Continuum


Search for Udspil om læring i arbejdslivet gave 3 hit(s).

Når læring går på arbejde…

[2002-12-13 10:00:39  |  cyberchick]
Bente Elkjær holder i dag kl. 14 på Danmarks Pædagogiske Universitet tiltrædelsesforelæsning om organisatoriske læreprocesser og læring i relation til virksomheder og arbejdsliv. Hun deltager bl.a. i DPU's "Kompetenceprogram", hvor man undersøger hvad "udvidelsen af læringens tid og rum betyder for udvikling af læringsteorier og – praksis."

Bente Elkjærs bidrag til bogen "Udspil om læring i arbejdslivet" kan i øvrigt ses omtalt her på sektionen - brug funktionen "search news archive" :)

DPU: Tiltrædelsesforelæsning (JAN05: deep link fjernet, linkrot /bot)

- Ses :o

God weekend!

off line - ny bog

[2002-06-28 16:23:38  |  jesper]
For nylig udkom bogen "Learning in Virtual Environments" af Lone Dirckinck-Holmfeld og Bo Fibiger (red.) på forlaget Samfundslitteratur (ISBN 87-593-0862-1).

Bogen samler en række artikler, skrevet af og for de relevante forskningsmiljøer indenfor IKT og Læring i Danmark. Der er fire temaer eller koncepter, som behandles i bogens fire overordnede sektioner:

Pedagogical framework;
ICT and Learning;
Didactic design; og
The research methodology.

Fundamentet forfatterne har som sagt været egne (forsknings-)erfaringer fra universitetsmiljøet, herunder særligt traditionen for projektbaserede, problemorienterede gruppeprocesser (POPP: Problem Oriented Project Pedagogy), eller mao. CMC og kollaborativ læring i grupper - CSCL.

Jeg har endnu ikke læst andet end bogens forord og Jørgen Lerche Nielsens (JLN)bidrag om implementering eller brugen af ICT på RUC. Det var foreløbigt opløftende læsning :-)

JLN omtaler bl.a. et hvordan studerende har anvendt hjemmesider som basis for deres afsluttende afhandling, for bl.a. at dele cases, forksning, litteratur og links mv, som arbejdet skred frem. Kanon!

URL:
samfundslitteratur.dk (deep link removed)
http://www.sopper.dk/speciale
vidensledelse.net

Relateret emne:

Det mest perspektivrige ved BEs artikel er måske forslaget om, at skabe en parrallelorganisation i virksomhederne, en såkaldt udviklingsorganisation hvis formål måtte være at lære tæt på den arbejspladsmæssige praksis, men alligevel på så tilpas 'afstand' af den, at der også er plads til eksperimentet."

BE har gennemført en undersøgelse af danske virksomheders anvendelser af elæring, herunder virksomhedernes opfattelse af begrebet. Samtidigt har BE gennem!

LLD's egen
hjemmeside for bogen, herunder link til Knud Illeris i samtale i DR Deadline. (JAN05: deep link fjernet, linkrot /bot)

log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind