende side om produktion af indhold til e-læring og weblæring.

URL: cwbl.ku.dk/

^

E-Learning Lab Nordjylland

E-learning lab har til formål at støtte udvikling og anvendelse af e-learning regionalt og internationalt. E-learning lab har fire kerneaktiviteter:

 • Eksperimenter og support
 • Sparring og følgeforskning
 • Grundforskning
 • Formidling af forskning og viden

Den specifikke begivenhed der skabte muligheden og grundlaget for E-Learning Lab, var forsknings og udviklingsprojektet ViLL (Virtuel Læring og Lærings omgivelser), støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i projektet Det Digitale Nordjylland. Et af ViLL projektets primære formål var et etablere et forsknings og videnscenter - E-Learning Lab Nordjylland.

Det bemærkes, at E-learning lab har et åbent laboratorium, der kan "bruges af alle interesserede". Laboratoriet indeholder: "Et workshopsområde for brainstorm, historiefortælling og visualisering; et biblioteks- og ressourceområde, et demonstrations område samt et område for eksperimenter. I tilknytning til laboratoriet er etableret nogle arbejdspladser, som brugere af laboratoriet kan låne for en tidsbegrænset periode."

URL: ell.auc.dk

^

Knowledge Lab

"Knowledge Labs primære opgave at styrke samspillet mellem universitet og erhvervsliv. Mellem teori og praksis. Det gør vi ved at udvikle digitale værktøjer på områder som vidensledelse og e-læring i tæt samspil med regionens virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Knowledge Lab går ikke kun på tværs af sektorer, men involverer også medarbejdere og kompetencer på tværs af de traditionelle faggrænser på universitetet."

Den organisatoriske enhed "Digital Kompetenceudvikling" beskæftiger sig med vidensstimulering og e-læring, mens enheden "Knowledge Management" har fokus på vidensdeling som værktøj. Målet for førstnævnte enhed er, at

 • "Eksisterende uddannelser skal udvikles og suppleres med efteruddannelsestilbud.
 • Flere og flere skal have adgang til livslang læring, bl.a. via en bedre koordinering af uddannelsestilbuddene.
 • Traditionel undervisning skal suppleres af e-læring.
 • Forståelsen af e-læringens pædagogik skal udvikles"
I skrivende stund (FEB 2005) har Knowledge Lab 14 projekter i porteføljen. Blandt disse finder man to projekter udviklet i regi af ITMF-puljen, et Ph.D projekt der belyser "ITs rolle i temasammensætning", samt et med titlen "læringsøer"

Knowledge Lab udgiver også magasin kaldet OnEdge. Årligt udgives tre temanumre. Nr. 1, tredie årgang udkommer i februar 2005. Det tager udgangspunkt i arrangementet Pitstop, der afholdtes ultimo 2004. OnEdge nr. 2, august 2003 handler om Digital kompetenceudvikling (e-læring) (PDF)

URL: knowledgelab.dk

^

CBS Learning Lab

"CBS Learning Lab (CBS LL) er en konsulent- og udviklingsenhed på Copenhagen Business School. CBS LL har som formål at øge kvaliteten i undervisningen og uddannelserne på Højskolen. [...] CBS LL udvikler modeller, teorier og koncepter, der øger forståelsen af samspillet mellem teknologi, studieorganisering og læreprocesser."

På den efterhånden omfangsrige site finder man en række ressourcer, fx overvejelser omkring brugen af SiteScape og videnskabelige artikler, skrevet af centerets personale. CBS LL har også, i samarbejde med Netstrategen og subsilo, udviklet en CD-ROM til pædagogisk selvtræning (hvor man som ny lærer kan forberede sig til at afholde mundtlig eksamen).

Fra siten er der adgang til andre IKT-baserede online værktøjer, som CBS LL har udviklet, fx "teoriguiden" og "problemformuleringsguiden", samt en række andre "studieressourcer" - anbefalinger til fx notat- og læseteknik.

URL: ll.cbs.dk

^

e-kompetencer

Ministeriet for Videnskab og Udvikling lancerede i november 2003 et site om IKT og kompetenceudvikling. Ved at sætte fokus på udbredelsen af e-læring, ønsker ministeriet at "skabe opmærksomhed om de resultater, man kan opnå med e-læring." Ministeren udtalte ved lanceringen:

Det er med store forhåbninger, at jeg lancerer denne rapport [site, red.] om e-læring. Rapporten er nemlig en invitation til en videre debat om noget, der vedrører os alle – vores kompetenceudvikling.”

Omtalte rapport er at finde på den nye site, hvor der i øvrigt forefindes en lang række andre ressourcer, blandt andet er der en beskrivelse af og links til diverse tests, e-læringsprogrammer og -spil samt demoer :-D

En sektion på siten indeholder en række såkaldte "succeshistorier" - primært cases om danske virksomheders brug af e-læring. Det kan måske undre, at man på en offentlig site kan gengive om private virksomheders uddannelsesprogrammer, for det ligner i nogen tilfælde slet skjult reklame. Eksempelvis skriver man om Q8, at de "har lanceret et ambitiøst og omfattende e-læringsforløb for de mange landsdækkende servicestationer" - et udsagn man i øvrigt ikke har mulighed for at verificere. Linket til benzinselskabet kommercielle site giver i hvert tilfælde ingen yderligere information om "Q8 universitetet".

Januar 2004: e-kompetencer.dk er blevet tilføjet en helt ny sektion udelukkende om "e-læringspuljen", Ministeriets 10 millioner kroners udviklingpulje. Samtidigt er antallet af succeshistorier øget til foreløbigt tretten!

URL: e-kompetencer.dk
HYPER: kort nyt

^

UNI-C e-learning

"UNI•C eLearning har i mere end 15 år arbejdet med læring og netværksbaseret samarbejde." UNI•C lægger vægt "på det kollaborative og konstruktivistiske læringsbegreb", men finder det nødvendigt at deres "eLearning services og systemer er fleksible og åbne nok til at understøtte en hvilken som helst institutions, undervisers eller kursusudbyders særlige pædagogiske teknikker og metoder."

UNI-C udbyder i den sammenhæng to produkter: COM-C, "et fuldt integreret webbaseret Learning Management System" og Web Community, der er en "letanvendelig, effektiv og finansielt meget attraktiv løsning for organisationer, der har brug for et intra- eller extranet".

På UNI-C's hjemmeside finder du også en introduktion af e-læring, herunder e-læring i et historisk perspektiv.

URL 1: e-learning.uni-c.dk
URL 2: uni-c.dk

^

Learning Lab Denmark

"Learning Lab Denmark ønsker at blive et forskningscenter i verdensklasse på internationalt plan. For at trække på den ypperste viden inden for læring har Learning Lab derfor indgået et samarbejde med det verdenskendte Media Lab under MIT." I sandhed svær at komme udenom. Den offentlige side om læring og komptenceudvikling. Man må håbe at stedet snart får et indhold, men man er jo knapt færdig med at rekruttere medarbejdere. LLD er også vært (host) for Danmarks Virtuelle Universitet (DVU), indtil universitetet - eller "projektet" får sin egen hjemmeside - tjah... bum, bum

June 2002 Update: LLD hjemmeside har ikke blot fået fået indhold, men også et nyt look (og DVU er så vidt vides henlagt i regi af AUC). LLD har nu en forside med aktuelle nyheder og kommende konferencer, en sitemap, og en nyheds- og eventsektion, ellers er siten organiseret omkring de foreløbigt syv konsortier, som LLD har nedsat. Desuden er der en klumme, Labyrinth of Learning, som udtrykker forskningsdirektørens sammenfatning af den vestlige verdens læringstradition, fra Platon til det 20. århundrede. Derfra tager LLD hul på det 21. århundrede :-)

LLD har i skrivende stund oprettet hele 5 fora, men det er kun i de to, at der indtil videre har været aktivitet. Det er til gengæld ikke hvem som helst der hilser på, John S.B. kunne meget vel være den John Seeley Brown, som jo i forvejen entrerer med både LLD og CBS - som visiting faculty på sidstenævntes nye MKM-uddannelse. Forummet giver i øvrigt anledning til at viderebringe en anmodning om, at LLD definerer "central notions" som "learning". Det kunne der måske være mening i, problemet er blot, at det ikke sådan lige lader sig gøre. I den sammenhæng kunne man jo henvise til ovennævnte klumme...

