Continuum


Category search for test gave 4 hit(s).

E-test flopper

[2007-05-15 15:17:56  |  jesper]
Ultimo juni sidste år blev et bredt sammensat konsortium med COWI i spidsen af Undervisningsministeriet tildelt opgaven med at udvikle alt ti obligatoriske, it-baserede test i folkeskolen. Målet er at teste eleverne i diverse fag - vha IT. Da de elektroniske test skulle stå deres prøve ved forårets eksamener, dumpede testsystemet:

- Afgangsprøven i biologi fejlede.
- Afgangsprøven i geografi blev aflyst.
- Obligatoriske test i matematik, læsning og fysik/kemi tager for lang tid at gennemføre.
- It-vejlederne melder om forskellige tekniske problemer og lærerne er kommet på overarbejde, fordi eleverne ikke har kunnet gøre testene færdige til tiden.
- Ved gårsdagens eksamen i læsning og retstavning gik det også galt. Tomme CD'ere var blevet sendt ud til skolerne og linket til online versionen kom ikke frem pga. ny mailadresser ifm kommunereformen. Til sidste måtte ministeriet ringe rundt til skolerne. Nogle lærere fortæller, at talesyntesen ikke kunne læse teksterne op, fordi de kun eksisterede i PDF-format.

Lærere, it-vejledere og opposition kritiserer (igen) undervisningsminister Bertel Haarder for at have alt for travlt med at indføre it-prøver (reformer). Ministeren afviser kritikken og nægter at udskyde de it-baserede obligatoriske test.

Jeg erindrer, at Ministeren fandt Cowi's tilbud billigt (godt), men meget tyder på, at den samlede udgiftsramme på 110 millioner kr. næppe holder. I første omgang løber udgifterne til papirbaserede omeksaminer i biologi og geografi op i hen ved 10 millioner kr. Hvem skal nu betale?

Læs tidligere indlæg om emnet her: E-test i folkeskolen
Læs mere på Computerworld: Haarder: Vi haster ikke noget igennem

E-test i folkeskolen

[2006-06-28 13:18:42  |  jesper]
Et bredt sammensat konsortium (@ventures, CSC, JCVU, CVU-Storkøbenhavn, Universitetet i Bergen og Public Communication) med COWI i spidsen er af Undervisningsministeriet blevet tildelt´opgaven med at udvikle de i alt ti obligatoriske, it-baserede test i læsning, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi og geografi.

På folkeskolens afgangstrin har @ventures i det seneste års tid været ansvarlig for den testpædagogiske vejledning og den web-baserede afvikling af Den Digitale Naturfagsprøve. Universitetet i Bergen har udviklet og drevet de obligatoriske it-baserede prøver i engelsk for det norske undervisningsministerium.

Undervisningsministeriets mål er, at der skal etableres en internetportal, hvor lærere kan finde materiale, der målrettet kan bruges til at evaluere folkeskolens 23 obligatoriske fag og emner, og så skal der udarbejdes test til udvalgte klassetrin i syv af fagene.

COWI’s tilbud lød på 55 millioner kroner for udvikling og drift i tre år. Den samlede udgiftsramme for initiativerne til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen er på 110,8 millioner kroner i perioden 2005-2009.

@ventures er i øvrigt i gang med at udvikle digitale evalueringsmodeller inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelserne og på videregående uddannelser.

Kilder:
UVM, Vinder af udbud om folkeskolens obligatoriske test fundet
Cowi, Ny evalueringsportal til folkeskolen
@ventures, @ventures får fremtrædende position i dansk digital evaluering

Uformel online læring

[2006-04-14 14:52:16  |  jesper]
Så skete det igen... Forfølger et link fra et nyhedsbrev og ender så med at bruge en rum tid på et site. Denne gang /fremtidensarbejde fra dr.dk. Om fremtidens arbejde, et emne under dr.dk/undervisning, forstås.

Er det så e-læring? JA:

QUOTE
/fremtidensarbejde tager pulsen på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen. Her får du tip til, hvordan du kan være med til at forme dit fremtidige arbejde og din arbejdsplads.

Prøv trin for trin guiderne og se, hvordan du kan forberede dig selv på forandringer på din arbejdsplads. Eller tag en af testene og afprøv dine evner til at få gode idéer. Se også tv-programmerne fra serien "Arbejde_fremtid_forandring".
UNQOUTE

Som det fremgår, er der en masse forskellige tips og råd, test, links, videoklip, billeder og tv-programmer. Ikke alt er lige intelligent eller serioøst, og enkelte links virker ikke, men det overordnede indtryk er rigtigt godt.

Store dele af materialet er forankret i forskningsresultater, bl.a. er sektionen om "Forandring" baseret på udtalelser fra Søren Barlebo Rasmussen fra CBS og Eva Bjerrum fra Center for New Ways of Working, et center ved ISIS Katrinebjerg.

/fremtidensarbejde
CNN: How I Work

@ventex

[2005-07-04 21:32:15  |  mette]
@ventures lancerede i forrige uge en demo til testsystemet @ventex. Systemet kan bruges til visitering, træning og eksamen i grundskolen og på handelsskolerne. Der er bl.a. test til dansk, matematik, sprog og naturfag.

Undervisningsministeriet tester i øjeblikket @ventex til den kommende naturfagsprøve for 9. klasse. Hvis ministeriet godkender testen, kommer den til at gælde for de 60.000 elever, der hvert år tager folkeskolens afgangsprøve.

Flere af test-demoerne er bygget op på baggrund af tidligere afgangsprøver og ligner derfor almindelige skriftlige prøver. Der er, med andre ord, sat strøm til en velkendt prøveform. Flere af testene er bygget op af korte spørgsmål, der typisk kræver et muliple-choice-svar.

I et tidligere temahæfte om testformer fra 2002 peger pædagogisk konsulent Lise Steinmüller på, at multiple-choice testen typisk bruges til at teste bredden af viden og om eleven kan huske eller har misforstået stoffet. Til gengæld er det begrænset, hvor dybt man kan teste den lærendes viden.

Vil man vide mere om de didaktiske principper i elektroniske test, udbyder @ventures en workshop i september med både seminar og virtuel deltagelse.

Go: Demoen kan afprøves på eVidenNet.dk, som er @ventures´ elektroniske nyhedsforum for e-læringspædagogik.

log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind
Warning: include(c.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'c.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear:/usr/local/www/serverinfo') in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83