Continuum


Category search for trend gave 16 hit(s).

E-læring-høring

[2010-04-06 13:53:59  |  jesper]
Læring og IT-netværket (300 studerende, færdiguddannede og ansatte ved IT-Universitetet samt andre, der interesserer sig for koblingen mellem undervisning, læring og it) inviterer til høring om elæring i erhvervslivet.

Spørgsmålene der luftes lyder:

Hvad sker der lige nu i virksomhederne og hos producenterne?
Hvilken form har e-læringen?
Hvordan med pædagogikken?
Er der nogen emner og faglige områder, der især er fremherskende?
Hvad lærer de e-lærende?
Er e-læring attraktiv?
Hvad får erhvervslivet ud af e-læring?
Hvordan ser fremtiden ud – er der en fremtid for e-læring?

Høringen finder sted den 17. april 2010 og det koster bare 100 kr. at være med. Til gengæld skal man være parat til delvist at ofre en weekend, for den 17.4 er en lørdag.

Go: Program mm (PDF)

We collaborate - Det lærende fængsel

[2009-04-23 15:32:16  |  jesper]
Vi har snart i nogle år talt om web 2.0 og læring 2.0. Men få kan sige ret meget om, hvad det er, hvad det indebærer (se fx interview med Simon Heilesen om E-læring 2.0).

For at kaste lys over sagen, vil jeg derfor i forlængelse af Crossroad Copenhagens udmærkede initiativ We Collaborate hermed henvise til et udviklingsprojekt kaldet "Det lærende fængsel". Fra projektets hjemmeside er der adgang for alle til en artikel om projektet, ligesom der ligger en projektbeskrivelse og en strategiplan. Der er links, fx til en radioudsendelse om projektet og et klip på TV2 Lorry. Man kan stemme på projektet, der er track-back, og mulighed for at kommentere indlæg mm og så er der en indtil videre inaktiv gruppe tilknyttet. Intet er i sig selv revolutionerende, og som i så mange andre sammenhænge mangler der momentum, der er fejl og mangler (ja, ved nærmere eftersyn en del), men alt i alt er et eksempel på web 2.0 og et fornuftigt initiativ...

Udviklingsplatformen www.WeCollaborate.org er "en platform for social kollaborativ innovation, der muliggør crowd sourcing og co-creation".

Go: Det lærende fængsel

Mega trends

[2007-10-31 18:09:38  |  jesper]
Som et resultat af det europæiske MegaTrend projekt (et konsortium med Norske NKI i spidsen), er der netop kommet tre rapporter på gaden:

1. “E-learning initiatives that did not reach targeted goals” er 10 case studier og 9 analyser af prestigefyldte europæiske elæringsinitiativer, som IKKE nåede deres mål.

2. “Megaproviders of e-learning in Europe” indeholder hele 26 case studier af såkaldte "European megaproviders of e-learning".

3. “The Provision of e-learning in the European Union” giver en introduktion til udbydere af e-læringsbaseret indhold i Europa.

Projektet blev første gang omtalt her på siten i oktober 2005. Arbejdet er nu afsluttet (september 2007). Det specifikke formål med projektet har været at undersøge, om der kan identificeres generiske regler for, hvordan man opnår kritisk masse i e-læring, mao. hvordan man bliver stor, og siden forbliver en stor og succesfuld spiller på markedet.

Rapporterne kan hentes her: nettskolen.com/in_english/megatrends

DevLearn2007

[2007-08-17 10:25:31  |  jesper]
I denne uge bragte Post Danmark programmet for en af de tilbagevendende, internatinoale konferencer om ikt og læring frem til min bopæl. Det i alt fem dage lange program, der er målrettet ledere, projektledere, udviklere og instructional designers, er spækket med arrangementer, der dækker stort set ethvert tænkeligt emne, i udvalg kan nævnes....

- E-Learning 2.0
- LMS 1.0 til LMS 2.0 and Beyond
- Instructional Design for m-Learning
- ActionScript 3.0
- Asssessment Techniques
- The Ten Most Common Reasons e-Learning Projects Fail
- Comparing MPEG 4, Flash 9, and QuickTime
- Integrating SCORM and Experiental Learning
- Media to Support an ILS
- Learnign Retention in Virtual Classrooms
- Visual Fluency
- Emotional e-Learning for Effectiveness
- Text Localization in Flash CS3
- Interactive Assessment to Cell Phones
- Reusability 2.0
- Best Practices for Streaming and Serving your Video
- Googlefy you e-Learning
- Guide to Simulation Development
- Flex and Adobe AIR
- State of the e-Learning Industry
- Scalable and Repeatable Training Development
- E-Learning is Dead! Long live e-Learning
- Applying Narrative Storytelling
- What the Hack is Facebook?
- Utilizing Standards
- Natural Funativity
- How to Develop af Comprehensive Learning Architecture
- The Three R's in Reusability
- Custom Audio for e-Learning
- Using Avatars to Enhance Learning Comprehension
- Creating Effective Serious Games
- Moodle Goes Corporate
- Adobe Connect - Pushing the Edge
- Using AJAX to Easily Integrate Rich Media Elements
- The Three "P's" of Sim Development ROI: Prototype, Prototype, and Prototype
- Advanced Screencasting
- Open Learning Solutions
- Nore than Rapid: Supporting User Created Content with Blogs, Podcasts, Vlogcasts, and More
- E-Learning Tool Cartography
- Instructional Alternate Reality Games
- Fun & Easy Video iPod Training
- Team-Based Authoring
- Level 3 Evaluatino
- Best Practices for Corporate Mobile Learning
- Methods and Models for 3D Learnig
- The Great ILS Challenge

samt de mere attrative indlæg, såsom

- Research in Action: Evidence-based Guidelines in e-Learning
- Angels on the Head of Pin or I Bet I Can Shove a Whole LMS and MORE on a USB Drive!
- Synchronous Small-Group Collaboration: Promoting Higher-Order Thinking
- Flash Outside of the Browser
- Assessing Performance in Free-Play Simulations
- A New Model for Information Learning: Communities 2.0
- Epistemic Games: Their Impact form the Cradle to the Boardroom

Dertil kommer special arrangementer i form af

- "DemoFest" (Science Fair, Breakfast Bytes discussion groups)
- "Management Symposiums" (LMS, Mobile Learning, E-Learning Autoring and Development, Assessment, Testing and Evaluation, Immersive Learning Simulations),
- "Adobe Learning Summits" (med fx Engaging Enterprise Learners og The Adobe e-Learning Ecosystem), samt
- "Pre-conference Workshops" (fx Publishing Simulations by Yourself, How to Design and Develop Simple Games, Interactivity using PowerPoint, ActionScript Versioning in Flash CS3, Using Moodle, etc).

Endelig er det sikkert vært at lægge vejen forbi Expo-området hvor man ikke blot kan besøge stande og tale med sælgerne, men også fx deltage i "Technology Master Classes".

De inviterede key-note speakers, Sir Ken Robinson, Paul Saffo, og Frans Johansson, er der selvfølgelig ingen vej udenom... Tager man turen til Fairmont San Jose i Silicon Valley så husk at tage et par fridage oveni - det får man brug for.

Ellers, god fornøjelse :o

Go: DevLearn2007 The eLearning Development Conference & Expo

eLearning comes of age

[2007-07-12 14:26:57  |  jesper]
I løbet af foråret konsoliderede den danske e-læringsbranche sig. Det er imidlertid ikke kun herhjemme, at det sker. Således kan man i en aktuel artikel læse om, hvordan det samme markedssegment i andre lande udvikler sig efter følgende logik:

“With growth comes more providers, with more providers comes the need to differentiate to maintain margins, with differentiation comes customer choice and quality.”