Et af konsortierne, KEE, beskæftiger sig specifikt med e-læring, og i KEE er det målet i første omgang at opsamle og formidle resultaterne fra hedengangne CTU (se nedenfor), og allerede nu er de første 8 projekt rapporter om "E-learning in Education" gjort tilgængelige - på dansk.

Der annonceres efter "cutting-edge" elæring og vidensledelses projekter i Danmark, ligesom konsortiet i sin "melting pot" bl.a. annoncerer, at der indtil videre er ansøgt om EU-midler til et projekt, som skal afdække væsentlige europæiske debatter og forskningsprojekter indenfor e-learning :)

JAN 2004: LLD's site har undergået endnu en metamorfose - den nye site udtrykker nu ikke blot LLD's seneste identitetsmæssige iklædning (ID:02), den er samtidigt også et udtryk for, at Laboratoriets har adopteret Open Source standarden! Et tjek af institutionens omkring treds projekter viser, at begrebet e-læring fortsat har forskningsmæssig interesse. Hvor e-læring tidligere var placeret i ét konsortium, har det fundet indpas i flere forskellige konsortier, hvilket følgende udvalg af projekter dokumenterer: e-læring i arbejdslivet (FEB06: Link rot, deep link removed), EQUEL (FEB06: Link rot, deep link removed), IKT og Værktøjskassen (FEB06: Link rot, deep link removed), Integration af IKT i lærerarbejdet (FEB06: Link rot, deep link removed).

URI: http://www.lld.dk
Review: Rollespillet Drabssag Melved
Review: Agora 2002
News Ticker: Kort nyt ...

^

DK strategi for uddannelse, læring og IT

"Vi skal videre" siger den radikale undervisningsminister, og lancerer på denne side "Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT." Efter sigende er der nu blevet investeret massivt i hardware og software, nu mangler så blot at lærerne får sit et PC-kørekort.... Har man hørt det før, eller var det et deja-vu?

Siden er - ikke overraskende - fra starten omfangsrig og veldokumenteret, en særdeles god ressource. Der er anvendt en del php og javascript, hvilket har tilføjet mange finesser, især ville jeg gerne her gøre brug af de mange mouseover funktioner? Navigationen er imidlertid ikke altid helt i top, flere steder kæmper man som bruger med to scroll-lister side om side.

Screenshot: 220801

URL: http://www.it-strategi.uvm.dk

^

emu.dk

emu.dk er nok den forkortelse som har været sværest at huske. EMU er imidlertid meget sigende, for det betyder Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen. Og som sådant er det ganske enestående, og det er klart en site som er et besøg værd. Et af emu.dks projekter, Thinkquest, har været til nogen inspiration for linqx.dk, og Designværkstedet er også et veltænkt sted for nybegyndere og let øvede.

EMU-redaktionen indrømmer imidlertid, at det nuværende layout og informations-arkitektur ikke helt rammer målgruppen som faktisk både er lærere og studerende ved landets folkeskoler og ungdomsuddanelser. Hjemmesiden er dog blevet mere målrettet siden jeg i foråret 2001 gjorde opmærksom på problemet: Hjemmesiden synes i dag at være målrettet de studerende. Sitets topbjælke er imidlertid fortsat en rodet affære, som godt kunne trænge til en ændring. Tidligere blev man som besøgende tilbudt at tilføje den i sin browser, nu er der imidlertid vha. screenshots lavet en forklaring til hvordan man blot etablerer emu.dk som startside. En mere moderat løsning, synes jeg. Bag emu.dk står UNI-C, bag UNI-C står uvm.dk.

August 2002: Omstilling ved et "trylleslag"... EMU-gruppen på UNI•C har (meget) længe forbedredt en ny struktur, med tre universer (elever i 7.-10. klasse, lærere i grundskolen, og elever og lærere i gymnasiet). Siten har fået en ny indgangsportal, og der er ansat nye univers-redaktører - ildsjæle eller faglærere ved skolerne og amtscentrene.

UNI-C skriver i sin nyhedsklumme "KOMMUNI-CATION", at det faglige og undervisningsrelevante indhold i "den kommende tid" skal udbygges. Flere universer forventes i efteråret - 2002 - herunder et længe ventet univers for erhvervsskolen ;)

Portalen er fortsat et glimrende sted, men mangler - synes jeg - rigtigt meget et link til et godt, dansk site om e-læring ;)

URL: http://www.emu.dk

top

Center for Teknologistøttet Undervisning

CTU er afviklet og aktiviteterne er i.f.m. oprettelsen af DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, overgået til Learning Lab Denmark. CTU består nu som museum, da en "række af de publikationer og rapporter, CTU udvirkede, er af en sådan kvalitet, at der fortsat er behov for adgang til dem." Det var ellers formålet med LLD's KEE-konsortium at skabe adgang til den forskning man havde foretaget i CTU-regi, men her har man så betjent sig af en helgardering: "Finder du ikke hvad du søger på www.ctu.dk, så prøv at søge efter det på KEE's website." ;-)

CTU er med andre ord et statisk arkiv, og det kan jo meget vel have forskningsinteresse, at nærlæse Centerets nu historiske "tendenspapirer", eller at se i arkivet over udvalgte presseklip. :)

URL: http://www.ctu.dk

top

ciriusonline.dk

"Cirius er en selvstændig, statslig institution knyttet til Undervisningsministeriet. Cirius' formål er at styrke internationaliseringen af de danske uddannelser. Det betyder at Cirius er nationalt kontor for EUs tre store uddannelsesprogrammer, Leonardo, Sokrates og Ungdom og for andre lignende ordninger. Desuden fungerer Cirius som viden- og informationscenter for hele uddannelsesområdet angående internationalisering, herunder også for PIU-ordningen." Cirius er særligt orienteret mod elæring, men har fx linqx til et net mellem voksenuddannelsesprojekter, som er et initiativ under EU voksenuddannelsesprogrammet "Grundtvig".

Feb 2002 updatering: Cirius har åbenbart fået nyt CMS, og det har betydet, at ovennævnte reference måtte ændres. Fra en .html til en .asp?id=321 extension :-=

URL: http://www.ciriusonline.dk

top

itai

"itai rådgiver virksomheder og institutioner, der vil udnytte IT-støttet undervisning optimalt; designer og udvikler løsninger til undervisning; efteruddanner undervisere og andre aktører, der ønsker at drive IT-støttet undervisning; [og] producerer interaktivt undervisningsmateriale og holder kurser i produktion af materialer. "

Hvad angår e-læring tilbyder itai rådgivning (fx Erhvervsuddannelsesreformen anno 2000), efteruddannelse (af undervisere og andre aktører, der ønsker at gennemføre IT-støttet undervisning) og udvikling af undervisnignsmateriale (fx Authorware og Flash). Desuden har virksomheden udviklet produktet WebClass, som det er muligt at tilpasse enten som et standard-e-learning produkt, til kursusadministration eller som et konferencesystem.

itai leverer desuden e-business (web-løsninger) og e-service (web-hotel). itai er en selvejende fond og en del af erhvervsfremmepolitikken i Sønderjylland. Der sidder ikke mindre end 11 medlemmer i bestyrelsen. Det er en for hver medarbejder - hvilket må siges at være meget imponerende :->

"Fondens formål er, grænseoverskridende at fremme kendskabet til og anvendelse af informatik med henblik på at styrke den erhvervsmæssige udvikling i grænseregionen, herunder især de vestlige egne. Der lægges vægt på samspillet mellem teknologi og menneske, herunder udviklingen af det informationsteknologiske indhold i uddannelse og rådgivning."

URL: http://itai.dk

top

fleksibel læring og fjernundervisning

"Denne web-site indeholder materialer og links der kan give viden og ny inspiration til initiativer der fremmer Fleksibel Læring og Fjernundervisning i erhvervsuddannelser, voksenuddannelser og efteruddannelser."

Juni 2003: Site nedtaget :-(

Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV

Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV, blev officielt åbnet den 3. november 2003. UNEV er de danske universiteters fælles internet-portal om viden og kompetenceudvikling.

"I UNEV.dk kan man søge blandt de tolv danske universiteters samlede tilbud om efter- og videreuddannelse. Der er korte kurser og længere uddannelsesforløb, der er forelæsninger og projektforløb, der er kurser hvor man mødes og der er fjernundervisning."

Portalen har også et udviklingsforum, et "[m]ødested for uddannelsesudviklere, undervisere, administratorer, IT folk, bibliotekarer og andre med interesse for netstøttet, netbaseret undervisning og læring". Det første tema, der tages op er "undervisningsformer på nettet" :)

Visionen er i.a. at "fremme kvaliteten af netbaserede og netstøttede undervisnings- og læringsformer ved de danske universiteter" og "støtte samarbejdet om udvikling og drift af netbaserede og netstøttede kompetenceudviklingstilbud på danske universiteter og i den danske uddannelsesverden generelt".

URL: www.unev.dk

^

Center of Market Economics

"Center of Market Economics blev oprettet i 1998 som et uafhængigt forsknings- og udviklingscenter ved Handelshøjskolen i København. Centeret blev bemandet med forskere fra Institut for Afsætningsøkonomi, der havde interesse for informationsteknologi, business-to-business markedsføring, videnskabsteori og industriøkonomi." Dette var - efter sigende - nødvendigt, for at udvikle et af Danmarks bedste virtuelle studier, nemlig "HD i Afsætningsøkonomi og udenrigshandel (virtuel)".

CME er som skrevet en del af HHK, men for at opnå de bedste resultater med elæring, har det været nødvendigt at opbygge egne strukturer, dog i samarbejde med Institut for International Økonomi & Virksomhedsledelse og Instititut for Datalingvistik. "Udflytningen var afgørende for at vi kunne skabe noget andet - brud med det eksisterende er efter min mening DEN HELT AFGØRENDE kritiske succesfaktor ved skabelsen af avanceret e-learning."

CME har med andre ord skabt en "ny" uddannelse, hvor samtlige materialer (de anvender dog stadigvæk lærebøger - og kompendier) udveksles via på nettet i form af tekst, tal, billeder og diagrammer. Undervisningen er overvejende case- og dialogbaseret, og det er op til de studerende selv at problemidentificere, foretage metodevalg, og fremsætte løsningsforslag. Halvdelen af arbejdet foregår i grupper, resten i dialog med lærere og medstuderende:

"50% er individuel læring i samvær med andre dvs. alle arbejder på individuelle opgaver i dialog med lærere og medstuderende eller alle arbejder i een stor åben gruppe."

Det første hold på 13 personer dimitterede i sommeren 2001. I det følgende skoleår er holdstørrelsen noget større. De fleste, hvis ikke alle, studerende befinder sig udenfor landets grænser, og mødes så i det virtuelle rum. *)

Undervisningssystemet "kan understøtte ALLE former for kommunikation, men vi bruger normalt ikke video, og aldrig chat eller lignende, men noget helt tredie. I enkelte få tilfælde har de studerende kunnet downloade korte videoklip, der instruerede dem i bestemte statistiske eller programmeringsmæssige ting. Men 99,9 % af undervisningen har ingenting med video at gøre og 100% af undervisningen har ingenting med chat at gøre. Det meste af kommunikationen er tekst, tal, billeder og diagrammer. Kommunikationen er superinteraktiv, superfleksibel, superproblemorienteret og asynkron."

Juni 2003: HD-AU har fået en ny studieside, der fortæller om studiets indhold. Efter sigende står også den gamle centerside for en opdatering af samme slags.

*) I modsætning til hvad jeg skriver ovenfor oplyser CME, at de har 400 studerende (85% blended learning og 15 % rent virtuelt) OG at det har været sådan i årevis :o)

Marts 2004: CME har skabt en ny e-learning uddannelse (hd-fr.cbs.dk) og CME har fusioneret med Center for Innovation og Entrepreneurship (Henrik Herlau & Anders Bordum). Dermed styrker Centeret hvad man har defineret som "Knowledge Creation E-learning" til innovationstræning.

URL: http://www.cme.cbs.dk (centerside)
URL2: http://www.hd-au.cbs.dk (studieside)

^

norway

NADE - Norwegian Association for Distance Education

The Norwegian Association for Distance Education (NADE) was established in 1968. Since then the organisation has played an active role in the development of distance education in Norway.

NADE is a membership organisation, and members are both independent distance education institutions and other public and private institutions engaged in distance education, at all levels.

NADE is a consultative and cooperating body for the Ministry of Education, Research and Church Affairs in matters concerning distance education.

