Continuum


Category search for leg gave 13 hit(s).

Rock Me

[2009-07-29 18:04:33  |  jesper]
Rejser man ud i sommerlandet, møder man på mange forskellige, mere eller mindre bizarre museer, i Sverige har jeg fx netop været på "kurorts/spa" museum; på vejen kom forbi et museum for de rød/hvide stokke, lavet af sukkermasse... Rejser man ud i cyberspace, findes der også museer, således eksempelvis et virtuelt Rockmuseum (planen er, at man inden udgangen af 2012 også har bygget et fysisk museum).

Det virtuelle museum indeholder, som alle andre museer, en samling - gear, beklædning, kontrakter, instrumenter og lyd. Og rock-historien foldes ud via billeder og lyd - hvilket også synes at være ret oplagt.

Det fysiske museum skal efter planen indeholde et lydlaboratorium på 500 m2, med 20 forskellige aktiviteter, så man fx kan eksperimentere med svar på følgende spørgsmål:

QUOTE
- Hvordan skriver man et godt nummer?
- Hvor svært er det at spille bas, guitar eller keyboard i kendte danske rock- og popnumre?
- Hvordan bearbejder man musikken i mixeren?
- Hvordan er det at stå på en scene og fyre den af *)
UNQUOTE

*) Bemærk venligst, at fx Lars Ulrich fra Metallica oplever timerne bag trommesættet som et "sanctuary", et tilnærmelsesvist religiøst? fristed (det var i hvert tilfælde hvad jeg tilfældigvis nyligen hørte ham sige i interview med en i øvrigt re-stylet Adam Holm fra DR2).

Potentielt ivrige brugere, herunder primært elever der modtager undervisning i musik, kan imidlertid allerede denne sommer besøge en, vil jeg tro, interimistisk mini-udstilling (Hal 10 i bydelen Musicon, Rabalderstræde, 4000 Roskilde) og der øve sig i at spille bas, guitar eller keyboard - ved hjælp af "intelligente musikklodser".

Klodserne er et produkt af et projekt ved navn RoboMusic, en kombination af musik og modulær robotteknologi - en platform og et koncept for interaktivt samspil mellem musik og brugere med nye muligheder for musikalsk udfoldelse. Brugere kan påvirke og ændre et musikforløb gennem fysisk interaktion med musikken. Projektet sigter mod at gøre undervisning i musikalsk forståelse til en bedre oplevelse – for både elever og undervisere. Hvor det normalt kræver talent og lang tids træning, førend man kan udfolde sig på et traditionelt instrument, antager man at de fleste brugere af RoboMusicLearning vil opleve et tilfredsstillende niveau - uanset deres færdigheder!

Anvendelsen af princippet med byggeklodser betyder, at eleverne kan lære om musikkens opbygning i forskellige genrer, og "RoboMusicLearning er derfor også et eksempel på en ny type intelligent læringsmateriale, der benytter 'learning by doing' på nye områder i undervisningen".

Delprojektet udføres under forsknings- og udviklingsprojektet ”Serious Games in a Global Market”, der ledes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråds KINO-pulje. BeatBlocks er udviklet af Center for Playware, DTU/DPU.

Links mm: Rock med robotter

Computerspil må ikke lugte af læring

[2009-04-22 18:34:24  |  jesper]
Kun 12 måneder efter at hjemmesiden videnskab.dk blev lanceret i april 2008 har den ifølge en undersøgelse udført af CBS placeret sig blandt de 10 mest citerede specialmedier i Danmark. Det skyldes formentlig, at der er tale om forskningsbaserede, velskrevne artikler.

Læring, endsige e-læring, er ikke blandt de 15 temaer, der i øjeblikket findes på siten, men der er alligevel noget at komme efter, hvis man interesserer sig for leg, læring og IKT / computerspil.

Således støvede jeg tre artikler op, nemlig en dagsaktuel artikel om hvordan "computerspil sparker liv i læringen", samt to lidt ældre sager om dels Serious Games / spillet "Global Conflicts: Palestine", dels matematikspillet "Brain Training from Dr Kawashima".

Move on...
Computerspil sparker liv i læringen
Forskning blev til kloge computerspil
Computerspil bedre end matematiklærer

Hej Hund

[2009-03-07 13:22:21  |  jesper]
Ifølge Radioavisen har Den Danske Dyrlægeforening netop lanceret et undervisningsprogram, der skal lære børn mellem ca. 3 og 8 år at forstå hundens sprog. Formålet er at styrke forholdet mellem små mennesker og kæledyr, så de værste eller fleste konflikter og bid undgås.

"Forskning viser, at små børn mellem tre og otte år har en tendens til at behandle familiehunden, som om den var et barn. Små børn ser på hundens hoved og ansigtsudtryk – og ikke på hele hundens kropssprog. Af samme grund har mindre børn svært ved at skelne mellem en bange hund og en glad hund."

Af spillets hjemmeside fremgår det, at spillet for den voksne kan virke en smule langsomt. Det er rigtigt, men lyden, grafikken og farverne er gode, og "undersøgelser, test og erfaring viser, at selv små børn har et stor udbytte af spillet og lærer om hunden gennem leg". Tanken er, at den voksne anvender spillet som anledning til "en meget konkret snak mellem børn og forældre om, hvordan man omgås familiehunden på den sikreste måde i helt almindelige hverdagssituationer."

Flere links til fx at forstå hundens sprog (sammenlign - tekst for voksne og spil for børn)...

Lær at lege med hunde: hej-hund.dk (direkte til spillet)

Viden i spil

[2009-03-06 10:36:59  |  jesper]
Den 13. marts 2009, kl. 15-16 forelæser Thorkild Hangbøl over sin ph.d. afhandling "VIDEN i SPIL". Det sker på DPU i Emdrup.

Thorkild har været tilknyttet DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) og Learning Lab Denmark (nu Institut for Læring, DPU), og har tidligere skrevet om debatspil i undervisningen, om spildesign, om blended gaming (problems and possibilities when integrating computer media and game-based learning), læringsspil og scenariekompetencer, mm.

Mere information om dette og andre arrangementer på DPU

Playspace

[2008-12-19 13:59:59  |  jesper]
Idet jeg ønsker læserne glædelig jul og godt nytår, er årsskiftet en passende anledning til dels at informere om undertegnedes aktuelle forskning, dels et online læringsspil kaldet PLAYSPACE. Det sidste først!

PLAYSPACE er et internetbaseret undervisningsspil om byrum og byliv. Det handler om aktuelle problemstillinger i danske byer. Problemstillingerne har en generel karakter og kan derfor med rette overføres til ens egen byzone - med skyldig hjælp fra underviseren. Spillet er udgivet og udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med MUTOPIA; spillet er finansieret af Realdania og er gratis at benytte.

I Playspace kan man indrette 4 forskellige byrum - pladsen, havnen, vejkrydset og torvet. Det er som sagt et spil, og derfor gælder der visse regler: "Det gælder om at skabe et balanceret byrum, som både fungerer rent praktisk, er sikkert og rart at være i." Man skal for at få flest muligt point sørge for, at de forskellige parametre fremstår balanceret: "Det er antallet af mennesker, som du får samlet i dit byrum, der viser, hvor godt det er gået." Der er 50 forskellige elementer, eller objekter, og man kan vælge 15 af dem. Mange elementer er efter min mening helt håbløse. Når et byrum er gemt, kan andre rate det.

Jeg vælger at indrette en skole og får som kulisse et tomrum nedenfor metroen ved Fields på Amager. Nu gælder det om at gøre pladsen indbydende, og jeg kan vælge ... Ja, nu valgte jeg et element fra et galleri, med det resultat at der på min PC kom advarsel om, at et script ville tvinge min Adobe Flash Player 10 i knæ. Ville jeg fortsætte - nej tak. Så reboot'e: Nu ser jeg, hvad galleriet indeholder, nemlig en samling vildt fabulerende pladser, torve og havnerum. Jeg vælger igen at vende fokus mod mit eget space...

... som jeg indretter med en masse træer, nogle store sten og en bænk. Ret kedeligt, og jeg må bruge mange træer for at skærme for Fields. De mange træer skaber miljø (et af parametrene), men ikke så meget andet. Jeg gemmer min model, og hvad sker der. Endnu engang advares jeg om at min PC måske går i helt i stå, men hvad værre er (næsten), mit space bliver tilføjet elementer, som jeg nok havde valgt, men så sandelige også fravalgt igen (slettet), bl.a. nogle trebenede taburetter i stål (nu sværer de i luften), et klatrestativ, og en fyr der hopper rundt på sin ene arm! Meget besynderligt og helt klart utilfredsstillende. Jeg får også en stor, sur smiley (sic!) - men lad gå med det. Hvad jeg ikke kan acceptere, er den dårlige programmering - det har MUTOPIA ikke gjort godt nok. Og det er synd, for spillet er ellers ikke dårligt. Jeg kan hermed opfordre den rum- og it-interesserede læser til selv at prøve: DAC - PLAYSPACE

Når jeg med glæde anmelder PLAYSPACE skyldes det, at jeg faktisk siden januar 2007 har studeret hvordan arkitekter og ingeniører kæmper med forskellige, nye 3D modelleringsværktøjer. Altså i en rigtig praksis. Kort sagt undersøger jeg hvordan dette værktøj - en applikation - virker ind på særligt arkitektens hverdag: arkitektens arbejdsrutiner, -metoder og -processer. Hvordan en ny, computerbaseret 3D modelleringssoftware skaber masser af uventede effekter, som arkitekten løbende må forholde sig til. Jeg observerer og spørger ind til, hvad der sker og hvordan man nu lærer at håndtere den nye virkelighed, der af nogen betegnes som et nyt alfabet, et paradigmeskifte. Jeg erfarer (blandt meget andet) at en del af udfordringerne består i at håndtere uhensigtsmæssigheder, at få programmerne til at gøre det man ønsker, at man kort sagt bruger en frygtelig masse tid på at få det til at se effektivt ud. At man lærer, populært sagt, ved at udforske programmerne - på må og få (learning by fooling around, som en informant udtrykker det). At man betjener sig af forskellige kneb - for at klare sig. At visionerne måske nok holder, delvist, men at intet i denne verden kommer af sig selv.

Glædelig jul og godt nytår...

Jesper

Epistemic games

[2007-06-04 14:57:53  |  jesper]
David Williamson Shaffer, lektor på The University of Wisconsin-Madison er i denne uge på besøg i Danmark. Den 7. juni afholder han en master-class på DPU. I sin forelæsning, baseret på bogen “How Computer Games Help Children Learn”, vil han belyse "how and why epistemic games can show the way towards a new view of education - one that moves beyond traditional academic disciplines and classroom practices to a new model of learning where children prepare for life in a complex real world by learning through meaningful activity in sophisticated virtual worlds."

Go: PhD master class: Games and Learning with David Shaffer
Bognyt: How Computer Games Help Children Learn

12JUL07: Se forelæsningen online (videostream)

Konfrontation

[2007-04-23 09:20:28  |  jesper]
Center for Learning Games, STL, lancerede i efteråret et online spil ved navn Konfrontation. Siden er spillet blevet testet og videreudviklet. Spillet er nu frigivet og kan gratis anvendes af alle. Samtidigt har Centeret lanceret sin egen hjemmeside.

Konfrontation er et debat spil på dansk målrettet første års studerende på ungdomsuddannelserne (de facto gymnasiet). Spillet koncentrerer sig både om indsamling og formidling af viden (videnskabelige argumenter), og holdene får brug for både faglige kunnen, gode talegaver og frem for alt godt samarbejde. Spillet skal fremme gymnasieelevers interesse for naturvidenskab.

Spillet fokuserer på fødevare/sundhed. Den webbaserede udgave af spillet tilbyder foreløbigt to "ready-to-play" emner. Det ene handler om funktionel mad, det andet om fedme.

Imidlertid kan spillets åbne struktur efter sigende danne rammen om ethvert emne som lærere og studerende finder interessant. Ifølge en anmeldelse på Gymanasieskolen, omtaler en glad bruger spillet sådan:

"Spillet har nogle klare kvaliteter, fordi det skaber en læringsform, der aktiverer eleverne mere end den almindelige undervisning. Desuden synes jeg, at det har været let at gå til som lærer, fordi alt materialet ligger klar på computeren, og at det på forhånd er bestemt, hvilke synspunkter eleverne skal repræsentere".

Go: konfrontation.nu
Ny hjemmeside for spilforskning: centerforlearninggames.dk/projects/confrontation

  (p. 1/2)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind
Warning: include(c.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'c.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear:/usr/local/www/serverinfo') in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83