E-læringsbranchen er ved at modnes og det betyder, at leverandørerne må differentiere sig – alle kan ikke levere det samme produkt. Kunderne siges at forlange mere komplette serviceydelser, samtidigt med at de ikke vil give alverden for hyldevarer. Her er konkurrencen relativ intens, således presses eksempelvis Thomson NETg og Skillsoft af MindLeaders og ElementK…

Hvordan markedet udvikler sig er selvfølgelig altid vanskeligt at sige, men en lineær ekstrapolation af tidens trend peger på, at

- e-læringsydelser outsources – delvist eller som en samlet pakke; eksempelvis vurderer man, at eksternt drevne learning management systemer har større succes
- hurtigt udviklet, to-the-minute læring/træning, forventes at fortsætte væksten
- ”kvalitet” er den ledende faktor – læringen skal være relevant, integreret i dagligdagen (situeret) og selvfølgelig drage fordel af multimediet.

Samtidigt peger analysen på, at konvergensen mellem læring og vidensledelse fortsætter. Kort sagt er det logisk, hvis skabelsen af viden integreres med spredningen og tilegnelsen af samme.

Kilde: E-learning comes of age?, Development and Learning in Organisations, Vol. 21, No. 1, 2007, pp. 24-27.

eLearning fænomenet

[2007-06-06 16:21:50  |  jesper]
eLearning Papers, en udgivelse af elearningeuropa.info, Europakommissionens portal til fremme af brugen af IKT til livslang læring, er netop udkommet (nr. 4, 2007).

Redaktionen har valgt at belyse hvordan fremtidens e-learning måske tager sig ud... Artiklerne bærer titler som "forvandlende fornyelse af e-learning", nyskabende e-Learnings undergrundsfloder", "e-Learning i Bulgarien - det nyeste nye". Der foreligger abstracts i (en mangelfuld) dansk oversættelse, hvorfor man med fordel kan gå direkte til den fulde version (engelsk).

Blandt meget andet fremgår det, hvordan feltet differentieres i forskellige territorier, der med fordel må analyseres i deres egen ret. E-læring er ikke en entydig størrelse; begrebet må selvsagt analyseres i den kontekst, hvor læringen finder sted. HELIOS konsortiet undersøgt spørgsmålet, og har til formålet skabt en model, der illustrerer hvordan markedet kan inddeles i forskellige territorier.

Til formålet har man skabt en traditionel firefelts figur med to akser, der hver især repræsenterer yderpunkter: 1. intra-muros læring vs udvidet læringskontekst og 2., uformel vs formel læring. Figuren går igen i to af artiklerne, så den er måske værd at se nærmere på... Som en kommentar til figuren anføres følgende strategiske kneb - at man enten må gå i dybden, eller udvide i bredden:

"In summary it can be argued that a discriminating choice for present and future e-Learning is either to go deeper (i.e. maintain, develop and reinforce the relational ties created intramuros) or to go wider (i.e. allowing to expand relational networks beyond organisational and social cultures as well as geographic boundaries).

Læs mere: elearningpapers, nr. 4, 2007 (PDF)

Google Gears

[2007-06-04 14:44:55  |  jesper]
Google Gears er en service fra Google, der gør det muligt at afvikle online (server-side) webapplikationer offline:

"Google Gears (BETA) is an open source browser extension that enables web applications to provide offline functionality using following JavaScript APIs."

Ifølge en observatør nærmer vi os dermed en situation, hvor browseren fungerer som den ultimative platform - for bl.a. læring. Og muligvis, at man fremover ikke længere har behov for et LMS. En forudsætning er selvfølgelig, at man tror på Web 2.0 revolutionen - som endnu lader vente på sig...

Jeg har ikke prøvet applikationen, og skal da slet ikke anbefale nogen noget. Blot gøre opmærksom på, at der måske er noget at komme efter?

Baggrund: gLMS is coming - Google Gears
Prøv selv: gears.google.com

  (p. 1/3)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind