Continuum


Search for @ventures gave 12 hit(s).

Videncenter for e-læring - Læringsobjekter

[2006-10-10 14:23:28  |  jesper]
I anledning af, at @ventures er blevet omdrejningspunkt for det nye nationale Videncenter for e-læring - eVidenCenter, stilles flere hundrede kvalitets-e-læringsobjekter til rådighed for gratis videndeling og anvendelse.

Læringsobjekterne udgives i en søgefacilitet kaldet @venShare. Læringsobjekterne omfatter problemstillinger inden for fagområderne matematik, økonomi, markedsføring, sprog mv. Læringsobjekterne kan anvendes individuelt eller som supplement til undervisningen i alle ikke-kommercielle uddannelsessammenhænge.

Det nye Videncenter for e-læring samler videnmiljøerne fra JCVU, CVU Vita, CVU Stork, Lyngby-Hillerød Handelsskole og Århus Købmandsskole.

Følgende nye materialer er aktuelle på eVidenNet:

- Butiks-simuleringen ShopIT til iværksætterundervisning. En netop færdiggjort simuleringsmodel for butiksetablering og indretning frigives nu på eVidenNet.
- Foredrag på Uddannelsesforum 2006. @ventures deltog med en stand sammen med Videncenter for e-læring i Uddannelsesforum. Slides fra de 2 foredrag på konferencen kan downloades: Virtuel elevuddannelse med bl.a. case-simulering samt Evaluering med test.
- Specialområde om case-simulering. For personer med særlig interesse i case-simuleringer, har vi samlet en række interessante materialer i særligt område på eVidenNet. Tilmelding på eVidenNet under [Bestil]-menupunktet.

Go: eVidenNet

E-test i folkeskolen

[2006-06-28 13:18:42  |  jesper]
Et bredt sammensat konsortium (@ventures, CSC, JCVU, CVU-Storkøbenhavn, Universitetet i Bergen og Public Communication) med COWI i spidsen er af Undervisningsministeriet blevet tildelt´opgaven med at udvikle de i alt ti obligatoriske, it-baserede test i læsning, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi og geografi.

På folkeskolens afgangstrin har @ventures i det seneste års tid været ansvarlig for den testpædagogiske vejledning og den web-baserede afvikling af Den Digitale Naturfagsprøve. Universitetet i Bergen har udviklet og drevet de obligatoriske it-baserede prøver i engelsk for det norske undervisningsministerium.

Undervisningsministeriets mål er, at der skal etableres en internetportal, hvor lærere kan finde materiale, der målrettet kan bruges til at evaluere folkeskolens 23 obligatoriske fag og emner, og så skal der udarbejdes test til udvalgte klassetrin i syv af fagene.

COWI’s tilbud lød på 55 millioner kroner for udvikling og drift i tre år. Den samlede udgiftsramme for initiativerne til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen er på 110,8 millioner kroner i perioden 2005-2009.

@ventures er i øvrigt i gang med at udvikle digitale evalueringsmodeller inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelserne og på videregående uddannelser.

Kilder:
UVM, Vinder af udbud om folkeskolens obligatoriske test fundet
Cowi, Ny evalueringsportal til folkeskolen
@ventures, @ventures får fremtrædende position i dansk digital evaluering

Elektroniske test

[2006-05-18 23:13:55  |  jesper]
Undervisningsministeriet skriver, at landets folkeskoler de seneste tre dage har testet i alt 33.500 elever i 9. klasse. Prøverne var udformet som elektroniske prøver i udvalgte slutmål fra de to fag. Prøverne varede hver en halv time; fagene var biologi og fysik/kemi. Landsgennemsnittet er allerede udregnet: 7,7 i Biologi og 7,7 i Fysik/kemi.

Prøveformen har været godt gennemtestet. Undervisningsministeriet har i samarbejde med @ventures gennemført fem virkelighedsnære afprøvninger af prøveformen i det seneste 1½ års tid – senest i marts, hvor samtlige 30.000 elever deltog i en succesfuld generalprøve. @ventures har "stået for den tekniske og testpædagogiske afvikling".

Kommentar: Brugen af it og elektroniske evalueringsformer er et omstridt emne; fx kan der være større forskel mellem køn og etniske grupperinger. Omvendt kan formen appellere til endnu andre grupper, ligesom "computer adaptive tests" rent testmæssigt fx kan korrigere for forskellige spørgsmåls sværhedsgrad ift. anvendt tid. Elektroniske testtyper, herunder multiple-choice formen, kan med fordel anvendes til selv-test. Uden konsekvens for den formelle evaluering af de studerende.

Kilde: Afvikling af de digitale prøver i biologi og fysik/kemi

Dansk "pionerløsning"

[2006-05-05 10:46:34  |  jesper]
"hugin" skriver, at "Århus Købmandsskole har valgt Ementor som leverandør af en ny integreret intranet- og Learning Management løsning til alle skolens elever, undervisere samt administrativt personale. Løsningen vil være en af de første løsninger herhjemme, der integrerer intranet og learning management og dermed skaber mulighed for én digital indgang til alt, der har med en uddannelse at gøre."

Løsningen integrerer Microsofts Sharepoint Portal Server og Microsoft Learning Gateway, hvilket efter sigende skulle være "banebrydende". Tak skæbne...

Løsningen undsiger administrationssystemerne fra @ventures, bl.a. "@venSyS" og "@venLog". @ventures er Købmandsskolens eget center for e-læring. Med valget af ovennævnte løsning, undsiger skolen desuden FirstClass. Fremtiden for @ventures ligger tilsyneladende i at udvikle indhold.

- Med konklusionerne af rapporten fra Rambøll Management (se foregående artikel) in mente, må man håbe, at direktør Poul Bjerregaard fastholder sin interesse for projektet...

Kilde: Ementor udvikler pionerløsning til Århus Købmandsskole

Innovationspris til @ventures

[2006-04-01 15:51:56  |  jesper]
Undervisningsministeriet skriver fredag, at @ventures er blevet kåret som landets bedste, "lille innovative virksomhed". Det skete ifm. det såkaldte Innovation Cup. Innovation Cup 2006 er de første danske mesterskaber i innovation.

@ventures er et kompetencecenter for e-læring på Århus Købmandsskole. Centeret lever udelukkende af at sælge sine kompetencer, som er rådgivning om e-læring, til virksomheder og uddannelsesinstitutioner landet over.

Michael Lund-Larsen, centerchef for @ventures sagde: ”Vi er gode, men vi vidste ikke, at vi var så gode. Man taler så meget om uddannelse og innovation, og jeg er meget stolt over, at @ventures har formået at blive en rollemodel, der kombinerer de to begreber på en unik måde”.

Begrundelsen for kåringen er bl.a. udviklingen af de digitale test, som 34.000 folkeskoleelever laver onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

Kilde: Århus Købmandsskole er den bedste lille virksomhed

eVidennet

[2006-02-27 22:04:03  |  jesper]
@ventures, der driver eVidennet, har netop besluttet at åbne "VidenNet for e-læring for alle interesserede". Formålet med VidenNet for e-læring er at "holde brugerne opdateret om e-læringspædagogik".

@ventures var indtil årsskiftet 2004/05 et netværk under "5-skole konsortiet" (Aalborg Handelsskole, Aarhus Købmandsskole, Sønderborg Handelsskole, TietgenSkolen i Odense og Lyngby Uddannelsescenter). Efter januar 05 fortsatte aktiviteterne under Århus Købmandsskole. Årsagen til opløsningen var en afmatning i interessen for e-læring.

Man skal fremover blot være registreret som bruger, for at få adgang til den lukkede del af siten, hvorfra der er adgang til materialer, en erfa-del og en kompetence-del. Før kostede det penge...

For nyligt lukkede FDIH sin netværksgruppe, og et hastigt blik på diverse netværk afslører, at det står sløjt til andre steder - også.

Nogen ynder - uden konsistens i øvrigt - at påstå, at "glansen er gået af e-læring". Således udtaler IDG-forlaget til sit eget medium, Computerworld", at det "ikke længere [giver] mening at betragte e-learning som selvstændigt område". Det sker samtidigt med, at man lancerer e-læring som tema, og de seneste par uger nær-dagligt har publiceret en artikel om emnet. Tjah...

Go: evidennet.advsh.net

@ventex

[2005-07-04 21:32:15  |  mette]
@ventures lancerede i forrige uge en demo til testsystemet @ventex. Systemet kan bruges til visitering, træning og eksamen i grundskolen og på handelsskolerne. Der er bl.a. test til dansk, matematik, sprog og naturfag.

Undervisningsministeriet tester i øjeblikket @ventex til den kommende naturfagsprøve for 9. klasse. Hvis ministeriet godkender testen, kommer den til at gælde for de 60.000 elever, der hvert år tager folkeskolens afgangsprøve.

Flere af test-demoerne er bygget op på baggrund af tidligere afgangsprøver og ligner derfor almindelige skriftlige prøver. Der er, med andre ord, sat strøm til en velkendt prøveform. Flere af testene er bygget op af korte spørgsmål, der typisk kræver et muliple-choice-svar.

I et tidligere temahæfte om testformer fra 2002 peger pædagogisk konsulent Lise Steinmüller på, at multiple-choice testen typisk bruges til at teste bredden af viden og om eleven kan huske eller har misforstået stoffet. Til gengæld er det begrænset, hvor dybt man kan teste den lærendes viden.

Vil man vide mere om de didaktiske principper i elektroniske test, udbyder @ventures en workshop i september med både seminar og virtuel deltagelse.

Go: Demoen kan afprøves på eVidenNet.dk, som er @ventures´ elektroniske nyhedsforum for e-læringspædagogik.

  (p. 1/2)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind