Continuum


Category search for strategi gave 12 hit(s).

E-læring-høring

[2010-04-06 13:53:59  |  jesper]
Læring og IT-netværket (300 studerende, færdiguddannede og ansatte ved IT-Universitetet samt andre, der interesserer sig for koblingen mellem undervisning, læring og it) inviterer til høring om elæring i erhvervslivet.

Spørgsmålene der luftes lyder:

Hvad sker der lige nu i virksomhederne og hos producenterne?
Hvilken form har e-læringen?
Hvordan med pædagogikken?
Er der nogen emner og faglige områder, der især er fremherskende?
Hvad lærer de e-lærende?
Er e-læring attraktiv?
Hvad får erhvervslivet ud af e-læring?
Hvordan ser fremtiden ud – er der en fremtid for e-læring?

Høringen finder sted den 17. april 2010 og det koster bare 100 kr. at være med. Til gengæld skal man være parat til delvist at ofre en weekend, for den 17.4 er en lørdag.

Go: Program mm (PDF)

E-læringsenheden nedlægges (opjusteres)

[2009-12-08 16:57:18  |  jesper]
Det nye, fusionerede Århus Universitet har besluttet at nedlægge "e-læringsenheden" (det lyder heller ikke videre dynamisk), som i en årrække har været en del af fællesadministrationen eller, som det fremgår af enhedens endnu eksisterende profil: "en fælles-administrativ enhed associeret med den centrale it-organisation" (Datakontoret). Enheden "samarbejder bl.a. om de tekniske aspekter af universitetets e-læringsplatform, AULA, og udviklingen af et mediaarkiv." Men ikke længere...

Af rektoratets nyhedsbrev nr. 42, udsendt dags dato, fremgår det nemlig, at det længe har været drøftet, hvorvidt denne faglige aktivitet skulle opprioriteres i det nuværende miljø, eller om man skulle flytte kompetencerne ud i de faglige miljøer. De fire medarbejdere i e-læringsenheden forsøges nu placeret andre steder på universitetet, med udgangspunkt i deres faglige ekspertise.

Lukningen af e-læringsenheden betyder naturligvis en besparelse i fællesadministrationen, men der er efter sigende først og fremmest tale om en faglig beslutning, der handler om hvor e-learning bedst hører hjemme og hvordan man ønsker at løfte denne opgave. Konklusionen må være, at e-læring hører hjemme i de faglige miljøer, og ikke i en stab.

Kilde: E-læringsenheden nedlægges
Om elæringsenheden (skynd dig)

Digitale læringsressourcer

[2009-03-06 10:47:03  |  jesper]
DREAM og det nationale videncenter for læremidler udgav i januar en 74 siders rapport om digitale læringsressourcer (en samlebetegnelse for alle de redskaber, der kan befordre en læreproces – fra skolebogen og atlasset til en fysikopstilling, en film eller en hjemmeside på internettet; der er særligt fokus på tegnbaserede læringsressourcer, dvs. læringsressourcer hvormed man kan lagre, søge, skabe, dele og modificere tekst, tal, ord, lyde, billeder og blandinger af disse).

Rapporten afdækker de digitale teknologier anvendelse folkeskolens ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdomsuddannelser, de økonomiske rammer og prioriteringer samt undervisernes valg af læringsressourcer til produktion og præsentation.

Det dokumenteres - endnu engang - at bøger, tavlen og fotokopier er de foretrukne læremidler i de danske skoler, og når digitale læremidler anvendes, udnyttes de mange muligheder kun i begrænset omfang. Trods en investering på o. 750 mill. kr. (bare siden 2000) er der endnu "lang vej til at opfylde de nationale og internationale mål om digitalt kompetente elever".

Hent rapporten (pdf)

Best of the best

[2009-01-20 10:01:15  |  jesper]
I dagens udgave af Børsen læser jeg, at Vestas' introduktionsprogram netop er blevet kåret som verdens bedste. Det er man hos Effective-Learning, der sammen med Peopleway og Empatii har udviklet introduktionsprogrammet, ikke helt uden grund "utroligt glade for og stolte af". Godt nok.

Et væsentligt træk ved introduktionsprogrammet er, at det foregår i et konceptuelt univers - 'Vestas World', en "fiktiv gengivelse af Vestas' virkelige forretningsverden, udformet i et geografisk neutralt univers". Her kan nye medarbejdere - qua 16 forskellige rollemodeller, avatarer - i løbet af blot 5 timer arbejde sig igennem 5 moduler, der hver især omfatter "Vestas’ historie, organisation og værdikæde, vision, mission, kultur, produkter og løsninger".

Samlet set skønnes flere end et hundrede Vestas medarbejdere at have deltaget i udviklingen af programmet - dets "udrulning blev understøttet af kommunikation på Intranettet og lokal HR- og lederinvolvering".

Jeg ville gerne have "oplevet" en af verdens bedste e-læringsløsninger, men trods verdensklasse virkede linket ikke... Det samme var desværre tilfældet for effektmålingen. Irriterende og ærgerligt, vil jeg sige.

At Citibank i 2007 var blandt vinderne af sammen konkurrence, skal man forhåbentligt ikke lægge for meget i - man kan vælge blot at konstatere, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem nomineringer og reelle resultater, eller mellem fx "Learning Initiative Excellence" og almindelig hæderlighed og god forretningsførelse. Således blev fx IT Factory for ikke så længe siden kåret - af Børsen og Ernst & Young - som årets vækstvirksomhed. Dem der kårer, er nogen gange aldeles inkompetente, og kåringer derfor i bedste fald ligegyldige, i værste fald skræmmende eksempler på blandingsmisbrug og lemfældig omgang med både det ene og det andet.

Læs mere her: Effective-learning leverer en af verdens bedste læringsløsninger i 2008

E-læringsstrategier

[2007-10-15 18:16:39  |  jesper]
eLearning Guild har netop udgivet endnu en ny, gratis håndbog, denne gang om startegiarbejdet. Bogen hjælper læseren med at skabe "a broad, fundamental connection between learning, e-Learning, and your organization's mission, business objectives, and the bottom line".

Bogen indeholder seks kapitler, bl.a. et om hvordan man som online, livslang omstillingsparat learner får held med det nye univers, fx anbefales det, at matche ens evner med udbuddet af kursusudbuddet og teknologier ;)

Kapitel 4, der handler om hvordan henholdsvis brugeren engageres og lederne motiveres, er sponsoreret af Grundfos (og Adobe...?). På tre sider illustreres Grundfos' e-læringsstrategi (Be - Think - Innovate), herunder arbejdet med Adobe Connect. Vha Adobe software kan Grundfos efter sigende i dag "producere en færdig træningspræsentation på under tre timer. Det var noget, der før nemt kunne tage tre uger". Hvilket jo er bemærkelsesværdigt :-o

Go: The eLearning Guild's Handbook of e-Learning Strategy

PS: Hvis man ikke allerede har set casen illustreret, eller hvis man ønsker at læse den på dansk, findes den også på den Adobes danske forhandlers hjemmeside. (PDF)

Refleksion på nettet

[2007-09-06 14:51:49  |  jesper]
Konsulent Anne Lise Agertoft fra Argo, der selv er ny i bloguniverset (se anneliseargo1.blogspot.com) har netop publiceret en længere artikel med titlen "Reflektion på nettet. Web 2.0 - Sociale teknologier.".

Baggrunden er at erfaringerne med Web 2.0 (i.a. weblogs, RSS, WiKis og sociale bogmærker) i en dansk læringskontekst er begrænsede, men samtidigt så spændende, at det er vigtigt at gøre opmærksom på et par af teknologiens anvendelsesmuligheder - som selvstændige værktøjer eller som et supplement til de virtuelle læringsmiljøer.

ALA skriver bl.a. om læringsperspektivet, at "det individuelle potentielt udvikles som resultat af en social proces, og som resultat af fællesskabers interaktion og videnskonstruktion". ... "De kvalificerer den enkeltes eksponerings- og refleksionsmuligheder, men også fordi de øger muligheden for at forholde egen viden og erfaringer til andres viden og erfaringer og til at øge følelsen af samhørighed."

Ja, det er sociale teknologier, men ejerskabet er tydeligt: Det er dit medium, og ikke fx skolens eller virksomhedens intranet. Ejerskab er vigtigt, men koblingen til det sociale ligeså. Det er en god pointe.

Go: Refleksion på nettet. Web 2.0 - Sociale teknologier.

E-learning Monitor 2007

[2007-06-06 18:04:17  |  jesper]
Traditionen tro udfører Institut for Konjunkturanalyse, Ifka, den årlige analyse af e-læringsmarkedet i Danmark. E-learning Monitor 2007 er baseret på svar fra godt 500 virksomheder, der tilsammen har brugt omkring 100 mio. kr. på e-learning alene i 2006 (en stigning på 25 % ift. 2005). Hvad angår det økonomiske aspekt, er det for branchen at vide, at budgetterne for 2007 ligger yderligere 45 % over det reale forbrug i 2006.

Paradoksalt nok - stigningerne til trods - peger den noget dystre overskrift for analysen på "fortsat stagnation" i markedet. Sjovt nok er det den samme overskrift - nu på tredie år. Ikke særligt opfindsomt...

Analysens hovedkonklusioner lyder, i udpluk:

- hver tredie private virksomhed har benyttet e-learning i 2006; yderligere 37 procent har sådanne planer for 2007. Nogenlunde tilsvarende tal gælder for den offentlige sektor (en nyligt udgivet analyse viser, at der i det offentlige er meget at spare ved at anvende e-learning).
- brugen af e-learning er stabil (deraf stagnationen?)
- "Det er navnlig det administrative personale der deltager i e-learning, men også ledelsen er godt repræsenteret."
- det er primært almene it-færdigheder og specialist viden indenfor it, der trænes (off-the-shelf kurser, der lægges på virksomhedens LMS - sådan en har omkring 70 procent af alle); der efterspørges flere standardkurser...
- fleksibilitet synes at være den primære drivkraft; alligevel "er manglende tid" (og manglende overblik over mar­kedet) den største barriere
- "Seks ud af 10 virksomheder har gode erfaringer med e-learning. Syv ud af 10 vurderer at medarbejdernes holdning til e-learning er positiv."
- "Udvikling af e-learning foregår for det meste i samarbejde med eksterne leverandører. Godt hver fjerde vil øge brugen af eksterne leverandører i det kommende år."

E-learning Monitor 2007 blev udgivet i april 2007. Rapportens 86 sider er krydret med 15 figurer, 43 tabeller, og et efter sigende omfattende bilagsmateriale. Den koster kr. 7.500,00.

Go: E-learning Monitor 2007

  (p. 1/2)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind