Continuum


Category search for analyse gave 10 hit(s).

Digitale læringsressourcer

[2009-03-06 10:47:03  |  jesper]
DREAM og det nationale videncenter for læremidler udgav i januar en 74 siders rapport om digitale læringsressourcer (en samlebetegnelse for alle de redskaber, der kan befordre en læreproces – fra skolebogen og atlasset til en fysikopstilling, en film eller en hjemmeside på internettet; der er særligt fokus på tegnbaserede læringsressourcer, dvs. læringsressourcer hvormed man kan lagre, søge, skabe, dele og modificere tekst, tal, ord, lyde, billeder og blandinger af disse).

Rapporten afdækker de digitale teknologier anvendelse folkeskolens ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdomsuddannelser, de økonomiske rammer og prioriteringer samt undervisernes valg af læringsressourcer til produktion og præsentation.

Det dokumenteres - endnu engang - at bøger, tavlen og fotokopier er de foretrukne læremidler i de danske skoler, og når digitale læremidler anvendes, udnyttes de mange muligheder kun i begrænset omfang. Trods en investering på o. 750 mill. kr. (bare siden 2000) er der endnu "lang vej til at opfylde de nationale og internationale mål om digitalt kompetente elever".

Hent rapporten (pdf)

E-learning Monitor 2007

[2007-06-06 18:04:17  |  jesper]
Traditionen tro udfører Institut for Konjunkturanalyse, Ifka, den årlige analyse af e-læringsmarkedet i Danmark. E-learning Monitor 2007 er baseret på svar fra godt 500 virksomheder, der tilsammen har brugt omkring 100 mio. kr. på e-learning alene i 2006 (en stigning på 25 % ift. 2005). Hvad angår det økonomiske aspekt, er det for branchen at vide, at budgetterne for 2007 ligger yderligere 45 % over det reale forbrug i 2006.

Paradoksalt nok - stigningerne til trods - peger den noget dystre overskrift for analysen på "fortsat stagnation" i markedet. Sjovt nok er det den samme overskrift - nu på tredie år. Ikke særligt opfindsomt...

Analysens hovedkonklusioner lyder, i udpluk:

- hver tredie private virksomhed har benyttet e-learning i 2006; yderligere 37 procent har sådanne planer for 2007. Nogenlunde tilsvarende tal gælder for den offentlige sektor (en nyligt udgivet analyse viser, at der i det offentlige er meget at spare ved at anvende e-learning).
- brugen af e-learning er stabil (deraf stagnationen?)
- "Det er navnlig det administrative personale der deltager i e-learning, men også ledelsen er godt repræsenteret."
- det er primært almene it-færdigheder og specialist viden indenfor it, der trænes (off-the-shelf kurser, der lægges på virksomhedens LMS - sådan en har omkring 70 procent af alle); der efterspørges flere standardkurser...
- fleksibilitet synes at være den primære drivkraft; alligevel "er manglende tid" (og manglende overblik over mar­kedet) den største barriere
- "Seks ud af 10 virksomheder har gode erfaringer med e-learning. Syv ud af 10 vurderer at medarbejdernes holdning til e-learning er positiv."
- "Udvikling af e-learning foregår for det meste i samarbejde med eksterne leverandører. Godt hver fjerde vil øge brugen af eksterne leverandører i det kommende år."

E-learning Monitor 2007 blev udgivet i april 2007. Rapportens 86 sider er krydret med 15 figurer, 43 tabeller, og et efter sigende omfattende bilagsmateriale. Den koster kr. 7.500,00.

Go: E-learning Monitor 2007

Ny analyse af markedet for LMS

[2007-04-04 11:43:34  |  jesper]
The eLearning Guild har i dag publiceret en ny 300+ siders analyse om alle forhold vedr. brugen af Learning Management Systems, LMS. Analysen er baseret på 2300 respondenter og tilfredsmålinger fra flere end 1200 personer. Desuden har flere 930 "e-Learning professionals" fra 840 forskellige organisationer bidraget med data.

Undersøgelsens hovedpointer lyder:

QUOTE
The cost per learner to acquire, configure, and customize an LMS for large corporations ranges from $15.11 to $57.02.

Skillsoft enjoys greatest overall satisfaction in large corporations with a large number of learners impacted (greater than 5,000 employees and learners).

29.58% of survey respondents plan to upgrade their LMS and 10.69% plan to abandon their current LMS and move to a different vendor.

Moodle (yes, Moodle) enjoys both the largest market share and satisfaction in smaller corporations with a smaller number of learners impacted (fewer than 5,000 employees and learners).

11% of survey respondents indicate that they have not received a return on investment from their investment in a Learning Management System.

SumTotal is the market share leader in large corporations with a large number of learners impacted (greater than 5,000 employees and learners).

21% of survey respondents use more than one LMS.

SAP and KnowledgeImpact enjoy the largest percent of users that report a good return on investment.
UNQUOTE

Go: New 360° Report: Learning Management Systems

Uddannelsesforum 2006

[2006-10-10 12:05:07  |  jesper]
Det var i år fjerde gang, at Uddannelsesforum blev afviklet i Odense. Som det har været tilfældet de forrige år, tiltrækker den måske største danske konference om it og læring betydelig interesse. Flere end 2400 personer lagde vejen forbi, herunder op mod 2000 skolefolk. Konferencen har affødt blandt andet et mindre antal podcasts som man kan høre her:

Sanya Gertsen Pedersen fra Rambøll om E-learning Nordic rapporten om effekter af it i undervisningen; Carsten Jesse nom brugen af computerspil i undervisningen, Jørgen Bardenfleth fra MS om hvorfor vi skal have mere it i uddannelsessystemet.

På DR’s Harddisken kan man høre et indslag om gratisprogrammer til undervisning.

Fra hjemmesiden kan man nu hente præsentationer mm.

Næste års Uddannelsesforum er den 5. og 6. november 2007.

Digitale teknologiers tjenlighed

[2006-07-05 01:28:22  |  jesper]
Futurelab har publiceret en spændende rapport om digitale teknologiers tjenlighed (med basis i bl.a. Gibsons affordance-begreb (tjenlighed) og Engeströms aktivitetsteori (læring kræver aktiv medvirken)). Rapporten belyser konkret lærerers læring vha. teknologien. Udgangspunktet er for så vidt fænomenologisk (?), idet viden og tænkning ses som en integreret del af den sociale kontekst, hvor læringen

a. henvises til bestemte kontekster (den er situeret),
b. er spredt blandt flere individer og artefakter (den er distribueret), og
c. forankres i praksisfællesskabets interaktioner (den er tavs og 'enacted')

De psyko-sociale processer er mao. essentielle: Læring kan ikke blot reduceres eller henvises til specifikke objekter eller fakta, men må ses som en aktiv, eksperimenterende proces, gennem hvilken viden udleves, konstrueres og revideres. Læring opstår i et samspil mellem det individuelle og det sociale, det objektive og subjektive, det formelle og uformelle, det situerede og det generaliserede.

Det er i dette felt (context of mediated action in activity systems), at digitale teknologiers tjenlighed afprøves. Dels sættes de i relation til det udvidede aktivitetssystem med dets "people, tasks, rules, structures and divisions of labour interacting with each other", dels gengives en taxonomi, hvor "accessibility; speed of change; diversity; communication and collaboration; reflection; multimodal and non-linear; risk, fragility and uncertainty; immediacy; monopolisation and surveillance" udgør interessante punkter for refleksion - synes jeg...

Rapporten undsiger teknologiers iboende kraft. Teknologien er ikke noget i sig selv. Det er anvendelsen, der afgør virkningen. Idet (lærers) læring er en situeret proces som er social, fortløbende og dynamisk, anses digitale teknologiers tjenlighed at have størst potentiale ift. deres kapacitet til at støtte refleksion, vidensskabelse, kommunikation, distribueret kognition samt engagement.

Det gælder imidlertid kun, hvor de organisatoriske og politisk-strukturelle vilkår tillader det. Rapporten slutter med et opråb om, at reformer og præskriptive vilkår har presser (de engelske) læreres tid til at tænke - overhovedet!

Rapport: Teachers Learning with Digital Technologies: A review of research and projects

E-læringsparadigmer

[2006-05-29 13:50:21  |  jesper]
Henrik Johannesen Duus fra CBS's Center for Market Economics har netop publiceret et working paper om e-læringens paradigmer og konsekvenserne heraf for udviklingen af en e-læringsstrategi.

På basis af en grundlæggende distinktion mellem overførsel og skabelse af viden vha. e-læring, diskuteres fire idael-typiske paradigmer. Diskussionen har politiske undertoner. Det fremgår således - af en fodnote, ganske vist - at "the adoption of a national policy based entirely on the market-based paradigm could provide a significant boost to innovation in that country [Danmark]"...

Go: E-learning Paradigms and The Development of E-learning Strategy

E-learning Nordic 2006

[2006-05-03 15:35:35  |  jesper]
Ny undersøgelse udført af Rambøll Management for de fire skandinaviske undervisningsministerier viser, at har en positiv effekt på skolernes overordnede mål – at forbedre elevernes læring.

"Men undersøgelsen indikerer også, at it’s potentiale ikke udnyttes
fuldt ud på alle skoler. Brugen af it som et værktøj til pædagogisk
udvikling er ikke i fokus, og effekten af it på videndeling,
kommunikation og skole-hjem samarbejde er kun moderat."

It understøtter dog undervisningsdifferentieringen, dog således at de stærke elever får mest ud af det... At lære grundlæggende færdigheder, såsom læsning og skrivning, er et andet område, hvor der opleves en positiv effekt af it.

Der er mao et godt stykke vej endnu, før it bliver effektivt integreret i undervisningen. De store forventninger om, at it ville revolutionere undervisnings- og læringsprocesserne på skolerne, er langt fra at blive indfriet. Lærerne er mest fokuserede på at anvende it til at understøtte det faglige indhold.

Brugen af it som organisatorisk værktøj er også undersøgt. Forudsætningerne for at anvende it til videndeling, kommunikation og skole-hjem samarbejde er til stede, og it anvendes rent faktisk til dette på mange skoler. Den positive
effekt heraf er dog endnu kun moderat.

Undersøgelsens indikerer at anvendelsen og effekten af it ofte stadig er tilfældig, og at det fulde potentiale af it som værktøj til at sikre bedre skoler endnu ikke udnyttes fuldt ud.

Det er Rambøll Managements vurdering, at det nordiske skolesystem står overfor nogle meget afgørende strategiske udfordringer, hvis den fulde effekt af it skal opnås, bl.a. skal skoleejere og -ledere håndtere den organisatoriske implementering af it mere professionelt: "På mange skoler kan situationen sammenlignes med at købe 10 nye bærbare computere og ikke pakke dem ud.".

Flere end 8000 personer (elever, lærere, forældre og skoleledere i grundskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser) har deltaget i undersøgelsen. Den er baseret på personernes oplevede effekt af it - med afsæt i deres erfaringer.

Læs selv: E-learning Nordic 2006 (PDF)

  (p. 1/2)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind
Warning: include(c.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'c.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear:/usr/local/www/serverinfo') in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83