URL: http://www.nade-nff.no

^

Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning

SOFF er et "rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet når det gjelder fjernundervisning og fleksibel læring i norsk høgre utdanning..."

URL: http://www.soff.uit.no

top

ITU

"ITU er det nasjonale forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. ITU ble opprettet i 1997 og er nå inne i en ny prosjektperiode som skal vare ut 2003. Nettverket skal bidra til å omdanne utdanningssystemet slik at elever, studenter og lærere blir personlige brukere av IKT og dermed også medutviklere av IKT i et pedagogisk perspektiv."

URL: http://www.itu.no

top

tunet

"Tunet.net er (var) et prosjekt i Utdannings- og forskningsdepartementets handlingsplan for IT i utdanningen. Norsk Forbund for Fjernundervisning har ansvar for utvikling og drift, i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet og VOX - Voksenopplæringsinstituttet"

URL: http://www.tunet.net (Juni 2003: site nedtaget)

top

Arbejdsgruppen for Digitale Læremidler

Arbejdsgruppen for Digitale Læremidler (ADL) "ble oppnevnt av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) 12. desember 1996 med utgangspunkt i departementets plan for IT i norsk utdanning utarbeidet på bakgrunn av Regjeringens langtidsprogram for 1994–97 og Stortingsmelding nr 24 (1993–94) om IT i utdanningen"

URL: http://www.uio.no/adl

top

Norgesuniversitetet

"Norgesuniversitetet er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høgre utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning. [...] Norgesuniversitetet finansieres av en kontingent fra hovedorganisasjonene og en øremerket statlig bevilgning via de offentlige høgskolene og universitetene. "

URL: http://www.norgesuniversitetet.no

top

Utdannings- og Forskningsdepartementet

The Norvegian Ministry of Education and Research. The work of the Ministry is aimed at ensuring that Norway has a sound and well functioning educational system and productive and creative research environments.

URL: http://odin.dep.no

top

nettskolen.dk

Nettskolen er en norsk-dansk hjemmeside om erfaringer og visioner med e-læring. Det primære indhold på nettskolen.dk er baseret på bogen "Nettbaseret utdanning", en bog som efter sigende er "af speciel interesse for personer som udbyder eller overvejer at studere eller undervise via nettet." Bogen der udkom i 2002 er redigeret på dansk, og indeholder derfor en oversigt over typer af netbaserede uddannelser i Danmark, ligesom der findes et antal danske cases. Bogen er skrevet af Morten Flate Paulsen, direktør og udviklingsleder for NKI fjernundervisning i Norge. Bogen er inddelt i "hovedtemaer", femte og sidste tema er om globaliseringen og udfordringerne frem mod 2010: "fra f-læring via e-læring til m-læring". Er visionen læring via UMTS eller GPRS-netværkene?

Bogen opstiller tolv årsager til succes med e-læring, ligesom Paulsen afsøger mulighederne for at udvikle nye, mere effektive måder at lære på. I den sammenhæng introduceres læseren for hele syv pædagogiske muligheder for nytænkning, når undervisningen bliver netstøttet/-baseret.

Udover anmeldelsen af Paulsens egen bog, er der en række interessante links til online artikler om e-læring og netbaseret uddannelse (herunder e-bogen fra CTU: E-læring - en designhåndbog (JAN 05: link fjernet - online udgave nedlagt?)), ligesom der er links til danske, norske og svenske websteder om e-læring.

Baggrund: Trods "norsk dobbelt-t" har nettskolen en ".dk" ekstension. Siten er en underafdeling af www.nettskolen.com, norges "ledende netskole". Både nettskolen.dk og nettskolen.com hører under NKI gruppen, norges største private undervisningsinstitution.

Oktober 2002: 30-års jubileum for Forsknings og utviklingsavdelingen:

Netskolen skriver i årgang 5, nummer 2 af "Nettskoleavisen", at "NKI etablerte sin forsknings- og utviklingsavdeling i september 1972. Siden har NKI vært en av få fjernundervisningsinstitusjoner i verden med en egen avdeling for forskning, evaluering og kvalitetssikring av utviklings- og undervisningsaktiviteter. Bakgrunnen for etableringen var at forskning på fjernundervisning i stor grad var oversett av de tradisjonelle universitetsmiljøene. Dessuten hadde NKI en sterk tro på at pedagogisk forskning og systematisk evaluering er den beste forutsetning for kvalitet i fjernundervisning. Avdelingen har i dag 15 ansatte".

Endvidere fremgår det, at NKI Fjernundervisningen den 16. september 2002 lancerede nye web-sider på http://www.nki.no.

URL: http://nettskolen.dk

^

sweden

netuniversity

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall verka inom tre huvudområden:

 • Information och marknadsföring av kurser via en webbportal
 • Utveckling av IT-stödd distansutbildning inom angelägna områden
 • Kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Därtill skall myndigheten administrera och samordna verksamheten inom Nätuniversitetet.

URL: http://www.netuniversity.se

top

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning

SVERD or SADE (Swedish Association for Distance Education) was established in 1984 by a handful of enthusiasts who recognized the need for distance education. The idea behind SVERD was that everybody should have access to information and education. SADE has since been the major association in Sweden on Distance Education.

SVERD is open to individuals and organisations with an interest in Distance Education and Flexible Learning.

In short the aim of SADE is to function as "a catalyst for exchange of experience and cooperation between actors in distance education." To that end the organisation organizes i.a. two annual conferences and a yearly study trip.

The English version of the site needs an update: Of a total 9 (nine) links available on the site, including the overall link structure, two links suffered link rot, and two other links had apparently been taken over by other owners :-@

URL 1: http://www.sverd.org

URL 2: http://www.sverd.org/eng.htm :-(

top

KK-stiftelsen

"KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt genom kunskaps- och kompetensutveckling. Vi bidrar till att uppgradera Sverige. Vi vill påverka attityder och strukturer inom högskola, näringsliv, skola och samhälle. En ledstjärna i vårt arbete är att stimulera till gränsöverskridande möten för att inspirera människor att tänka i nya banor och utveckla ny kunskap. "

URL: http://www.kks.se

top

Utbildningsdepartementet

Sveriges undervisningsministerium - officiel hjemmeside.

URL: http://utbildning.regeringen.se

top

finland

Open University in Finland

"This shared web site contains information on all open university studies organized in Finland. In addition to the course database, this service gives information about the basic ideas of open university and offers student guidance"

URL: http://www.avoinyliopisto.fi/english

top

Ministry of Education

The Finnish Ministry of Education and Science

URL: http://www.minedu.fi

top

EDUfi

"Edu.fi is an educational portal for non-academic education and training in Finland. It is published by the National Board of Education. The portal gathers together services categorised according to the different levels, fields and themes of our education and training system. Through the portal we provide a gateway also to servicers by other actors in Finland or abroad. "

URL: http://www.edu.fi/english

top

Not on this list?

Hjælp med til at udvikle og vedligeholde denne liste over danske aktører indenfor IKT og læring..

>>> Submit link :)           SECTION ICON - WWW - (R)(C) linqx|dk

"Triple V" (C)(R) linqx|dk 2000

English brief

Non-native speakers are invited to browse the triple-w section. It identifies up to 80 per cent of Danish actors within ICT and learning.

To ease navigation, entries have been grouped in three broad clusters. The focus is on

- Regional networks for those interested in elearning (networks)
- Commercial e-learning solution and service providers in Denmark (providers)
- Scandinavian and Interational governmental organisations and institutions working to promote e-learning (public players)

Existing entries are reviewed to reflect developments and issues of interest. New observations are added as they are identified. Any link submitted will be considered. Thank you.

Baggrund

På denne sektion (triple-w) finder du dokumentation for den turbulente udvikling, som de senere år har præget en hel branche. Sektionen er på en og samme tid en linksamling og meget mere end det: En intelligent vejviser med direkte links til omkring 80 procent af alle aktører, som på den ene eller anden måde gør sig gældende i markedet for IKT og læring i Danmark.

Referencelisten er opdelt i blot tre centrale klynger:

- Netværk; steder hvor kunder, brugere og udviklere mødes og deler viden (networks)
- kommercielle sites, overvejende danske udbydere af e-læringsløsninger og teknologi (providers)
- skandinaviske og internationale offentlige aktører med fokus på netbaseret og netunderstøttet uddannelser (public playsers)

Dette er et arkiv, over dem som var, og dem som blev :-o


go to feature index page
Fra havnen © linqx|dk